Administracja publiczna
w województwie łódzkim
ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI
Prowadzenie:
Tomasz Ciszewski, Wydział Zarz...
PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY WOJEWÓDZTWA
ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI
PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY W WOJEWÓDZTWIE
ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI
Administracja rządowa Administracja samorządowa
Poz...
ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI
RZĄDOWA ADMINISTRACJA ZESPOLONA
• Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi
• ...
ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI
WYDZIAŁY ŁÓDZKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO
• Biuro Wojewody
• Wydział Prawny, Nadzoru i Kontr...
ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI
WOJEWODA
I URZĄD WOJEWÓDZKI
ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ
Prowadzenie:
Marcin Szmaja, Tomasz Ciszewski
of 7

Prezentacja wojewoda i administracja 2

Lodz Voivodship general
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Government & Nonprofit      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja wojewoda i administracja 2

  • 1. Administracja publiczna w województwie łódzkim ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI Prowadzenie: Tomasz Ciszewski, Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi Marcin Szmaja, Biuro Wojewody Łódź, 26 stycznia 2016
  • 2. PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI
  • 3. PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI Administracja rządowa Administracja samorządowa Poziom centralny Poziom wojewódzki Poziom powiatowy Poziom gminny • Prezes Rady Ministrów • Rada Ministrów • Administracja centralna administracja niezespolona • Wojewoda • Urząd Wojewódzki administracja zespolona administracja niezespolona administracja zespolona • Sejmik Województwa • Marszałek i Zarząd Województwa • Urząd Marszałkowski • Rada Powiatu • Zarząd Powiatu • Starosta Powiatu • Starostwo Powiatowe • Rada Miasta / Gminy • Prezydent / Burmistrz / Wójt • Urząd Miasta / Gminy Inne: RIO SKO
  • 4. ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI RZĄDOWA ADMINISTRACJA ZESPOLONA • Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi • Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi • Kuratorium Oświaty w Łodzi • Wojewódzka Inspekcja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi • Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi • Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi • Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Łodzi • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi • Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi • Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi • Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi • Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego • Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi
  • 5. ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI WYDZIAŁY ŁÓDZKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO • Biuro Wojewody • Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli • Wydział Finansów i Budżetu • Wydział Funduszy Europejskich i Certyfikacji • Wydział Infrastruktury • Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji • Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców • Wydział Polityki Społecznej • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego • Wydział Administracyjno-Gospodarczy • Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych • Zespół Audytu Wewnętrznego
  • 6. ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI WOJEWODA I URZĄD WOJEWÓDZKI
  • 7. ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Prowadzenie: Marcin Szmaja, Tomasz Ciszewski

Related Documents