Napake pri predstavitvi in kako se jim izogniti
Slovnica in pravopis nista pomembnaPo neki štidui na eni izemd angelkšihuivtnierz ni vanžo, v kaškenm vstrnem reduso čkre ...
Nismo na bralnem maratonu!Bilo je letošnjo jesen o svetem Martinu. Napotiva se na Dolenjskojaz in moj prijatelj, ki ga ime...
Uporabljajmo majhne, težko berljive pisaveBilo je letošnjo jesen o svetem Martinu. Napotiva se na Dolenjsko jaz in moj pri...
Vsaka pisava ni enostavno berljivaberljivost Times New Romanberljivost Arialberljivost Courier Newberljivos...
Bila je temna, nevihtna noč …Bila je temna, nevihtna noč …
AaTimes New Roman
Aa GaramondAa Times New RomanAa Lucida BrightAa Lucida Fax
Valjhun, sin Kajtimara, boj krvaviže dolgo bije za kršansko vero,z Avreljam Droh se več mu v bran ne stavi;končano njino j...
Valjhun, sin Kajtimara, boj krvaviže dolgo bije za kršansko vero,z Avreljam Droh se več mu v bran ne stavi;končano njino j...
Valjhun, sin Kajtimara, boj krvaviže dolgo bije za kršansko vero,z Avreljam Droh se več mu v bran ne stavi;končano njino j...
Aa ArialAa Trebuchet MSAa VerdanaAa Helvetica
Aa BalthazarAa MagnetoAa Comic Sans MSA CALVIN
Valjhun, sin Kajtimara, boj krvaviže dolgo bije za kršansko vero,z Avreljam Droh se več mu v bran ne stavi;končano njino j...
Valjhun, sin Kajtimara, boj krvaviže dolgo bije za kršansko vero,z Avreljam Droh se več mu v bran ne stavi;končano njino j...
dogDOG
Aa Courier NewAa Arial
Spam. Spam. Spam. Spam. Spam. Spam. Spam. Spam. SpaSpam. Why I hate Spam...pam. S Spam. Spam.Spam. Spam. Spam. Spam....
temna, nevihtna temna,nevihtnatemna, nevihtna temna, nevihtnatemna, nevihtna temna, nevihtnatemna, nevihtna temna,...
Različne vrste pisav motijoBilo je letošnjo jesen o svetem Martinu. Napotiva se na Dolenjskojaz in moj prijatelj, ki ga im...
Uporabi dosti animacij – samo zato, ker lahkoBila je temna, nevihtna noč ... Ladjo so valovipremetavali naprej in ...
Ali je animacija nujno potrebna? Zapomnite si! Važno je tisto, kar je na diapozitivih in ne način, kako se pojavi in izgine!
Ali je animacija nujno potrebna? … vendar lahko pretirana uporaba postane moteča … … in bo šla ljudem na živce. Zapomnite ...
Ali so te animacije sprejemljive?
Ali so te animacije sprejemljive?
Odstranimo prehode med diapozitividiapozitiv 1
Barve živahne pomirjajoče mehke
Barve agresivne odbijajoče strupene
Koliko barv viditena tem diapozitivu?
Ne samo pisava, tudi barva vpliva naberljivost besedila zelo dober kontrast črna na rumeni dober kontrast ...
Barva ozadjaUmetnost je skrita v naravi vsakega posameznika inpripada njegovemu življenju.Treba jo je le vedno znova spodb...
Barva ozadjaUmetnost je skrita v naravi vsakega posameznika inpripada njegovemu življenju.Treba jo je le vedno znova spodb...
Odlični kontrasti na beli podlagi črna Kashmir green Burnt umber Peruvian turquoise Midnight blue ...
Zelo dobri kontrasti na beli podlagi Forest green Viridian green
Dobri kontrasti na beli podlagi Charcoal gray Slate Indigo blue Navy blue Prussian blue Deep burnt sie...
Dobri kontrasti na črnem ozadju rumena zelena cyan magenta
Za poudarjanje besedila so najboljše spodnjekombinacije barv rdeče na belem purple na belem ...
3D grafika je zabavna, vendarotežkoča branjeNE UPORABLJAJTE 3DGRAFIKEv besedil pri...
Kakšna naj bo poravnava besedila?Joga deluje na vse vidike človeka:• fizičnega• vitalnega• mentalnega• emocionalnega• psih...
Kakšna naj bo poravnava besedila? Joga deluje na vse vidike človeka:• fizičnega• vitalneg...
Kakšna naj bo poravnava besedila? Joga deluje na vse vidike človeka:• fizičnega• ...
Če že moramo uporabiti naštevanje, katere inkoliko nivojev naj uporabimo?Joga deluje na vse vidike človeka:• fizičnega – ...
Alinee ali označevanje vrstic
4 koraki za izločitev večine neželene pošte• Ne odpiraj ali odgovarjaj na e-pošto neznanih pošiljateljev.• Ne objavljaj s...
4 koraki za izločitev večine neželene pošte Ne odpiraj ali odgovarjaj na pošto n...
Slike in fotografije
Preveč slik odvrača pozornost
Sliki se lahko posvetimo brez težav
Sliki se lahko posvetimo brez težav
Več stvari spraviš na diapozitiv, boljše je!
Več stvari spraviš na diapozitiv, boljše je!
Manj je več!
Manj je več!
72 % zaposlenih za skrajšan delovni čas naJaponskem je žensk
Fotografije so boljše kot slike
Kratek povzetek
Goska leti na jug.
VREDNOTENJE DELA I. (Avtor: dr. Stane Uhan)‫‏‬Učbenik za študente je zasnovan tako, da je hkrati lahkotudi priročnik za st...
B
1 =1
Viri http://www.businessinnovationinsider.com/2005/11/is_microsoft_an_inventor_or_an.php, 11. 4. 2007 http://presentationz...
Napake pri predstavitvi_in_kako_se_jim_izogniti-nekaj_popravkov
Napake pri predstavitvi_in_kako_se_jim_izogniti-nekaj_popravkov
Napake pri predstavitvi_in_kako_se_jim_izogniti-nekaj_popravkov
Napake pri predstavitvi_in_kako_se_jim_izogniti-nekaj_popravkov
of 65

Napake pri predstavitvi_in_kako_se_jim_izogniti-nekaj_popravkov

Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Napake pri predstavitvi_in_kako_se_jim_izogniti-nekaj_popravkov

 • 1. Napake pri predstavitvi in kako se jim izogniti
 • 2. Slovnica in pravopis nista pomembnaPo neki štidui na eni izemd angelkšihuivtnierz ni vanžo, v kaškenm vstrnem reduso čkre v bsedei, vanžo je le, da je pvra inzajnda čkra na parevm mtesu. Osltao jelakho pošmenao, bedlesio pa kujlb tmeulhkao prerbemeo berz teažv. Ralozg je vtem, da ne bemreo vskae čkre poebesj,temevč bedseo kot cleoto.
 • 3. Nismo na bralnem maratonu!Bilo je letošnjo jesen o svetem Martinu. Napotiva se na Dolenjskojaz in moj prijatelj, ki ga imenujem Radivoja, ker ni vsakemučloveku všeč, da se njegovo ime raznaša po knjigah od ust do ust.Vem, da jih je dovolj, ki tega komaj čakajo, ali nikdar niso bili vsiljudje enaki pa tudi ne bodo.Zjutraj ob osmih odrineva iz Litije,vzemši starikavo babo, da nama je odnašala in pot kazala. Nisvašla zdaj šele prvič v te kraje, ali nikdar še ne po tej poti; bila jetedaj obema neznana.Iz Litije se pride najprvo v Šmartno, ki ni prevelika, pa čedna vas,da bi se lahko imenovala trg. Do tukaj gre široka, gladka cesta, kidrži dalje proti Šentvidu. Kakor hitro ostane Šmartno za hrbtom,precej se začno stiskati hribje od obeh strani; njive in travniki mednjimi so vedno ožji. Kdor hoče iti na Čatež, kakor sva midva miselimela, mora v Kostrevnici zaviti z ravne ceste na desno roko v hribpo grdem kolovozniku, da še kmet ne vem kako drva po njemizpeljava; pa vendar je dejala baba, da pride časi celo kočija semdol, kadar se gospoda iz dolenjskih graščin pelje do Litije, potempa dalje po železnici. Zdaj neki merijo drugo cesto, ki bo krajša, pavendar ne bo imela tako raprtih klancev.
 • 4. Uporabljajmo majhne, težko berljive pisaveBilo je letošnjo jesen o svetem Martinu. Napotiva se na Dolenjsko jaz in moj prijatelj, ki ga imenujem Radivoja, ker nivsakemu človeku všeč, da se njegovo ime raznaša po knjigah od ust do ust. Vem, da jih je dovolj, ki tega komaj čakajo,ali nikdar niso bili vsi ljudje enaki pa tudi ne bodo.Zjutraj ob osmih odrineva iz Litije, vzemši starikavo babo, da nama jeodnašala in pot kazala. Nisva šla zdaj šele prvič v te kraje, ali nikdar še ne po tej poti; bila je tedaj obema neznana.Iz Litije se pride najprvo v Šmartno, ki ni prevelika, pa čedna vas, da bi se lahko imenovala trg. Do tukaj gre široka,gladka cesta, ki drži dalje proti Šentvidu. Kakor hitro ostane Šmartno za hrbtom, precej se začno stiskati hribje od obehstrani; njive in travniki med njimi so vedno ožji. Kdor hoče iti na Čatež, kakor sva midva misel imela, mora v Kostrevnicizaviti z ravne ceste na desno roko v hrib po grdem kolovozniku, da še kmet ne vem kako drva po njem izpeljava; pavendar je dejala baba, da pride časi celo kočija sem dol, kadar se gospoda iz dolenjskih graščin pelje do Litije, potempa dalje po železnici. Zdaj neki merijo drugo cesto, ki bo krajša, pa vendar ne bo imela tako raprtih klancev.Koračila sva z debelimi gorjačami po strugah in jarkih; babuza pa je pravila to in to, vendar nič takega, da je vrednoopomina. Vprašam je, ali znajo v njenem kraju ljudje še kaj narodnih pesmi, pa mi ni vedela povedati, le v Šmarmu jekazala eno samo ženico, ki poje od Jezusovega trpljenja sedemdeset razdelkov dolgo pesem in tudi še drugih takih.Poezija našega naroda umira, samo kaka babuška še zna odlomek te ali one stare junaške pesmi. Naselile so se mednami, posebno v Gorenjcih, kratke vrstice, zložene po nemški navadi. S pravljicami je skoraj tudi ravno taka. Minila jedoba, ko se je skladalo in pelo. Kar se ni še do zdaj nabralo, poslej se ne bo dobilo več dosti izvirnega. Ako bi mi tudiimeli Vuka, nimamo pesmi, da bi nam jih zbiral, in ko bi prav imeli pesmi, gotovo nam bi manjkalo Vuka; saj še to, kar jecvetelo med ljudmi, nam je moral pokazati neslovenec - Korytko.Pot je bil zmerom enak. Šli smo zdaj skozi borovje in smrečje, zdaj po golem nizkem grmovju. Malokje je stala majhnakočica revnega osebénjka. Za nami so se dvigali ono stran Save beloglavi snežniki, pred sabo pa, tako tudi na levoroko, imeli smo same gozde. Le na desno, po daljnih gorah, vidiš tu in tam kako prijazno cerkvíco. Najbližé ti je gradWagensberg, dobre pol ure za Šmartnim, tikoma ravnine, strugi podobne. Zidan je vrh strmega, pa ne previsokegahriba, ki je enak seneni kopici. Nekdaj ga je imel Valvasor in slovečemu pisatelju v čast se imenuje še zdaj ena soba:Valvasorjeva; v njej nihče ne stanuje. Tako je ukazal knez Windischgrätz, ki je nedavno kupil to graščino.Poldrugo uro od Litije klanec nekoliko poneha, pa ne za dolgo. Ni dosti ravnine, pa tudi to si je obrnil človek v svojokorist, kakor ti kažejo njive in hiše, tod in tam raztresene. Vidijo se tukaj že prvi nogradje in vesel se čutiš, da si naDolenjskem; ali kapljica teh trt je še kisla, svet ni še dovolj zaslonjen pred mrzlimi snežniki. Temu kraju se pravi naLibergi. Tik pota stoji cerkvíca brez duhovnega, pa ima pokopališče. Še kmalu nisem videl na kmetih tako čednihgrobov. Skoraj vsaka gomila je otrebljena in posajena z okroglimi kamenci, kakor imajo navado pri mestih. Ne vem, je licerkovnik tako domiseln, ali imajo ljudje toliko spoštovanja do mrtvih.
 • 5. Vsaka pisava ni enostavno berljivaberljivost Times New Romanberljivost Arialberljivost Courier Newberljivost Balthazarberljivost Monotype Corsivaberljivost Georgiaberljivost Garamondberljivost Lucida faxberljivost Brush Script MTberljivost Comic Sans MSberljivost Old English Text MT
 • 6. Bila je temna, nevihtna noč …Bila je temna, nevihtna noč …
 • 7. AaTimes New Roman
 • 8. Aa GaramondAa Times New RomanAa Lucida BrightAa Lucida Fax
 • 9. Valjhun, sin Kajtimara, boj krvaviže dolgo bije za kršansko vero,z Avreljam Droh se več mu v bran ne stavi;končano njino je in marsikteroživljenje, kri po Kranji, Korataniprelita napolnila bi jezéro. Krst pri Savici (uvod) - France Prešeren
 • 10. Valjhun, sin Kajtimara, boj krvaviže dolgo bije za kršansko vero,z Avreljam Droh se več mu v bran ne stavi;končano njino je in marsikteroživljenje, kri po Kranji, Korataniprelita napolnila bi jezéro. Krst pri Savici (uvod) - France Prešeren
 • 11. Valjhun, sin Kajtimara, boj krvaviže dolgo bije za kršansko vero,z Avreljam Droh se več mu v bran ne stavi;končano njino je in marsikteroživljenje, kri po Kranji, Korataniprelita napolnila bi jezéro. Krst pri Savici (uvod) - France Prešeren
 • 12. Aa ArialAa Trebuchet MSAa VerdanaAa Helvetica
 • 13. Aa BalthazarAa MagnetoAa Comic Sans MSA CALVIN
 • 14. Valjhun, sin Kajtimara, boj krvaviže dolgo bije za kršansko vero,z Avreljam Droh se več mu v bran ne stavi;končano njino je in marsikteroživljenje, kri po Kranji, Korataniprelita napolnila bi jezéro. Krst pri Savici (uvod) - France Prešeren
 • 15. Valjhun, sin Kajtimara, boj krvaviže dolgo bije za kršansko vero,z Avreljam Droh se več mu v bran ne stavi;končano njino je in marsikteroživljenje, kri po Kranji, Korataniprelita napolnila bi jezéro. Krst pri Savici (uvod) - France Prešeren
 • 16. dogDOG
 • 17. Aa Courier NewAa Arial
 • 18. Spam. Spam. Spam. Spam. Spam. Spam. Spam. Spam. SpaSpam. Why I hate Spam...pam. S Spam. Spam.Spam. Spam. Spam. Spam. Spam. Spam. Spam. Spam. SpaSpam. Spam. Spam. Spam. Spam. Spam. Spam. Spam. SpaSpam. Spam. Spam. Spam. Spam. Spam. Spam. Spam. SpaSpam. Spam. Spam. Spam. Spam. Spam. Spam. Spam. SpaSpam. Spam. Spam. Spam. Spam. Spam. Spam. Spam. SpaSpam. Spam. Spam. Spam. Spam. Spam. Spam. Spam. SpaSpam. Spam. Spam. Spam. Spam. Spam. Spam. Spam. SpaSpam. Spam. Spam. Spam. Spam. Spam. Spam. Spam. SpaSpam. Spam. Spam. Spam. Spam. Spam. Spam. Spam. SpaSpam. Spam. Spam. Spam. Spam. Spam. Spam. Spam. SpaSpam. Spam. Spam. Spam. Spam. Spam. Spam. Spam. SpaSpam. Spam. Spam. One e-mail I actually wanted. SpaSpam. Spam. Spam. Spam. Spam. Spam. Spam. Spam. SpaSpam. Spam. Spam. Spam. Spam. Spam. Spam. Spam. SpaSpam. Spam. Spam. Spam. Spam. Spam. Spam. Spam. SpaSpam. Spam. Spam. Spam. Spam. Spam. Spam. Spam. SpaSpam. Spam. Spam. Spam. Spam. Spam. Spam. Spam. Spa
 • 19. temna, nevihtna temna,nevihtnatemna, nevihtna temna, nevihtnatemna, nevihtna temna, nevihtnatemna, nevihtna temna, nevihtnatemna, nevihtna temna, nevihtna
 • 20. Različne vrste pisav motijoBilo je letošnjo jesen o svetem Martinu. Napotiva se na Dolenjskojaz in moj prijatelj, ki ga imenujem Radivoja, ker ni vsakemučloveku všeč, da se njegovo ime raznaša po knjigah od ust doust. Vem, da jih je dovolj, ki tega komaj čakajo, ali nikdar niso bili vsi ljudje enakipa tudi ne bodo.Zjutraj ob osmih odrineva iz Litije, vzemši starikavo babo, da nama jeodnašala in pot kazala. Nisva šla zdaj šele prvič v te kraje, alinikdar še ne po tej poti; bila je tedaj obema neznana. Iz Litije sepride najprvo v Šmartno, ki ni prevelika, pa čedna vas, da bi selahko imenovala trg. Do tukaj gre široka, gladka cesta, ki držidalje proti Šentvidu. Kakor hitro ostane Šmartno za hrbtom,precej se začno stiskati hribje od obeh strani; njive in travnikimed njimi so vedno ožji. Kdor hoče iti na Čatež, kakor sva midvamisel imela, mora v Kostrevnici zaviti z ravne ceste na desnoroko v hrib po grdem kolovozniku, da še kmet ne vem kako drvapo njem izpeljava; pa vendar je dejala baba, da pride časi celokočija sem dol, kadar se gospoda iz dolenjskih graščin pelje doLitije, potem pa dalje po železnici. Zdaj neki merijo drugo cesto,ki bo krajša, pa vendar ne bo imela tako raprtih klancev.
 • 21. Uporabi dosti animacij – samo zato, ker lahkoBila je temna, nevihtna noč ... Ladjo so valovipremetavali naprej in nazaj, veter je zavijal med jadri indež se je zlival na palubo.Posadka je bila zbrana ob petrolejki. Vsi so sezavijali v odeje in trepetali, ko je kapitan pričel
 • 22. Ali je animacija nujno potrebna? Zapomnite si! Važno je tisto, kar je na diapozitivih in ne način, kako se pojavi in izgine!
 • 23. Ali je animacija nujno potrebna? … vendar lahko pretirana uporaba postane moteča … … in bo šla ljudem na živce. Zapomnite si! Važno je tisto, kar je na diapozitivih in ne način, kako se pojavi in izgine!
 • 24. Ali so te animacije sprejemljive?
 • 25. Ali so te animacije sprejemljive?
 • 26. Odstranimo prehode med diapozitividiapozitiv 1
 • 27. Barve živahne pomirjajoče mehke
 • 28. Barve agresivne odbijajoče strupene
 • 29. Koliko barv viditena tem diapozitivu?
 • 30. Ne samo pisava, tudi barva vpliva naberljivost besedila zelo dober kontrast črna na rumeni dober kontrast črna na pale thalo yellow green črna na cyan bela na modri
 • 31. Barva ozadjaUmetnost je skrita v naravi vsakega posameznika inpripada njegovemu življenju.Treba jo je le vedno znova spodbujati in ji dati možnost .Potem lahko pozitivno vpliva na nas.Umetniško ustvarjanje nas popelje iz pasivnosti, otopelosti,površnosti in napetosti v lastno dejavnost.Tako poglobimo svoje dojemanje in občutenje sebe insveta, se okrepimo, dvignemo in polno zaživimo.
 • 32. Barva ozadjaUmetnost je skrita v naravi vsakega posameznika inpripada njegovemu življenju.Treba jo je le vedno znova spodbujati in ji dati možnost.Potem lahko pozitivno vpliva na nas.Umetniško ustvarjanje nas popelje iz pasivnosti, otopelosti,površnosti in napetosti v lastno dejavnost.Tako poglobimo svoje dojemanje in občutenje sebe insveta, se okrepimo, dvignemo in polno zaživimo.
 • 33. Odlični kontrasti na beli podlagi črna Kashmir green Burnt umber Peruvian turquoise Midnight blue Deep purple Raw umber
 • 34. Zelo dobri kontrasti na beli podlagi Forest green Viridian green
 • 35. Dobri kontrasti na beli podlagi Charcoal gray Slate Indigo blue Navy blue Prussian blue Deep burnt sienna Deep burgundy
 • 36. Dobri kontrasti na črnem ozadju rumena zelena cyan magenta
 • 37. Za poudarjanje besedila so najboljše spodnjekombinacije barv rdeče na belem purple na belem rumeno na Prussian blue črno na oranžnem rdeče na črnem rumeno na črnem zeleno na črnem cyan na črnem
 • 38. 3D grafika je zabavna, vendarotežkoča branjeNE UPORABLJAJTE 3DGRAFIKEv besedil primer primer
 • 39. Kakšna naj bo poravnava besedila?Joga deluje na vse vidike človeka:• fizičnega• vitalnega• mentalnega• emocionalnega• psihičnega in• spiritualnega.
 • 40. Kakšna naj bo poravnava besedila? Joga deluje na vse vidike človeka:• fizičnega• vitalnega• mentalnega• emocionalnega• psihičnega in• spiritualnega.
 • 41. Kakšna naj bo poravnava besedila? Joga deluje na vse vidike človeka:• fizičnega• vitalnega• mentalnega• emocionalnega• psihičnega in• spiritualnega.
 • 42. Če že moramo uporabiti naštevanje, katere inkoliko nivojev naj uporabimo?Joga deluje na vse vidike človeka:• fizičnega – vitalnega • mentalnega – emocionalnega » psihičnega in » spiritualnega.
 • 43. Alinee ali označevanje vrstic
 • 44. 4 koraki za izločitev večine neželene pošte• Ne odpiraj ali odgovarjaj na e-pošto neznanih pošiljateljev.• Ne objavljaj svojega e-naslova na spletu.• Uporabljaj filtriranje neželene pošte.• Za naročanje, filtriranje, zasebnost uporabljaj poseben e-naslov.
 • 45. 4 koraki za izločitev večine neželene pošte Ne odpiraj ali odgovarjaj na pošto neznanih pošiljateljev. Ne objavljaj svojega e-naslova na spletu. Uporabljaj filtriranje neželene pošte. Za naročanje na spletu uporabljaj poseben e-naslov.
 • 46. Slike in fotografije
 • 47. Preveč slik odvrača pozornost
 • 48. Sliki se lahko posvetimo brez težav
 • 49. Sliki se lahko posvetimo brez težav
 • 50. Več stvari spraviš na diapozitiv, boljše je!
 • 51. Več stvari spraviš na diapozitiv, boljše je!
 • 52. Manj je več!
 • 53. Manj je več!
 • 54. 72 % zaposlenih za skrajšan delovni čas naJaponskem je žensk
 • 55. Fotografije so boljše kot slike
 • 56. Kratek povzetek
 • 57. Goska leti na jug.
 • 58. VREDNOTENJE DELA I. (Avtor: dr. Stane Uhan)‫‏‬Učbenik za študente je zasnovan tako, da je hkrati lahkotudi priročnik za strokovne delavce v združbah. Prvi delvsebuje osnove: organizacijo dela, sistemizacijo dela inzahtevnost dela, brez katerih ni moč ugotoviti osnovneplače delavca.Vsebina knjige:• Osnovni pojmi• Kratek zgodovinski pregled• Organizacija dela• Sistemizacija dela• Zahtevnost dela• Priloge• Literatura
 • 59. B
 • 60. 1 =1
 • 61. Viri http://www.businessinnovationinsider.com/2005/11/is_microsoft_an_inventor_or_an.php, 11. 4. 2007 http://presentationzen.blogs.com/photos/uncategorized/zen_master.jpg, 11. 4. 2007 http://presentationzen.blogs.com/photos/uncategorized/jobs_intel_1.jpg, 11. 4. 2007 http://presentationzen.blogs.com/photos/uncategorized/gates_bullets.jpg, 11. 4. 2007 The 10/20/30 Rule of PowerPoin, http://blog.guykawasaki.com/2005/12/the_102030_rule.html, 10. 4. 2007 Guy Kawasaki 10-20-30 Presentation Rule, http://www.youtube.com/watch?v=liQLdRk0Ziw http://bestanimations.com/Nature/Storms/Storms1.html, 10. 4. 2007 http://bestanimations.com/Nature/Storms/Storms2.html, 10. 4. 2007 http://bestanimations.com/Nature/Storms/Storms3.html, 10. 4. 2007 http://bestanimations.com/Nature/Storms/Storms4.html, 10. 4. 2007 http://www.vlada.si/si/o_sloveniji/politicni_sistem/drzavni_simboli/ Pabini Gabriel-Petit. Color Theory for Digital Displays: A Quick Reference: Part I http://www.uxmatters.com/MT/archives/ 000069.php Pabini Gabriel-Petit. Color Theory for Digital Displays: A Quick Reference: Part II http://www.uxmatters.com/MT/archives/ 000070.php Pabini Gabriel-Petit. Applying Color Theory to Digital Displays http://www.uxmatters.com/MT/archives/000163.php http://bestanimations.com/Animals/Birds/Birds.html, 10. 4. 2007 www.glasbergen.com http://presentationzen.blogs.com/photos/uncategorized/complexity_bill.jpg, 11. 4. 2007 http://www.arboretum-vp.si/admin/assetmanager/images/kos.png, 10. 4. 2007 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/25/Kos_Turdus_merulaRB.jpg, 10. 4. 2007