CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc ...
of 1

Kinh

Published on: Mar 3, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Kinh

  • 1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc -------- Số: 17.04.2012 HỢP ĐỒNG KINH TẾ Hạng mục: Cung cấp và lắp đặt hạng mục kính Công trình: 133 Đồng Khởi, Q1 Căn cứ Luật Thương Mại – Quốc Hội thông qua ngày 14/6/2005 (Có hiệu lực từngày 01/01/2006).  Căn cứ Bộ Luật Dân Sự – Quốc Hội thông qua ngày14/6/2005 (Có hiệu lực từ ngày 01/01/2006).  Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 4.  Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.  Căn cứ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng.  Căn cứ Thông tư số 02/2005/TT-BXD ngày 25/02/2005 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn Hợp đồng trong hoạt động xây dựng.  Căn cứ vào thỏa thuận giữa hai Bên. Hôm nay, ngày 18 tháng 04 năm 2012 chúng tôi gồm có: BÊN A: CTY CP XÂY DỰNG KIẾN TRÚC ÂN GIA Địa chỉ : 97 Đường D2, P.25, Quận Bình Thạnh, TPHCM Điện thoại : 08.351.271.49 Fax: 08.351.271.50 Mã số thuế : 0304 311 430 Người đại diện : Ông NGUYỄN THÁI PHI Chức vụ : Giám Đốc BÊN B: Địa chỉ : Điện thoại : Fax: Mã số thuế : Người đại diện : Chức vụ : Hai Bên cùng thảo luận và thống nhất ký Hợp đồng với các nội dung sau: ĐIỀU I: NỘI DUNG CÔNG VIỆC VÀ GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG 1.1. Nội dung công việc Bên A đồng ý giao và Bên B đồng ý nhận thực hiện công việc thi công hoàn chỉnh hạng mục Kính tại công trình, 1.2. Nội dung công việc & Giá trị Hợp đồng: Theo bảng báo giá số: BÁO GIÁ - 001.2012/OZ -TS đính kèm. TỔNG GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG: 25.537.493 VNĐ Trang 1/4

Related Documents