Regionalny
Zarząd
Gospodarki
Wodnej
w Warszawie
Zarządzanie drogami wodnymi w RZGW
w Warszawie
05 sierpnia 2015, Warszawa
REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI
WODNEJ w Warszawie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej został
powołany na mocy ustawy – Prawo...
RZGW w Warszawie zarządza 1 228,3 km dróg wodnych w tym:
• w klasie Ia 671,8 km- rzeki Bug i Narew, kanał Augustowski, czę...
Dla transportu wodnego mają znaczenie następujące drogi wodne:
• Wisły ( od km 295,2 do km 684- w tym 55 km o klasie międz...
Pozostałe drogi wodne, jak np. Kanał Augustowski czy Wielkie Jeziora Mazurskie mają
znaczenie dla ruchu turystycznego, ale...
Zbiorniki wodne na terenie RZGW w
Warszawie
Zbiornik
Włocławek
-pojemność całkowita:
408 mln m³
-długość zapory: 626 m
-pr...
• RZGW w Warszawie realizuje projekt „Poprawa stanu technicznego i
bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Stopnia Włocławek” r...
Zbiornik Dębe –
Jezioro Zegrzyńskie
-pojemność całkowita: 90
mln m³
-produkcja energii: 91
GWh/rok
-pobór wody: 100 tyś.
m...
Mapa Jeziora Zegrzyńskiego
Zbiornik Sulejów
-pojemność całkowita: 78,8 mln
m³
-produkcja energii: 14,3
GWh/rok
-oddany do eksploatacji w 1973
roku
-r...
Zbiornik Wióry
-pojemność całkowita:
35 mln m³
-produkcja energii: 1,5
GWh/rok
-oddany do eksploatacji
w 2007 roku
-rezerw...
Zbiornik Brody
Iłżeckie
-pojemność całkowita:
7,3 mln m³
-oddany do
eksploatacji w 1964
roku
-rezerwa
przeciwpowodziowa:
3...
Od wielu lat prowadzona jest żegluga turystyczna i sportowa po Kanale
Augustowskim na całej długości, po stronie Polskiej ...
Kanał Augustowski to droga wodna klasy Ia o długości 101,2
km. Z czego 80km na terenie Polski, 3,4 km odcinek graniczny,
1...
Od czasu uznania Kanału za zabytek, RZGW
utrzymuje kanał w stanie odpowiadającym
wymaganiom zapewniającym ochronę jego
war...
W latach 2005-2014 zrekonstruowano graniczny
odcinek Kanału Augustowskiego wraz ze śluzami
oraz rozpoczęto remont pozostał...
 W granicach Warszawy km
497÷ 527, droga wodna
kl. Ib, trasa regulacyjna
o szerokości 184 ÷ 223 m,
 Trzy porty:
 WZEK S...
• Wielkie Jeziora Mazurskie i Pisa to drogi wodne o łącznej
długości 229,2 km o znaczeniu turystycznym. Jeziora są
połączo...
Kanały Mazurskie:
- Kanał Mazurski - (niedokończony).
- Kanał Węgorzewski - łączy "łuk" Węgorapy
-Kanał Sztynorcki - łączy...
Na obszarze Wielkich Jezior Mazurskich rozpoczęto prace remontowe
kanałów łączących jeziora.
Rozpoczęto prace przy budowie...
Dziękuję za uwagę.
Jacek Gadkowski
of 22

Prezentacja rzgw 2 mb

Presentation, study visit
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Environment      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja rzgw 2 mb

 • 1. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
 • 2. Zarządzanie drogami wodnymi w RZGW w Warszawie 05 sierpnia 2015, Warszawa
 • 3. REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ w Warszawie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej został powołany na mocy ustawy – Prawo wodne. Regionalny Zarząd zapewnia obsługę Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, będącego organem administracji rządowej niezespolonej, właściwym w sprawach gospodarowania wodami w regionie wodnym, w zakresie określonym w ustawie. Regionalny Zarząd jest państwową jednostką budżetową, utworzoną dla realizacji zadań z zakresu gospodarowania wodami, podległą Prezesowi Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.
 • 4. RZGW w Warszawie zarządza 1 228,3 km dróg wodnych w tym: • w klasie Ia 671,8 km- rzeki Bug i Narew, kanał Augustowski, część dróg wodnych Wielkich Jezior Mazurskich, • w klasie Ib 333,8 km część rzeki Wisła od ujścia Sanny do Płocka i od stopnia wodnego Włocławek do km 684, • w klasie II 167,7 km- Kanał Żerański, Jezioro Zegrzyńskie część dróg wodnych Wielkich Jezior Mazurskich, • w klasie Va 55,0 km odcinek Wisły od Płocka do stopnia wodnego Włocławek. Zarządzanie drogami wodnymi w RZGW w Warszawie
 • 5. Dla transportu wodnego mają znaczenie następujące drogi wodne: • Wisły ( od km 295,2 do km 684- w tym 55 km o klasie międzynarodowej Va, wraz ze stopniem wodnym Włocławek i śluzą- pozostała część o klasie Ib), • Bugu od ujścia rzeki Muchawiec do ujścia Bugu do Narwi o długości 224,2 km droga wodna klasy Ia, • Kanał Żerański o długości 17,2 km i klasie II wraz ze śluzą, Jezioro Zegrzyńskie wraz z odcinkiem Narwi droga wodna klasy II i długości 40,9 km. Zarządzanie drogami wodnymi w RZGW w Warszawie
 • 6. Pozostałe drogi wodne, jak np. Kanał Augustowski czy Wielkie Jeziora Mazurskie mają znaczenie dla ruchu turystycznego, ale nie są wykorzystywane dla przewozów towarowych. Ponadto: • szlak wodny- Wisła od km 684 do km 520,3 ( ujście Kanału Żerańskiego), • Kanał Żerański, • Jezioro Zegrzyńskie do ujścia Bugu do Narwi, • Bug do ujścia Muchawca (km 283,2) są częścią międzynarodowej drogi wodnej E 40 łączącej drogi wodne zachodniej Europy z drogami wodnymi Wschodu. Niestety szlaki wodne tej drogi nie spełniają wymogów klasy choćby ze względu na degradację budowli regulacyjnych a co za tym idzie liczne wypłycenia i niezapewnienie głębokości tranzytowej.
 • 7. Zbiorniki wodne na terenie RZGW w Warszawie Zbiornik Włocławek -pojemność całkowita: 408 mln m³ -długość zapory: 626 m -produkcja energii: 723 GWh/rok -2 turbiny o łącznej mocy 162 MW -oddany do eksploatacji w 1970 roku
 • 8. • RZGW w Warszawie realizuje projekt „Poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Stopnia Włocławek” remontując i przebudowując urządzenia stopnia wodnego. • Wartość projektu 161,1 mln zł w tym dotacje UE 90,0 mln zł.
 • 9. Zbiornik Dębe – Jezioro Zegrzyńskie -pojemność całkowita: 90 mln m³ -produkcja energii: 91 GWh/rok -pobór wody: 100 tyś. m³/dobę - oddany do eksploatacji w 1963 roku
 • 10. Mapa Jeziora Zegrzyńskiego
 • 11. Zbiornik Sulejów -pojemność całkowita: 78,8 mln m³ -produkcja energii: 14,3 GWh/rok -oddany do eksploatacji w 1973 roku -rezerwa przeciwpowodziowa: 9,2 mln m³
 • 12. Zbiornik Wióry -pojemność całkowita: 35 mln m³ -produkcja energii: 1,5 GWh/rok -oddany do eksploatacji w 2007 roku -rezerwa przeciwpowodziowa: 19 mln m³
 • 13. Zbiornik Brody Iłżeckie -pojemność całkowita: 7,3 mln m³ -oddany do eksploatacji w 1964 roku -rezerwa przeciwpowodziowa: 3,7 mln m³
 • 14. Od wielu lat prowadzona jest żegluga turystyczna i sportowa po Kanale Augustowskim na całej długości, po stronie Polskiej i Białoruskiej. Kanał Augustowski Kanał Augustowski, administrowany przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, jest drogą wodną przekraczającą główny europejski dział wodny między dorzeczami Wisły i Niemna. Budowa Kanału wg projektu Ignacego Prądzyńskiego, rozpoczęta w 1824 i zakończona w 1838 roku, była największą inwestycją gospodarczą Królestwa Polskiego. Była też pionierskim przedsięwzięciem budowlanym i inżynierskim w skali XIX wiecznej Europy. Kanał Augustowski w 1979 roku został wpisany do rejestru zabytków na całej swojej długości, w granicach państwa. Trwają starania o wpisanie Kanału Augustowskiego na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.
 • 15. Kanał Augustowski to droga wodna klasy Ia o długości 101,2 km. Z czego 80km na terenie Polski, 3,4 km odcinek graniczny, 17,8 km na terenie Białorusi. !8 śluz – 14 na terenie Polski, 1 graniczna, 3 na terenie Białorusi.
 • 16. Od czasu uznania Kanału za zabytek, RZGW utrzymuje kanał w stanie odpowiadającym wymaganiom zapewniającym ochronę jego wartości zabytkowych, architektonicznych i krajobrazowych. Prace remontowe zapewniają nie tylko sprawność eksploatacyjną drogi wodnej ale jednocześnie przywracają budowlom ich zabytkowy charakter.
 • 17. W latach 2005-2014 zrekonstruowano graniczny odcinek Kanału Augustowskiego wraz ze śluzami oraz rozpoczęto remont pozostałych części Kanału. Wydano 54 175,5 tys. zł.
 • 18.  W granicach Warszawy km 497÷ 527, droga wodna kl. Ib, trasa regulacyjna o szerokości 184 ÷ 223 m,  Trzy porty:  WZEK Siekierki,  praski  żerański. Kanał Żerański w km 521+500 Wisły, o długości 17,2 km - droga wodna kl. II, śluza Żerań i Jaz Nieporęt. W 2015 roku rozpocznie się remont Śluzy Żerań. Przewidywany koszt remontu: 10209 000 zł. Wisła Warszawska i Kanał Żerański
 • 19. • Wielkie Jeziora Mazurskie i Pisa to drogi wodne o łącznej długości 229,2 km o znaczeniu turystycznym. Jeziora są połączone licznymi kanałami: Wielkie Jeziora Mazurskie i rzeka Pisa
 • 20. Kanały Mazurskie: - Kanał Mazurski - (niedokończony). - Kanał Węgorzewski - łączy "łuk" Węgorapy -Kanał Sztynorcki - łączy jezioro Dargin z jeziorem Sztynorckim i portem w Sztynorcie -Kanał Piękna Góra - łączy jezioro Kisajno z jeziorem Tajty -Kanał Niegociński - łączy jezioro Tajty jeziorem Niegocin -Kanał Giżycki - łączy jezioro Kisajno jeziorem Niegocin - Kanał Kula - łączy jezioro Boczne z jeziorem Jagodne - Kanał Szymoński - łączy jezioro Szymoneckie z jeziorem Szymon. - Kanał Mioduński - łączy jezioro Szymon z jeziorem Kotek Wielki. - Kanał Grunwaldzki - łączy jezioro Kotek Wielki z jeziorem Tałtowisko -Kanał Tałcki - łączy jezioro Tałtowisko jeziorem Tałty. -Kanał Jegliński - łączy jezioro Seksty jeziorem Roś
 • 21. Na obszarze Wielkich Jezior Mazurskich rozpoczęto prace remontowe kanałów łączących jeziora. Rozpoczęto prace przy budowie Śluzy Guzianka II i remoncie śluzy Guzianka I. Przeznaczono na te prace około 160000 tys. zł.
 • 22. Dziękuję za uwagę. Jacek Gadkowski

Related Documents