Namnhistoriaenligt Fredrik Lindström
Varför har vi ett namn?
alla behöver en beteckning!
för efternamnens introduktion var det vanligt med ettförnamn + ett tillägg (binamn eller smeknamn).under medeltiden levde ...
andra förekommande binamn under medletiden var:Blek, Gammal, Skelig, Fet, Glad, Grym, Kruslock,Långnäsa, Flaxöga, Hjässa, ...
Binamnen började försvinna när folk skaffadeefternamn, men ännu på 1600-talet fanns högadelsmänsom hette t.ex. Resare-Beng...
efternamn eller släktnamn är namn som ärvs av nästageneration.de äldsta exemplen hittar vi bland adeln och det finnsenstaka...
de svenska adelsnamnen har ofta sin bakgrund i desymboler som medeltidsriddarna bar.adelssläkterna hade symbolerna på sina...
det finns mera långsökta namn som t.ex. Natt och dag(hälften mörkblått, hälften ljusgult på skölden).olika släkter kunde ha...
det tog ganska lång tid för släktnamnen att slå igenom.ännu på 1600-talet verkar förnamnen ha varit denviktigaste och mest...
först på 1700-talet blev det vanligare att man verkligenanvände sitt släktnamn (adeln).Prästerna tog snabbt efter. De anvä...
drottning Kristina adlade många under sin tid somregent och då uppkom nya namn (utan kopplingar tillgamla sköldar), t.ex. ...
släktnamn blev vanligare hos borgarna på 1600-talet.man tog då ofta släktnamnet efter en plats, ofta denegna hemorten, t.e...
soldaterna var tvungna att ta släktnamn för att manskulle kunna skilja dem åt. Det var befälen som gavdem namn som t.ex. G...
termen släktnamn dyker upp i lagen första gången1901, men inte som något obligatoriskt för alla.Lagen anvisar att de som i...
personnummer infördes i Sverige 1947.gå in på www.svenskaakademien.se och läs omalmanackan, namnlängden och namnsdagar.gå ...
De vanligaste namnen i Sverige Maria Karl Elisabeth Erik Anna Lars Kristina Anders Marga...
De vanligaste namnen till nyfödda 2010 Maja (895) Oscar (1108) Alice (867) William (1032) Julia (823)...
of 18

Namnhistoria

Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Namnhistoria

 • 1. Namnhistoriaenligt Fredrik Lindström
 • 2. Varför har vi ett namn?
 • 3. alla behöver en beteckning!
 • 4. för efternamnens introduktion var det vanligt med ettförnamn + ett tillägg (binamn eller smeknamn).under medeltiden levde Rolf Krake och Gånge-Rolf.binamnen uppkom p.g.a. någon egenskap, egenheteller utseende.de ärvdes sällan av nästa generation.även kungar kunde ha binamn, t.ex. Sven Tveskägg ochHarald Hårfager.
 • 5. andra förekommande binamn under medletiden var:Blek, Gammal, Skelig, Fet, Glad, Grym, Kruslock,Långnäsa, Flaxöga, Hjässa, Käft, Skalle och Fot.
 • 6. Binamnen började försvinna när folk skaffadeefternamn, men ännu på 1600-talet fanns högadelsmänsom hette t.ex. Resare-Bengt.I rättsprotokoll från 1700-talet kan man hitta namnsom Olof Långe, Lisbet Rödnacka och Anders Nordan igränd.denna typ av binamn kan man hitta inom sporten, t.ex.Slaktarn, Målarn och Sövar-Nisse.
 • 7. efternamn eller släktnamn är namn som ärvs av nästageneration.de äldsta exemplen hittar vi bland adeln och det finnsenstaka exempel redan på medeltiden (Thor Bonde).man tog ofta intryck från kontinenten där släktnamnvar mer vanligt förekommande.ofta var dessa namn grundade i platsen var man komifrån.
 • 8. de svenska adelsnamnen har ofta sin bakgrund i desymboler som medeltidsriddarna bar.adelssläkterna hade symbolerna på sina sköldar menunder 1500-talet började man använda symbolernasom namn.Släkten Vasa hade en vase (sädeskärve) på sin sköldoch släkten Uggla en uggla.
 • 9. det finns mera långsökta namn som t.ex. Natt och dag(hälften mörkblått, hälften ljusgult på skölden).olika släkter kunde ha samma symbol och då gjordeman ofta ett tillägg var man kom ifrån, t.ex. Stråle afSjöared.af var från början inget ”adelstecken”, utan betyddehelt enkelt ”från”.
 • 10. det tog ganska lång tid för släktnamnen att slå igenom.ännu på 1600-talet verkar förnamnen ha varit denviktigaste och mest använda delen av namnet. PerBrahe omnämns t.ex. i vardagslag som Grev Peder.En del adelsnamn har sin bakgrund i binamn, t.ex.Trolle (förmodligen ett nidnamn från början), Puke(Djävul) och Gylta (sugga).
 • 11. först på 1700-talet blev det vanligare att man verkligenanvände sitt släktnamn (adeln).Prästerna tog snabbt efter. De använde ofta orten dekom ifrån, men på latin.T.ex. om man kom från Berg så kunde man ta namnetMontanius eller om man kom från Nöbbelöv kundeman omvandla det till Nobelius.ibland förkortades namnen, t.ex. Corell (Corelius).
 • 12. drottning Kristina adlade många under sin tid somregent och då uppkom nya namn (utan kopplingar tillgamla sköldar), t.ex. Lagercrantz, Leijonstedt ochGyllengranath.
 • 13. släktnamn blev vanligare hos borgarna på 1600-talet.man tog då ofta släktnamnet efter en plats, ofta denegna hemorten, t.ex. Ekeberg (Ekeberget).man utvecklade ett kombinationssystem mednaturnamn, t.ex. Almgren, Almlind, Almlund, Almlöf,Almqvist...under 1800-talet tappade namnen anknytning tillhemorten och kombinationerna blev fantasifulla, t.ex.Granlöv.
 • 14. soldaterna var tvungna att ta släktnamn för att manskulle kunna skilja dem åt. Det var befälen som gavdem namn som t.ex. Glad, Stark, Lugn.dessa var från början inga släktnamn, men under 1800-talet började de ärvas i större utsträckning.bland borgarna dröjde de med användning avsläktnamn eftersom man länge klarade sig medförnamn och yrkestitel.
 • 15. termen släktnamn dyker upp i lagen första gången1901, men inte som något obligatoriskt för alla.Lagen anvisar att de som inte har något släktnamn skabilda ett av fadersnamnet och tillägget -son.Ca 1920 kom förordningar kring barns namn och attkvinnan vid äktenskap skulle ta makens namn.1963 kom den egentliga namnlagen där alla är tvungnaatt ha ett efternamn.
 • 16. personnummer infördes i Sverige 1947.gå in på www.svenskaakademien.se och läs omalmanackan, namnlängden och namnsdagar.gå in på PRV, www.prv.se och läs på om personnamn,regler för byte och testa gärna deras e-tjänst”efternamnsförslag”!
 • 17. De vanligaste namnen i Sverige Maria Karl Elisabeth Erik Anna Lars Kristina Anders Margareta Per Eva Johan Birgitta Mikael Karin Olof Linnéa Nils Marie Lennart
 • 18. De vanligaste namnen till nyfödda 2010 Maja (895) Oscar (1108) Alice (867) William (1032) Julia (823) Lucas (1028) Linnéa (750) Elias (888) Wilma (742) Alexander (887) Ella (737) Hugo (873) Elsa (724) Oliver (810) Emma (722) Theo (804) Alva (711) Liam (782) Olivia (703) Leo (764)