KREIRANJE VIŠEJEZIČKOG SAJTA SA
JOOMLA! 2.5.xx
Svetlana Zec (cicans)
http://www.joomla-serbia.com/
Izvor: http://help.joom...
• Joomla 2.5 u sebi sadrži osnove za
implementiranje višejezičkog sadržaja u sajt
• Višejezičnost ne radi na asocijativnom...
Instalacija jezika za Joomlu
http://community.joomla.org/translations.html
Linkovi za srpski
• Ćirilica
http://joomlacode....
Instalacija jezika sadržaja
Parametri treba da su jedinstveni, a najbolje je
da imaju isto obeležje kao i paket jezika
PAŽNJA!
Obeležje (tag) jezika j...
• jednom kada se definiše bide dostupan svuda
gde postoji izbor jezika
Podrazumevana početna (Home) strana
• Napravite podrazumevani meni za SVE jezike
• Napravite stavku u meniju HOME koja ce ...
Idite na Module manager
• sakrijte ovaj meni koji ste dodelili svim jezicima
Struktura sadržaja na sajtu
• Kreirajte za svaki jezik organizacionu strukturu
odnosno kategorije i potkategorije
• Svakoj...
Kreirajte sadržaj/članke u svakoj od kategorija i svakom
članku odredite jezik
Sve sadržaje koje ste napravili možete
pretraživati i filtrirati po jeziku
Kreiranje menija i stavki menija za svaki jezik
sadržaja
VAŽNO
• Svaka stavka menija na određenom jeziku mora
da ima definisan isti taj jezik ili “All” odnosno
“SVI” –što znači da...
Kreiranje menija
Sve stavke u okviru jednog menija mogu biti pridružene
istom jeziku ili ‘All’.
naziv menija
jezik
sadržaja
Jedna od stavki...
Pored svakog menija kojem je
definisan određen jezik i
početna strana za taj jezik
stojade zastavica.
VAŽNO!
Ako sadržaj n...
Kreiranje meni modula
• Napravite meni modul za svaki od menija
• Odredite jezik za svaki od tih modula
• Meni modul za je...
Odabrati novi modul za meni
Modul koji prikazuje meni sa nazivom
mainmenufr
sadrži početnu stranu za taj jezik
Odredite šablon za svaki jezik
• Ako želite možete za svaki jezik koristiti isti ili imati drugačiji
šablon.
• Za svaki je...
Kreiranje modula za prebacivanje
jezika
• Da biste mogli izabrati jezik na sajtu, potrebno
je da kreirate modul mod_langua...
Prekidač za jezik
9. Omogudite ‘Language Filter’ system
plug-in
• Da bi na sajtu funkcionisala višejezičnost potrebno je
da omogudite ovaj d...
• U filteru za jezik podesite parametre
PREPORUČENA PODEŠAVANJA
Dodatak za izmenu koda jezika za
generisani HTML dokument
Menu Association ili pridruživanje
stavki menija drugom jeziku
samo en-GB stavke menija su prikazane u padajudem meniju
Ka...
Menadžer menija prikazuje
pridružene stavke
Kontrola
Za svaki jezik možete da imate
odgovarajudi naziv sajta
OVERRIDES
izmena instaliranog prevoda
Odaberite jezik i prevod koji želite da menjate
languageoverridesxx-XX.override.ini
Tražite konstantu ili
vrednost koju želite da
menjate
Datoteka u kojoj se nalaze izmen...
Pre nego što objavite vaš višejezični
sajt proverite:
• Da li je objavljen jezik sadržaja?
• Da li je odgovarajudi jezik s...
Ako vam je potrebna pomod u vezi sa
prevodom ili u vezi sa Joomlom,
Joomla Serbian/Montenegrin Forum
http://forum.joomla.o...
of 33

Uputstvo za kreiranje Joomla višejezičnih sajtova

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Uputstvo za kreiranje Joomla višejezičnih sajtova

 • 1. KREIRANJE VIŠEJEZIČKOG SAJTA SA JOOMLA! 2.5.xx Svetlana Zec (cicans) http://www.joomla-serbia.com/ Izvor: http://help.joomla.org/files/EN-GB_multilang_tutorial.pdf Copyright Jean-Marie Simonet (infograf768) This pdf is made available under the Joomla! Electronic Documentation License (JEDL)
 • 2. • Joomla 2.5 u sebi sadrži osnove za implementiranje višejezičkog sadržaja u sajt • Višejezičnost ne radi na asocijativnom principu da svaki sadržaj u jednom jeziku mora da ima ekvivalent u drugom • Modul za redirekciju na HOME za svaki jezik • Omogudava različite menije za različite jezike • Omogudava jednostavnu izmenu prevoda • Ne poništava i ne sprečava mogudnost korišdenja drugih menadžera jezika (dodatne ekstenzije)
 • 3. Instalacija jezika za Joomlu http://community.joomla.org/translations.html Linkovi za srpski • Ćirilica http://joomlacode.org/gf/project/jtranslation1_6/frs/?action=FrsReleaseB rowse&frs_package_id=5603 • Latinica http://joomlacode.org/gf/project/jtranslation1_6/frs/?action=FrsReleaseB rowse&frs_package_id=5602
 • 4. Instalacija jezika sadržaja
 • 5. Parametri treba da su jedinstveni, a najbolje je da imaju isto obeležje kao i paket jezika PAŽNJA! Obeležje (tag) jezika je uvek sastavljeno iz tri dela i to je obeležje instaliranog jezika za Joomlu sr obeležje jezika uvek napisano malim slovima obična srednja crta – YU ili RS kod jezika uvek velikim slovima za dirilicu RS a latinicu YU mediamod_languagesimages
 • 6. • jednom kada se definiše bide dostupan svuda gde postoji izbor jezika
 • 7. Podrazumevana početna (Home) strana • Napravite podrazumevani meni za SVE jezike • Napravite stavku u meniju HOME koja ce biti dodeljena svim jezicima
 • 8. Idite na Module manager • sakrijte ovaj meni koji ste dodelili svim jezicima
 • 9. Struktura sadržaja na sajtu • Kreirajte za svaki jezik organizacionu strukturu odnosno kategorije i potkategorije • Svakoj odredite odgovarajudi jezik
 • 10. Kreirajte sadržaj/članke u svakoj od kategorija i svakom članku odredite jezik
 • 11. Sve sadržaje koje ste napravili možete pretraživati i filtrirati po jeziku
 • 12. Kreiranje menija i stavki menija za svaki jezik sadržaja
 • 13. VAŽNO • Svaka stavka menija na određenom jeziku mora da ima definisan isti taj jezik ili “All” odnosno “SVI” –što znači da de se prikazivati na svim jezicima • Jedan meni mora imati jednu stavku koja de predstavljati početnu stranu za taj jezik (1 početna strana: za 1 jezik ->1 meni->1 stavka) • Stavke menija na nekom određenom jeziku moraju imati sadržaj na tom istom jeziku – inače se nede prikazati • Opcija “All” odnosno “SVI” kao jezik se tretira kao bilo koji drugi određeni jezik
 • 14. Kreiranje menija
 • 15. Sve stavke u okviru jednog menija mogu biti pridružene istom jeziku ili ‘All’. naziv menija jezik sadržaja Jedna od stavki menija samo u jednom meniju, mora biti definisana kao početna HOME strana za taj jezik
 • 16. Pored svakog menija kojem je definisan određen jezik i početna strana za taj jezik stojade zastavica. VAŽNO! Ako sadržaj na određenom jeziku nema definisanu početnu stranu na tom jeziku, u modulu za prebacivanje jezika NEĆE postojati taj jezik.
 • 17. Kreiranje meni modula • Napravite meni modul za svaki od menija • Odredite jezik za svaki od tih modula • Meni modul za jezik “svi” treba da prikazuje meni koji sadrži samo stavke sa jezikom “svi” • Meni modul sa određenim jezikom može da prikazuje menije čiji je sadržaj ili na tom određenom jeziku kao i one čiji je jezik “svi”.
 • 18. Odabrati novi modul za meni
 • 19. Modul koji prikazuje meni sa nazivom mainmenufr sadrži početnu stranu za taj jezik
 • 20. Odredite šablon za svaki jezik • Ako želite možete za svaki jezik koristiti isti ili imati drugačiji šablon. • Za svaki jezik možete imati drugačiji/prilagođeni logo ili slogan. • Jedan šablon mora ostati kao podrazumevan za jezik “SVI”
 • 21. Kreiranje modula za prebacivanje jezika • Da biste mogli izabrati jezik na sajtu, potrebno je da kreirate modul mod_languages (langswitcher). • Modul prikazuje ili zastavice ili naziv jezika • Objavite modul pre nego što omogudite Language Filter system plug-in.
 • 22. Prekidač za jezik
 • 23. 9. Omogudite ‘Language Filter’ system plug-in • Da bi na sajtu funkcionisala višejezičnost potrebno je da omogudite ovaj dodatak • Omogudite ga tek pošto ste objavili modul za prebacivanje jezika (vidi prethodni slajd) • Opcije za definisanje ovog dodatka: – Jezik sajta za nove posetioce – Automatsko prebacivanje jezika – Pridruživanje stavki menija za različite jezike – Da li da se prikazuje kod podrazumevanog jezika sajta kada je uključen SEF URL – Životni vek kolačida za jezik – Prikazivanje meta tagova za menije sa pridruženim jezicima
 • 24. • U filteru za jezik podesite parametre PREPORUČENA PODEŠAVANJA
 • 25. Dodatak za izmenu koda jezika za generisani HTML dokument
 • 26. Menu Association ili pridruživanje stavki menija drugom jeziku samo en-GB stavke menija su prikazane u padajudem meniju Kada aktivirate filter za jezik (prethodni slajd) uključite “pridruživanje” tj. ‘Menu Association’ kliknite na ‘Yes’, da biste u opcijama za definisanje stavke menije dobili novi slajder ‘Menu Items Associations’
 • 27. Menadžer menija prikazuje pridružene stavke
 • 28. Kontrola
 • 29. Za svaki jezik možete da imate odgovarajudi naziv sajta
 • 30. OVERRIDES izmena instaliranog prevoda Odaberite jezik i prevod koji želite da menjate
 • 31. languageoverridesxx-XX.override.ini Tražite konstantu ili vrednost koju želite da menjate Datoteka u kojoj se nalaze izmene Odaberite konstantu i izmenite vrednost
 • 32. Pre nego što objavite vaš višejezični sajt proverite: • Da li je objavljen jezik sadržaja? • Da li je odgovarajudi jezik sadržaja instaliran i aktivan? • Da li za svaki jezik postoji objavljen sadržaj za početnu stranu? • Da li je meni modul koji prikazuje početne strane objavljen za svaki jezik? • Da li je meni sa početnom stranom i modul koji ga prikazuje koji je odrđen za jezik “svi” neobjavljen? • Da li ste objavili modul za prebacivanje jezika? • Da li je 'Language Filter' system plug-in aktiviran?
 • 33. Ako vam je potrebna pomod u vezi sa prevodom ili u vezi sa Joomlom, Joomla Serbian/Montenegrin Forum http://forum.joomla.org/viewforum.php?f=29

Related Documents