Vzdělávání a technologie současné trendy Petr Sudický sudicky@phil.muni.cz
OEB 2010: keynote speakers
Pohled z jiné strany... práce vzdělání finančnízboží nezá...
Vzdělání vs. technologický pokrok“Vývoj lidstva je závodem mezi vzděláním a katastrofou.” ...
Jak chápat “technologie”?
Všudypřítomná celosvětová síťze školních učeben a knihoven ... … do mobilních telefonů
Internet = sociální fenomén … síť jsme my
Implementace x inovace● technologie ve vzdělání jako nástroj, ne cíl● zcela nové metodologie a postupy● změna náhled...
Nové chápání gramotnosti funkční socio-kulturní ...
Úspěch v moderní společnosti hodnotit vlastní vývojpracovat v týmu být schopen se zlepšit
Systém a empatie ve vzdělávání tradiční model nové formy ...
Klíčové slovo je integrace● propojení života ve škole a mimo školu● smysluplné znalosti a dovednosti● oceňování trad...
… protože svět nezpomalí ...
Inovativní e-learningvyužití nových nástrojů a technologií
Vzdělávací prostředí 2.0 LMS IS transmise instruktivismus přijímání ucele...
Google aplikace – co nabízejí?● sdílení obsahu mezi více uživateli● data uložena online – neustále dostupná● volná d...
Google applikaceweby dokumenty kalendář
… k čemu ještě další?
Mahara – možnosti využití● systém správy e-portfolií – vedení veškeré dokumentace průchodu studiem – akt...
Moodle x MaharaMOODLE MAHARA vzhled účel obsah ...
Mahara – ukázky použití 1. profesní životopis 2. portfolio předmětu 3. osobní stránka 4. neformální učení
Děkuji za pozornost ☺ Petr Sudický sudicky@phil.muni.cz
of 22

Prezentace ELF 2011

Prezentace k prehlidce kurzu, 5. ledna 2011
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentace ELF 2011

 • 1. Vzdělávání a technologie současné trendy Petr Sudický sudicky@phil.muni.cz
 • 2. OEB 2010: keynote speakers
 • 3. Pohled z jiné strany... práce vzdělání finančnízboží nezávislost● vzdělání + technologie = naděje●● vzdělání jako globální naboženství vzdělání zásadně nefunkční ?
 • 4. Vzdělání vs. technologický pokrok“Vývoj lidstva je závodem mezi vzděláním a katastrofou.” (H.G.Wells) 3 superschopnosti člověka
 • 5. Jak chápat “technologie”?
 • 6. Všudypřítomná celosvětová síťze školních učeben a knihoven ... … do mobilních telefonů
 • 7. Internet = sociální fenomén … síť jsme my
 • 8. Implementace x inovace● technologie ve vzdělání jako nástroj, ne cíl● zcela nové metodologie a postupy● změna náhledu na proces a funkci vzdělání
 • 9. Nové chápání gramotnosti funkční socio-kulturní transformativní učení v rámci sítě celoživotní vzdělávání digitální gramotnostkritická sebereflexe hodnocení zdrojů komunitní aktivita
 • 10. Úspěch v moderní společnosti hodnotit vlastní vývojpracovat v týmu být schopen se zlepšit
 • 11. Systém a empatie ve vzdělávání tradiční model nové formy vzdělávání vzdělávánísystém rozvojové venkovská země idyla empatie
 • 12. Klíčové slovo je integrace● propojení života ve škole a mimo školu● smysluplné znalosti a dovednosti● oceňování tradičních hodnot● dodržování standardů kvality● rozumné využívání technologických prostředků a možností● inovace, kreativita a kritické myšlení
 • 13. … protože svět nezpomalí ...
 • 14. Inovativní e-learningvyužití nových nástrojů a technologií
 • 15. Vzdělávací prostředí 2.0 LMS IS transmise instruktivismus přijímání ucelených informací učitelMOODLE konstruktivismus konektivismus konstrukce kolaborativní/sociální učení spojení učební tým řízení vlastního vzdělávání MEDIAWIKI jedinec GOOGLE APPS MAHARA
 • 16. Google aplikace – co nabízejí?● sdílení obsahu mezi více uživateli● data uložena online – neustále dostupná● volná dostupnost, jednoduché ovládání● neustálé inovace a vývoj● výrazná podpora skupinové práce● organizace pracovních týmů● prostor pro aktivní zapojení studentů
 • 17. Google applikaceweby dokumenty kalendář
 • 18. … k čemu ještě další?
 • 19. Mahara – možnosti využití● systém správy e-portfolií – vedení veškeré dokumentace průchodu studiem – aktivity, výsledky, projekty, seminární práce, … – zveřejňování obsahu podle konkrétní potřeby● PLE (personal learning environment) – zcela v kompetenci daného studenta (obsah i forma) – podpora samostatného učení a sebereflexe● nový koncept učení a hodnocení – podpora různorodých učebních stylů a preferencí – možnost vyjádření individuality + neformální učení – komplexní pohled na hodnocení učení
 • 20. Moodle x MaharaMOODLE MAHARA vzhled účel obsah evaluace termínyUČITEL STUDENT ...
 • 21. Mahara – ukázky použití 1. profesní životopis 2. portfolio předmětu 3. osobní stránka 4. neformální učení
 • 22. Děkuji za pozornost ☺ Petr Sudický sudicky@phil.muni.cz