Kompjuterske prezentacije
10.III 2015.g.
• Rad sa slikama i objektima
• Animacije i efekti
Sadržaj
Kopiranje i premještanje slike i objekata
Promjena veličine slike i objekata
Dodavanje animacija u slajdove
Do...
Kopiranje i premještanje slike i
objekata
Kopiranje
 Selektujemo
sliku(objekat)
• Home - Copy
• Pozicioniramo se na
lokac...
Promjena veličine slike i objekata
 Selektujemo sliku/objekat
 Meni Format- Height / Width
Zadatak 1
• otvori prezentaciju sa prošlog časa;
• otvori novu prezentaciju;
• sliku sa prvog slajda kopiraj u novu prezen...
Dodavanje animacija u slajdove
Animations
• Entrance (ulaz
određenog objekta na
slajd)
 Emphasis ( animacije
koje su veza...
Dodavanje efekata prelaza između
slajdova
Transitions
 Subtle – ulazni efekti
 Exciting – izlazni efekti
 Dynamic conte...
Trajanje prelaza slajda
Video priča
 Postupak deobe fajlova
Zadatak 2
• otvori prezentaciju sa prošlog časa;
• podesi animaciju za prvi slajd-Emphasis-Spin;
• početak animacije – sta...
Insertovanje audio i video fajlova
 Insert – Media ( Video / Audio )
 Audio from file
 Video from file
Media
Audio priča
Video film
 Embed kode
 Povezivanje klipa sa Web stranicom
Autor - Nikolić Svetlana
JU OŠ „ Braća Ribar“
Nikšić
Prezentacija priprema
Prezentacija priprema
Prezentacija priprema
Prezentacija priprema
of 18

Prezentacija priprema

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Engineering      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacija priprema

 • 1. Kompjuterske prezentacije 10.III 2015.g. • Rad sa slikama i objektima • Animacije i efekti
 • 2. Sadržaj Kopiranje i premještanje slike i objekata Promjena veličine slike i objekata Dodavanje animacija u slajdove Dodavanje efekata prelaza između slajdova Insertovanje audio fajlova u prezentaciju Insertivanje video fajlova u prezentaciju
 • 3. Kopiranje i premještanje slike i objekata Kopiranje  Selektujemo sliku(objekat) • Home - Copy • Pozicioniramo se na lokaciju • Home - Paste Premještanje  Cut- Copy-Paste ribbon - clipboard
 • 4. Promjena veličine slike i objekata  Selektujemo sliku/objekat  Meni Format- Height / Width
 • 5. Zadatak 1 • otvori prezentaciju sa prošlog časa; • otvori novu prezentaciju; • sliku sa prvog slajda kopiraj u novu prezent.; • promijeni prikaz slajda na Title and Content; • podesi veličinu slike na – Height 3cm, Width 5cm; • zatvori prezentaciju sa prošlog časa; • nova prezentacija-premjesti sliku sa prvog slajda na drugi ( Layout- Blank ); • izbriši sliku; • zatvori prezentaciju bez čuvanja;
 • 6. Dodavanje animacija u slajdove Animations • Entrance (ulaz određenog objekta na slajd)  Emphasis ( animacije koje su vezane uz sam objekt ) • Exit (izlaz objekta sa slajda) • Animations pane • Start • Duration • Delay
 • 7. Dodavanje efekata prelaza između slajdova Transitions  Subtle – ulazni efekti  Exciting – izlazni efekti  Dynamic content – efekti naglašavanja
 • 8. Trajanje prelaza slajda
 • 9. Video priča  Postupak deobe fajlova
 • 10. Zadatak 2 • otvori prezentaciju sa prošlog časa; • podesi animaciju za prvi slajd-Emphasis-Spin; • početak animacije – start-on click; • duration – po vašem izboru; • animacije za ostale slajdove – po vašem izboru; • podesi slide- Transition na – Subtle – Uncover; • Sound i Duration – po izboru; • zapamti promjene;
 • 11. Insertovanje audio i video fajlova  Insert – Media ( Video / Audio )  Audio from file  Video from file Media
 • 12. Audio priča
 • 13. Video film  Embed kode  Povezivanje klipa sa Web stranicom
 • 14. Autor - Nikolić Svetlana JU OŠ „ Braća Ribar“ Nikšić

Related Documents