Навчальний візит до Республіки Польща
The „Swiss-Polish Empowerment for Local Self-Government in Ukraine” project is
co-fi...
Повноваження та роль Міністра навколишнього
середовища
у системі охорони довкілля у Польщі
Міхал Кобиліньскі
Юридичний деп...
Повноваження та роль Міністра
навколишнього середовища
у системі охорони довкілля у Польщі
 Міністр та міністерство у пол...
4
Міністр навколишнього середовища
як член Ради Міністрів
Поділ влади на три гілки у Конституції Республіки Польща
• Закон...
5
Міністр як член Ради Міністрів
Призначення Ради Міністрів (ст. 154 Конституції РП)
Президент Республіки Польща пропонує ...
6
Міністр та міністерство
Міністр – орган урядової адміністрації (ст. 149 Конституції РП)
• міністри керують визначеними с...
7
Сфери урядової адміністрації, які
підлягають міністрові
навколишнього середовища
Згідно із розпорядженням Голови Ради Мі...
8
Сфера “водне господарство”
Сфера “водне господарство” (ст. 11 п. 1 закону “Про сфери урядової
адміністрації”), охоплює п...
9
Сфера “навколишнє середовище”
Сфера “навколишнє середовище” (ст. 28 п. 1 закону “Про сфери
урядової адміністрації”), охо...
10
Запроектовані зміни у сферах
урядової адміністрації
Заплановані нові сфери урядової адміністрації:
• енергія
• господар...
11
Повноваження міністра
навколишнього середовища
Генеральний директор охорони навколишнього середовища
(відповідає за реа...
12
Адміністративний поділ Польщі:
регіональні дирекції охорони навколишнього
середовища
та воєводські інспекторати охорони...
13
Регіональні управління водного
господарства
Джерело: http://www.rzgw.gda.pl/?mod=content&path=2,5
14
Повноваження міністра
навколишнього середовища
Організаційні підрозділи, нагляд над якими здійснює міністр
навколишньог...
15
Структура міністерства
Організаційні підрозділи міністерства навколишнього
середовища
Організаційними підрозділами міні...
16
Структура міністерства
Організаційні підрозділи міністерства навколишнього
середовища
економічний департамент (DE)
депа...
17
Структура міністерства
До сфери діяльності Департаменту геології та геологічних
концесій (DGK) належить:
 виконання за...
18
Повноваження міністра
навколишнього середовища
До сфери діяльності Департаменту поводження із відходами (DGO)
належить:...
19
Структура міністерства
До сфери діяльності Департаменту лісівництва та охорони природи (DLP)
належить:
 виконання завд...
20
Структура міністерства
До сфери діяльності Департаменту геологічного нагляду (DNG)
належить:
 виконання завдань мініст...
21
Структура міністерства
 виконання завдань міністра у сфері охорони атмосфери та
фізичних впливів (неприємні запахи);
...
22
Структура міністерства
До сфери діяльності Департаменту охорони навколишнього
середовища (DOŚ) належить:
 координація ...
23
Структура міністерства
До сфери діяльності Департаменту водних ресурсів (DZW)
належить:
 виконання завдань міністра у ...
24
Структура міністерства
До сфери діяльності Департаменту збалансованого розвитку (DZR)
належить:
 ведення політики, що ...
25
Структура міністерства
До сфери діяльності Економічного департаменту (DE) належить:
 виконання завдань міністра як роз...
26
Структура міністерства
До сфери діяльності Департаменту екологічних фондів (DFE)
належить:
 виконання завдань міністра...
27
Структура міністерства
До сфери діяльності Юридичного Департаменту (DP) належить:
 юридичне обслуговування міністра та...
28
Структура міністерства
До сфери діяльності Департаменту стратегії та комунікації (DSK)
належить:
 виконання завдань мі...
29
Законодавчий процес у Польщі
У польському законодавчому процесі виділяємо наступні етапи
(Конституція РП):
• Підготовка...
30
Роль міністра навколишнього
середовища у польському
законотворчому процесі
Міністр навколишнього середовища, будучи чле...
31
Найважливіші закони
Найважливіші сфери діяльності Міністерства
навколишнього середовища
закон “Про охорону навколишньог...
32
Найважливіші закони
Найважливіші сфери діяльності Міністерства
навколишнього середовища
закон “Про відходи” від 14 груд...
33
Найважливіші закони
Найважливіші сфери діяльності Міністерства
навколишнього середовища
закон “Мисливське право” від 13...
34
Найважливіші міжнародні договори
Найважливіші сфери діяльності Міністерства навколишнього
середовища
Рамкова конвенція ...
Дякую за увагу
підготував:
Міхал Кобиліньскі
Юридичний департамент Міністерства навколишнього середовища
ul. Wawelska 52/5...
of 35

Prezentacja ukraina mk ukr

Презентація Міністерства навколишнього середовища Республіки Польща
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Environment      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja ukraina mk ukr

 • 1. Навчальний візит до Республіки Польща The „Swiss-Polish Empowerment for Local Self-Government in Ukraine” project is co-financed by the International Technical Assistance Project “Skat Consulting Ltd./ Swiss-Ukrainian Decentralization Support Project” DESPRO and the Solidarity Fund PL from the sources of the Swiss Agency for Development and Cooperation, Polish Development Cooperation program of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland respectively
 • 2. Повноваження та роль Міністра навколишнього середовища у системі охорони довкілля у Польщі Міхал Кобиліньскі Юридичний департамент Варшава, 23 листопада 2015 р.
 • 3. Повноваження та роль Міністра навколишнього середовища у системі охорони довкілля у Польщі  Міністр та міністерство у польській правовій системі  Сфери урядової адміністрації, які підлягають міністрові навколишнього середовища  Органи, які підлягають міністрові навколишнього середовища або над якими він здійснює нагляд  Організаційні підрозділи Міністерства навколишнього середовища  Роль Міністерства навколишнього середовища у підготовці нормативно-правових актів, пов’язаних із охороною навколишнього середовища  Найважливіші закони зі сфери діяльності Міністерства навколишнього середовища 3 ЗМІСТ:
 • 4. 4 Міністр навколишнього середовища як член Ради Міністрів Поділ влади на три гілки у Конституції Республіки Польща • Законодавча влада: • Сейм • Сенат • Виконавча влада: • Президент • Рада Міністрів • Судова влада: • суди • трибунали
 • 5. 5 Міністр як член Ради Міністрів Призначення Ради Міністрів (ст. 154 Конституції РП) Президент Республіки Польща пропонує Голову Ради Міністрів, котрий пропонує склад Ради Міністрів. Президент Республіки Польща призначає Голову Ради Міністрів разом із рештою членів Ради Міністрів впродовж 14 днів з дати першого засідання Сейму або прийняття відставки попередньої Ради Міністрів та приймає присягу у членів новопризначеної Ради Міністрів. Призначення уряду Беати Шидло 16 листопада 2015 р. (джерело: http://radioszczecin.pl/serwis_informacyjny/pliki/2015/2015-11- 13_1447422541.jpg)
 • 6. 6 Міністр та міністерство Міністр – орган урядової адміністрації (ст. 149 Конституції РП) • міністри керують визначеними сферами урядової адміністрації або виконують завдання, визначені для них Головою Ради Міністрів. • міністр, який керує сферою урядової адміністрації, видає розпорядження. Міністерство – це установа, яка обслуговує міністра (Закон “Про Раду Міністрів”) Голова Ради Міністрів визначає шляхом розпорядження: • детальну сферу діяльності міністра, негайно після призначення Ради Міністрів, а якщо міністр був призначений в інший час – одразу після його призначення; • міністерство або інший орган урядової адміністрації, який має обслуговувати міністра, а у випадку міністра, який керує визначеною сферою урядової адміністрації – також органи, які йому підлягають або за якими він здійснює нагляд
 • 7. 7 Сфери урядової адміністрації, які підлягають міністрові навколишнього середовища Згідно із розпорядженням Голови Ради Міністрів від 22 вересня 2014 р. щодо детальної сфери діяльності міністра навколишнього середовища, міністр керує наступними сферами урядової адміністрації: • водне господарство, • навколишнє середовище. На даний час міністром навколишнього середовища є проф. Ян Шишко (з 16 листопада 2015 р.) Джерело: http://i.parlamentarny.pl/i/00/11/06/001106_r1_300.jpg
 • 8. 8 Сфера “водне господарство” Сфера “водне господарство” (ст. 11 п. 1 закону “Про сфери урядової адміністрації”), охоплює питання: • формування, охорони та раціонального використання водних ресурсів; • утримання континентальних поверхневих вод, які є власністю держави, включаючи технічну інфраструктуру, пов’язану із цими водами, яка охоплює водні споруди та обладнання; • будівництва, модернізації та утримання континентальних водних шляхів; • протипаводкового захисту; • функціонування державної гідрологічно-метеорологічної служби та державної гідрологічної служби (із винятками); • міжнародної співпраці на водних кордонах.
 • 9. 9 Сфера “навколишнє середовище” Сфера “навколишнє середовище” (ст. 28 п. 1 закону “Про сфери урядової адміністрації”), охоплює питання: • охорони і формування навколишнього середовища та раціонального використання його ресурсів; • охорони природи, у тому числі в національних та ландшафтних парках, природних заповідниках, а також охорони видів рослин і тварин, лісів, тварин та інших витворів природи; • геології; • господарювання природними ресурсами; • контролю за дотриманням вимог охорони навколишнього середовища та дослідження стану навколишнього середовища; • лісівництва; • охорони лісів та лісових видів; • мисливства; • генетично модифікованих організмів (ГМО, з винятками).
 • 10. 10 Запроектовані зміни у сферах урядової адміністрації Заплановані нові сфери урядової адміністрації: • енергія • господарювання покладами корисних копалин • континентальне судноплавство Заплановані нові міністерства: • міністерство енергетики • міністерство морського господарства та континентального судноплавства Зменшення обсягу повноважень міністра навколишнього середовища: • геологія • торгівля та управління дозволами на емісію парникових газів • будівництво, модернізація та утримання континентальних водних шляхів
 • 11. 11 Повноваження міністра навколишнього середовища Генеральний директор охорони навколишнього середовища (відповідає за реалізацію політики охорони навколишнього середовища у сфері управління охороною природи, у тому числі територіями “Природа 2000”, а також у сфері контролю інвестиційного процесу) Головний інспектор охорони навколишнього середовища (виконує завдання, пов’язані, серед іншого, із поводженням із відходами, моніторингом навколишнього середовища, протидією серйозним аваріям, виконанням замірювання розміру емісії та рівня речовин або енергії, які присутні у середовищі) Голова національного управління водного господарства (виконує завдання, пов’язані із водним господарством) Голова державного атомного агентства (до сфери діяльності належить виконання завдань, пов’язаних забезпеченням ядерної безпеки та радіологічного захисту країни) Голова вищого гірничого управління (здійснює нагляд за роботою гірничих закладів, а також контролює такі заклади) Органи, які підлягають міністрові навколишнього середовища або над якими він здійснює нагляд
 • 12. 12 Адміністративний поділ Польщі: регіональні дирекції охорони навколишнього середовища та воєводські інспекторати охорони навколишнього середовища Джерело: http://ksng.gugik.gov.pl/pliki/mapa_administracyjna_polski_2015.png
 • 13. 13 Регіональні управління водного господарства Джерело: http://www.rzgw.gda.pl/?mod=content&path=2,5
 • 14. 14 Повноваження міністра навколишнього середовища Організаційні підрозділи, нагляд над якими здійснює міністр навколишнього середовища Національний фонд охорони навколишнього середовища і водного господарства (фінансування охорони навколишнього середовища і водного господарства) Державне лісове господарство „Державні ліси” (управління лісами, які належать державі) Бюро лісового насінництва (ведення реєстрів лісового матеріалу для розмноження) Дослідні інститути (6) Національні парки (23) Лісові школи (11) Інші установи, над якими наглядає міністр навколишнього середовища
 • 15. 15 Структура міністерства Організаційні підрозділи міністерства навколишнього середовища Організаційними підрозділами міністерства керують директори з допомогою заступників за винятком Політичного кабінету міністра. Ці підрозділи в межах своєї компетенції виконують завдання міністра навколишнього середовища. Організаційні підрозділи міністерства навколишнього середовища: департамент геології та геологічних концесій (DGK) департамент поводження із відходами (DGO) департамент лісівництва та охорони природи (DLP) департамент геологічного нагляду (DNG) департамент охорони повітря (DOP) департамент охорони навколишнього середовища (DOŚ) департамент водних ресурсів (DWZ) департамент збалансованого розвитку (DZR)
 • 16. 16 Структура міністерства Організаційні підрозділи міністерства навколишнього середовища економічний департамент (DE) департамент екологічних фондів (DFE) юридичний департамент (DP) департамент стратегії та комунікації (DSK) фінансове бюро (BF) бюро кадрів та навчань (BKS) бюро контролю та внутрішнього аудиту (BKA) бюро генерального директора (BDG) політичний кабінет міністра (GPM) бюро міністра (BM)
 • 17. 17 Структура міністерства До сфери діяльності Департаменту геології та геологічних концесій (DGK) належить:  виконання завдань міністра у сфері геології, за винятком завдань, віднесених до компетенції діяльності Департаменту геологічного нагляду;  ведення справ зі сфери нагляду міністра за діяльністю Голови Вищого гірничого управління та за діяльністю Державного геологічного інституту – державного дослідницького інституту. Організаційні підрозділи міністерства навколишнього середовища До сфери завдань окремих організаційних підрозділів належать:
 • 18. 18 Повноваження міністра навколишнього середовища До сфери діяльності Департаменту поводження із відходами (DGO) належить:  виконання завдань міністра у сфері поводження із відходами та охорони поверхні землі, за винятком ведення адміністративних проваджень та забезпечення замісництва міністра у провадженнях, які розглядаються воєводськими адміністративними судами.
 • 19. 19 Структура міністерства До сфери діяльності Департаменту лісівництва та охорони природи (DLP) належить:  виконання завдань міністра у сфері лісівництва, охорони природи, охорони лісів та лісових ґрунтів, мисливства, оцінки впливу на навколишнє середовище та генетично модифікованих організмів;  ведення справ зі сфери нагляду міністра за діяльністю Генерального директора охорони навколишнього середовища, Державного лісового господарства “Державні ліси”, Дослідного інституту лісівництва, Бюро лісового насінництва, Польським союзом мисливців та національними парками і лісовими школами.
 • 20. 20 Структура міністерства До сфери діяльності Департаменту геологічного нагляду (DNG) належить:  виконання завдань міністра у сфері нагляду за виконанням зобов’язань, які випливають із наданих концесій на пошук або розвідку покладів вуглеводнів, а також видобуток вуглеводнів із покладів, а також зобов’язань, які випливають із норм законодавства, пов’язаних із виконанням цих концесій;  моніторинг виконанням зобов’язань, які випливають із укладених міністром договорів на дозвіл гірничого використання у сфері, що стосується вуглеводнів;  виконання завдань міністра у сфері раціонального використання покладів корисних копалин, зокрема стратегічного характеру, у тому числі на території морської виключної економічної зони;  ведення справ зі сфери нагляду міністра за діяльністю Голови Державного атомного агентства.
 • 21. 21 Структура міністерства  виконання завдань міністра у сфері охорони атмосфери та фізичних впливів (неприємні запахи);  ведення справ зі сфери обороту кіотськими одиницями та системи торгівлі дозволами на емісію;  ведення справ зі сфери систем управління середовищем EMAS;  ведення справ зі сфери нагляду міністра за діяльністю Інституту охорони навколишнього середовища – державного дослідницького інституту. До сфери діяльності Департаменту охорони повітря (DOP) належить:
 • 22. 22 Структура міністерства До сфери діяльності Департаменту охорони навколишнього середовища (DOŚ) належить:  координація та ведення (в обсязі, не віднесеному до компетенції інших підрозділів), справ, пов’язаних із виконанням завдань міністра у сфері охорони навколишнього середовища, у тому числі захисту від шуму та електромагнітних полів, а також збирання та розповсюдження інформації про найкращі доступні техніки (BAT);  виконання завдань міністра у сфері дозволів на введення до навколишнього середовища речовин або енергії;  виконання завдань міністра у сфері надання інформації про навколишнє середовище, публічної інформації та інформації про території;  ведення адміністративних проваджень, а також забезпечення представництва міністра у провадженнях, які ведуть воєводські адміністративні суди;  ведення справ зі сфери нагляду міністра за діяльністю Головного інспектора охорони навколишнього середовища.
 • 23. 23 Структура міністерства До сфери діяльності Департаменту водних ресурсів (DZW) належить:  виконання завдань міністра у сфері урядової адміністрації “водне господарство”, зокрема ініціювання напрямків водної політики;  ведення справ зі сфери нагляду міністра за діяльністю Голови Національного управління водного господарства, Інституту екології промислових територій та Інституту Метеорології і водного господарства — державного дослідницького інституту.
 • 24. 24 Структура міністерства До сфери діяльності Департаменту збалансованого розвитку (DZR) належить:  ведення політики, що має на меті захист клімату, у тому числі координація процесу переговорів на зустрічах щодо Рамкової конвенції ООН зі зміни клімату;  ініціювання та координація заходів у сфері політики збалансованого розвитку на міжнародному щаблі;  координація (у співпраці із відповідними підрозділами) виконання завдань, які випливають з двосторонньої або регіональної співпраці, а також завдань, що випливають із членства у Європейському Союзі;  ведення політики ефективного використання ресурсів, програмування та запровадження інструментів, які підтримують екоінновації та розвиток екологічних технологій.
 • 25. 25 Структура міністерства До сфери діяльності Економічного департаменту (DE) належить:  виконання завдань міністра як розпорядника бюджетних частин 22 (навколишнє середовище) i 24 (водне господарство), у тому числі також щодо коштів, призначених на фінансування проектів за фінансової участі Європейського Союзу та за участі коштів, які походять з інших закордонних джерел;  ведення справ зі сфери нагляду за діяльністю фондів, котрі діють у сфері охорони навколишнього середовища та водного господарства.
 • 26. 26 Структура міністерства До сфери діяльності Департаменту екологічних фондів (DFE) належить:  виконання завдань міністра у сфері програм, які фінансуються за участі коштів Європейського Союзу та за участі коштів, які походять з інших закордонних джерел;  виконання завдань міністра у сфері нагляду за системою фінансування охорони навколишнього середовища у Польщі;  ведення справ, пов’язаних із підготовкою та узгодженням переліків завдань зі сфери охорони навколишнього середовища і водного господарства, які реалізують державні бюджетні установи, для яких розпорядником бюджетної частини коштів виступає міністр, за кошти Національного фонду охорони навколишнього середовища і водного господарства, а також воєводських фондів охорони навколишнього середовища і водного господарства;  ведення справ зі сфери нагляду міністра за діяльністю Національного фонду охорони навколишнього середовища і водного господарства.
 • 27. 27 Структура міністерства До сфери діяльності Юридичного Департаменту (DP) належить:  юридичне обслуговування міністра та міністерства, у тому числі представництво у процесах, що розглядаються у судах загальної юрисдикції та у Вищому адміністративному суді;  координація урядового законотворчого процесу: проектів положень до законопроектів, проектів позицій Уряду щодо законопроектів i проектів нормативно-правових актів зі сфери компетенції міністра навколишнього середовища;  координація підготовки висновків щодо проектів нормативно- правових актів та інших урядових документів, за винятком стратегій і програм, які готують інші міністерства та відомства;  координація справ, пов’язаних із транспозицією та порушеннями законодавства Європейського Союзу;  координація справ, пов’язаних із підготовкою проектів міжнародних договорів та пов’язаних із ними документів.
 • 28. 28 Структура міністерства До сфери діяльності Департаменту стратегії та комунікації (DSK) належить:  виконання завдань міністра у сфері визначення та досягнення стратегічних цілей в охороні навколишнього середовища;  виконання завдань міністра у сфері управлінського контролю;  координація нагляду за органами та підрозділами, які підлягають міністрові, або нагляд за діяльністю яких здійснює міністр;  виконання завдань міністра у сфері екологічної освіти;  координація підготовки висновків до проектів стратегій та програм, які готують інші міністерства та органи;  обслуговування та підтримка Групи з питань регуляторних тестів та Оцінки Наслідків Регулювань;  програмування та евальвація, популяризація та інформування у сфері програм, які фінансуються за участі коштів Європейського Союзу та коштів, які походять з інших закордонних джерел.
 • 29. 29 Законодавчий процес у Польщі У польському законодавчому процесі виділяємо наступні етапи (Конституція РП): • Підготовка законопроекту • Внесення законопроекту до Сейму РП (законодавча ініціатива) • Розгляд та прийняття закону Сеймом • Передача закону в Сенат • Або можливий повторний розгляд закону Сеймом • Передача закону на підпис Президентові РП • Або можливе скерування закону в Сейм або в Конституційний Трибунал • Можливий розгляд закону Сеймом або в Конституційним Трибуналом • Підписання закону Президентом • Публікація закону в Щоденнику Законів Урядові проекти нормативно-правових актів підлягають процедурі, врегульованій у регламенті роботи Ради Міністрів.
 • 30. 30 Роль міністра навколишнього середовища у польському законотворчому процесі Міністр навколишнього середовища, будучи членом Ради Міністрів, бере участь у здійсненні внутрішньої та закордонної політики РП, у справах, які не віднесені до компетенції інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування, зокрема шляхом: • забезпечення виконання законів; • видачі розпоряджень та наказів; • координації та контролю роботи органів урядової адміністрації; • ініціювання та розробки (у сфері, якою він керує) політики Уряду, а також подання у цій же сфері ініціатив відповідних проектів нормативних актів на засідання Ради Міністрів; • реалізації політики, встановленої Радою Міністрів.
 • 31. 31 Найважливіші закони Найважливіші сфери діяльності Міністерства навколишнього середовища закон “Про охорону навколишнього середовища” від 27 квітня 2001 р. закон “Водне право” від 18 липня 2001 р. закон “Про доступ до інформації про навколишнє середовище та про його охорону, участь громадськості в охороні навколишнього середовища та про оцінку впливу на навколишнє середовище” від 3 жовтня 2008 р. закон «Про запобігання шкоді у навколишньому середовищі та її виправлення» від 13 квітня 2007 р. закон “Про інспекцію охорони навколишнього середовища” від 20 липня 1991 р. закон “Про систему торгівлі дозволами на емісію парникових газів” від 28 квітня 2011 р. закон “Про систему управління емісією парникових газів та інших речовин” від 17 липня 2009 р. закон “Про речовини, які зменшують озоновий шар, та деякі флуоровані парникові гази” від 15 травня 2015 р.
 • 32. 32 Найважливіші закони Найважливіші сфери діяльності Міністерства навколишнього середовища закон “Про відходи” від 14 грудня 2012 р. закон “Про підтримання порядку і чистоти у гмінах” від 13 вересня 1996 р. закон “Про батарейки та акумулятори” від 24 квітня 2009 р. закон “Про обов’язки підприємців у сфері поводження із деякими відходами та про оплату за упаковку продуктів” від 11 травня 2001 р. закон “Про поводження з упаковкою та відходами від упаковки” від 13 червня 2013 р. закон “Про рециклінг автомобілів, вилучених з експлуатації” від 20 січня 2005 р. закон “Про міжнародне переміщення відходів” від 29 червня 2007 р. закон “Про використане електричне та електронне обладнання” від 29 липня 2005 р.
 • 33. 33 Найважливіші закони Найважливіші сфери діяльності Міністерства навколишнього середовища закон “Мисливське право” від 13 жовтня 1995 р. закон “Про охорону природи” від 16 квітня 2004 р. закон “Про ліси” від 28 вересня 1991 р. закон “Про мікроорганізми та генетично модифіковані організми” від 22 червня 2001 р. закон “Геологічне та гірниче право” від 9 червня 2011 р. закон “Атомне право” від 29 листопада 2000 р. закон “Про національну програму екоуправління та аудиту (EMAS)” від 15 липня 2011 р.
 • 34. 34 Найважливіші міжнародні договори Найважливіші сфери діяльності Міністерства навколишнього середовища Рамкова конвенція ООН про зміну клімату, підписана у Нью-Йорку 9 травня 1992 року Кіотський протокол до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, підписаний у Кіото 11 грудня 1997 року Конвенція про біологічне різноманіття, підписана у Ріо-де-Жанейро 5 червня 1992 року Конвенція про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення, підписана у Вашингтоні 3 березня 1973 року (CITES) Конвенція про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті, підписана в Еспоо 25 лютого 1991 року Конвенція про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля, підписана в Аархус 25 червня 1998 року
 • 35. Дякую за увагу підготував: Міхал Кобиліньскі Юридичний департамент Міністерства навколишнього середовища ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa www.mos.gov.pl Варшава, 23 листопада 2015 р.

Related Documents