www.gdansk.pl/budzet-obywatelski
Czym jest Budżet Obywatelski?
Aktualności
Dokumenty – projekt uchwały i załączniki
FAQ (c...
43. spotkanie obywatelskie
„Mój dom, moja dzielnica, moje miasto”
ŻABIANKA – WEJHERA – JELITKOWO - TYSIĄCLECIA
Zapraszam t...
Ankieta z propozycjami tematów spotkania
przeprowadzona na stronie www.gdansk.pl
1. Stan dróg i chodników - 12
2.
Budowni...
Gdańsk polskim liderem
wydatków na infrastrukturę techniczną w rankingu
Wydatki w latach 2010-2012
na infrastrukturę techn...
Gdańsk z nagrodami w Rankingu Samorządów
„Rzeczpospolitej” 2013
•
II miejsce w kategorii miast na prawach powiatu
•
I ...
Inwestycje
Wybrane projekty zgłoszone do współfinansowania z Unii Europejskiej
w latach 2014-2020
Łączna wartość tych projektów to ok...
Wybrane projekty zgłoszone do współfinansowania z Unii Europejskiej
w latach 2014-2020
Łączna wartość tych projektów to ok...
W latach 2007 – 2013
Miasto Gdańsk wydało
INWESTYCJE ZREALIZOWANE
Rozbudowa układu komunikacji Trójmiasta z układem
komunikacyjnym Wielofunkcyjnej Hali Sportowo-Wid...
Teren Pasa Nadmorskiego
Uporządkowanie i zagospodarowanie
terenu Pasa Nadmorskiego pomiędzy
ulicami Piastowską i Pomorską
...
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Chłopskiej
od ul . Kołobrzeskiej do ul. Pomorskiej oraz budowa
pasa skrętu w prawo z u...
Przebudowa, modernizacja ulic: Gospody,
Rybackiej, Subisława, Bałtyckiej, Piastowskiej,
Rybackiej, Orłowskiej, Jantarowej ...
Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 60
w ramach programu modernizacji
w obiektach oświatowych
Zakończenie: 13 c...
Budowa małego placu zabaw przy
Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 7
wraz z zagospodarowaniem terenu
Zako...
Gdańskie Inwestycje Komunalne – www.gik.gda.pl
Przebudowa torowiska w ul. Pomorskiej
i na Pętli Jelitkowo na odcinku od. u...
Gdańska Infrastruktura
Wodociągowo – Kanalizacyjna Sp. z o.o. – www.giwk.pl
•
Budowa 4 zdrojów w pasie nadmorskim.
realiz...
ZADANIA REALIZOWANE I PLANOWANE
Budowa rowerowego węzła integracyjnego Bike & Ride
Wybudowano 2 parkingi dla rowerów:
• dw...
Zagospodarowanie Pasa nadmorskiego – II etap
Zakończenie: maj 2014 r.
Szacowany koszt: 2 000 000,00 PLN
Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 60
Budowa dwóch boisk:
• wielofunkcyjnego
(48x29,6m)
•
do gry w dwa og...
Wyróżnienie Prezydenta Miasta Gdańska
otrzymują:
Pani Anna Gorczyńska
Pani Joanna Cwojdzińska
Pani Krystyna Wojdat
43. spotkanie obywatelskie
„Mój dom, moja dzielnica, moje miasto”
ŻABIANKA – WEJHERA – JELITKOWO – TYSIĄCLECIA
Nie zadałeś...
www.gdansk.pl/budzet-obywatelski
Czym jest Budżet Obywatelski?
Aktualności
Dokumenty – projekt uchwały i załączniki
FAQ (c...
Prezentacja: Żabianka, Wejhera, Jelitkowo, Tysiąclecia
of 24

Prezentacja: Żabianka, Wejhera, Jelitkowo, Tysiąclecia

Prezentacja na kolejne spotkanie prezydenta Gdańska z mieszkańcami osiedla Żabianka, Wejhera, Jelitkowo, Tysiąclecia
Published on: Mar 4, 2016
Published in: News & Politics      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja: Żabianka, Wejhera, Jelitkowo, Tysiąclecia

 • 1. www.gdansk.pl/budzet-obywatelski Czym jest Budżet Obywatelski? Aktualności Dokumenty – projekt uchwały i załączniki FAQ (często zadawane pytania)
 • 2. 43. spotkanie obywatelskie „Mój dom, moja dzielnica, moje miasto” ŻABIANKA – WEJHERA – JELITKOWO - TYSIĄCLECIA Zapraszam też do dialogu na www.facebook.com/Pawel.Adamowicz i www.adamowicz.pl
 • 3. Ankieta z propozycjami tematów spotkania przeprowadzona na stronie www.gdansk.pl 1. Stan dróg i chodników - 12 2. Budownictwo komunalne (remonty, utrzymanie) - 4 3. Wykup mieszkań - 5 4. Wodociągi i kanalizacja - 0 5. Plany zagospodarowania przestrzennego - 14 6. Inwestycje miejskie - 5 7. Komunikacja miejska - 4 8. Tereny zielone i ochrona środowiska - 6 9. Bezpieczeństwo (monitoring, patrole policji i straży miejskiej) - 8 10. Organizacja ruchu drogowego - 3 11. Czystość i porządek - 4 12. Aktywność obywatelska (działalność stowarzyszeń, inicjatywy mieszkańców) - 2 13. Szkoły, przedszkola i żłobki - 2 14. Opieka i pomoc społeczna - 2 15. Kultura - 0 16. Sport i rekreacja - 0 17. Inne - 2 W ankiecie wzięło udział 29 internautów
 • 4. Gdańsk polskim liderem wydatków na infrastrukturę techniczną w rankingu Wydatki w latach 2010-2012 na infrastrukturę techniczną w przeliczeniu na jednego mieszkańca I - Gdańsk 2344,52 zł II - Warszawa 1809,78 zł III - Poznań 1496,82 zł
 • 5. Gdańsk z nagrodami w Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” 2013 • II miejsce w kategorii miast na prawach powiatu • I miejsce jako Europejski Samorząd w kategorii najlepsza gmina w dziedzinie wykorzystania funduszy unijnych Gdańsk zdeklasował rywali. W 2012 roku w świetle podpisanych umów Gdańsk pozyskał 4 024 zł dotacji unijnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca, podczas gdy w kolejnych miastach – jak Krosno i Rzeszów pozyskano kolejno 2 562 zł i 2 354 zł. W latach 2007-2012 Miasto Gdańsk wydało na inwestycje prawie 4 miliardy złotych. 2,4 miliarda to środki unijne.
 • 6. Inwestycje
 • 7. Wybrane projekty zgłoszone do współfinansowania z Unii Europejskiej w latach 2014-2020 Łączna wartość tych projektów to ok. 5 mld zł (2,5 mld zł Miasto Gdańsk, 2,5 mld zł Unia Europejska) Parki i rewaloryzacja zieleni Inwestycje przeciwpowodziowe e-Gdańsk2 - Zwiększenie dostępności e-usług w administracji Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej ( w tym oświatowych) Układ drogowo-komunikacyjny Śródmieście - Węzeł Okopowa Przebudowa układu drogowego w dzielnicy Gdańsk Południe Budowa ul. Nowej Politechnicznej z przebudową ul. Sobieskiego Budowa Drogi Zielonej etap I i II
 • 8. Wybrane projekty zgłoszone do współfinansowania z Unii Europejskiej w latach 2014-2020 Łączna wartość tych projektów to ok. 5 mld zł (2,5 mld zł Miasto Gdańsk, 2,5 mld zł Unia Europejska) Przebudowa ul. Jana z Kolna (odcinek od kładki dla pieszych przy przystanku Stocznia do skrzyżowania z ul. Wały Piastowskie wraz z kładką dla pieszych na wysokości przystanku SKM Stocznia) Budowa Nowej Kościuszki od Rzeczypospolitej do Hallera Trasa Nowa Wałowa Nabrzeża Motławy GPKM IV – nowe linie tramwajowe Budowa szkoły podstawowej w Kowalach
 • 9. W latach 2007 – 2013 Miasto Gdańsk wydało
 • 10. INWESTYCJE ZREALIZOWANE Rozbudowa układu komunikacji Trójmiasta z układem komunikacyjnym Wielofunkcyjnej Hali Sportowo-Widowiskowej (projekt partnerski z Sopotem) Etap I - „Budowa ronda ulicy Gospody i ulicy Łokietka” (zakończony w 2011 r.), Etap II - „Tunele na terenie zamkniętym PKP”, Etap III - „Droga Zielona z kładkami nad Drogą Zieloną oraz skrzyżowaniem ulic: Droga Zielona – Niepodległości – Grunwaldzka – Czyżewskiego”. Całkowity koszt: 114 513 620,09 PLN (40% GMG, 60% GMS oraz UE w ramach RPO)
 • 11. Teren Pasa Nadmorskiego Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu Pasa Nadmorskiego pomiędzy ulicami Piastowską i Pomorską polegających na oczyszczeniu terenu, wycince drzew i krzewów w ramach działań „Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowania terenów zieleni w mieście” Przed Po Zakończenie: grudzień 2012 r. koszt: 199 160,11 PLN
 • 12. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Chłopskiej od ul . Kołobrzeskiej do ul. Pomorskiej oraz budowa pasa skrętu w prawo z ul. Chłopskiej w ul. Pomorską Zakończenie: 2012 r., koszt: 1 700 000,00 PLN
 • 13. Przebudowa, modernizacja ulic: Gospody, Rybackiej, Subisława, Bałtyckiej, Piastowskiej, Rybackiej, Orłowskiej, Jantarowej i Błękitnej Modernizacja nawierzchni asfaltowych na ulicach, modernizacja chodników oraz miejsc postojowych, budowa zatoczki autobusowej i in. Zakończenie: czerwiec 2013 r. Koszt: 4 708 900,00 PLN
 • 14. Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 60 w ramach programu modernizacji w obiektach oświatowych Zakończenie: 13 czerwca 2013 r., koszt: 97 837,77 PLN
 • 15. Budowa małego placu zabaw przy Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 7 wraz z zagospodarowaniem terenu Zakończenie: 20 maja 2012 r., koszt: 196 922,74 PLN
 • 16. Gdańskie Inwestycje Komunalne – www.gik.gda.pl Przebudowa torowiska w ul. Pomorskiej i na Pętli Jelitkowo na odcinku od. ul. Chłopskiej do Pętli Jelitkowo Zakończenie: styczeń 2012, koszt: 18 758 697,14 PLN
 • 17. Gdańska Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna Sp. z o.o. – www.giwk.pl • Budowa 4 zdrojów w pasie nadmorskim. realizacja 2013 r., koszt: 213 900,00 PLN • Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Piastowskiej i Jantarowej. realizacja 2013 r., koszt: 86 000,00 PLN Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku • Uspokojenie ruchu kołowego w ciągu ulicy Gospody – ulica objęta strefą ograniczonej prędkości do 30km/h realizacja 2012 r.
 • 18. ZADANIA REALIZOWANE I PLANOWANE Budowa rowerowego węzła integracyjnego Bike & Ride Wybudowano 2 parkingi dla rowerów: • dwie wiaty typu „koła”, po 5 stojaków każda, mieszczących łącznie 20 rowerów przy deptaku od strony ul. Subisława (przed zejściem do przejścia podziemnego w pobliżu stacji SKM Żabianka) • platforma na plaży o wymiarach 6x3 m, na której zamontowano 5 stojaków rowerowych (pierwsze zejście na plażę za Parkiem). Wykonawca wykonał także budowę przyłącza energetycznego oraz monitoringu wizyjnego. Zakończenie: grudzień 2013 r. koszt: 72 800,00 PLN
 • 19. Zagospodarowanie Pasa nadmorskiego – II etap Zakończenie: maj 2014 r. Szacowany koszt: 2 000 000,00 PLN
 • 20. Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 60 Budowa dwóch boisk: • wielofunkcyjnego (48x29,6m) • do gry w dwa ognie (9x18m) oraz • bieżni 4-torowej i skoczni w dal wraz z infrastrukturą techniczną Zakończenie: 2014 r. Szacowany koszt: 1 850 000 PLN
 • 21. Wyróżnienie Prezydenta Miasta Gdańska otrzymują: Pani Anna Gorczyńska Pani Joanna Cwojdzińska Pani Krystyna Wojdat
 • 22. 43. spotkanie obywatelskie „Mój dom, moja dzielnica, moje miasto” ŻABIANKA – WEJHERA – JELITKOWO – TYSIĄCLECIA Nie zadałeś pytania? Zapraszam do dialogu na www.facebook.com/Pawel.Adamowicz i www.adamowicz.pl
 • 23. www.gdansk.pl/budzet-obywatelski Czym jest Budżet Obywatelski? Aktualności Dokumenty – projekt uchwały i załączniki FAQ (często zadawane pytania)

Related Documents