Sosial kommunikasjon
Svein Tore Marthinsen @stmarthinsen
Demokrati
Fellestrekk og egenart
Unge fører an
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Høst 2012 Vår 2013
18-29 år
30-44 år
45-59 år
Hvem følger politikere?
Unge
Opinionsledere
«Fans»
Vanlige folk
Hvorfor?
1. Informasjon
2. Vite hva andre sier om
parti/politiker
3. Møte likesinnede
Velgerkontakt (gamle + nye)
Utvikle politikere og parti
Intern kommunikasjon/entusiasme
Sette agenda
Hvorfor bruke sosiale...
Asosial til sosial kommunikasjon
Upersonlig  Personlig
Enveis  Toveis

Gjensidig Verdi
Visuelle viktigere
Politisk kommunikasjon i sosiale medier
Politisk kommunikasjon i sosiale medier
Politisk kommunikasjon i sosiale medier
Politisk kommunikasjon i sosiale medier
Politisk kommunikasjon i sosiale medier
Politisk kommunikasjon i sosiale medier
Politisk kommunikasjon i sosiale medier
Politisk kommunikasjon i sosiale medier
Politisk kommunikasjon i sosiale medier
Politisk kommunikasjon i sosiale medier
Politisk kommunikasjon i sosiale medier
of 20

Politisk kommunikasjon i sosiale medier

Foredrag om hvordan norske politikere bruker sosiale medier avholdt for Unio 10. oktober 2013
Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Politisk kommunikasjon i sosiale medier

  • 1. Sosial kommunikasjon Svein Tore Marthinsen @stmarthinsen
  • 2. Demokrati
  • 3. Fellestrekk og egenart
  • 4. Unge fører an 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Høst 2012 Vår 2013 18-29 år 30-44 år 45-59 år
  • 5. Hvem følger politikere? Unge Opinionsledere «Fans» Vanlige folk
  • 6. Hvorfor? 1. Informasjon 2. Vite hva andre sier om parti/politiker 3. Møte likesinnede
  • 7. Velgerkontakt (gamle + nye) Utvikle politikere og parti Intern kommunikasjon/entusiasme Sette agenda Hvorfor bruke sosiale medier?
  • 8. Asosial til sosial kommunikasjon Upersonlig  Personlig Enveis  Toveis  Gjensidig Verdi
  • 9. Visuelle viktigere

Related Documents