RELACJE MIĘDZYLUDZKIEA ZDROWIE
Definicja zdrowiaDefinicja zdrowiaŚwiatowa Organizacja Zdrowia zdefiniowałazdrowie jako stan dobrego samopoczuciafizyczneg...
Aspekty zdrowiaAspekty zdrowia ZDROWIE FIZYCZNEPrawidłowe funkcjonowanie organizmu, wszystkich jego układów inarządów. Z...
Główne czynniki zdrowotneGłówne czynniki zdrowotne3
Styl życiaStyl życiato zachowania zdrowotne, postawy,działania i ogólna filozofia życia.Zależy on od wielu czynników:środ...
Co składa się na zdrowy stylCo składa się na zdrowy stylżycia?życia?5
Pozytywne relacjePozytywne relacjemiędzyludzkiemiędzyludzkie Nawiązywanie relacji międzyludzkich tonieodzowna potrzeba i ...
Tworzymy relacje z różnymiTworzymy relacje z różnymiludźmiludźmi7
Czy potrafisz budowaćCzy potrafisz budowaćpozytywne relacje?pozytywne relacje?8
Warunki tworzenia dobrychWarunki tworzenia dobrychrelacji z rówieśnikamirelacji z rówieśnikami Gotowość współdziałania C...
 umiejętność komunikowania się, umiejętność rozwiązywania konfliktów, umiejętność pomagania, efektywnejwspółpracy, dost...
Gdy psują się relacje…Gdy psują się relacje… smutek przygnębienie osamotnienie wyalienowanie brak apetytu zły sen r...
Dobre relacje to..Dobre relacje to..RadośćPoczucie bezpieczeństwaChęć życiaSpokojny senDobry apetytAktywność12
Wnioski:Wnioski: Nie krytykuj. Zamiast krytykować kogoś, pomyśl, za comógłbyś tę osobę pochwalić. Co możesz zrobić, by po...
 Uważaj co i jak mówisz. Ugryź się w język, zanim powieszcokolwiek ważnego i zastanów się, czy osoba, z którąrozmawiasz, ...
Dziękuję za uwagę.
AfiliacjaAfiliacja Afiliacja, łączenie się z innymi, dążenie do nawiązywania ipodtrzymywania kontaktów społecznych dający...
of 17

Prez‑relacje

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prez‑relacje

 • 1. RELACJE MIĘDZYLUDZKIEA ZDROWIE
 • 2. Definicja zdrowiaDefinicja zdrowiaŚwiatowa Organizacja Zdrowia zdefiniowałazdrowie jako stan dobrego samopoczuciafizycznego,psychicznego i społecznego,a nie tylko brak choroby lub kalectwa.Oznacza to, że zdrowie to między innymi: odporność na choroby i dolegliwości zdolność radzenia sobie z problemami sprawność fizyczna i intelektualna zdolność wypełniania ról życiowych i zawodowych poczucie siły chęci do życia i witalność równowaga i harmonia psychiczna1
 • 3. Aspekty zdrowiaAspekty zdrowia ZDROWIE FIZYCZNEPrawidłowe funkcjonowanie organizmu, wszystkich jego układów inarządów. ZDROWIE PSYCHICZNEZdrowie umysłowe i emocjonalne (jasne logiczne myślenie,rozpoznawanie i wyrażanie uczuć, radzenie sobie ze stresem,lekami). ZDROWIE SPOŁECZNEZdolność do utrzymywania prawidłowych relacji z innymi ludźmioraz pełnienia ról społecznych. ZDROWIE DUCHOWEZwiązane z wierzeniami i praktykami religijnymi lubprzestrzeganiem własnych zasad, zachowań i sposobówutrzymywania wewnętrznego spokoju.2
 • 4. Główne czynniki zdrowotneGłówne czynniki zdrowotne3
 • 5. Styl życiaStyl życiato zachowania zdrowotne, postawy,działania i ogólna filozofia życia.Zależy on od wielu czynników:środowiskanorm społecznych i kulturowychwarunków, w których żyje człowieki społeczność, do której należyosobistych przekonań i wartości4
 • 6. Co składa się na zdrowy stylCo składa się na zdrowy stylżycia?życia?5
 • 7. Pozytywne relacjePozytywne relacjemiędzyludzkiemiędzyludzkie Nawiązywanie relacji międzyludzkich tonieodzowna potrzeba i część naszego życiai codzienności, to także wielka przyjemność, którapozwala czerpać satysfakcję z udanych związkówmiędzyludzkich, ale także i bardzo potrzebnanajważniejsza praktyczna umiejętność społeczna,która pozwala nam normalnie funkcjonowaćw społeczeństwie - w grupie społecznej, osiągaćswoje, innych i wspólne cele i zaspokajać tymsamym różne nasze ważne potrzeby orazrealizować się osobiście i zawodowo i służyćinnym.6
 • 8. Tworzymy relacje z różnymiTworzymy relacje z różnymiludźmiludźmi7
 • 9. Czy potrafisz budowaćCzy potrafisz budowaćpozytywne relacje?pozytywne relacje?8
 • 10. Warunki tworzenia dobrychWarunki tworzenia dobrychrelacji z rówieśnikamirelacji z rówieśnikami Gotowość współdziałania Chęć służenia pomocą Pogoda ducha Życzliwość Szczerość Otwartość Akceptacja Asertywność Kultura osobista Szacunek9
 • 11.  umiejętność komunikowania się, umiejętność rozwiązywania konfliktów, umiejętność pomagania, efektywnejwspółpracy, dostrzegania i spełnianiapotrzeb drugiego człowieka, zachowania tolerancjiwobec odmienności drugiego człowieka.10
 • 12. Gdy psują się relacje…Gdy psują się relacje… smutek przygnębienie osamotnienie wyalienowanie brak apetytu zły sen rozdrażnienie nerwowość problemy z koncentracją uwagi11
 • 13. Dobre relacje to..Dobre relacje to..RadośćPoczucie bezpieczeństwaChęć życiaSpokojny senDobry apetytAktywność12
 • 14. Wnioski:Wnioski: Nie krytykuj. Zamiast krytykować kogoś, pomyśl, za comógłbyś tę osobę pochwalić. Co możesz zrobić, by poczułasię lepiej. Traktuj innych tak, jak chcesz, aby traktowano Ciebie.Jeśli wymagasz czegoś od innej osoby, najpierw zastanówsię, czy wymagasz dokładnie tego samego od siebie. Doceniaj to, co inni robią dla Ciebie. Nawet jeśli jest todrobiazg, daj tej osobie odczuć Twoją wdzięczność, po to, bypoczuła się lepiej. Bo jeśli robi coś dla Ciebie, to zasługuje nato, by dzięki Tobie czuć się dobrze. Nie oczekuj niczego od innych. Oczekiwać od kogośinnego można tylko rzeczy, które po pierwsze — samemustara się tej osobie zapewnić, a po drugie, które zostaływcześniej ustalone między dwojgiem ludzi.13
 • 15.  Uważaj co i jak mówisz. Ugryź się w język, zanim powieszcokolwiek ważnego i zastanów się, czy osoba, z którąrozmawiasz, odbierze Twój przekaz dokładnie tak, jak tegochcesz. Liczą się słowa i czyny. Jeśli więc stać Cię na to, by cośpowiedzieć, upewnij się, że poprzesz to czynem. Nie wsadzaj nosa w nieswoje sprawy. Daruj sobieocenianie kogokolwiek. Zamiast tego, poświęć ten czasi wysiłek na ocenienie samego siebie. Staraj się być dobrymczłowiekiem. Pamiętaj, żedobro rodzi dobro (czasem coprawda po dłuższym czasie),a zło rodzi zło (zazwyczaj od razu).14
 • 16. Dziękuję za uwagę.
 • 17. AfiliacjaAfiliacja Afiliacja, łączenie się z innymi, dążenie do nawiązywania ipodtrzymywania kontaktów społecznych dających jednostcepoczucie więzi z innymi, poczucie społecznej akceptacji.Potrzeba afiliacji stanowi wyraz tzw. potrzeby kontaktuemocjonalnego, jednej z podstawowych potrzebpsychologicznych człowieka, rozwijającej się na podłożuwczesnych doświadczeń emocjonalnych w kontakcie zmatką, który z czasem zostaje zastąpiony in. formamikontaktu psychologicznego. U większości ludzi potrzebaafiliacji jest jedną z podstawowych potrzebpsychologicznych, jej siła zależy jednak od indywidualnychdoświadczeń jednostki.