 Really Simple Syndication (RSS 2.0) – jest to rodzinaformatów sieciowych, opartych na języku XMLsłużących do publikacji ...
 RSS – umowna rodzina językówznacznikowych do przesyłania nagłówkówwiadomości i nowości na wybranych przezużytkownika RSS...
 RDF Site Summary (RSS 1.x, RSS 0.90) Rich Site Summary (RSS 0.91/RSS 0.92/RSS0.93) Robust Site Syndication (RSS 0.99)...
 specjalnych programach do odczytuwiadomości RSS (w tym również wieluprogramach pocztowych) serwisach internetowych prz...
 Umieszczony na serwerze plik w formacie RSSmożna subskrybować w specjalnym czytnikuRSS, zarówno w samodzielnym programie...
Kolekcja ikon:
 Czytnik kanałów pozwala wczytywać nagłówki wiadomościpublikowanych w kanałach informacyjnych dostępnych wInternecie. Nag...
 Wyróżnia się samodzielne czytniki kanałów orazwtyczki (pluginy) do innych programów, przedewszystkim przeglądarek intern...
 Kanały RSS obsługują także komunikatory takie jaknp.: Miranda IM, Konnekt (za pomocą odpowiedniejwtyczki), WPkontakt czy...
 Z wolno dostępnych (głównie dla systemówUnix) czytników RSS można wymienić Liferea,akregator, straw, Blam!, RSSOwl, . Is...
 Obsługa polskich liter Obsługiwane formaty (standardy) kanałów (Atom,RSS 0.90/1.0, RSS 2.0 i RSS 0.91/0.92/0.93) Sposo...
Atom − standard kanałów informacyjnych mający zastąpićRSS. Został utworzony dla rozwiązania problemów związanychz istnieni...
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"><title>Przykład kanału</title><subtitle>Po...
Protokół Atom – protokółkanałów informacyjnychzbudowany na HTTPwspółpracujący ze standardemAtom.Protokół opisany jest w RF...
RSS 2.0 Atom 1.0Specyfikacja przewiduje tylko tekst, a w praktyce używa sięHTML "ukrytego" za pomocą encji. Nie ma możliwo...
PrezentacjaXML
PrezentacjaXML
PrezentacjaXML
PrezentacjaXML
of 19

PrezentacjaXML

Prezentacja XML
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Entertainment & Humor      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - PrezentacjaXML

 • 1.  Really Simple Syndication (RSS 2.0) – jest to rodzinaformatów sieciowych, opartych na języku XMLsłużących do publikacji często zmieniających siętreści, takich jak wpisy blogów, wiadomości.Dokument RSS, często zwany "kanałem", zazwyczajzawiera streszczoną formę wiadomości ze skojarzonejstrony WWW lub jej pełny tekst. RSS umożliwiaużytkownikom automatyczne bycie na bieżąco ztreścią ulubionych serwisów sieciowych. Ponieważ specyfikacja RSS 2.0 pozostaje własnościąUniwersytetu Harvarda i nie jest już rozwijana, azawiera błędy i niejasności (np. brak obsługi HTML wtreści wpisów), opracowano następcę RSS 2.0 podnową nazwą – Atom.
 • 2.  RSS – umowna rodzina językówznacznikowych do przesyłania nagłówkówwiadomości i nowości na wybranych przezużytkownika RSS stronach. Wystarczy dodaćdaną stronę (musi ona obsługiwać systemRSS) do czytnika RSS. Wszystkie w większymlub mniejszym zakresie bazują na XML-u.Aby skorzystać z kanału RSS, potrzebny jestodpowiedni program, tzw. czytnik kanałów.Często czytniki RSS-ów są zamieszczane wprogramach pocztowych.
 • 3.  RDF Site Summary (RSS 1.x, RSS 0.90) Rich Site Summary (RSS 0.91/RSS 0.92/RSS0.93) Robust Site Syndication (RSS 0.99) Really Simple Syndication (RSS 2.0)
 • 4.  specjalnych programach do odczytuwiadomości RSS (w tym również wieluprogramach pocztowych) serwisach internetowych przeglądarkach internetowych: AvantBrowser, Flock, Internet Explorer 7 i 8, K-Meleon, Maxthon, Mozilla Firefox,GoogleChrome, Opera oraz Safari.
 • 5.  Umieszczony na serwerze plik w formacie RSSmożna subskrybować w specjalnym czytnikuRSS, zarówno w samodzielnym programie, jak iwe wtyczce do przeglądarki internetowej, atakże w niektórych programach pocztowych.Użytkownik pobiera nagłówki wiadomości(tytuły i krótkie opisy) i może wczytaćinteresujące go informacje ze strony WWW. RSSdaje możliwość jednoczesnego abonowaniawielu źródeł informacji i przeglądanianagłówków oraz czytania wiadomości wjednym programie, bez koniecznościodwiedzania poszczególnych stron.
 • 6. Kolekcja ikon:
 • 7.  Czytnik kanałów pozwala wczytywać nagłówki wiadomościpublikowanych w kanałach informacyjnych dostępnych wInternecie. Nagłówek zawiera tytuł, zwięzły opis oraz linkodsyłający do bardziej szczegółowej informacji, znajdującej sięw serwisie prowadzonym przez wydawcę kanału (może być nimkażda osoba prowadząca serwis WWW). Czytnik RSS pozwalaśledzić wiele kanałów jednocześnie. Zazwyczaj program jestdostarczany z predefiniowaną listą kanałów, ale użytkownikmoże do nich dodawać nowe, organizując je w grupytematyczne. Zaletą czytnika kanałów jest możliwość śledzenia w jednyminterfejsie bieżących informacji pochodzących z wielu źródełjednocześnie oraz wczytywania tych, które są dla czytelnikainteresujące. Wszystkie czytniki potrafią wyświetlać strony WWW zpełnymi wiadomościami w swoim interfejsie i nie wymagająuruchamiania przeglądarki internetowej.
 • 8.  Wyróżnia się samodzielne czytniki kanałów orazwtyczki (pluginy) do innych programów, przedewszystkim przeglądarek internetowych i programówpocztowych. Przykładami wtyczek są rozszerzenia do przeglądarkiFirefox Sage, czytnik wbudowany w przeglądarkiOpera i Avant Browser oraz w programy pocztoweThunderbird, Evolution i rozszerzenie zawarte wprogramie narzędziowym Desktop Sidebar. Firefox odwersji 1.0 posiada obsługę RSS/Atom w formiezakładek. Podobny mechanizm obsługi kanałów RSSwbudowany jest w przeglądarce Safari (od wersji 2.0)dla systemu MacOS X.
 • 9.  Kanały RSS obsługują także komunikatory takie jaknp.: Miranda IM, Konnekt (za pomocą odpowiedniejwtyczki), WPkontakt czy Spik. Protokół Gadu-Gadujest wykorzystywany przez bota nagadu.info.Podobne możliwości wysyłania wiadomości onowych elementach kanału istnieją w protokoleJabber (XMPP), poprzez odpowiedni transport lubbota. Do komercyjnych czytników RSS dla systemuoperacyjnego Microsoft Windows należy m.in.Microsoft Outlook (od wersji 2007), FeedDemon, alew serwisach z oprogramowaniem dostępne są takżeliczne darmowe czytniki, jak RSSreader, RSS Bandit czypolski Cafe News, Cliper lub Paseczek.
 • 10.  Z wolno dostępnych (głównie dla systemówUnix) czytników RSS można wymienić Liferea,akregator, straw, Blam!, RSSOwl, . Istniejąrównież wtyczki do klientów pocztowych,takich jak Evolution, Thunderbird, Claws Mail. Wyróżnia się również czytniki w postaci stronyWWW, dedykowanej do przeglądania iorganizowania (najczęściej po założeniukonta) publicznie dostępnych kanałów. Zczytników takich można korzystać przy użyciudowolnej przeglądarki internetowej. Jednym zpopularnych darmowych "czytników" tegotypu jest Google Reader.
 • 11.  Obsługa polskich liter Obsługiwane formaty (standardy) kanałów (Atom,RSS 0.90/1.0, RSS 2.0 i RSS 0.91/0.92/0.93) Sposoby subskrybowania kanałów Rozpoznawanie kanałów na stronie internetowej Import i eksport danych o kanałach (OPML) Wyszukiwarka kanałów w Internecie Kategoryzacja kanałów w czytniku Wbudowany podgląd wiadomości Wyszukiwanie wiadomości według słów kluczowych Aktualizacja kanałów Usuwanie starych wiadomości
 • 12. Atom − standard kanałów informacyjnych mający zastąpićRSS. Został utworzony dla rozwiązania problemów związanychz istnieniem równoległych standardów RSS (Really SimpleSyndication/Rich Site Summary i RDF Site Summary) orazbłędów tych specyfikacji. Atom unika niejasności specyfikacjiRSS, poprawia zgodność z XML i innymi standardami, dodajeelementy, których brakowało w RSS oraz w pokrewnejspecyfikacji określa protokół publikacji kanałów. Pliki Atomposiadają rozszerzenie .atom lub .xml.Specyfikacja języka znajduje się w RFC 4287.
 • 13. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"><title>Przykład kanału</title><subtitle>Podtytuł</subtitle><link href="http://przyklad.pl/feed/" rel="self" /><link href="http://przyklad.pl/"/><id>tag:domena.pl,2007-01-25:atom-xxx-xxx-xxx-xxx</id><updated>2005-06-13T16:20:02Z</updated><author><name>Jan</name><email>john@example.com</email></author><entry><title>Tytuł</title><link href="http://przyklad.pl/atom01"/><link rel="alternate" type="text/html"href="http://przyklad.pl/2003/12/13/atom03.html"/><link rel="edit" href="http://przyklad.pl/2003/12/13/atom03/edit"/><id>urn:uuid:1225c695-cfb8-4ebb-aaaa-80da344efa6a</id><updated>2005-06-13T16:20:02Z</updated><summary>Jakiś tekst.</summary></entry></feed>
 • 14. Protokół Atom – protokółkanałów informacyjnychzbudowany na HTTPwspółpracujący ze standardemAtom.Protokół opisany jest w RFC5023.
 • 15. RSS 2.0 Atom 1.0Specyfikacja przewiduje tylko tekst, a w praktyce używa sięHTML "ukrytego" za pomocą encji. Nie ma możliwościużycia XHTML, ani innych typów danych. Przez tęniejasność i ograniczenia RSS jest nazywany formatemstratnym.Atom dla każdego elementu pozwala jednoznacznieokreślić typ danych i obsługuje tekst, HTML, XHTML, innewarianty XML oraz załączanie plików.RSS ma tylko jedno ogólne pole na opis elementu, przez coautorzy czasem budują osobne kanały zawierające tylkostreszczenia lub tylko pełne treści wpisówAtom unika tego problemu pozwalając wstawićstreszczenia i rozwinięcia do tego samego kanałuRSS nie wymaga podania identyfikatorów i dat do wpisów,przez co agregacja i aktualizacja kanałów RSS jest dlaczytników skomplikowanaAtom wymaga użycia globalnych unikatowychidentyfikatorów dla kanału i wpisów, co czyni aktualizacjeprostymi i gwarantuje, że wpisy nie będą przypadkiemduplikowaneRSS 2.0 jest specyfikacją należącą do Uniwersytet Harvardai nie będzie rozwijanyAtom jest otwartym standardem IETFRSS występuje w 9 odmianach, które nie są zupełniezgodneAtom ma jedną oficjalną wersję 1.0. W sieci można spotkaćkanały używające "roboczej" 0.3.RSS nie ma własnej przestrzeni nazw XML, przez co nie możebyć osadzony wewnątrz innych dokumentów XML. Mawłasny element <language>, nie obsługuje linkówrelatywnych.Atom poprawnie i w pełni wykorzystuje XML, przez co możebyć łatwo mieszany z innymi językami XML, korzysta zxml:lang i xml:base.RSS jest starszym i przez to popularniejszym od Atomformatem. Stał się de facto standardem i synonimem dlakanałów informacyjnychAtom jest młodym standardem, jego specyfikacjaosiągnęła wersję 1.0 dopiero pod koniec 2005 roku.

Related Documents