”Om vi fick bestämma”
- Ett projekt om Barnkonventionen och
varför barns och ungdomars
delaktighet i musik- och kulturskol...
Ungas inflytande och delaktighet
Varför?
Ungas inflytande i
musik- och kulturskolan
• Elevfackligt: Elevråd
• Ungas inflytande i undervisningen
• Ungas inflytande ...
Barnperspektiv
När vuxna sätter sig in i barnets situation för att
bättre kunna ta tillvara barnets intresse och
verka för...
Barns perspektiv
Barnets egen berättelse och uttryck för mening.
Barns egen tolkning.
”det som visar sig för barnet”
Barnrättsperspektiv
Barnrättsperspektiv innebär att ta hänsyn till de
rättigheter barn har och säkerställa dessa vid beslu...
Barnkonventionen
Alla barn har rätt till fritid, lek och vila och rätt att delta i
kulturella och konstnärliga aktiviteter...
Om unga får bestämma…
• Fler ensembler i olika
konstellationer
• Projekt, t.ex. musikal
• Flexibla lektionstider
• Konsert...
Exempel på projekt
• Demokratiarbete i orkester för unga med
funktionsnedsättningar
• Unga planerar och producerar konsert...
11
Veronica Holtsjö
Förbättra verksamhetens
resultat och tillgodose ungas
rättigheter
G
Ungdomsperspektiv i
verksamheten
Olika definitioner i olika sammanhang
FN: 15–24 år
Sveriges regering: 13–25 år
Afrikanska unionen: 15–35 år
Ålder är inte ...
Unga har rätt till delaktighet, inflytande, makt över frågor
som berör deras liv.
Det handlar om att unga har samma rättig...
1) Det finns idag fler unga i världen än
någonsin tidigare
2) Dagens unga har bättre hälsa och
utbildningsnivå och därmed ...
Unga har rätt att delta i planering,
genomförande och utvärdering i frågor och
beslut som berör dem
Unga människor ska, li...
Ungdomsperspektivet bidrar till bättre resultat
genom att relevans, effektivitet och legitimitet
ökar.
Mervärden med
ungdo...
Ungdomsperspektivet ger utvecklingssamarbete ökad
relevans genom att sannolikheten ökar för att göra rätt
insatser när ung...
Ett ungdomsperspektiv bidrar till ökad effektivitet
genom att sannolikheten ökar för att göra insatser på
rätt sätt när un...
När unga ges rätt till delaktighet, inflytande och makt
får insatserna högre legitimitet.
Mål och insats får högre accepta...
Att stödja ungas egen organisering är ett sätt att
stärka arbetet för demokrati och mänskliga rättigheter.
Mervärden med
u...
Om du svarar ja på någon av dessa frågor ska ett
ungdomsperspektiv tillämpas:
1. Är unga människor en del av målgruppen? (...
Inflytandetrappan
Riksförbundet Unga Musikanter
RUM i korthet
• Rikstäckande Barn- &
ungdomsorganisation för
musicerande människor mellan
6-26 år
• 40 000 medlemmar
• 383...
Nygammal organisation
• -30% i statsbidrag
• Omfattande
omorganisation
• Stötta, stärka och utveckla
medlemmarna
• It-bola...
Framtidens RUM
Vad är Elevdemokrati?
• Elevinitiativ
– Egna konserter
– Egna kurser & workshops
– Samverkan och utbyten
• Elevfackliga fr...
Renodla i en egen dotterorganisation
• Klustra engagemanget
• Öka de finansiella medlen till
föreningarna för att kunna
gö...
Hur skapas engagemang?
• Genom ansvar, förtroende och lagarbete
– Finansiella medel att skapa verksamhet med.
– Samverkan ...
Sveriges tongivande ungdomsförbund
”Om vi fick bestämma”
www.smok.se
/projekt/om-vi-fick-bestamma
Pres.rikskonferensen.20140326
Pres.rikskonferensen.20140326
of 34

Pres.rikskonferensen.20140326

"Om vi fick bestämma" Presentation på SMoKs Rikskonferens 2014 i Skövde. SMoK, RUM och LSU.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Pres.rikskonferensen.20140326

 • 1. ”Om vi fick bestämma” - Ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet i musik- och kulturskolan måste stärkas
 • 2. Ungas inflytande och delaktighet Varför?
 • 3. Ungas inflytande i musik- och kulturskolan • Elevfackligt: Elevråd • Ungas inflytande i undervisningen • Ungas inflytande i särskilda projekt • Elevorganisationer: t.ex. teatergrupp, orkesterförening • Ungdomsråd i kommunen
 • 4. Barnperspektiv När vuxna sätter sig in i barnets situation för att bättre kunna ta tillvara barnets intresse och verka för barnets bästa.
 • 5. Barns perspektiv Barnets egen berättelse och uttryck för mening. Barns egen tolkning. ”det som visar sig för barnet”
 • 6. Barnrättsperspektiv Barnrättsperspektiv innebär att ta hänsyn till de rättigheter barn har och säkerställa dessa vid beslut som rör barn. •Att barnet inte diskrimineras på grund av härkomst, kön, religion eller funktionshinder •Att barnets bästa uppmärksammas och övervägs i alla beslut som berör dem direkt eller indirekt •Att barnet får möjlighet att säga sin mening och får den respekterad •Att barn och vuxna har god kunskap om barnets rättigheter Källa: Västra Götalandsregionen
 • 7. Barnkonventionen Alla barn har rätt till fritid, lek och vila och rätt att delta i kulturella och konstnärliga aktiviteter. Artikel 31 Alla barn har rätt att uttrycka sin mening i alla frågor som berör dem. Artikel 12
 • 8. Om unga får bestämma… • Fler ensembler i olika konstellationer • Projekt, t.ex. musikal • Flexibla lektionstider • Konsert som barnen producerar • Samarbeten: fritidsgårdar, andra kulturskolor. • Utforma mysiga lokaler • Öppen scen • Bra lärare som lyssnar och bryr sig – det har vi redan!
 • 9. Exempel på projekt • Demokratiarbete i orkester för unga med funktionsnedsättningar • Unga planerar och producerar konsert • Unga planerar läger • Unga deltar i kulturskolans hela läsårsplanering. • Utökat kursutbud efter elevers önskemål: film, design, singer/songwriter m.m. • Samverkan med fritidsgård i teaterproduktion där unga har inflytande • Elevförening
 • 10. 11
 • 11. Veronica Holtsjö
 • 12. Förbättra verksamhetens resultat och tillgodose ungas rättigheter G Ungdomsperspektiv i verksamheten
 • 13. Olika definitioner i olika sammanhang FN: 15–24 år Sveriges regering: 13–25 år Afrikanska unionen: 15–35 år Ålder är inte bara fysisk ålder utan en livssituation som präglas av att en inte är fullt etablerad i samhället. Definitioner och statistik
 • 14. Unga har rätt till delaktighet, inflytande, makt över frågor som berör deras liv. Det handlar om att unga har samma rättigheter som andra delar av befolkningen. Vad är ett ungdomsperspektiv
 • 15. 1) Det finns idag fler unga i världen än någonsin tidigare 2) Dagens unga har bättre hälsa och utbildningsnivå och därmed bättre förutsättningar än någon annan generation före dem att tillgodogöra sig och ta tillvara på investeringar Investeringar i unga har större potential än någonsin
 • 16. Unga har rätt att delta i planering, genomförande och utvärdering i frågor och beslut som berör dem Unga människor ska, liksom andra, ses som möjliga aktörer för förändring och inte enbart som en målgrupp för utvecklingsinsatser. Unga ska vara aktörer
 • 17. Ungdomsperspektivet bidrar till bättre resultat genom att relevans, effektivitet och legitimitet ökar. Mervärden med ungdomsperspektiv
 • 18. Ungdomsperspektivet ger utvecklingssamarbete ökad relevans genom att sannolikheten ökar för att göra rätt insatser när unga är målgrupp. Unga besitter specifik kunskap om och erfarenhet av att vara ung idag, vilket ett ungdomsperspektiv tar tillvara på. Mervärden med ungdomsperspektiv – relevans
 • 19. Ett ungdomsperspektiv bidrar till ökad effektivitet genom att sannolikheten ökar för att göra insatser på rätt sätt när unga är målgrupp. Unga har ofta god kunskap om hur man effektivt når ut till andra unga och vilka metoder som fungerar. Mervärden med ungdomsperspektiv – effektivitet
 • 20. När unga ges rätt till delaktighet, inflytande och makt får insatserna högre legitimitet. Mål och insats får högre acceptans bland unga då de är del av planering eller genomförande av insatsen. Mervärden med ungdomsperspektiv – legitimitet
 • 21. Att stödja ungas egen organisering är ett sätt att stärka arbetet för demokrati och mänskliga rättigheter. Mervärden med ungdomsperspektiv – demokratiutveckling
 • 22. Om du svarar ja på någon av dessa frågor ska ett ungdomsperspektiv tillämpas: 1. Är unga människor en del av målgruppen? (Del av målgrupp) 2. Berör det identifierade problemet eller insatserna på annat sätt unga människor? (Berörd grupp) 3. Kan unga eller ungdomsorganisationer vara med och genomföra lösningen på problemet? (Genomförare) När behövs ett ungdomsperspektiv?
 • 23. Inflytandetrappan
 • 24. Riksförbundet Unga Musikanter
 • 25. RUM i korthet • Rikstäckande Barn- & ungdomsorganisation för musicerande människor mellan 6-26 år • 40 000 medlemmar • 383 föreningar • Medlemmar i LSU
 • 26. Nygammal organisation • -30% i statsbidrag • Omfattande omorganisation • Stötta, stärka och utveckla medlemmarna • It-bolaget ClubOnWeb AB – 1 miljon kr kommande år i utvecklingspott
 • 27. Framtidens RUM
 • 28. Vad är Elevdemokrati? • Elevinitiativ – Egna konserter – Egna kurser & workshops – Samverkan och utbyten • Elevfackliga frågor – Inflytande = delaktighet – Utvecklingsarbetet – Arbetsmiljö
 • 29. Renodla i en egen dotterorganisation • Klustra engagemanget • Öka de finansiella medlen till föreningarna för att kunna göra mer • Öka spetskompetenserna • Kultur för hela Kulturskolan
 • 30. Hur skapas engagemang? • Genom ansvar, förtroende och lagarbete – Finansiella medel att skapa verksamhet med. – Samverkan med skolledningen RUM kan skapa renodlad elevorganisation med stöd av SMoKs erfarenheter och råd.
 • 31. Sveriges tongivande ungdomsförbund
 • 32. ”Om vi fick bestämma” www.smok.se /projekt/om-vi-fick-bestamma