Тънкости при работа с Windows Forms и DataGrid Светлин Наков Консултант по разработка на софтуер Софийски Университет “ ...
Цел на демонстрацията <ul><li>Създаване на приложение за отчитане на работното време в софтуерна фирма : </li></ul><ul><li...
Как изглежда приложението
Архитектура Database Microsoft SQL Server SqlConnection SqlDataAdapter Fill Update DataGrid DataSet Application
Демонстрация
<ul><li>Въпроси ? </li></ul>
of 7

Nakov - Data Grid Demo Slides

Published on: Mar 3, 2016
Published in: Technology      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Nakov - Data Grid Demo Slides

  • 2. Тънкости при работа с Windows Forms и DataGrid Светлин Наков Консултант по разработка на софтуер Софийски Университет “ Св. Климент Охридски ” http:// www.nakov.com Хоноруван преподавател по компютърни науки и софтуерни технологии
  • 3. Цел на демонстрацията <ul><li>Създаване на приложение за отчитане на работното време в софтуерна фирма : </li></ul><ul><li>Използвани технологии: </li></ul><ul><ul><li>Windows Forms </li></ul></ul><ul><ul><li>ADO.NET </li></ul></ul><ul><ul><li>MS SQL Server </li></ul></ul><ul><ul><li>Visual Studio .NET </li></ul></ul>
  • 4. Как изглежда приложението
  • 5. Архитектура Database Microsoft SQL Server SqlConnection SqlDataAdapter Fill Update DataGrid DataSet Application
  • 6. Демонстрация
  • 7. <ul><li>Въпроси ? </li></ul>

Related Documents