Prestaties 2010
Apparatenfabriek <ul><li>Ruim 75% verhuurd (67 verhuringen 8.275 m2) </li></ul><ul><li>Begane grond ingevuld </li></ul><ul...
Klokgebouw <ul><li>Dutch Creative Residency Network opgericht </li></ul><ul><li>Grootste zonnedak van Nederland </li></ul>...
Overig bezit <ul><li>Marconidek verhuurd </li></ul><ul><li>Emmaus warenhuis geopend </li></ul><ul><ul><li>17 verhuringen ...
Evenementenhallen <ul><li>Oplevering hallen </li></ul><ul><li>110.000 bezoekers (verwachting 2011: 180.000) </li></ul><ul>...
Strijp-S hart van DDW <ul><li>Verschillende locaties </li></ul><ul><li>Gevarieerd programma, bijdrage Trudo </li></ul><ul>...
Planeconomie <ul><li>Financiële structuur inzichtelijk gemaakt </li></ul><ul><li>Koppeling modellen Financiën </li></ul>
Visie Strijp-S <ul><li>Stedenbouwkundige visie afgerond </li></ul><ul><li>Bijeenkomst presentatie visie </li></ul><ul><li>...
SAN en SBP <ul><li>240 lofts en 10.000 m2 op de BG en 1 e verdieping </li></ul><ul><li>Aanbesteding afgerond </li></ul>...
Work in progress <ul><li>Bouwvelden I en J verworven </li></ul><ul><li>SO + programma Condotoren </li></ul><ul><li>SO Cont...
Wat niet is gelukt <ul><li>VO Ketelhuis (stilgelegd) </li></ul><ul><li>VO Veemgebouw (stilgelegd) </li></ul><ul><li>Overee...
Eén team Strijp-S <ul><li>Strijp-S van A tot Z </li></ul><ul><ul><li>Verhuur / beheer / dienstverlening </li></ul></ul><ul...
of 12

Prestaties Bijzondere Projecten

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prestaties Bijzondere Projecten

 • 1. Prestaties 2010
 • 2. Apparatenfabriek <ul><li>Ruim 75% verhuurd (67 verhuringen 8.275 m2) </li></ul><ul><li>Begane grond ingevuld </li></ul><ul><ul><li>€ 150.000 Huurinkomsten </li></ul></ul><ul><ul><li>67 verhuringen + 8 mutaties </li></ul></ul><ul><ul><li>Huurachterstand 9,9% </li></ul></ul><ul><ul><li>Leegstand 21 units </li></ul></ul>FACTS & FIGURES
 • 3. Klokgebouw <ul><li>Dutch Creative Residency Network opgericht </li></ul><ul><li>Grootste zonnedak van Nederland </li></ul><ul><li>Start schilderwerk </li></ul><ul><li>Verbouwing Torenkamer </li></ul><ul><li>Nominatie Brabantse Cultuurprijs </li></ul><ul><li>Muziekvleugel gevuld (6 verhuringen 612 m2) </li></ul><ul><ul><li>€ 1,1 mln. huurinkomsten </li></ul></ul><ul><ul><li>12 Betalingsregelingen </li></ul></ul><ul><ul><li>22 verhuringen (1.012 m2) </li></ul></ul><ul><ul><li>Huurachterstand 7,3% </li></ul></ul><ul><ul><li>Leegstand 5 units + 6 bureaus </li></ul></ul>FACTS & FIGURES
 • 4. Overig bezit <ul><li>Marconidek verhuurd </li></ul><ul><li>Emmaus warenhuis geopend </li></ul><ul><ul><li>17 verhuringen </li></ul></ul><ul><ul><li>2 betalingsregelingen Leegstand XX units </li></ul></ul>FACTS & FIGURES
 • 5. Evenementenhallen <ul><li>Oplevering hallen </li></ul><ul><li>110.000 bezoekers (verwachting 2011: 180.000) </li></ul><ul><li>€ 150.392 omzet (verwachting 2011: € 450.000) </li></ul><ul><li>circa 160 opties  20 events (verwachting 2011: 40) </li></ul>
 • 6. Strijp-S hart van DDW <ul><li>Verschillende locaties </li></ul><ul><li>Gevarieerd programma, bijdrage Trudo </li></ul><ul><ul><li>Glass is more (Machinekamer) </li></ul></ul><ul><ul><li>Oiva Toikka (Ketelhuis) </li></ul></ul><ul><ul><li>Garlic & Concrete (Apparatenfabriek) </li></ul></ul><ul><ul><li>Meesterlijk (SBP) </li></ul></ul><ul><ul><li>Openbare ruimte (lampen, bankjes) </li></ul></ul><ul><li>80.000 bezoekers (40.000 hallen) </li></ul>
 • 7. Planeconomie <ul><li>Financiële structuur inzichtelijk gemaakt </li></ul><ul><li>Koppeling modellen Financiën </li></ul>
 • 8. Visie Strijp-S <ul><li>Stedenbouwkundige visie afgerond </li></ul><ul><li>Bijeenkomst presentatie visie </li></ul><ul><li>Brochure Old Buildings, New Ideas </li></ul><ul><li>Ruim 50 presentaties aan geïnteresseerden en mogelijke partners </li></ul>
 • 9. SAN en SBP <ul><li>240 lofts en 10.000 m2 op de BG en 1 e verdieping </li></ul><ul><li>Aanbesteding afgerond </li></ul><ul><li>Vergunningenaanvraag </li></ul><ul><li>Overeenstemming over ontwerpen </li></ul><ul><li>Genomineerd voor architectuurprijs </li></ul><ul><li>1.000 geïnteresseerden </li></ul>
 • 10. Work in progress <ul><li>Bouwvelden I en J verworven </li></ul><ul><li>SO + programma Condotoren </li></ul><ul><li>SO Containerdorp </li></ul><ul><li>SO Ketelhuis </li></ul>
 • 11. Wat niet is gelukt <ul><li>VO Ketelhuis (stilgelegd) </li></ul><ul><li>VO Veemgebouw (stilgelegd) </li></ul><ul><li>Overeenstemming exploitant Budgethotel </li></ul><ul><li>Overeenstemming Plaza </li></ul><ul><li>Vergunning verbouwing Evenementenhallen </li></ul><ul><li>De powerpoint presentatie tijdens trudolunch </li></ul>
 • 12. Eén team Strijp-S <ul><li>Strijp-S van A tot Z </li></ul><ul><ul><li>Verhuur / beheer / dienstverlening </li></ul></ul><ul><ul><li>Kwartiermaken </li></ul></ul><ul><ul><li>Projectontwikkeling </li></ul></ul><ul><ul><li>Gebiedsontwikkeling </li></ul></ul><ul><ul><li>Planeconomie </li></ul></ul><ul><ul><li>Marketing / Communicatie </li></ul></ul>

Related Documents