Speak.pl DIRECT Method for Polish (PL) Book 3
Lekcja 65
spokojnie zdenerwowany
spokojnie wiatr
?
Czy dzisiaj jest spo...
Speak.pl DIRECT Method for Polish (PL) Book 3
inteligencja inteligentny delfin
inteligencji
ryby i psa?
?
?
?
Tak, ...
Speak.pl DIRECT Method for Polish (PL) Book 3
studia student
?
Czy ty studiujesz?
Czy nauka na studiach jest zwykle tr...
of 3

polish for foreigners book 3 DIRECT METHOD book

polish for foreigners book 3 DIRECT METHOD book
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - polish for foreigners book 3 DIRECT METHOD book

  • 1. Speak.pl DIRECT Method for Polish (PL) Book 3 Lekcja 65 spokojnie zdenerwowany spokojnie wiatr ? Czy dzisiaj jest spokojny wiatr? ecko trzeba do niego i spokojnie. Tak, dzisiaj jest spokojny wiatr. / Nie, dzisiaj wiatr jest niespokojny. uroda gatunek kno psa i ryby? Dlaczego? kobiet? dwa samochody? Nie, a psa i ryby. to dwa gatunki Tak, kobiet. Tak, dwa samochody. metr ma Mont Blanc? ponad dwa metry wzrostu? Czy masz wzrostu? metry? Mont Blanc ma 4807 . Tak, ma ponad dwa metry wzrostu. Tak, mam ponad metr wzrostu. / Nie, mam ponad metra osiemdzies . Tak, kobiety m ponad dwa metry. Copyright Peritus Speed School Page 23 / 100
  • 2. Speak.pl DIRECT Method for Polish (PL) Book 3 inteligencja inteligentny delfin inteligencji ryby i psa? ? ? ? Tak, z . inteligencji ryby i psa gatunki. Tak, z . Nie, to nie jest jest najbardziej . Najbardziej inteligentnym zwierz jest delfin. ? ? spotkania? ? T Nie, . Tak, zawsze / Nie, nie zawsze . . Tak, jestem zdenerwowany kiedy . godzinach porannych? Czy po pracy w domu? Tak, zawsze jestem w godzinach porannych. / Nie, nie zawsze jestem w godzinach porannych. Tak, rano, bo jestem . Tak, po pracy wracam do domu. / Nie, po pracy nie wracam w Page 24 / 100 Copyright Peritus Speed School
  • 3. Speak.pl DIRECT Method for Polish (PL) Book 3 studia student ? Czy ty studiujesz? Czy nauka na studiach jest zwykle trudna? W Warszawie. Ta Tak, nauka na studiach jest zwykle trudna. nazwisko samo? Cz ty? Czy zna nazwisko jak ty i twoja rodzina? Tak, samo. Tak, ja. tak jak ja. Tak, , kto ma takie same nazwisko jak ja i moja rodzina. / Nie, nie znam nikogo, kto ma takie nazwisko jak ja i moja rodzina. Copyright Peritus Speed School Page 25 / 100