Klaudia Orlovská 2.H
Fovoltický článokFotovoltický článok alebo solárny článok alebo slnečnýčlánok je veľkoplošná polovodičová súčiastka (spod...
Fotovoltické polia generujúformu obnoviteľnej elektriny, užitočnejnajmä v situáciách, kde je nemožnézískavať elektrickú e...
Princíp výroby energie vo fotovoltickom článkuJedná sa o aplikáciu fotoelektrického javu, pri ktoromdopadom fotónov na po...
V roku 1997 bol medziročnýnárast dodávok 38%. Priemernýročný nárast od roku 1990 je15%. Fotovoltiku objavilAlexander Edmo...
Fotovoltické panelyFotovoltické články, ktoré sú zoskupené do fotovolaických panelovrôznych veľkostí a výkonu sú základom...
Monokryštalické bunky majú väčšiu účinnosťnež polykryštalické, ale využitie plochy modulu nie je vzhľadomk tvaru tak doko...
Materiály použité na výrobuKrémik (Si): Je to najdlhšie používaný a tiež najrozšírenejší materiál na výrobufotovoltických...
Monokryštaliský kremíkBol prvý materiál ktorý sa začal využívať v praxi. Jeho účinnosťpremeny sa zo začiatku pohybovala o...
Výroba monokryštalického kremíkuSolárne články sú vyrobené z kremíkového kmeňového reziva,polykryštalickej štruktúry, kto...
Zdrojehttp://www.sosst.sk/new/fotovoltika.htmhttp://sk.wikipedia.org/wiki/Fotovoltick%C3%BD_%C4%8Dl%C3%A1nokhttp://www.sol...
Klaudia Orlovská II.H
Klaudia Orlovská II.H
of 13

Klaudia Orlovská II.H

Gymnázium Bardejov Európske solárne dni http://ssjh.sk
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Technology      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Klaudia Orlovská II.H

 • 1. Klaudia Orlovská 2.H
 • 2. Fovoltický článokFotovoltický článok alebo solárny článok alebo slnečnýčlánok je veľkoplošná polovodičová súčiastka (spodobnou vnútornou štruktúrou ako fotodióda), ktorépriamo konvertuje(mení) svetelnú energiu na energiuelektrickú pomocou fotoelektrického javu.Oblasť technológie a výskumu týkajúca sa aplikáciefotovoltických článkov sa nazýva fotovoltika.
 • 3. Fotovoltické polia generujúformu obnoviteľnej elektriny, užitočnejnajmä v situáciách, kde je nemožnézískavať elektrickú energiu zo siete, vovzdialených elektrických sieťach,v satelitoch na obežnej dráhe avo vesmírnych sondách,v rádiotelefónoch a v aplikáciach vodnýchčerpadiel. Fotovoltika sa napriek tomu stále viacrozmáha aj v klasických elektrizačnýchsústavách. Pre dosiahnutie vyššiehonapätia sa zapája do batérie ako aj inézdroje energie.
 • 4. Princíp výroby energie vo fotovoltickom článkuJedná sa o aplikáciu fotoelektrického javu, pri ktoromdopadom fotónov na polovodičový p-n prechod dochádzak uvoľňovaniu a hromadeniu voľných elektrónov. Ak je p-n prechod doplnený o dve elektródy (anóda a katóda), môžemeuž hovoriť o fotovoltickom článku, ktorým môže pretekaťelektrický prúd. Je nutné si uvedomiť, že fotovoltika jedynamicky sa rozvýjajúce odvetvie na svete.
 • 5. V roku 1997 bol medziročnýnárast dodávok 38%. Priemernýročný nárast od roku 1990 je15%. Fotovoltiku objavilAlexander Edmond Be cquerel vroku 1839. V roku 1958 sa prvýkrát použili fotovoltaické články prevýrobu energie v kozmickýchprogramoch a od tej doby sa staliich neodmysliteľnou súčasťou.
 • 6. Fotovoltické panelyFotovoltické články, ktoré sú zoskupené do fotovolaických panelovrôznych veľkostí a výkonu sú základom fotovoltického systému.Najrozšírenejšie fotovoltické panely sú v súčastnej dobe kremíkové.Rôznym spracovaním kremíku sa dajú vyrobiťmonokryštalické, polykryštalické,amorfné fotovoltické články.Monokryštalická bunka má tvar čierneho osemuholníka apolykryštalická bunka je sfarbená modro a má tvar štvorca. V praxisa používajú prevažne monokryštalické bunky.
 • 7. Monokryštalické bunky majú väčšiu účinnosťnež polykryštalické, ale využitie plochy modulu nie je vzhľadomk tvaru tak dokonalé – v konečnom dôsledku sú oba typyvýkonovo obdobné. Účinnosť polykryštalických modulov je 12 –14 %. Účinnosť monokryštalických modulov je 12 – 16 %. Cena aživotnosť sú rovnaké.Fotovoltický panel je schopný vyrábať elektrickú energiu aj bezpriameho osvetlenia na základe difúznefo zariadenia, ktoré je vSR prevládajúce.
 • 8. Materiály použité na výrobuKrémik (Si): Je to najdlhšie používaný a tiež najrozšírenejší materiál na výrobufotovoltických článkov. Narozdiel od iných materiálov sa netrebaobávať jeho vyčerpania pretože sa nachádza takmer všade. Je to štvrtánajpoužívanejšia surovina na svete, na výrobu solárnych panelov savšak využíva približne iba 1 % z tohto množstva. Používa sa vniekoľkých podobách.
 • 9. Monokryštaliský kremíkBol prvý materiál ktorý sa začal využívať v praxi. Jeho účinnosťpremeny sa zo začiatku pohybovala okolo 6 %.Od roku 1975 až doroku 1980 sa túto hodnotu podarilo posunúť len o pár percent ahodnota 17 % bola považovaná za neprekonateľnú.V osemdesiatychrokoch sa stav výrazne zmenil a výsledkom bola účinnosť 35,2 %dosiahnutá v roku 1992. Dnes sa v bežnej výrobe dosahujeúčinnosť 13-17 %.Monokryštalický kremík je však stále príliš drahým materiálom atak sa výskumníci orientujú na výrobu materiálu s nižšou čistotou.Dosiahla by sa tým menšia energetická náročnosť výroby a teda ajvýrazné zníženie ceny. Monokryštál sa používa tam, kde nie jemožné aby mali panely príliš veľké rozmery, v kozmickýchaplikáciách alebo aj v prípadoch kedy budúceho majiteľa neodrádzaznačne vyššia cena.
 • 10. Výroba monokryštalického kremíkuSolárne články sú vyrobené z kremíkového kmeňového reziva,polykryštalickej štruktúry, ktoré má atómovú štruktúru monokryštálu.Zvyčajne používanou metódou na výrobu kmeňového reziva jeCzochralskeho metóda. Pri tomto procese je do kremíkovej zliatiny vloženýzárodočný kryštál veľmi čistého kremíka. Tento kryštál sa pritom otáča avyťahuje podľa vopred presne definovaného programu; teplota taveniny jetiež veľmi pozorne sledovaná a riadená. Celý proces sa uskutočňuje vnádobách z veľmi čistého kremeňa v inertnej atmosfére argónu. Nazárodočnom kryštáli sa potom vylučujú ďalšie vrstvy mimoriadne čistéhokremíka, takže výsledný produkt môže mať až 400 mm v priemere a dĺžkudo 2 m.
 • 11. Zdrojehttp://www.sosst.sk/new/fotovoltika.htmhttp://sk.wikipedia.org/wiki/Fotovoltick%C3%BD_%C4%8Dl%C3%A1nokhttp://www.solarlab.mtf.stuba.sk/fotovoltika.html

Related Documents