Invest eşte inteligent pe piaţa de capital cu SSIF Romcapital !
Cine suntem ?
Cine suntem ? <ul><li>Companie înfiinţată în anul 1996, odată cu demararea activităţii pe piaţa de capital românească </...
Cine suntem ? <ul><li>Companie înfiinţată în anul 1996, odată cu demararea activităţii pe piaţa de capital românească </...
Acţionariat şi management
Acţionariat şi management ACŢIONAR MAJORITAR : 92,86% Mircea Botta - Preşedinte Romcapital Group - Actual vicepreşedint...
Acţionariat şi management ACŢIONAR MAJORITAR : 92,86% Mircea Botta - Preşedinte Romcapital Group - Actual vicepreşedint...
Ce oferim ?
Ce oferim ? Gama complet ă de servicii de investiţii financiare:
Ce oferim ? Gama complet ă de servicii de investiţii financiare: <ul><li>tranzacţii cu valori mobiliare listate la BVB ş...
Ce oferim ? Gama complet ă de servicii de investiţii financiare: <ul><li>tranzacţii cu valori mobiliare listate la BVB ş...
Rezultate:
Rezultate:
Operaţiuni notabile pe piaţă
Operaţiuni notabile pe piaţă <ul><li>intermedierea primei licita ţ ii electronice pe pia ţ a de capital din Rom â nia (...
Tranzacţionare online
Tranzacţionare online Platforma StockHit : - peste 1400 acţiuni listate în cadrul Bursei de Valori Bucureşti
Tranzacţionare online Platforma StockHit : - peste 1400 acţiuni listate în cadrul Bursei de Valori Bucureşti Platforma St...
Avantajele platformei
Avantajele platformei <ul><li>Vizualizarea simultană a cotaţiilor în sistem Market Watch </li></ul><ul><li>Prezentarea a...
Avantajele platformei
Avantajele platformei <ul><li>Cea mai extins ă ş i variat ă gam ă de instrumente tranzac ţ ionate î n Rom â nia : <...
De ce Romcapital?
De ce Romcapital? <ul><li>P rezenţă puternică şi îndelungată pe piaţa de capital românească </li></ul><ul><li>A cţionari c...
SSIF Romcapital SA Sediu: Blv. Mihai Viteazu 30, Timisoara, Timis Tel.: +4 0356 803.000 Fax: +4 0356 80.30.80 Email: o...
www.romcapital.ro www.stockhit.ro www.stockhitworld.ro
of 26

Prezentare SSIF Romcapital SA

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Economy & Finance      Business      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentare SSIF Romcapital SA

 • 1. Invest eşte inteligent pe piaţa de capital cu SSIF Romcapital !
 • 2. Cine suntem ?
 • 3. Cine suntem ? <ul><li>Companie înfiinţată în anul 1996, odată cu demararea activităţii pe piaţa de capital românească </li></ul><ul><li>Autorizată pentru desfăşurarea activităţilor de intermediere de instrumente financiare prevăzute de Legea nr. 297/2004. </li></ul><ul><li>Decizia de autorizare SVM nr. 1668/ 19.11.1996 şi SSIF nr. 2051/03.07.2003 </li></ul>
 • 4. Cine suntem ? <ul><li>Companie înfiinţată în anul 1996, odată cu demararea activităţii pe piaţa de capital românească </li></ul><ul><li>Autorizată pentru desfăşurarea activităţilor de intermediere de instrumente financiare prevăzute de Legea nr. 297/2004. </li></ul><ul><li>Decizia de autorizare SVM nr. 1668/ 19.11.1996 şi SSIF nr. 2051/03.07.2003 </li></ul><ul><li>RELAŢIILE CU INSTITUŢIILE PIEŢEI DE CAPITAL DIN ROMÂNIA </li></ul><ul><li>acţionar şi utilizator direct al Bursei de Valori Bucureşti (BVB) </li></ul><ul><li>acţionar al Casei de Compensaţie Bucureşti </li></ul><ul><li>membru al Asociaţiei Brokerilor </li></ul><ul><li>utilizator direct al Bursei Monetar-Financiare şi de Mărfuri Sibiu </li></ul><ul><li>acţionar şi membru al Casei Române de Compensaţie </li></ul><ul><li>acţionar şi membru al Fondului de Compensare al Investitorilor. </li></ul>
 • 5. Acţionariat şi management
 • 6. Acţionariat şi management ACŢIONAR MAJORITAR : 92,86% Mircea Botta - Preşedinte Romcapital Group - Actual vicepreşedinte BVB
 • 7. Acţionariat şi management ACŢIONAR MAJORITAR : 92,86% Mircea Botta - Preşedinte Romcapital Group - Actual vicepreşedinte BVB MANAGEMENT : Carmen Angyal - Preşedinte SSIF Romcapital SA - Director General Doru Cionca - Director operaţiuni Talpeanu Daniel - Director Sucursală Bucureşti Cristian Plastin - Director Sucursală Satu Mare Călin Pavel - Director Sucursală Sibiu
 • 8. Ce oferim ?
 • 9. Ce oferim ? Gama complet ă de servicii de investiţii financiare:
 • 10. Ce oferim ? Gama complet ă de servicii de investiţii financiare: <ul><li>tranzacţii cu valori mobiliare listate la BVB şi SIBEX: acţiuni, obligaţiuni şi drepturi de preferinţă, produse structurate; </li></ul><ul><li>- tranzacţii cu instrumente financiare derivate în cadrul SIBEX: contracte la Futures, Options şi CFD-uri; </li></ul><ul><li>tranzacţii cu instrumente financiare pe pieţele internaţionale: Forex, FX Options, CFD-uri, Futures, fonduri mutuale, acţiuni, obligaţiuni offline. </li></ul>INTERMEDIERE:
 • 11. Ce oferim ? Gama complet ă de servicii de investiţii financiare: <ul><li>tranzacţii cu valori mobiliare listate la BVB şi SIBEX: acţiuni, obligaţiuni şi drepturi de preferinţă, produse structurate; </li></ul><ul><li>- tranzacţii cu instrumente financiare derivate în cadrul SIBEX: contracte la Futures, Options şi CFD-uri; </li></ul><ul><li>tranzacţii cu instrumente financiare pe pieţele internaţionale: Forex, FX Options, CFD-uri, Futures, fonduri mutuale, acţiuni, obligaţiuni offline. </li></ul>INTERMEDIERE: CONSULTANŢĂ: <ul><li>fuziuni, achiziţii, modificări în structura capitalului social; </li></ul><ul><li>oferte publice de cumpărare/ preluare/ vânzare; </li></ul><ul><li>o peraţiuni de listare şi delistarea a societăţilor emitente listate; </li></ul><ul><li>consultanţă pentru investiţii </li></ul><ul><li>etc... </li></ul>
 • 12. Rezultate:
 • 13. Rezultate:
 • 14. Operaţiuni notabile pe piaţă
 • 15. Operaţiuni notabile pe piaţă <ul><li>intermedierea primei licita ţ ii electronice pe pia ţ a de capital din Rom â nia (ianuarie 2000) : SC Realcom SA Petro ş ani; </li></ul><ul><li>intermedierea a peste 40 de oferte publice , at â t pentru persoane fizice c â t ş i pentru persoane juridice şi 10 privatiz ă ri pentru Autoritatea de Privatizare a Statului ; </li></ul><ul><li>intermedierea tranzacţiei de preluare a 86,02% din SC Atlas DIP SA Bucureşti, atât pentru cumpărător cât şi pentru vânzător, tranzacţie situată pe locul I în topul naţional al tranzacţiilor financiare din anul 2008; </li></ul><ul><li>c âş tigarea licita ţ iilor organizate de Ministerul Transporturilor pentru listarea pe B VB a : C.N. Administratia Canalelor Navigabile Constanta, C.N. Administra ţ ia porturilor Gala ţ i, C.N. Porturilor Giurgiu. </li></ul><ul><li>în 2009 SSIF Romcapital SA d evine singurul White Label Partner din România , al uneia dintre cele mai puternice bănci de investiţii din lume şi lansează platforma de tranzacţionare pe pieţele internaţionale StockHit World; </li></ul>
 • 16. Tranzacţionare online
 • 17. Tranzacţionare online Platforma StockHit : - peste 1400 acţiuni listate în cadrul Bursei de Valori Bucureşti
 • 18. Tranzacţionare online Platforma StockHit : - peste 1400 acţiuni listate în cadrul Bursei de Valori Bucureşti Platforma StockHit World : - mii de instrumente financiare tranzacţionate pe pieţele bursiere din SUA, Europa, Asia şi Australia
 • 19. Avantajele platformei
 • 20. Avantajele platformei <ul><li>Vizualizarea simultană a cotaţiilor în sistem Market Watch </li></ul><ul><li>Prezentarea activităţii bursiere în sistem Ticker </li></ul><ul><li>Vizualizarea tuturor ordinelor de tranzacţionare din piaţă pe nivele de preţ </li></ul><ul><li>Lansarea imediată a ordinelor de cumpărare sau vânzare </li></ul><ul><li>Back-office în timp real </li></ul><ul><li>Preluarea datelor statistice aferente şedinţelor de tranzacţionare în timp real </li></ul><ul><li>Comunicate bursiere şi ştiri economice </li></ul><ul><li>Calendar financiar </li></ul><ul><li>Interacţionare prin Modulul Chat </li></ul><ul><li>Analiză tehnică avansată </li></ul>
 • 21. Avantajele platformei
 • 22. Avantajele platformei <ul><li>Cea mai extins ă ş i variat ă gam ă de instrumente tranzac ţ ionate î n Rom â nia : </li></ul><ul><li>P este 1 60 perechi Forex ; </li></ul><ul><li>O p ţ iuni European de tip Vanilla pe cele mai lichide 40 de perechi valutare </li></ul><ul><li>CFD-uri pe Acţiuni, Indici, Mărfuri </li></ul><ul><li>Ac ţiuni de pe cele mai mari 23 de burse din î ntreaga lume </li></ul><ul><li>P este 450 de tipuri de contracte Futures </li></ul><ul><li>Exchange Traded Funds (ETF) şi Exchange Traded Commodities (ETC) . </li></ul><ul><li>Tranzacţionare facilă oriunde, oricând: </li></ul><ul><li>Platformă instalabilă </li></ul><ul><li>Web </li></ul><ul><li>Mobile </li></ul><ul><li>Stabilitate ş i anduran ţă la volatilitate ridicat ă a pie ţ ei; </li></ul><ul><li>... + multe altele... </li></ul>
 • 23. De ce Romcapital?
 • 24. De ce Romcapital? <ul><li>P rezenţă puternică şi îndelungată pe piaţa de capital românească </li></ul><ul><li>A cţionari cu renume în domeniu </li></ul><ul><li>Echip ă profesionistă, cu experienţă în toate segmentele pieţei de capital </li></ul><ul><li>C omisioane de tranzacţionare competitive, fără costuri suplimentare </li></ul><ul><li>T ehnologie avansată </li></ul><ul><li>P osibilitatea tranzacţionării la distanţă, prin intermediul platformelor online </li></ul><ul><li>A ccesul la o gamă variată de instrumente financiare </li></ul><ul><li>S ervicii de consultanţă specializată şi rapoarte de analiză </li></ul><ul><li>P rofesionalism </li></ul>
 • 25. SSIF Romcapital SA Sediu: Blv. Mihai Viteazu 30, Timisoara, Timis Tel.: +4 0356 803.000 Fax: +4 0356 80.30.80 Email: office@romcapital.ro Sucursala Bucureşti Adresa: Str. Carol I, nr. 34- 36, Et.12, Sector 2, Bucureşti Tel: +4 021 311 27 02 Sucursala Sibiu Adresa: Str. Nicolae Bălcescu Nr. 7 ap. 8, Sibiu Tel: +4 0369 40 70 67 Sucursala Satu Mare Adresa: Str. Vasile Lucaciu Nr. 34, Satu Mare Tel: +4 0361 88 16 50 Agenţia Oradea Adresa: Strada Horea, Nr.35, Oradea, Tel: +4 0259 446 448
 • 26. www.romcapital.ro www.stockhit.ro www.stockhitworld.ro

Related Documents