„Czysta woda dla Krakowa”
Maciej Ostrowski
Burmistrz Miasta i Gminy
Myślenice
26 listopada 2015
Informacja na temat projektuInformacja na temat projektu
współfinansowanego przez Unię Europejskąwspółfinansowanego przez ...
Gmina MyśleniceGmina Myślenice
• blisko 42 tys. mieszkańców
• powierzchnia: 15370 ha
• 30 km od Krakowa
• W bezpośrednim s...
Długa droga do dotacji ….
Faza projektowania – 2006-2009 r
Opracowanie studium wykonalności – 2007 r
Decyzje środowiskowe ...
Długa droga do dotacji ….
09.04.2010 podpisanie umowy o dofinansowanie z NFOŚiGW
27.02.2013 decyzja Komisji Europejskiej z...
9 kwietnia 2010 r9 kwietnia 2010 r
uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanieuroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie
Wypłacono dofinansowanie w wysokości 151 984 154, 92 zł
płatność w 2015 2 834 370, 44 zł
płatność końcowa w 2016 8 148 343...
EFEKT RZECZOWY PROJEKTU:
„Czysta woda dla Krakowa – uporządkowanie gospodarki
wodno – ściekowej na terenie Gminy Myślenice...
EFEKT EKOLOGICZNY PROJEKTU:
„Czysta woda dla Krakowa – uporządkowanie gospodarki
wodno – ściekowej na terenie Gminy Myślen...
KOSZTY INWESTYCJI:
Opracowanie dokumentacji projektowej
Inspektorzy nadzoru
Roboty budowlane
Koszty pozostałe:
Zarządzanie...
Problemy …Problemy … Wycofanie zgody Mieszkańców
•Zmiana zagospodarowania terenu (ogrodzenia)
•Brak inwentaryzacji sieci p...
Stosowane materiały:
Kanalizacja – rury kamionkowe
Wodociąg – rury żeliwne
Dziękuję za uwagę
of 13

Prezentacja czystej ukraina

Presentation, study visit
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Environment      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja czystej ukraina

 • 1. „Czysta woda dla Krakowa” Maciej Ostrowski Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice 26 listopada 2015
 • 2. Informacja na temat projektuInformacja na temat projektu współfinansowanego przez Unię Europejskąwspółfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramachze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i ŚrodowiskoProgramu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko „Czysta woda dla Krakowa –„Czysta woda dla Krakowa – uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowejuporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Myślenice”na terenie Gminy Myślenice”
 • 3. Gmina MyśleniceGmina Myślenice • blisko 42 tys. mieszkańców • powierzchnia: 15370 ha • 30 km od Krakowa • W bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika wody pitnej dla Krakowa
 • 4. Długa droga do dotacji …. Faza projektowania – 2006-2009 r Opracowanie studium wykonalności – 2007 r Decyzje środowiskowe – 2007-2009 r Decyzje pozwolenia na budowę – 2007-2009 Złożenie wniosku o dofinansowanie – luty 2009 r Ocena wniosków o dofinansowanie, utworzenie listy rankingowej – luty- czerwiec 2009 13 miejsce (z 24 pozytywnie ocenionych powyżej tzw. minimalnego progu ) Ocena II stopnia – czerwiec-październik 2009 – otrzymanie decyzji ws warunkowego otrzymania dotacji
 • 5. Długa droga do dotacji …. 09.04.2010 podpisanie umowy o dofinansowanie z NFOŚiGW 27.02.2013 decyzja Komisji Europejskiej zatwierdzającej dofinansowanie 13.06.2014 aneks do umowy rozszerzający projekt 25.09.2015 II decyzja Komisji Europejskiej – po aneksie
 • 6. 9 kwietnia 2010 r9 kwietnia 2010 r uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanieuroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie
 • 7. Wypłacono dofinansowanie w wysokości 151 984 154, 92 zł płatność w 2015 2 834 370, 44 zł płatność końcowa w 2016 8 148 343,44 zł Łączna wartość projektu: 317 641 841,00 zł Koszty kwalifikowane 247 388 036,13 zł Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 162 966 868,80 zł
 • 8. EFEKT RZECZOWY PROJEKTU: „Czysta woda dla Krakowa – uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Myślenice” Długość sieci kanalizacyjnej: 303,3 km Długość sieci wodociągowej: 139,3 km Oczyszczalnia ścieków w Krzyszkowicach: 2 100 m³/d Stacja uzdatniania wody: 550 m³/h
 • 9. EFEKT EKOLOGICZNY PROJEKTU: „Czysta woda dla Krakowa – uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Myślenice” Ilość planowanych przyłączy do kanalizacji sanitarnej zgodnie z projektami: 3 730 Łączna ilość przyłączonych gospodarstw domowych do kanalizacji sanitarnej: 3 764 Ilość planowanych przyłączy do sieci wodociągowej zgodnie z projektami: 1 787 Łączna ilość przyłączonych gospodarstw domowych do sieci wodociągowej: 1 519
 • 10. KOSZTY INWESTYCJI: Opracowanie dokumentacji projektowej Inspektorzy nadzoru Roboty budowlane Koszty pozostałe: Zarządzanie projektem Koszty JRP Wykupy gruntów Koszty zajęcia pasa drogowego Odtworzenia nawierzchni Promocja projektu Rezygnacja z Inżyniera Kontraktu naRezygnacja z Inżyniera Kontraktu na rzecz mocnej Jednostki Realizującejrzecz mocnej Jednostki Realizującej ProjektProjekt
 • 11. Problemy …Problemy … Wycofanie zgody Mieszkańców •Zmiana zagospodarowania terenu (ogrodzenia) •Brak inwentaryzacji sieci podziemnej •Zmiana koryta cieków wodnych po ostatnich powodziach, osuwiska •Niszczenie dróg dojazdowych do miejsca robót (brak odpowiedniej nośności) •Problemy z nierzetelnymi podwykonawcami • Taryfa dla Mieszkańców Czy po 2015 r będą wprowadzone karyCzy po 2015 r będą wprowadzone kary Wątpliwości …Wątpliwości …
 • 12. Stosowane materiały: Kanalizacja – rury kamionkowe Wodociąg – rury żeliwne
 • 13. Dziękuję za uwagę

Related Documents