Příspěvková organizace SOCIÁLNÍ
SLUŽBY UHERSKÝ BROD (SSUB)
poskytuje své služby od 1. 1. 2005.
Zřizovatelem je Město Uhers...
Poskytujeme následující služby:
Pečovatelská služba Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi
Denní stacionář Nízkopr...
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Lidé pochybují o tom, co říkáte,
ale uvěří tomu, co děláte.
(K. Světlá)
Adresa zařízení
Pečovatelská služba Uherský Brod (PS)
Za Humny 2292
688 01 Uherský Brod
(na sídlišti pod novou polikliniko...
KOMU JE SLUŽBA URČENA
Službu neposkytujeme:
- osobám, které nepotřebují
pomoc jiné osoby,
- uživatelům návykových látek
(a...
JAKÉ SLUŽBY POSKYTUJEME
terénní – přijedeme k vám do
bytu a pomůžeme s tím, co už
sami nezvládnete,
ambulantní – vy můžete...
V ČEM PŘESNĚ MŮŽEME POMOCI
• Péče o vlastní osobu – podání jídla a
pití; oblékání a svlékání; pomoc při
pohybu v bytě; pře...
Základní sazbou je 120 Kč za hodinu práce pečovatelky. Pokud služba
netrvá celou hodinu, je cena poměrně krácena.
Dovoz ob...
• Respekt vůči rozhodnutí a vůli
klienta. Každý člověk sám
nejlépe pozná, co potřebuje.
• Pracujeme tak, abychom
zachováva...
• Naše pomoc je takového
rozsahu, aby mohli naši klienti
zůstat co nejdéle ve svém
domácím prostředí.
• Podporujeme zachov...
SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO
RODINY S DĚTMI UHERSKÝ BROD
„Dobrý rodinný život není nikdy dílem náhody,
ale vždy tím, o ...
Adresa zařízení:
Sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi Uherský Brod
U Žlebu 1066
688 01 Uherský Brod
Podporujeme rodiny s dětmi, které se ocitly
v dlouhodobě nepříznivé sociální situaci, při
které je ohrožen vývoj dětí.
Tyt...
Komu pomáháme
• Pomáháme osobám pečujícím alespoň o
jedno dítě, u kterého je ohrožen jeho
vývoj v důsledku nevyhovující si...
Kde pomáháme
Pomáháme v terénu,
tzn. navštěvujeme rodiny
přímo v jejich domácnostech,
nebo v místě, kde sídlíme
(U Žlebu 1...
Jak pomáháme
• vedením rodičů k zapojování dětí do
činností spojených s domácností (úklid, nákupy),
• podporou a nácvikem ...
• aktivním nasloucháním a nácvikem
modelových situací pro jednání na úřadech,
• pomocí s vyplněním formulářů a se
sepisová...
Služby jsou poskytovány v pracovní dny v době
od 7:00 do 15:30.
PO-ČT do 17:00 hodin po předchozí domluvě
s uživateli.
Slu...
Největším štěstím v životě člověka je vědomí, že nás
někdo miluje proto, jací jsme, nebo spíše přesto,
jací jsme.
(Romain ...
ADRESA ZAŘÍZENÍ
Denní stacionář pro osoby s tělesným a mentálním postižením
Uherský Brod
budova Nemocnice s poliklinikou U...
KOMU JE SOCIÁLNÍ SLUŽBA URČENA ?
V denním stacionáři jsou služby sociální péče poskytovány:
• lidem, kteří jsou z důvodu m...
•
CO SOCIÁLNÍ SLUŽBA NABÍZÍ ?
Sociální služba pomáhá svým uživatelům zvládat základní
životní potřeby a podporuje jejich oso...
Aktivizační a volnočasové aktivity jsou nedílnou součástí
sociální služby, s ohledem na cílovou skupinu jsou
zaměřeny přev...
Uživatelé sociální služby mají možnost využívat nabídku
tzv. fakultativních služeb, které odráží jejich potřeby a
požadavk...
KOLIK PENĚZ SOCIÁLNÍ SLUŽBY STOJÍ ?
Sociální služba je poskytovaná za úhradu. Výchozí sazbou
pro výpočet úhrad za jednotli...
NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI
A MLÁDEŽ VĚTRNÍK UHERSKÝ BROD
„Zde je bezpečněji než na ulici.“
Adresa:
NZDM Větrník
Větrná 2060
688 01 Uherský Brod
Posláním nízkoprahového zařízení je
poskytovat dětem a mládeži pomoc ...
NZDM zabezpečuje dětem a mládeži:
• podporu pro zvládnutí obtížných životních
událostí,
• snížení sociálních rizik,
• zvýš...
Kdo může NZDM navštěvovat:
Cílovou skupinou jsou děti a mládež ve věku
od 6 - 10 let a od 11 - 20 let, kteří
• zažívají ne...
NZDM Větrník nabízí:
• pomocnou ruku ve školních záležitostech
(možnost doučování, tvorba úkolů…),
• možnost seberealizace...
Otevírací doba NZDM Větrník
6-10 let
pondělí - 12:00 - 17:00, pátek- 11:00- 14:00,
úterý, středa, čtvrtek- zavřeno
11-20 l...
Děkujeme za pozornost
www.ssub.cz
Prezentace služeb
Prezentace služeb
Prezentace služeb
Prezentace služeb
Prezentace služeb
of 38

Prezentace služeb

Prezentace organizace SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Services      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentace služeb

 • 1. Příspěvková organizace SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD (SSUB) poskytuje své služby od 1. 1. 2005. Zřizovatelem je Město Uherský Brod. www.ssub.cz
 • 2. Poskytujeme následující služby: Pečovatelská služba Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Denní stacionář Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Větrník
 • 3. PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Lidé pochybují o tom, co říkáte, ale uvěří tomu, co děláte. (K. Světlá)
 • 4. Adresa zařízení Pečovatelská služba Uherský Brod (PS) Za Humny 2292 688 01 Uherský Brod (na sídlišti pod novou poliklinikou) PS působí v Uherském Brodě a také ve Starém Hrozenkově, v Suché Lozi, v Bystřici pod Lopeníkem a v Bánově.
 • 5. KOMU JE SLUŽBA URČENA Službu neposkytujeme: - osobám, které nepotřebují pomoc jiné osoby, - uživatelům návykových látek (alkohol, drogy), - osobám s infekčním onemocněním. - seniorům, kteří při běžných činnostech potřebují pomoc jiné osoby, - osobám se zdravotním postižením, které potřebují pomoc jiné osoby, - rodinám s dětmi (tři a více současně narozených dětí).
 • 6. JAKÉ SLUŽBY POSKYTUJEME terénní – přijedeme k vám do bytu a pomůžeme s tím, co už sami nezvládnete, ambulantní – vy můžete přijít za námi (popř. vás přivezeme) do hygienického střediska na ošetření nohou nebo k provedení hygieny. Péči je možno poskytnout denně včetně sobot, nedělí a svátků od 6:00 do 22:00 hod, vždy podle potřeb uživatele.
 • 7. V ČEM PŘESNĚ MŮŽEME POMOCI • Péče o vlastní osobu – podání jídla a pití; oblékání a svlékání; pomoc při pohybu v bytě; přesun na lůžko nebo vozík. • Osobní hygiena – mytí, sprchování, koupel; péče o vlasy a nehty; pomoc při použití WC. • Strava – příprava a podání jídla a pití; dovoz nebo donáška obědů. • Domácnost – běžný úklid; údržba spotřebičů; nákupy a pochůzky; praní a žehlení prádla apod. • Kontakt s okolím – doprovod dospělých a dětí k lékaři, do školy, na úřady apod.
 • 8. Základní sazbou je 120 Kč za hodinu práce pečovatelky. Pokud služba netrvá celou hodinu, je cena poměrně krácena. Dovoz oběda je za 17 Kč. Za vyprání a další manipulaci s prádlem účtujeme 60 Kč za 1 kg prádla. KOLIK NAŠE SLUŽBY STOJÍ
 • 9. • Respekt vůči rozhodnutí a vůli klienta. Každý člověk sám nejlépe pozná, co potřebuje. • Pracujeme tak, abychom zachovávali lidskou důstojnost, pracujeme bez předsudků, nepoužíváme žádná omezující opatření. • Zdarma poskytujeme základní sociální poradenství. • Poskytujeme pomoc osobám, které o sebe nemohou pečovat samy. CO OD NÁS MŮŽETE OČEKÁVAT
 • 10. • Naše pomoc je takového rozsahu, aby mohli naši klienti zůstat co nejdéle ve svém domácím prostředí. • Podporujeme zachování rodinných a sousedských vazeb a pomoc rodinných příslušníků, sousedů nebo přátel. • Naše pomoc a podpora vychází z osobních potřeb klienta. Co člověk zvládne sám, v tom jej podporujeme, co nezvládne, v tom mu pomůžeme.
 • 11. SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI UHERSKÝ BROD „Dobrý rodinný život není nikdy dílem náhody, ale vždy tím, o co se museli usilovat ti, kteří ho sdílí.“ (James H. S. Bossard).
 • 12. Adresa zařízení: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Uherský Brod U Žlebu 1066 688 01 Uherský Brod
 • 13. Podporujeme rodiny s dětmi, které se ocitly v dlouhodobě nepříznivé sociální situaci, při které je ohrožen vývoj dětí. Tyto rodiny motivujeme a aktivizujeme ke změně. Požadujeme, aby se rodiče na řešení problému spolupodíleli.
 • 14. Komu pomáháme • Pomáháme osobám pečujícím alespoň o jedno dítě, u kterého je ohrožen jeho vývoj v důsledku nevyhovující situace v rodině, kterou rodiče nedokáží sami bez další pomoci překonat. • Jedná se o rodiny s dětmi do 18 let věku v ORP Uherský Brod.
 • 15. Kde pomáháme Pomáháme v terénu, tzn. navštěvujeme rodiny přímo v jejich domácnostech, nebo v místě, kde sídlíme (U Žlebu 1066, Uherský Brod). Pracujeme převážně v přirozeném prostředí rodiny.
 • 16. Jak pomáháme • vedením rodičů k zapojování dětí do činností spojených s domácností (úklid, nákupy), • podporou a nácvikem rodičovského chování včetně vedení hospodaření a udržování domácnosti, podporou v jednání na úřadech, školách • ukázkou společné hry, která vede k rozvoji dítěte, • podporou a motivací k účasti dětí v kroužcích, na letních táborech, k pěstování hobby u dospělých, ke smysluplnému společnému trávení volného času v rodině,
 • 17. • aktivním nasloucháním a nácvikem modelových situací pro jednání na úřadech, • pomocí s vyplněním formulářů a se sepisováním různých žádostí, např. o zaměstnání, bydlení, splátkového kalendáře, • vedením k upevnění komunikace s širší rodinou, informováním o společenském dění v okolí, apod. • ukázkou a nácvikem domácí přípravy dítěte na vyučování,
 • 18. Služby jsou poskytovány v pracovní dny v době od 7:00 do 15:30. PO-ČT do 17:00 hodin po předchozí domluvě s uživateli. Služby jsou poskytovány bezplatně.
 • 19. Největším štěstím v životě člověka je vědomí, že nás někdo miluje proto, jací jsme, nebo spíše přesto, jací jsme. (Romain Rolland)
 • 20. ADRESA ZAŘÍZENÍ Denní stacionář pro osoby s tělesným a mentálním postižením Uherský Brod budova Nemocnice s poliklinikou Uherský Brod Partyzánů 2174 688 01 Uherský Brod PROVOZNÍ DOBA každý pracovní den v době od 7:00 do 16:00 hodin.
 • 21. KOMU JE SOCIÁLNÍ SLUŽBA URČENA ? V denním stacionáři jsou služby sociální péče poskytovány: • lidem, kteří jsou z důvodu mentálního, tělesného nebo kombinovaného postižení částečně nebo úplně závislí na pravidelné pomoci jiné osoby, • lidem se středně těžkým a těžkým mentálním, tělesným nebo kombinovaným postižením, • lidem ve věku od 16 do 60 let.
 • 22. •
 • 23. CO SOCIÁLNÍ SLUŽBA NABÍZÍ ? Sociální služba pomáhá svým uživatelům zvládat základní životní potřeby a podporuje jejich osobní aktivity. Největší podíl poskytovaných činností tvoří pomoc při zvládání běžných úkonů péče o uživatele sociální služby jako je pomoc při oblékání a svlékání, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, pomoc při samostatném pohybu uživatele ve vnitřním prostoru, pomoc a podpora při podávání jídla a pití a pomoc při úkonech osobní hygieny.
 • 24. Aktivizační a volnočasové aktivity jsou nedílnou součástí sociální služby, s ohledem na cílovou skupinu jsou zaměřeny převážně na aktivizační činnosti, jejichž smyslem je posílení fyzické, psychické a sociální stránky uživatele služby.
 • 25. Uživatelé sociální služby mají možnost využívat nabídku tzv. fakultativních služeb, které odráží jejich potřeby a požadavky a jejichž smyslem je obohatit základní nabídku služeb. Současně nabízíme tyto fakultativní služby: • Přeprava uživatele sociální služby, případně imobilního uživatele sociální služby z místa bydliště do zařízení poskytovatele a zpět a přeprava mezi specializovanými pracovišti.
 • 26. KOLIK PENĚZ SOCIÁLNÍ SLUŽBY STOJÍ ? Sociální služba je poskytovaná za úhradu. Výchozí sazbou pro výpočet úhrad za jednotlivé úkony je 100 Kč za hodinu. Pokud poskytování úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí. Výše úhrady je u každého uživatele sociální služby individuální, odráží míru podpory a péče, kterou uživatel během dne potřebuje zajistit. Průměrná úhrada uživatele za poskytování sociální služby v denním stacionáři činí cca 200 Kč za den.
 • 27. NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ VĚTRNÍK UHERSKÝ BROD „Zde je bezpečněji než na ulici.“
 • 28. Adresa: NZDM Větrník Větrná 2060 688 01 Uherský Brod Posláním nízkoprahového zařízení je poskytovat dětem a mládeži pomoc a zázemí a omezit tak negativní působení vlivu „ulice“ na jejich život.
 • 29. NZDM zabezpečuje dětem a mládeži: • podporu pro zvládnutí obtížných životních událostí, • snížení sociálních rizik, • zvýšení sociálních schopností a dovedností, • posilování motivace vzdělávat se, • smysluplné trávení volného času, • podporu v začlenění do skupiny vrstevníků i do společnosti.
 • 30. Kdo může NZDM navštěvovat: Cílovou skupinou jsou děti a mládež ve věku od 6 - 10 let a od 11 - 20 let, kteří • zažívají nepříznivé sociální situace, • nemohou či nechtějí se zapojit do běžných volnočasových aktivit, • dávají přednost trávení volného času mimo rodinu, • se vzhledem ke svému životnímu stylu dostávají do konfliktu.
 • 31. NZDM Větrník nabízí: • pomocnou ruku ve školních záležitostech (možnost doučování, tvorba úkolů…), • možnost seberealizace, tvoření…, • pomoc se zvládáním obtížných životních situací, • pomoc nalézt místo mezi kamarády a vrstevníky, • pomoc při uplatňování práv a zájmů, • místo, kde můžeš trávit svůj volný čas mimo domov.
 • 32. Otevírací doba NZDM Větrník 6-10 let pondělí - 12:00 - 17:00, pátek- 11:00- 14:00, úterý, středa, čtvrtek- zavřeno 11-20 let pondělí - zavřeno, úterý, středa, čtvrtek- 13:00 - 18:00, pátek- 14:00 - 18:00 Kapacita zařízení je 20 osob přítomných v jeden okamžik.
 • 33. Děkujeme za pozornost www.ssub.cz

Related Documents