Ny
 EU-­‐satsning
 på
 gröna
 hotell
 
 
Hotellen
 St
 Clemens
 och
 Stora
 Brännb...
of 1

Pressrelease nearly-zero-energy-hotel

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Pressrelease nearly-zero-energy-hotel

  • 1.         Ny  EU-­‐satsning  på  gröna  hotell     Hotellen  St  Clemens  och  Stora  Brännbo  har  valts  ut  att  bli  pilothotell  för  EU-­‐projektet   Nearly  Zero  Energy  Hotels  (neZEH).  Hotellen  ska  genomföra  renoveringar  för  att  nå  upp   till  nära  nollenergistandard  och  därmed  sänka  sin  energiförbrukning  med  upp  till  76   procent.   Nearly  Zero  Energy  Hotels  är  ett  EU-­‐finansierat  projekt  med  syfte  att  öka  takten  på  storskaliga   renoveringar  och  uppförandet  av  nära  nollenergibyggnader  (nZEB)  inom  hotellbranschen.   Projektet  är  ett  viktigt  svar  på  det  europeiska  direktivet  om  att  minska  byggnaders   energiprestanda  och  uppfylla  2050-­‐målen.     -­‐ Energieffektivisering  är  en  extremt  lönsam  åtgärd  för  hotell  i  de  allra  flesta  fall,  både  för   ekonomin  och  miljön,  säger  Sara  Sundquist,  hållbarhetsansvarig  på  Visita,   branchorganisationen  för  hotell  och  restaurang.  Gamla  fastigheter  som  Hotell  S:t  Clemens  och   en  50-­‐talsfastighet  som  Stora  Brännbo  täcker  in  de  flesta  utmaningar  som  Sveriges  hotell  kan   tänkas  stå  inför  inom  energieffektivisering.     Totalt  ingår  15  hotell  i  projektet  som  omfattar  tio  parter  i  sju  europeiska  länder.  Projektet  pågår   i  tre  år  och  fokuserar  på  små  och  medelstora  (SME)  hotell  som  utgör  90  procent  av  den   europeiska  hotellmarknaden.       -­‐ Detta  ger  oss  en  unik  möjlighet  ta  del  av  ny  kunskap  och  drastiskt  minska  hotellets   energiförbrukning,  säger  Björn  Jonzon,  ägare  av  Stora  Brännbo  Hotell.  För  oss  är  det  viktigt   både  ur  miljösynpunkt  och  för  att  attrahera  kunder  att  ligga  i  framkant  när  det  gäller   energieffektivisering.     Ett  nära  nollenergihotell  definieras  som  ett  hotell  som  använder  lite  eller  nära  noll  energi  i  sin   dagliga  verksamhet.  Hotellets  energibehov  ska  även  i  stor  utsträckning  täckas  av  förnybara   energikällor  som  produceras  på  plats  eller  i  närheten.  De  utvalda  svenska  piloterna  kommer   under  sin  medverkan  i  projektet  minska  sin  energiförbrukning  med  74  respektive  76  procent,   vilket  innebär  en  minskning  av  deras  CO2-­‐utsläpp  med  i  genomsnitt  51  procent.       -­‐ Projektet  blir  en  katalysator  för  vårt  arbete  i  att  nå  våra  högt  uppsatta  mål  om  minskad   energianvändning,  säger  Carl  von  Schulman  som  äger  Hotell  St  Clemens.     Den  nationella  definitionen  av  nära  nollengeribyggnader  väntas  komma  någon  gång  under  2016.   Hotellens  medverkan  i  projektet  påbörjas  direkt.     För  mer  information  kontakta:  Janine  af  Klintberg  på  0707996327  eller   janine.af.klintberg@sust.se

Related Documents