1 í ] [ ] [ïï
s . n . n . u . a . o o . n
¡”N799 18004967 1315-1819 ¡szo-¡szv ¡xao-mn 1542x1849 1850-1859 ¡ganan
m...
_. _.. _ez9 @¿9._H
62974191M» mm 1- mama
[1911] ] [ 1 1
O I O a O I O a O n Ü U u C
1789-1799 ’3°°‘¡3°9 18104819 182048...
1789-1799
Revolució Francesa
Monarquía
- Juliol 1789 Presa de la Bastilla
- Agost 1789 Abolició del feudalisme, Declaració dels D...
_I
Ó o
18904809
Napoleó
Consolat
- 1802 Cónsul vitalici
Imperi
Napoleó
Consolat
- 1802 Cónsul Vitalici
Imperi
- 1804 Codi civil. Napoleó emperador
- 1808 Invasió d’Espanya
lólU"1
1810-1819
Retorn a la monarquía
1814
- Mare-Abril Restabliment dels Borbó
- Setembre Obertura del Congrés de Viena
1815
- Juny B...
1820-18219
I"
182.0 -I82.I
Insurrecció a Napols i a Piemont
1820-1823
Trienni Liberal a Espanya
1822
Independencia de Grecia
¿nl 1ta,
5')‘ ¡¡¡¡¡¡ i i
J L? »
1831 La jove Italia, Mazzini
. ” .
‘uz-i’
4-», r
v;
n
. n
Í
qrr rv-‘r
¡ z U 1"‘ J
‘J’
r/
1834 Zollvere...
“un”
ííPrezi
Ó c
1859-1859
l Unificac
F
Unificació d'Italia
1852- Cavour, cap del gobern del Piemont
Unificació d’Alemanya
1848-1849 Parlament de Frankfurt
1860-1871
1859-1860 Annexions de Llombardia, Toscana, Parma, Modena
1861 Víctor Manuel II, rei d'Italia
1866 Incorporació del V...
Miki! VHF ‘
im — lWïw‘
.5‘. :Í‘j91 fi! “ e
",1 R - , __, ___
QIÏÜÍIÏÍI/ {íílïïwflÚíüïdfiuii/ {llfltlllflfii
(MW--
bfli...
of 18

Eix cronologic revolució francesa

Cronologia dels principals esdeveniments de la revolució francesa fets per l'alumana de 1r de Batxillerat Sílvia Leiva de l'institut Álvaro Falomir d'Almassora.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Eix cronologic revolució francesa

 • 1. 1 í ] [ ] [ïï s . n . n . u . a . o o . n ¡”N799 18004967 1315-1819 ¡szo-¡szv ¡xao-mn 1542x1849 1850-1859 ¡ganan m m m ¿. u+é
 • 2. _. _.. _ez9 @¿9._H 62974191M» mm 1- mama [1911] ] [ 1 1 O I O a O I O a O n Ü U u C 1789-1799 ’3°°‘¡3°9 18104819 18204829 1830-1839 1840-1849 18501859 1350.1371 11 1 1 {n}
 • 3. 1789-1799
 • 4. Revolució Francesa Monarquía - Juliol 1789 Presa de la Bastilla - Agost 1789 Abolició del feudalisme, Declaració dels Drets de l'Home - 1791 Constitució moderada - Agost 1792 Assalt a les Tulleries República - 1793 Execució de Lluís XVI. Constitució democrática. Régim del Terror. - 1795 Constitució moderada - 1795 Colp d'Estar de Napoleó
 • 5. _I Ó o 18904809 Napoleó Consolat - 1802 Cónsul vitalici Imperi
 • 6. Napoleó Consolat - 1802 Cónsul Vitalici Imperi - 1804 Codi civil. Napoleó emperador - 1808 Invasió d’Espanya lólU"1
 • 7. 1810-1819
 • 8. Retorn a la monarquía 1814 - Mare-Abril Restabliment dels Borbó - Setembre Obertura del Congrés de Viena 1815 - Juny Batalla de Waterloo - Setembre Santa Alianga
 • 9. 1820-18219 I"
 • 10. 182.0 -I82.I Insurrecció a Napols i a Piemont 1820-1823 Trienni Liberal a Espanya 1822 Independencia de Grecia
 • 11. ¿nl 1ta, 5')‘ ¡¡¡¡¡¡ i i
 • 12. J L? » 1831 La jove Italia, Mazzini . ” . ‘uz-i’ 4-», r v; n . n Í qrr rv-‘r ¡ z U 1"‘ J ‘J’ r/ 1834 Zollverein . . , . . v. 1
 • 13. “un” ííPrezi
 • 14. Ó c 1859-1859 l Unificac
 • 15. F Unificació d'Italia 1852- Cavour, cap del gobern del Piemont Unificació d’Alemanya 1848-1849 Parlament de Frankfurt
 • 16. 1860-1871
 • 17. 1859-1860 Annexions de Llombardia, Toscana, Parma, Modena 1861 Víctor Manuel II, rei d'Italia 1866 Incorporació del Veneto 1870Roma, capital de l'Estat italia -— r z ' ¡l í -v "rn - r 1 1 v - - r 1.2.51. ,4.': », 4. 1.2.2.: 1862 Bismarck, primer ministre de Prússia 1864-1870 Guerres amb Dinamarca, Austria i Franca 1871 Segon Reich, Guillem I, emperador
 • 18. Miki! VHF ‘ im — lWïw‘ .5‘. :Í‘j91 fi! “ e ",1 R - , __, ___ QIÏÜÍIÏÍI/ {íílïïwflÚíüïdfiuii/ {llfltlllflfii (MW-- bfliufiuv NMOHN}? lV sumam- W-auw | ¿m m HM-Hlïïll