PORESKI REŽIM OD ZNAČAJA ZA
FILANTROPIJU: UPOREDNA PRAKSA
BEOGRAD, 20. 11. 2013.
DR. DRAGAN GOLUBOVIĆ
PORESKI REŽIM OD ZNAČAJA ZA FILANTROPIJU
• PORESKI REŽIM ZA FILANTROPIJU (dobročino
davanje) SASTAVNI DEO UKUPNOG PORESKO...
PORESKI REŽIM OD ZNAČAJA ZA FILANTROPIJU
• ZEMLJE ZAPADNOG BALKANA:
• STRATEGIJA PROŠIRENJA EU (2007) - DIJALOG
VLADA I C...
PORESKI REŽIM OD ZNAČAJA ZA FILANTROPIJU
• DOBROČINA DAVANJA NISU ZNAČAJAN
IZVOR PRIHODA ZA OCD – ALI VELIKI
POTENCIJAL.
...
PORESKI REŽIM OD ZNAČAJA ZA FILANTROPIJU: EU
• EU: BEZ NADLEŽNOSTI U OBLASTI DIREKTNOG
OPOREZIVANJA.
• SVE ZEMLJE EU PROP...
PORESKI REŽIM OD ZNAČAJA ZA FILANTROPIJU: EU
• OLAKŠICE ZA DAVANJA U NOVCU, STVARIMA,
PRAVIMA, USLUGAMA.
• IZUZETAK: FINS...
PORESKI REŽIM OD ZNAČAJA ZA FILANTROPIJU: EU
• OLAKŠICE U FORMI PORESKOG
ODBITKA.
• IZUZETAK: FRANCUSKA, LITVANIJA,
MAĐAR...
PORESKI REŽIM OD ZNAČAJA ZA FILANTROPIJU: EU
•
•
DOBRA PRAKSA:
INSTITUCIONALNI GRANTOVI OCD
TAKOĐE PRIZNATI PORESKI RASH...
PORESKI REŽIM OD ZNAČAJA ZA FILANTROPIJU:
ZAPADNI BALKAN
• SVE ZEMLJE PROPISUJU PORESKE
OLAKŠICE ZA DAVANJA ZA JAVNO
DOBR...
PORESKI REŽIM OD ZNAČAJA ZA FILANTROPIJU:
ZAPADNI BALKAN
• OSNOV OBRAČUNA: BRUTO PRIHOD, NE
DOBIT.
• DAVANJA U NOVCU, STV...
PORESKI REŽIM OD ZNAČAJA ZA FILANTROPIJU:
ZAPADNI BALKAN
• OTVORENA PITANJA:
• PORESKI STATUS INSTITUCIONALNIH
GRANTOVA Z...
PORESKI REŽIM OD ZNAČAJA ZA FILANTROPIJU
HVALA NA PAŽNJI!
KONTAKT:
DRAGAN.GOLUBOVIC2@GMAIL.COM
Projekat je finansiran od...
of 12

Poreski rezim od znacaja za filantropiju

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Poreski rezim od znacaja za filantropiju

 • 1. PORESKI REŽIM OD ZNAČAJA ZA FILANTROPIJU: UPOREDNA PRAKSA BEOGRAD, 20. 11. 2013. DR. DRAGAN GOLUBOVIĆ
 • 2. PORESKI REŽIM OD ZNAČAJA ZA FILANTROPIJU • PORESKI REŽIM ZA FILANTROPIJU (dobročino davanje) SASTAVNI DEO UKUPNOG PORESKOG SISTEMA. • DRŽAVA NIJE OBAVEZNA DA PROPIŠE PORESKE OLAKŠICE ZA DAVANJA U OPŠTE DOBRO – ALI IH PROPISUJE. • RAZLOZI: ISTORIJSKI (olakšice za verske organizacije); POLITIČKI (uloga OCD u modernom demokratskom društvu);EKONOMSKI (uloga OCD u pružanju socijalnih usluga i rešavanju socijalnih pitanja ). Projekat je finansiran od strane Evropske unije Vlada Republike Srbije Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Projekat sprovodi SIPU
 • 3. PORESKI REŽIM OD ZNAČAJA ZA FILANTROPIJU • ZEMLJE ZAPADNOG BALKANA: • STRATEGIJA PROŠIRENJA EU (2007) - DIJALOG VLADA I CIVILNOG DRUŠTVA JEDAN OD PRIORITETA PROCESA PROŠIRENJA: • DIJALOG DE FACTO POSTAO DEO POLITIČKIH KRITERIJUMA ZA ČLANSTVO U EU; • IZVJEŠTAJI O NAPRETKU UKLJUČUJU NE SAMO PITANJA DIJALOGA VEĆ I PRAVNOG I PORESKOG STATUSA ZA OCD. Projekat je finansiran od strane Evropske unije Vlada Republike Srbije Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Projekat sprovodi SIPU
 • 4. PORESKI REŽIM OD ZNAČAJA ZA FILANTROPIJU • DOBROČINA DAVANJA NISU ZNAČAJAN IZVOR PRIHODA ZA OCD – ALI VELIKI POTENCIJAL. • JOHN HOPKINS STUDY (2004): DOBROČINA DAVANJA (uključujući i volontere): SAD – 3,94%; AUSTRIJA – 0,78%., OD UKUPNIH PRIHODA OCD. • JAVNO FINANSIRANJE (EU): 60-90% PRIHODA OCD (nužna diverzifikacija prihoda). Projekat je finansiran od strane Evropske unije Vlada Republike Srbije Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Projekat sprovodi SIPU
 • 5. PORESKI REŽIM OD ZNAČAJA ZA FILANTROPIJU: EU • EU: BEZ NADLEŽNOSTI U OBLASTI DIREKTNOG OPOREZIVANJA. • SVE ZEMLJE EU PROPISUJU PORESKE OLAKŠICE ZA DAVANJA FIZIČKIH I PRAVNIH LICA U JAVNE SVRHE. • IZUZETAK: SLOVAČKA: FIZIČKA I PRAVNA LICA; • LITVANIJA, PRAVNA LICA; • RUMUNIJA, FIZIČKA LICA. Projekat je finansiran od strane Evropske unije Vlada Republike Srbije Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Projekat sprovodi SIPU
 • 6. PORESKI REŽIM OD ZNAČAJA ZA FILANTROPIJU: EU • OLAKŠICE ZA DAVANJA U NOVCU, STVARIMA, PRAVIMA, USLUGAMA. • IZUZETAK: FINSKA, BELGIJA, ITALIJA (olakšice samo za davanja u novcu). • OSNOV: BRUTO PRIHOD, NE DOBIT (potencijal za razvoj korporativne filantropije). • TEŽIŠTE NA PRIRODI DELATNOSTI (OD JAVNOG INTERESA), NE NA ORGANIZACIONOM OBLIK U KOJEM SE TE DJELATOSTI OBAVLJAJU (OCD i javne ustanove). Projekat je finansiran od strane Evropske unije Vlada Republike Srbije Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Projekat sprovodi SIPU
 • 7. PORESKI REŽIM OD ZNAČAJA ZA FILANTROPIJU: EU • OLAKŠICE U FORMI PORESKOG ODBITKA. • IZUZETAK: FRANCUSKA, LITVANIJA, MAĐARSKA (poreski kredit za davanja fizičkih lica). • DONACIJA KAO PRIHOD OCD IZUZETA OD POREZA NA IMOVINU (non-distribution constraint). Projekat je finansiran od strane Evropske unije Vlada Republike Srbije Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Projekat sprovodi SIPU
 • 8. PORESKI REŽIM OD ZNAČAJA ZA FILANTROPIJU: EU • • DOBRA PRAKSA: INSTITUCIONALNI GRANTOVI OCD TAKOĐE PRIZNATI PORESKI RASHOD; • DONACIJA SE MOŽE PRENETI U NAREDNO PORESKO RAZDOBLJE (Nemačka); • DEO DONACIJE KOJI SE MOŽE KORISTITI ZA HLADNI POGON – NAČELO PROPORCIONALNOSTI (priroda i složenost projekta, vreme trajanja, itd). Projekat je finansiran od strane Evropske unije Vlada Republike Srbije Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Projekat sprovodi SIPU
 • 9. PORESKI REŽIM OD ZNAČAJA ZA FILANTROPIJU: ZAPADNI BALKAN • SVE ZEMLJE PROPISUJU PORESKE OLAKŠICE ZA DAVANJA ZA JAVNO DOBRO. • IZUZETAK: SRBIJA (davanja fizičkih lica); • BIH: FIZIČKA LICA - PREDUZETNICI. • OLAKŠICE U FORMI PORESKOG ODBITKA. Projekat je finansiran od strane Evropske unije Vlada Republike Srbije Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Projekat sprovodi SIPU
 • 10. PORESKI REŽIM OD ZNAČAJA ZA FILANTROPIJU: ZAPADNI BALKAN • OSNOV OBRAČUNA: BRUTO PRIHOD, NE DOBIT. • DAVANJA U NOVCU, STVARIMA, PRAVIMA (HRVATSKA, RS) I USLUGAMA (MAKEDONIJA). • DONACIJA KAO PRIHOD OCD IZUZETA OD POREZA NA IMOVINU. Projekat je finansiran od strane Evropske unije Vlada Republike Srbije Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Projekat sprovodi SIPU
 • 11. PORESKI REŽIM OD ZNAČAJA ZA FILANTROPIJU: ZAPADNI BALKAN • OTVORENA PITANJA: • PORESKI STATUS INSTITUCIONALNIH GRANTOVA ZA OCD; • PORESKI STATUS DONACIJE KOJA SE PRENOSI U SLEDEĆE PORESKO RAZDOBLJE (RS); • KORIŠĆENJE DONACIJE ZA HLADNI POGON. Projekat je finansiran od strane Evropske unije Vlada Republike Srbije Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Projekat sprovodi SIPU
 • 12. PORESKI REŽIM OD ZNAČAJA ZA FILANTROPIJU HVALA NA PAŽNJI! KONTAKT: DRAGAN.GOLUBOVIC2@GMAIL.COM Projekat je finansiran od strane Evropske unije Vlada Republike Srbije Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Projekat sprovodi SIPU

Related Documents