นาย พงศกร ทิพย์ทินกร เลขที่ 16
ชั้น ม.5/2
of 1

Pongsakorn thiptinnakorn

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Pongsakorn thiptinnakorn

  • 1. นาย พงศกร ทิพย์ทินกร เลขที่ 16 ชั้น ม.5/2