13.10.2015
Arto Säämänen 1
Hyvinvointia työstä
SAK:n 22. TYÖYMPÄRISTÖSEMINAARI 17.10.2015
Arto Säämänen, vanhempi asiantun...
13.10.2015
Arto Säämänen 2
17.10.2015 © Työterveyslaitos | Arto Säämänen | www.ttl.fi 3
• Mikä on nano?
• Mitä tiedetään m...
13.10.2015
Arto Säämänen 3
• ”Nanomateriaali” tarkoittaa luonnollista materiaalia,
sivutuote-materiaalia tai valmistettua ...
13.10.2015
Arto Säämänen 4
• Erilaiset kemialliset ja fysikaaliset
ominaisuudet kuin ns. bulkkitavaralla
• Pieniä, 1-100 n...
13.10.2015
Arto Säämänen 5
17.10.2015 © Työterveyslaitos | Arto Säämänen | www.ttl.fi 9
Nanoteknologiat
Energia-
tekniikka...
13.10.2015
Arto Säämänen 6
Nanomateriaalien käyttöjä
rakennusteollisuudessa
Nanomateriaali Sovellus
Piidioksidi – ylivoima...
13.10.2015
Arto Säämänen 7
Esimerkkejä
terveysvaikutuksista
• Jotkut nano-TiO2 –laadut ovat aiheuttaneet
koe-eläimille keu...
13.10.2015
Arto Säämänen 8
• Altistumisen määrästä ja kestosta
• Lähde, prosessityyppi, olomuoto, lämpötila, alkunopeus,
p...
13.10.2015
Arto Säämänen 9
17.10.2015 © Työterveyslaitos | Arto Säämänen | www.ttl.fi 17
1. hoida kemikaalien käyttöturval...
13.10.2015
Arto Säämänen 10
www.ttl.fi/malliratkaisut
Malliratkaisusta lisää tietoa
27.4.2013
Stockmann-Juvala17.10.2015 ©...
13.10.2015
Arto Säämänen 11
• Altistuminen voi tapahtua teollisuudessa
useissa tuotannon eri vaiheissa, raaka-
aineen käsi...
13.10.2015
Arto Säämänen 12
Työvaiheet, joissa
altistumista voi tapahtua
• nanomateriaalin valmistus
• nanomateriaalin käs...
13.10.2015
Arto Säämänen 13
GA 280535)
Nanosafe2014, 18 - 20 November, 2014 Grenoble, France
ES5: Machining tasks (drillin...
13.10.2015
Arto Säämänen 14
Muistettavaa
Monilla rakennusalan työpaikoilla
altistuminen erilaisille pölyille, kuiduille,
l...
13.10.2015
Arto Säämänen 15
TTL:n tavoitetasot
www.ttl.fi/tavoitetasot
Nanomateriaali Tavoitetaso Esimerkkejä
Jäykät, kuit...
13.10.2015
Arto Säämänen 16
17.10.2015 © Työterveyslaitos | Arto Säämänen | www.ttl.fi 31
Epäpuhtauksien hallinnan peruspe...
13.10.2015
Arto Säämänen 17
• Vähennetään altistuvien työntekijöiden määrää
ja/tai työaikaa altistavassa prosessissa
• Est...
13.10.2015
Arto Säämänen 18
17.10.2015 © Työterveyslaitos | Arto Säämänen | www.ttl.fi 35
• Tunnista: nanomateriaalit, työ...
13.10.2015
Arto Säämänen 19
17.10.2015 © Työterveyslaitos | Arto Säämänen | www.ttl.fi 37
• Voidaanko aine korvata?
• Void...
13.10.2015
Arto Säämänen 20
• Nanoteknologioiden käyttö on mahdollista
toteuttaa turvallisesti.
• Toimi ennalta ehkäiseväs...
13.10.2015
Arto Säämänen 21
tyoterveyslaitos@tyoterveys
@fioh
Kiitos!
Tyoterveyslaitostyoterveysttl.fi
of 21

Nano, mitä siitä on hyvä tietää?

Työterveyslaitoksen vanhemman asiantuntijan Arto Säämäsen esitys SAK:n työympäristöseminaarissa 17.10.2015
Published on: Mar 3, 2016
Published in: News & Politics      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Nano, mitä siitä on hyvä tietää?

 • 1. 13.10.2015 Arto Säämänen 1 Hyvinvointia työstä SAK:n 22. TYÖYMPÄRISTÖSEMINAARI 17.10.2015 Arto Säämänen, vanhempi asiantuntija Kemikaaliturvallisuus 17.10.2015 © Työterveyslaitos | Arto Säämänen | www.ttl.fi 2 Nano, mitä siitä on hyvä tietää?
 • 2. 13.10.2015 Arto Säämänen 2 17.10.2015 © Työterveyslaitos | Arto Säämänen | www.ttl.fi 3 • Mikä on nano? • Mitä tiedetään mahdollisista terveyshaitoista? • Miten altistumista arvioidaan? • Miten hallitaan mahdolliset riskit? Sisältö Mikä on nano? •Luonnollisesti syntyvät nanohiukkaset • Monet luonnonilmiöt tuottavat ilmakehään nanohiukkasia •Prosessipäästöinä muodostuvat nanohiukkaset • Ihmisen toiminta on lisännyt altistumista nanohiukkasille • Monissa työprosesseissa syntyy nanokokoluokan hiukkasia (esim. hitsaus) •Teollisesti tuotetut nanohiukkaset 17.10.2015 © Työterveyslaitos | Arto Säämänen | www.ttl.fi 4
 • 3. 13.10.2015 Arto Säämänen 3 • ”Nanomateriaali” tarkoittaa luonnollista materiaalia, sivutuote-materiaalia tai valmistettua materiaalia, joka sisältää hiukkasia joko vapaina, agglomeroituneina tai aggregoituneina ja jonka hiukkasista vähintään 50 prosenttia lukumääräperusteisen kokojakauman mukaisesti on kooltaan 1–100 nm tai jonka ulkomitoista yksi tai useampi on 1–100 nm. • "Poiketen 2 kohdan soveltamisesta fullereeneja, grafeenihiutaleita ja yksiseinäisiä hiilinanoputkia, joiden yksi tai useampi ulkomitta on alle yksi nanometri, olisi pidettävä nanomateriaaleina" • "Määritelmää on tarkasteltava uudelleen viimeistään joulukuussa 2014 saatujen kokemusten ja tieteen ja tekniikan kehityksen mukaisesti". EU komission määritelmä 27.4.2013 Stockmann-Juvala17.10.2015 © Työterveyslaitos | Arto Säämänen | www.ttl.fi 5 (Hyvin) Pieniä 0.01 0.1 1 10 µm Nanohiukkaset Pölyhiukkaset 10 100 1000 10 000 nm 10 nm = 10 x 10-9 m Punasolut V. Väänänen 17.10.2015 © Työterveyslaitos | Arto Säämänen | www.ttl.fi 6
 • 4. 13.10.2015 Arto Säämänen 4 • Erilaiset kemialliset ja fysikaaliset ominaisuudet kuin ns. bulkkitavaralla • Pieniä, 1-100 nm • Suuri pinta-ala, reaktiivisia, korkea suorituskyky • Riskit? • Tuntemattomat tai huonosti tunnetut Nanohiukkasten ominaispiirteet 17.10.2015 © Työterveyslaitos | Arto Säämänen | www.ttl.fi 7 Miksi nanot ovat tapetilla? • Nanomateriaaleilla saadaan tuotteisiin uusia tai parannettuja ominaisuuksia • kevyempiä tai kestävämpiä vähemmällä raaka-aineella kuin perinteisillä materiaaleilla, hyvin sähköä johtavia, pinta- ilmiöiden hyödyntäminen jne. • Nanomateriaaleja voidaan hyödyntää mm. rakennus-, lääke-, tietoteknologia- ja puunjalostusteollisuudessa; kuluttajatuotteissa, kosmetiikassa, elintarvikkeissa yms. yms. • Laboratorioissa on tuotettu satoja tuhansia nanomateriaaleja – vain murto-osa on kaupallisessa käytössä • Nanoteknologioiden merkitys kasvaa 17.10.2015 © Työterveyslaitos | Arto Säämänen | www.ttl.fi 8
 • 5. 13.10.2015 Arto Säämänen 5 17.10.2015 © Työterveyslaitos | Arto Säämänen | www.ttl.fi 9 Nanoteknologiat Energia- tekniikka Lääke- teollisuus Elintarvi- keteol- lisuus Kosme- tiikka Sensorit Liikenne- välineet Tietotek- niikka Clean tech Rakennus- teollisuus Nanojen sovelluskohteita Nanomateriaalien käyttö rakennusteollisuudessa kevyempiä lujempia raaka-ainekulutuksen vähentyminen itsestään puhdistuvia tulenkestäviä naarmuuntumattomia 17.10.2015 © Työterveyslaitos | Arto Säämänen | www.ttl.fi 10
 • 6. 13.10.2015 Arto Säämänen 6 Nanomateriaalien käyttöjä rakennusteollisuudessa Nanomateriaali Sovellus Piidioksidi – ylivoimaisesti suurimmat volyymit! Sementti, betoni, lasi, eristysmateriaalit Titaanidioksidi Maalit, pinnoitteet, sementti, betoni, lasi Hiilinanoputket tai -kuidut Betoni, maalit, komposiittimateriaalit Sinkkioksidi Pinnoitteet Nanoselluloosa Eristeet Hopeananohiukkaset Pakkausmateriaalit, tekstiilit, antibakteeriset tuotteet Kuparioksidit Puunsuoja-aineet Nanosavi Komposiittimateriaalit 17.10.2015 © Työterveyslaitos | Arto Säämänen | www.ttl.fi 11 • Todennäköisesti suuri osa synteettisistä nanohiukkasista on turvallisia tai vain vähän haitallisia ja niiden riskit ovat hallittavissa • Osa synteettisistä nanohiukkasista tiedetään haitallisiksi (osa hiilinanoputkista, jotkut metallit ja metallioksidit) • ominaisuudet, joiden epäillään aiheuttavan haitallisuutta ovat esim. pysyvyys elimistössä, muoto, liukenevuus, jne. • Haaste tunnistaa haitalliset varhain ja puuttua niihin ja estää nanoteknologioiden mahdolliset terveysriskit Terveysvaikutuksista Materiaalin nanokoko ei sinällään merkitse terveysvaaraa. 17.10.2015 © Työterveyslaitos | Arto Säämänen | www.ttl.fi 12
 • 7. 13.10.2015 Arto Säämänen 7 Esimerkkejä terveysvaikutuksista • Jotkut nano-TiO2 –laadut ovat aiheuttaneet koe-eläimille keuhkotulehdusta • Kansainvälinen syöväntutkimuslaitos (IARC) on luokitellut TiO2 luokkaan 2B ihmisille mahdollisesti karsinogeeniseksi aineeksi. • Kansainvälinen syöväntutkimuslaitos (IARC) on luokitellut erään hiilinanoputkityypin (MWCNT-7) luokkaan 2B ihmisille mahdollisesti karsinogeeniseksi aineeksi. Muut hiilinanoputket ovat luokassa 3, ei luokiteltavissa 17.10.2015 © Työterveyslaitos | Arto Säämänen | www.ttl.fi 13 Altistuminen nanomateriaaleille • Hengitysteitse • työntekijöiden tärkein altistumisreitti • Ihoaltistuminen • työntekijät ja kuluttajat • Suun kautta • kädestä suuhun • epäsuorasti: inhaloitujen partikkeleiden nieleminen • tulevaisuudessa muodostumassa tärkeämmäksi nanomateriaalien yleistyessä elintarvikkeissa ja elintarvikkeiden pakkausmateriaaleissa 17.10.2015 © Työterveyslaitos | Arto Säämänen | www.ttl.fi 14
 • 8. 13.10.2015 Arto Säämänen 8 • Altistumisen määrästä ja kestosta • Lähde, prosessityyppi, olomuoto, lämpötila, alkunopeus, päästön toistuvuus • Päästömäärä • Leviäminen, laimeneminen • Henkilön etäisyys lähteestä • Kemikaalin poistumisnopeudesta kehosta • Aineenvaihdunta, jakaantuminen kehossa • Kemikaalin luontaisesta toksisuudesta • Henkilön yksilöllisistä ominaisuuksista, kuten esim. terveystilanteesta jne. Kemikaalien aiheuttamat terveysvaikutukset riippuvat 17.10.2015 © Työterveyslaitos | Arto Säämänen | www.ttl.fi 15 Vaara vs. riski •Vaara • Kemikaalin potentiaaliset vaikutukset ihmisen kehossa •Altistuminen • Todennäköisyys, jolla vaaraa aiheuttava kemikaali joutuu ihmisen kehoon •Riski • Vaara * Altistuminen 17.10.2015 © Työterveyslaitos | Arto Säämänen | www.ttl.fi 16
 • 9. 13.10.2015 Arto Säämänen 9 17.10.2015 © Työterveyslaitos | Arto Säämänen | www.ttl.fi 17 1. hoida kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteet ja työpaikan kemikaaliluettelo kuntoon 2. tunnista työpaikan kemialliset vaaratekijät ja selvitä työntekijöiden altistuminen 3. arvioi kemialliset riskit ja laita ne tärkeysjärjestykseen 4. päätä ja toteuta tarvittavat toimenpiteet (ennaltaehkäisy ja torjunta) 5. varmista työntekijöiden riittävä ohjeistus ja opastus 6. huolehdi jatkuvasta seurannasta. Kemikaaliturvallisuuden ABC Riskinarviointi - Järjestelmällinen toiminta 1. Käytettävään nanomateriaaliin liittyvän terveys ja turvallisuustiedon hankinta (myös palo- ja räjähdysvaarat!) 2. Menettelytapojen ja teknisten torjuntakeinojen määrittely 3. Nanomateriaaleille altistumisen ja niiden torjuntamenetelmien tehokkuuden valvonta ja rekisteröinti 4. Työntekijöiden kouluttaminen ja opastaminen nanomateriaalien käsittelyyn 5. Suojainohjelman laatiminen 6. Huolto- ja kunnossapidon sekä siivouksen ja vahinkotilanteiden toimintaohjeiden laatiminen 7. Jätteiden käsittelyn suunnittelu ja toimintaohjeiden laadinta 8. Terveystarkastusten suunnittelu 9. Olosuhteiden valvonta 10. Benchmarkkaus ja tiedon jakaminen toisten nanomateriaaleja käyttävien organisaatioiden kesken 17.10.2015 © Työterveyslaitos | Arto Säämänen | www.ttl.fi 18
 • 10. 13.10.2015 Arto Säämänen 10 www.ttl.fi/malliratkaisut Malliratkaisusta lisää tietoa 27.4.2013 Stockmann-Juvala17.10.2015 © Työterveyslaitos | Arto Säämänen | www.ttl.fi 19 17.10.2015 © Työterveyslaitos | Arto Säämänen | www.ttl.fi 20 Nanomateriaalien elinkaari UKRoyalSociety&RoyalAcademyofEngineering ReportonNanoscience&nanotechnologies(2004) IHO INJEKTIO
 • 11. 13.10.2015 Arto Säämänen 11 • Altistuminen voi tapahtua teollisuudessa useissa tuotannon eri vaiheissa, raaka- aineen käsittelystä lopputuotteen viimeistelyyn ja jopa käyttöön • Yleisesti oletetaan kuitenkin valmiiden tuotteiden olevan vähemmän haitallisia • Nanomateriaalin valmistus ja aineosien/komponenttien käsittely ja prosessointi altistavat todennäköisemmin Altistuminen nanomateriaaleille 17.10.2015 © Työterveyslaitos | Arto Säämänen | www.ttl.fi 21 Mitkä tekijät on otettava huomioon nanojen riskinarvioinnissa ja riskinhallinnan suunnittelussa? • Nanomateriaalin fyysinen olomuoto • Sidottuna osaksi muuta materiaalia • Liuosmuodossa • Jauheena • Vapaana hiukkasena ilmassa • Liukenevuus — pysyvyys elimistössä • Kuitumainen olomuoto • Taipuisat — jäykät, neulamaiset kuidut • Perusmateriaalin mahdolliset terveyshaitat • Käyttötapa • Pölyn muodostuminen • Ruiskutus ym. aerosolin muodostus • Suojauksen tasosta • Käytettävä määrä • Käytön toistuvuus ja käyttöaika 17.10.2015 © Työterveyslaitos | Arto Säämänen | www.ttl.fi 22
 • 12. 13.10.2015 Arto Säämänen 12 Työvaiheet, joissa altistumista voi tapahtua • nanomateriaalin valmistus • nanomateriaalin käsittely jauheena ei-suljetussa systeemissä • nesteessä olevan nanomateriaalin kaataminen, sekoittaminen ym. työvaiheet, joissa materiaali joutuu voimakkaaseen liikkeeseen • puhdistus-, huolto- ja jätteenkäsittelyvaiheet • prosessilaitteiden ja ilmansuodattimien puhdistus ja huolto • materiaalien mekaaninen murskaus, poraus, puhallus, leikkaus, hionta yms. vaiheet, joissa nanomateriaalia voi vapautua ilmaan • nanomateriaalien lämpökäsittely, kuten laserleikkaus • nanomateriaalia sisältävien spray -aineiden käyttö 17.10.2015 © Työterveyslaitos | Arto Säämänen | www.ttl.fi 23 Esimerkkejä rakennusteollisuudesta työvaiheista, joissa altistumista voi tapahtua • Pölyä tuottavat työvaiheet • Jauheiden käsittely ja sekoittaminen • Sahaaminen • Poraaminen • Hionta • Hajottaminen • Huoltotyöt • Ruiskutus (aerosolin muodostuminen) 17.10.2015 © Työterveyslaitos | Arto Säämänen | www.ttl.fi 24
 • 13. 13.10.2015 Arto Säämänen 13 GA 280535) Nanosafe2014, 18 - 20 November, 2014 Grenoble, France ES5: Machining tasks (drilling) The additive of nano-TiO2 supported on sepiolite has been developed by TOLSA Process: T1: Drilling 25 GA 280535) Nanosafe2014, 18 - 20 November, 2014 Grenoble, France Boxplot, background- corrected average number of nanoparticles/cm3 during the tasks (data from CPC3007). 26 ES5: Machining tasks (drilling) Use- Machining  Mean particle concentration (particles/cm3) near/above NRV; maximum values up to 2.38E+5 particles/cm3  No sticking difference among control/filled materials regarding the release of particles (particles/cm3).  (SEM analysis) No Evidence of nano-TiO2 free at the PBZ.
 • 14. 13.10.2015 Arto Säämänen 14 Muistettavaa Monilla rakennusalan työpaikoilla altistuminen erilaisille pölyille, kuiduille, liuottimille tai muille kemikaaleille saattaa olla hyvin runsasta. Nämä muut tekijät ovat todennäköisemmin suurempi terveysriski kuin altistuminen nanomateriaaleille. Riskinarvioinnissa on huomioitava kaikki altisteet, nanomateriaalit ovat siis usein osa laajempaa kokonaisuutta. 17.10.2015 © Työterveyslaitos | Arto Säämänen | www.ttl.fi 27 Vaihe 1 • Taustatiedon keräys • Onko työpaikalla mahdollista altistua teollisesti tuotetuille nanomanteriaaleille? Vaihe 2 • Hiukkaspitoisuuden kartoitus työpaikalla • Vapautuuko käsittelyssä nanohiukkasia? Vaihe 3 • Teollisten nanomateriaalien tunnistaminen ja niille altistumisen arviointi • Ovatko nanohiukkaset teollisesti tuotettuja? Ylittyykö tavoitetaso? Vaihe 4 • Riskinhallinnan toimenpiteet • Alentavatko riskinhallinnan gtoimenpiteet nanohiukkasten nanohiukkasille altistumisen hyväksyttävälle tasolle? Altistumisen arvioiminen 17.10.2015 © Työterveyslaitos | Arto Säämänen | www.ttl.fi 28
 • 15. 13.10.2015 Arto Säämänen 15 TTL:n tavoitetasot www.ttl.fi/tavoitetasot Nanomateriaali Tavoitetaso Esimerkkejä Jäykät, kuitumaiset nanomateriaalit, joiden asbestinkaltaisia vaikutuksia ei voida sulkea pois 0,01 kuitua/cm3 (8h) a (kuitujen pituus > 5 µm ja pituus-halkaisijasuhde > 3:1) Hiilinanoputket, metallioksidikuidut Partikkelimuotoiset, hitaasti hajoavat nanomateriaalit; tiheys >6000 kg/m3 20 000 partikkelia/cm3 (8 h) Nanokokoiset Ag, Au, CeO2, CoO, Fe, Pb, SnO2 Partikkelimuotoiset, hitaasti hajoavat nanomateriaalit; tiheys <6000 kg/m3 sekä kuidut, joilla ei asbestinkaltaisia vaikutuksia 40 000 partikkelia/cm3 (8 h) Nanokokoiset Al2O3, SiO2,TiN, TiO2, ZnO, nanosavet, dendrimeerit, C60, polystyreeni Pääosin agglomeraatteina esiintyvät partikkelimuotoiset, hitaasti hajoavat nano- materiaalit (agglomeraattien halkaisija > 100 nm) 0,3 mg/m3 (alveolijae) (8 h) Mm. yllä mainittujen partikkelimuotoisten nanomateriaalien agglomeraatit 5.6.2014 Stockmann-Juvala17.10.2015 © Työterveyslaitos | Arto Säämänen | www.ttl.fi 29 Torjunnan keinot © Työterveyslaitos | Arto Säämänen | www.ttl.fi 30 Lähteeseen vaikuttamisen keinot Lähteen korvaaminen vähemmän haitallisella. Lähteen käsittely vähemmän pölyäväksi. Päästöä vähentävät toimenpiteet Prosessin muutokset. Toimintatavan muutokset. Leviämistä vähentävät keinot Koteloinnit Kohdeilmanvaihto Yleisilmanvaihto Esteet Suunnatut ilmavirtaukset Työntekijään ja työn tekemiseen kohdistuvat keinot Automatisointi Valvomot Etäisyyden lisääminen Työtavat Työkierto Työpistekohtainen tuloilma Henkilönsuojaimet 17.10.2015
 • 16. 13.10.2015 Arto Säämänen 16 17.10.2015 © Työterveyslaitos | Arto Säämänen | www.ttl.fi 31 Epäpuhtauksien hallinnan perusperiaatteet • Päästön vähentäminen • Korvaaminen • Päästön vähentäminen • Leviämisen estäminen • vähennetään/eliminoidaan päästöjen leviäminen • koteloidaan päästölähde (suljetut laitteistot) • alipaineistetaan työtilat • käytetään työntekoon vetokaappia/hanskakaappia • käytetään kohdepoistoa • käytetään kauko-ohjausta ja automaatiota • käytetään tehokkaita poistoilmansuodatussysteemejä (HEPA- suodattimet) • Tarkistetaan teknisten keinojen tehokkuus Riskin hallinta - tekniset keinot 17.10.2015 © Työterveyslaitos | Arto Säämänen | www.ttl.fi 32
 • 17. 13.10.2015 Arto Säämänen 17 • Vähennetään altistuvien työntekijöiden määrää ja/tai työaikaa altistavassa prosessissa • Estetään ulkopuolisten pääsy työtiloihin • Noudatetaan työpaikalla hyvää siisteyttä ja järjestystä • säännöllinen siivous, pidetään pinnat puhtaina • Koulutetaan työntekijöitä, opastetaan hyvät työtavat • ei sallita kuivaharjausta, käytetään siivoukseen kosteita liinoja, käsien pesu poistuttaessa työpaikalta, työvaatteiden vaihto • ohjeet ja koulutus sekä kirjallisesti että suullisesti • Seurataan työoloja jatkuvasti Riskin hallinta - työn tekemiseen kohdistuvat keinot 17.10.2015 © Työterveyslaitos | Arto Säämänen | www.ttl.fi 33 • käytetään työssä henkilönsuojaimia • tuotteen käyttöturvallisuustiedotteen mukaan muistaen, että monien nanomateriaalien osalta KTT:t ovat vielä puutteellisia • suojainten käyttö ja huolto käyttöohjeen mukaisesti • tiiviystestaukset • työntekijöiden terveystarkastukset • kirjataan työntekijät, jotka mahdollisesti altistuvat työssään nanomateriaaleille (tuotteet, työprosessit) Riskin hallinta – henkilöön kohdistuvat keinot 17.10.2015 © Työterveyslaitos | Arto Säämänen | www.ttl.fi 34
 • 18. 13.10.2015 Arto Säämänen 18 17.10.2015 © Työterveyslaitos | Arto Säämänen | www.ttl.fi 35 • Tunnista: nanomateriaalit, työvaiheet ja altistuvat henkilöt • Tee/päivitä riskinarviointi – myös fys.kem vaarat • Kemikaaliluettelo, KTT:t, merkinnät jne. • Onko KTT:ssä mainitut riskinhallintatoimenpiteet toteutettu? • Onko työntekijät koulutettu ja opastettu? • Onko varauduttu ensiapu- ja palontorjuntatilanteisiin sekä onnettomuuspäästöihin? • Huolto- ja kunnossapito sekä jätehuolto • Työnjohto ja materiaalien hankinta • Siisteys, järjestys ja yleinen hygienia Perusasiat kuntoon Kaikissa tapauksissa vähintään nämä kunnossa 17.10.2015 © Työterveyslaitos | Arto Säämänen | www.ttl.fi 36 • Käytä vähän pölyävää tuotetta (pastat, granulaatit ym.) • Käytä vähän pölyävää menetelmää (esim. veden käyttö) • Automatisoi ja/tai koteloi prosessi • Vähennä altistuvien määrää • Käytä kohdepoistoja, poistoilman suodatus (H-luokka tai H14 suodatin) • Onko henkilönsuojaiten valinta, käyttö, huolto ja varastointi kunnossa? • Onko riskinhallintakeinojen (mm. ilmanvaihto, suojaimet) huolto, tarkastukset ja testaukset järjestetty säännöllisesti? • Onko altistumisen seuranta ja terveystarkastukset määritelty Nanomateriaalia sisältävän pölyn muodostuminen mahdollista • Matriisiin sidottujen nanomateriaalien mekaaninen käsittely (hionta, poraus, työstö jne.) • Muiden nanomateriaalien kohdalla pölyn tahaton muodostuminen (onnettomuudet, valumat jne.)
 • 19. 13.10.2015 Arto Säämänen 19 17.10.2015 © Työterveyslaitos | Arto Säämänen | www.ttl.fi 37 • Voidaanko aine korvata? • Voidaanko menetelmää vaihtaa? • Vähennä käytettävää määrää • Voidaanko käsittely tehdä suljetussa järjestelmässä? • Onko prosessi koteloitu mahdollisimman tiiviisti ja varustettu kohdeilmanvaihdolla? • Prosessiin sopiva esim. ruiskutuskaappi, kotelointi, vetokaappi tms. • Onko materiaalin leviäminen käsittelytilasta estetty? • Alipaine, tarramatot jne. • Pölyttömät siivousmenetelmät • Pölynimuri, kostea pyyhintä jne. Nanomateriaalia sisältävää pölyä muodostuu • Kuitumaiset nanomateriaalit ja CRM- aineet • Prosessit, joissa syntyy aerosolia, esim. • Ruiskutus • Eräät valmistusmenetelmät • Jne. 17.10.2015 © Työterveyslaitos | Arto Säämänen | www.ttl.fi 38 • Vältä pölyn muodostumista • Käytä aina kohdepoistoa mikäli mahdollista • Käytä henkilönsuojaimia ohjeiden mukaan • Säilytä materiaali aina suljetussa astiassa • Puhdista työpisteesi säännöllisesti, vähintään kerran päivässä • Käytä siivouksessa imuria ja muita pölyttömiä menetelmiä • Älä säilytä tai nauti elintarvikkeita työpisteellä • Älä vie työvaatteita kotiin Mitä voin tehdä itse? • ÄLÄ MISSÄÄN NIMESSÄ KÄYTÄ PAINEILMAA PÖLYN PUHDISTUKSEEN!
 • 20. 13.10.2015 Arto Säämänen 20 • Nanoteknologioiden käyttö on mahdollista toteuttaa turvallisesti. • Toimi ennalta ehkäisevästi! • Nanomateriaalit ovat hyvin erilaisia. • Ainekohtaisten haittavaikutustietojen niukkuuden takia suositellaan altistumisen minimoimista. • Normaalit riskinhallintakeinot ovat tehokkaita oikein käytettynä. • Riskinhallinnassa vaikeus on arvioida riittävä riskinhallinnantaso  mieluummin valitaan korkea suojaustaso. YHTEENVETO 17.10.2015 © Työterveyslaitos | Arto Säämänen | www.ttl.fi 39 www.ttl.fi/nanoturvallisuuskeskus nanoinfo@ttl.fi • edistää altistumisen arviointia työpaikoilla • kehittää haitallisten nanohiukkasten tunnistamismenetelmiä • muuttaa tutkimustieto nanomateriaalien turvalliseksi käytöksi työpaikoilla • kouluttaa ja levittää tietoa työpaikoille, yrityksille, kansalaisille ja viranomaisille • olla haluttu yhteistyökumppani Suomessa ja kansainvälisesti tutkimuslaitoksille ja yrityksille • tutkimuksessa ja asiantuntijatoiminnassa erinomaisesti kansallisesti, EU:ssa ja globaalisti verkottunut Nanoturvallisuuskeskus 17.10.2015 © Työterveyslaitos | Arto Säämänen | www.ttl.fi 40
 • 21. 13.10.2015 Arto Säämänen 21 tyoterveyslaitos@tyoterveys @fioh Kiitos! Tyoterveyslaitostyoterveysttl.fi

Related Documents