Projekt:Polskato środowisko gromadzące ludzi, którzy chcą uczestniczyć w życiu publicznym przyczyniając się do budowy Pols...
RAZEM’89<br />Społeczna platforma działania w ramach obchodów 20 rocznicy przemian 1989 r.<br />
PĘPEK EUROPY<br />Kampania pro-frekwencyjna przed<br />wyborami do Parlamentu Europejskiego<br />
Nie tak powinny wyglądać ulice<br />polskich miast<br />www.PRZESTRZENMIASTA.pl<br />Kampania zwalczająca przejawy nietole...
KONSTYTUCJA POLSKI CYFROWEJ<br />Dyskusja przedstawicieli rządu,<br />organizacji pozarządowych i świata nauki<br />
NAPISZMY DO EUROPY<br />118 tysięcy podpisów popierających polską kandydaturę EIT<br />
40 DNI DLA BIAŁORUSI<br />Wsparcie opozycji białoruskiej przed wyborami prezydenckimi w 2006 roku<br />
MANIFESTACJE SOLIDRNOŚCI Z TYBETEM<br />
MANIFESTACJE SOLIDRNOŚCI Z TYBETEM<br />
POLSKA 2030 - Zmieniamy<br />Cykl debat na uczelniach w całej Polsce, dotyczących raportu Zespołu Doradców Strategicznych ...
DZIEŃ PRAW CZŁOWIEKA<br />Happeningi w 61 rocznicę podpisania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka<br />
PRZYSTANEK WOODSTOCK 2009<br />W Kostrzynie prezentowaliśmy projekty Razem’98 i Przestrzeń Miasta<br />
NAPISZMY DO FIFA, NAPISZMY DO UEFA<br />163 tysiące podpisów zebranych pod listem do Prezydentów FIFA i UEFA<br />
ZMIEŃ KRAJ, IDŻ NA WYBORY<br />Kampania pro-frekwencyjna przed<br />wyborami do Parlamentu w 2007 roku<br />
PROJEKT:EURO<br />Obywatelska inicjatywa przybliżająca wiedzę na temat EURO<br />
Współpracujemy z wieloma organizacjami z innych krajów i międzynarodowymi<br />
Przy naszych projektach współpracujemy również z wieloma polskimi organizacjami pozarządowymi<br />
Stowarzyszenie Projekt:Polska jest obecnie w 22 miastach w Polsce<br />
projekt:<br />
www.projektpolska.pl<br />
www.liberte.pl<br />Liberté! to niezależny miesięcznik społeczno-polityczny „Głos wolny, wolność ubezpieczający”<br />
Prezentacja Stowarzyszenia Projekt:Polska
of 28

Prezentacja Stowarzyszenia Projekt:Polska

Projekt: Polska to środowisko gromadzące ludzi, którzy chcą uczestniczyć w życiu publicznym przyczyniając się do budowy Polski otwartej, gotowej do podjęcia wyzwania szybkiej modernizacji. Projekt: Polska to platforma, która daje młodym ludziom szanse profesjonalnego, nie partyjnego, przygotowania do uczestnictwa w życiu publicznym. To również platforma, która da możliwość, pokoleniu profesjonalistów, którzy weszli w życie zawodowe po 1989 roku, do wykorzystywania swoich doświadczeń w sprawach społecznych i przekazywania swojej wiedzy ludziom młodym. Projekt: Polska chce gromadzić apartyjnych ekspertów pracujących w administracji publicznej i szkolnictwie wyższym. Projekt: Polska chce gromadzić liderów organizacji pozarządowych w taki sposób, aby głos sektora pozarządowego silniej przyczyniał się do zmian w kraju.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Sports      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja Stowarzyszenia Projekt:Polska

 • 1. Projekt:Polskato środowisko gromadzące ludzi, którzy chcą uczestniczyć w życiu publicznym przyczyniając się do budowy Polski otwartej, liberalnej, gotowej do podjęcia wyzwania szybkiej modernizacji.<br />Projekt:Polska to liberalne środowisko łączące ludzi, którzy wierzą, że Polska przeżywa jeden z najlepszych okresów w swojej 1000-letniej historii. Żyjemy w wyjątkowym kraju, przed którym stoją wyjątkowe szanse. Musimy je w pełni wykorzystać.<br />
 • 2. RAZEM’89<br />Społeczna platforma działania w ramach obchodów 20 rocznicy przemian 1989 r.<br />
 • 3. PĘPEK EUROPY<br />Kampania pro-frekwencyjna przed<br />wyborami do Parlamentu Europejskiego<br />
 • 4. Nie tak powinny wyglądać ulice<br />polskich miast<br />www.PRZESTRZENMIASTA.pl<br />Kampania zwalczająca przejawy nietolerancji w przestrzeni publicznej<br />
 • 5. KONSTYTUCJA POLSKI CYFROWEJ<br />Dyskusja przedstawicieli rządu,<br />organizacji pozarządowych i świata nauki<br />
 • 6. NAPISZMY DO EUROPY<br />118 tysięcy podpisów popierających polską kandydaturę EIT<br />
 • 7. 40 DNI DLA BIAŁORUSI<br />Wsparcie opozycji białoruskiej przed wyborami prezydenckimi w 2006 roku<br />
 • 8. MANIFESTACJE SOLIDRNOŚCI Z TYBETEM<br />
 • 9. MANIFESTACJE SOLIDRNOŚCI Z TYBETEM<br />
 • 10. POLSKA 2030 - Zmieniamy<br />Cykl debat na uczelniach w całej Polsce, dotyczących raportu Zespołu Doradców Strategicznych Premiera RP pod tytułem „Polska 2030”.<br />
 • 11. DZIEŃ PRAW CZŁOWIEKA<br />Happeningi w 61 rocznicę podpisania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka<br />
 • 12. PRZYSTANEK WOODSTOCK 2009<br />W Kostrzynie prezentowaliśmy projekty Razem’98 i Przestrzeń Miasta<br />
 • 13. NAPISZMY DO FIFA, NAPISZMY DO UEFA<br />163 tysiące podpisów zebranych pod listem do Prezydentów FIFA i UEFA<br />
 • 14. ZMIEŃ KRAJ, IDŻ NA WYBORY<br />Kampania pro-frekwencyjna przed<br />wyborami do Parlamentu w 2007 roku<br />
 • 15. PROJEKT:EURO<br />Obywatelska inicjatywa przybliżająca wiedzę na temat EURO<br />
 • 16. Współpracujemy z wieloma organizacjami z innych krajów i międzynarodowymi<br />
 • 17. Przy naszych projektach współpracujemy również z wieloma polskimi organizacjami pozarządowymi<br />
 • 18. Stowarzyszenie Projekt:Polska jest obecnie w 22 miastach w Polsce<br />
 • 19. projekt:<br />
 • 20.
 • 21.
 • 22.
 • 23.
 • 24.
 • 25.
 • 26. www.projektpolska.pl<br />
 • 27. www.liberte.pl<br />Liberté! to niezależny miesięcznik społeczno-polityczny „Głos wolny, wolność ubezpieczający”<br />

Related Documents