PARTNERSTWO POWIATÓW
Współpraca polsko-niemiecka
między powiatami:
wrzesińskim a Wolfenbüttel
POCZĄTKI WSPÓŁPRACY
Współpraca trwa oficjalnie od 2001 r., kiedy podpisano umowę o partnerstwie
między powiatami wrzes...
POCZĄTKI WSPÓŁPRACY
Wymiana międzyszkolna
Pierwsze spotkanie z przedstawicielami Zespołu Szkół Polit...
WSPÓŁPRACA SZKOLNA
W lipcu 2005 r. odbył się polsko-niemiecki
...
DNI POLSKO-NIEMIECKIE
Powiat Wolfenbűttel, 12-16 maja 2004 r.
Impreza miała na celu zaprezentowa...
DNI POLSKO-NIEMIECKIE
Powiat Wolfenbűttel 12-16 maja 2004 r.
Mieszkańcy mogli także spróbować polskich specjałów kulin...
Wizyta delegacji przedsiębiorców
10-13 marca 2005 r.
Wśród przybyłych gości znaleźli się ...
DNI POLSKO-NIEMIECKIE
Powiat wrzesiński, 17-21 maja 2006 r.
Wizyta miała na celu zaprezentowanie mieszkańcom powia...
DNI POLSKO-NIEMIECKIE
Powiat wrzesiński, 17-21 maja 2006 r.
Przez 4 dni odbywało się wiele imprez, konferencj...
Poszerzenie współpracy
W dniach 10-11 grudnia 2007 r. w powiecie wrzesińskim przebywał starosta niemiecki Jörg
Röhm...
PLENER POLSKO-NIEMIECKI
W dniach 7-14 września 2008 w powiecie
...
PLENER POLSKO-NIEMIECKI
Prace zostały także zaprezentowane mieszkańcom Wolfenbüttel podczas wystawy w
Bildungsze...
WIZYTA CHÓRU
W dniach 3-5 października 2008 r. we Wrześni przebywał chór z parafii St. Petrus
z Wolfenbüttel. Niemiecc...
MŁODZI LIDERZY
Współpraca z młodzieżą
Podstawą programu „Młodzi Liderzy” jest przygotowan...
MULITPIKATORZY
Biuro Współpracy z młodzieżą
Biuro Współpracy istnieje od marca 2008 r. Tworz...
MIĘDZYNARODOWA WYMIANA MŁODZIEŻY
Wymiana Młodzieży realizowana jest od roku 2001. Bierze w niej udział
młodzież z Wol...
Projekty zaplanowane
do realizacji na 2009 rok
• 29-31 maja – udział naszej drużyny
w T...
Prezentacja Wspolpraca polsko-niemiecka
Prezentacja Wspolpraca polsko-niemiecka
of 19

Prezentacja Wspolpraca polsko-niemiecka

Published on: Mar 4, 2016
Published in: News & Politics      Entertainment & Humor      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja Wspolpraca polsko-niemiecka

 • 1. PARTNERSTWO POWIATÓW Współpraca polsko-niemiecka między powiatami: wrzesińskim a Wolfenbüttel
 • 2. POCZĄTKI WSPÓŁPRACY Współpraca trwa oficjalnie od 2001 r., kiedy podpisano umowę o partnerstwie między powiatami wrzesińskim a Wolfenbűttel. Jednak już wcześniej, w 1995 r. została podpisana umowa między Zespołem Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni a Carl-Gotthard-Langhans-Schule Wolfenbűttel
 • 3. POCZĄTKI WSPÓŁPRACY Wymiana międzyszkolna Pierwsze spotkanie z przedstawicielami Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni i Carl-Gotthard- Langhans-Schule Wolfenbűttel miało miejsce w październiku 1992 r. 24 września 1995 została podpisana oficjalna umowa o współpracy między szkołami. W ciągu prawie 15 lat w wymianie uczestniczyło ponad 1500 osób. Podczas dwóch tygodni wspólnego przebywania ze sobą - tydzień w Polsce i tydzień w Niemczech, realizowania wspólnych projektów oraz zabawy i wypoczynku, młodzież poznaje się bliżej i nawiązuje przyjaźnie oraz pogłębia znajomość języków obcych.
 • 4. WSPÓŁPRACA SZKOLNA W lipcu 2005 r. odbył się polsko-niemiecki rajd rowerowy, w którym wzięli udział uczniowie i nauczyciele. Grupa pokonała w ciągu 10 dni na rowerze trasę liczącą 730 km. Od roku 1997 uczniowie polscy i niemieccy opiekują się ewangelickim cmentarzem w Sokolnikach, który został odrestaurowany przez obie szkoły przy znaczącej pomocy starostw – Wolfenbűttel i Wrześni.
 • 5. DNI POLSKO-NIEMIECKIE Powiat Wolfenbűttel, 12-16 maja 2004 r. Impreza miała na celu zaprezentowanie naszego powiatu w Wolfenbüttel. Zorganizowano koncerty i wystawy promujące kulturę powiatu a także konferencje tematyczne.
 • 6. DNI POLSKO-NIEMIECKIE Powiat Wolfenbűttel 12-16 maja 2004 r. Mieszkańcy mogli także spróbować polskich specjałów kulinarnych oraz poznać słowiańskie tradycje i obyczaje.
 • 7. Wizyta delegacji przedsiębiorców 10-13 marca 2005 r. Wśród przybyłych gości znaleźli się przedsiębiorcy oraz landrat – Burkhard Drake i Peter Walte. Wizyta miała na celu nawiązanie współpracy gospodarczej. Delegacja odwiedziła kilka wrzesińskich przedsiębiorstw.
 • 8. DNI POLSKO-NIEMIECKIE Powiat wrzesiński, 17-21 maja 2006 r. Wizyta miała na celu zaprezentowanie mieszkańcom powiatu wrzesińskiego niemieckiej kultury, sztuki i gospodarki.
 • 9. DNI POLSKO-NIEMIECKIE Powiat wrzesiński, 17-21 maja 2006 r. Przez 4 dni odbywało się wiele imprez, konferencji, wystaw i spotkań z mieszkańcami.
 • 10. Poszerzenie współpracy W dniach 10-11 grudnia 2007 r. w powiecie wrzesińskim przebywał starosta niemiecki Jörg Röhmann oraz przedstawiciele oświaty, urzędów i przedsiębiorców z Wolfenbüttel. Celem wizyty było ożywienie współpracy polsko-niemieckiej. Spotkanie odbyło się w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Mikuszewie. Inicjatorów współpracy podzielono na zespoły tematyczne. Goście uczestniczyli także w wieczorze literackim z okazji wręczenia Nagrody Kościelskich, który odbył się w kościele poewangelickim w Miłosławiu.
 • 11. PLENER POLSKO-NIEMIECKI W dniach 7-14 września 2008 w powiecie wrzesińskim odbył się plener polsko-niemiecki „Warta w tle granicy Cesarstwa Niemieckiego i Rosji Carskiej”. Niemieccy i polscy artyści wspólnie malowali, wymieniali doświadczenia artystyczne oraz budowali przyjaźń polsko-niemiecką. Obrazy, które powstały podczas pleneru zostały wystawione na wernisażu poplenerowym, który odbył się 13 września w kościele poewangelickim w Miłosławiu.
 • 12. PLENER POLSKO-NIEMIECKI Prace zostały także zaprezentowane mieszkańcom Wolfenbüttel podczas wystawy w Bildungszentrum zorganizowanej w dniach 29 października – 7 listopada 2008 r. Na otwarcie wystawy przybył starosta wrzesiński wraz z organizatorami pleneru w Polsce.
 • 13. WIZYTA CHÓRU W dniach 3-5 października 2008 r. we Wrześni przebywał chór z parafii St. Petrus z Wolfenbüttel. Niemieccy goście zwiedzili powiat oraz wystąpili podczas mszy świętych w kościele farnym we Wrześni. Spotkali się także z chórem Camera, z którym nawiązali współpracę.
 • 14. MŁODZI LIDERZY Współpraca z młodzieżą Podstawą programu „Młodzi Liderzy” jest przygotowanie wybranej grupy młodzieży do rozpoznawania problemów innych młodych ludzi. Projekt jest prowadzony przez pedagogów, terapeutów oraz psychologów. Młodzież uczestniczy w szkoleniach dotyczących pracy w grupie, przeciwdziałania uzależnieniom, przełamywania uprzedzeń.
 • 15. MULITPIKATORZY Biuro Współpracy z młodzieżą Biuro Współpracy istnieje od marca 2008 r. Tworzy go grupa młodzieży z Polski i Niemiec – Multiplikatorzy. Uczniowie realizują projekty, promują wizerunek partnerskich powiatów, organizują spotkania i wymianę młodzieży. Działalność biura umożliwia młodym ludziom, mieszkańcom obu powiatów, udział we wspólnych projektach oraz pomaga poznać wzajemnie kulturę i zwyczaje. .
 • 16. MIĘDZYNARODOWA WYMIANA MŁODZIEŻY Wymiana Młodzieży realizowana jest od roku 2001. Bierze w niej udział młodzież z Wolfenbüttel, z Rhondda (Walia), z Cachan (Francja) i Wrześni. Każdego roku spotyka się grupa młodych ludzi (około 50 osób) w wieku 16-18 lat oraz ich opiekunowie. Wspólnie realizują wytyczone zadania, np.: przygotowanie spektaklu teatralnego (Wolfenbüttel), wykonanie okna witrażowego (Rhondda), zajęcia z rękodzieła ludowego, tworzenie obrazu o tematyce unijnej (Września), wystawienie musicalu (Cachan). Młodzież poznaje kulturę, walory turystyczno- krajoznawcze zaprzyjaźnionych krajów, doskonali swoje umiejętności językowe.
 • 17. Projekty zaplanowane do realizacji na 2009 rok • 29-31 maja – udział naszej drużyny w Turnieju piłki nożnej chłopców w powiecie Wolfenbüttel • 9-18 lipca – Wspólny plener malarski w powiecie Wolfenbüttel • 9-13 września – udział chóru Les Choristes z Wrześni na Międzynarodowym festiwalu chórów i orkiestr „Eurotereff” w Wolfenbüttel

Related Documents