I. Introducere
II. Evaziunea Fiscala
III. Combaterea evaziunii fiscale in Romania
IV. Concluzii
1. Notiunea de Finante Publice
Separarea statului de societate in sfera relatiilor economice isi gaseste expresia in aceea...
1. Notiune
,,Sustragerea prin orice mijloace, in intregime sau in parte, de la plata impozitelor, taxelor
si a altor sume ...
1. Presiunea fiscala
Presiunea fiscala este raportul dintre suma tuturor impozitelor, taxelor cotizatiilor sociale si
alto...
2. Cauzele evaziunii fiscale
Evaziunea fiscala este rezultanta logica a defectelor si inadvertentelor unei legislatii
impe...
3. Faptele care constituie infractiuni reglementate prin legea
pentru combaterea evaziunii fiscale
Prin articolul 9-14 din...
4. Modalitati prin care se realizeaza evaziunea fiscala
5. Organele competente in combaterea evaziunii fiscale
In conformitate cu art.1 din legea 30/1991 :
,,Ministerul Finantelo...
Evaziunea fiscala a devenit un fenomen omniprezent in plan economic si
social. Amploarea pe care a luat-o evaziunea fiscal...
Presiunea fiscala factor determinant al intensificarii fenomenului
Presiunea fiscala factor determinant al intensificarii fenomenului
of 11

Presiunea fiscala factor determinant al intensificarii fenomenului

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Presiunea fiscala factor determinant al intensificarii fenomenului

  • 1. I. Introducere II. Evaziunea Fiscala III. Combaterea evaziunii fiscale in Romania IV. Concluzii
  • 2. 1. Notiunea de Finante Publice Separarea statului de societate in sfera relatiilor economice isi gaseste expresia in aceea ca statul isi are veniturile, cheltuielile si datoriile sale proprii; el isi procuraresursele necesare indeplinirii functiilor si sarcinilor sale cu ajutorul constrangerii, pe care o exercita asupra membrilor societatii. Conceptiile specialistilor despre finante sunt foarte diferite, existand diferite opinii: – fonduri banesti la dispozitia statului; – mijloace de interventie a statului in economie; – metode de gestionare a banului public; – act juridic; – relatii sociale, de natura economica, care apar in procesul constituirii fondurilor publice de resurse banesti si repartizarii acestora in scopul satisfacerii nevoilor generale ale societatii. 2. Notiunea de impozit Impozitul reprezinta o contributie baneasca obligatorie si cu titlu nerambursabil, datorata, conform legii, bugetului de stat de catre persoanele fizice si juridice pentru veniturile pe care le obtin sau bunurile pe care le poseda.
  • 3. 1. Notiune ,,Sustragerea prin orice mijloace, in intregime sau in parte, de la plata impozitelor, taxelor si a altor sume datorate bugetului de stat, bugetelor locale, bugetului asigurarilor sociale de stat si fondurilor speciale extrabugetare de catre persoanele fizice sau juridice romane sau straine, denumiti in continuare contribuabili’’. (Iulian Vacarel) 2. Formele evaziunii fiscale Dupa modul cum se procedeaza in activitatea de evitare a reglementarilor fiscale se face diferentierea intre evaziunea fiscala legala si evaziunea fiscala ilicita. Evaziunea fiscala legala reprezinta actiunea contribuabilului de a ocoli legea, recurgand la o combinatie neprevazuta a acesteia. Aceasta forma de evaziune nu este posibila decat atunci cand legea este lacunara sau prezinta inadvertente. Evaziunea fiscala ilicita, spre deosebire de cea legala, se savarseste prin calcarea flagranta a legii, profitandu-se de modul specific in care se face impunerea.In acest caz contribuabilul violeaza prescriptia legala cu scopul de a se sustrage de la plata impozitelor, taxelor si contributiilor cuvenite statului.
  • 4. 1. Presiunea fiscala Presiunea fiscala este raportul dintre suma tuturor impozitelor, taxelor cotizatiilor sociale si altor preleveri cu continut fiscal, percepute la nivel central sau local si un indicator macroeconomic agregat (PIB, PNB, venitul national). Factorii de influenta a presiunii fiscale: Marimea ratei presiunii fiscale este influentata de numerosi factori dintre care mentionam: • performantele economice; • structura si formele proprietatii; • necesitatile publice stabilite de politica guvernamentala prin nivelul cheltuielilor publice; • eficienta cu care se utilizeaza cheltuielile publice finantate prin impozite; • gradul de adeziune a populatiei la politica guvernului si de consimtire la plata impozitelor; • marimea datoriei publice; • stadiul democratiei.
  • 5. 2. Cauzele evaziunii fiscale Evaziunea fiscala este rezultanta logica a defectelor si inadvertentelor unei legislatii imperfecte si rau asimilate, a metodelor si modalitatilor defectuoase de aplicare, precum si neprevederii si nepriceperii legiuitorului a carui fiscalitate excesiva este tot asa de vinovata ca si cei pe care ii provoaca prin aceasta la evaziune. Efecte provocate de cresterea presiunii fiscale: 1. Scaderea efortului productiv 2. Riscul de inflatie prin fiscalitate 3. Economia subterana 4. Reducerea competitivitatii pe planul international Cand sarcinile fiscale apasa prea greu asupra unei materii impozabile acesta tinde sa evadeze. Este o specie de ,,reflex economic’’ care face sa dispara capitalurile care sunt impozitate prea mult. ,,Un impozit excesiv pune pe fuga materia impozabila’’
  • 6. 3. Faptele care constituie infractiuni reglementate prin legea pentru combaterea evaziunii fiscale Prin articolul 9-14 din legea 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale, sunt reglementate infractiunile specifice acesteia: – in cazul infractiunilor prevazute de articolul 10 al legii 87/1994 trebuie sa se dovedeasca abtinerea de la intocmirea completa si corespunzatoare a documentelor primare sau de evidenta contabila, cat si fapta comisiva, descrisa in acest text ca fiind ,,aceptarea unor astfel de documente’’ sa se faca cu scopul de a impiedica verificarile financiar contabile, pentru identificarea cazurilor de evaziune fiscala; – in cazul infractiunilor prevazute la articolul 11 ,,sustragerea de la plata impozitelor, taxelor si contributiilor datorate statului, neinregistrarea unor activitati, pentru care legea prevede obligatia inregistrarii’’ sa se faca cu scopul obtinerii de venituri; – in cazul infractiunilor prevazute de articolul 14 aliniat 2 ,,distrugerea actelor contabile sau a altor documente ori a memoriilor aparatelor de taxat sau de marcaj, ori a altor mijloace de stocare a datelor, sa se faca in scopul prevazut de articolul 14 alin 1, adica pentru a obtine ,, diminuarea veniturilor supuse impozitelor, taxelor si contributiilor’’; – in cazul infractiunilor prevazute de articolul 16 fapta comisiva, adica de declararea fictiva facuta de contribuabili sau imputernicitii acestora cu privire la sediul unei societati comerciale sau de schimbare a acestuia fara indeplinirea obligatiilor prevazute de lege’’ sa se faca in scopul sustragerii de la controlul fiscal;
  • 7. 4. Modalitati prin care se realizeaza evaziunea fiscala
  • 8. 5. Organele competente in combaterea evaziunii fiscale In conformitate cu art.1 din legea 30/1991 : ,,Ministerul Finantelor, in numele statului efectueaza aparatul specializat controlul administrarii mijloacelor financiare ale organelor centrale si locale ale administratiei de stat, precum si ale institutiilor de stat si verifica respectarea reglementarilor financiar-contabile in activitatea desfasurata de catre regiile autonome, societati comerciale si alti agenti economici in legatura cu indeplinirea obligatiilor acestora fata de stat’’. Cel de al doilea alineat al aceluiasi articol mentioneaza : ,,Aparatul specializat al Ministerului Finantelor actioneaza operativ pentru prevenirea si combaterea fraudelor, contraventiilor si infractiunilor la regimul fiscal, vamal si de preturi, luand masurile prevazute de lege’’. In articolul 4 se precizeaza : ,,Controlul financiar al statului se organizeaza si functioneaza in Ministerul Finantelor si se realizeaza prin Directia Generala a controlului financiar de stat si Garda Financiara”.
  • 9. Evaziunea fiscala a devenit un fenomen omniprezent in plan economic si social. Amploarea pe care a luat-o evaziunea fiscala este ingrijoratoare deoarece in lipsa masurilor de combatere poate atenta in viitor la stabilitatea economiei nationale. In plan economic o situatie echilibrata a bugetului de stat ar conduce la echilibrarea macroeconomica si la asigurarea conditiilor unei dezvoltari economice. Tara noastra a avut unul dintre cele mai bune coduri de procedura fiscala dar care a fost abrogat de regimul de dictatura instaurat dupa cel de al doilea Razboi Mondial. Evaziunea fiscala este vectorul rezultant al defectelor, inadvertentelor, permisivitatii unei legislatii imperfecte si in mod nefericit asimilate, cu aplicabilitate defectuasa si greoaie, cu structuri pline de oportunisti si neprofesionisti urmarindu-si castigurile personale. Consideram ca o scadere a gradului de fiscalitate in tara noastra este conditionata de dezvoltarea economiei reale , de cresterea P.I.B-ului care sa poata sustina sporirea veniturilor din impozite care, altfel , s-ar realiza prin majorarea cotelor de impozitare existente sau prin introducerea unor impozite noi .

Related Documents