«Бути готовим до школи - не означає вміти читати, писати і рахувати. Бути готовим до школи - означаєбути готовим всьому...
 Непідготовлена до школи дитина не може зосередитися на уроці, часто відволікається, не може включитися в загальний реж...
Інтелектуальна Соціально - Особистісна готовність: психологічна Емоційно - гот...
Від того, як дитина підготовлена до школи будезалежати успішність її адаптації, входження в режимшкільної життя, його навч...
Щоб успішно навчатися в школі, дитина повиннавміти будувати адекватні системі навчання стосункиіз дорослими, тобто у неї п...
Інтелектуальний аспект готовності до навчання ушколі – це рівень розвитку пізнавальної сфери психіки.Він зачіпає такі псих...
Сприйняття Під впливом спостережень за навколишнім і спрямованогосенсорного виховання відбувається вдосконалення сприйн...
Увага Важливим показником розвитку уваги є те, що вдіяльності дитини зявляється дія за правилом - першийнеобхідний ел...
Память для дитини 6 - 7 років цілком доступно такізавдання: Запамятати 10 слів, не повязаних за змістом. У перший раз ві...
Мислення Удосконалюється наочно-дієве мислення(маніпулюванняпредметами), поліпшується наочно-образне мислення (маніпулю...
Уява:стає активною, довільною. АТакож уява виконує ще однуроль - афективно-захисну.Вона оберігає зростаючу, легкораниму ду...
Мова:У дітей продовжують удосконалюватися всі сторонимови: чистіше стає вимова (більшість з них правильно вимовляють усі...
У дитини, яка йде до школи, повинен бути певнийрівень пізнавальних інтересів, готовність до змінисоціальної позиції, бажан...
На шостому році життя діти поступовооволодівають безпосередніми емоціями,виникаючими під впливом конкретної ситуації. ...
Спілкування з іншими дітьми важливо для формування здатності додецентрації - уміння встати на точку зору іншого, приймати ...
Але в деяких дошкільнят спостерігається нестійка, а іноді навіть занижена самооцінка. Це говорить пр...
Корисні ігри Почесне місце займає ліплення,навіть «несерйозні» ігри: в аплікація, малювання,«Лікарню», ...
 Познайомте дитину з його вчителем ще до офіційного початку уроків. Відвідайте кілька разів його майбутній клас, дайте й...
Презентацію підготував: практичний психолог Болдарєва С.О. ДНЗ №9 «Восход» місто Шахтарськ 2013 рік
Prezentaciya psihologich. gotovn.k_shkole
of 20

Prezentaciya psihologich. gotovn.k_shkole

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentaciya psihologich. gotovn.k_shkole

 • 1. «Бути готовим до школи - не означає вміти читати, писати і рахувати. Бути готовим до школи - означаєбути готовим всьому цьому навчитися. » (Венгер Л.А.)
 • 2.  Непідготовлена до школи дитина не може зосередитися на уроці, часто відволікається, не може включитися в загальний режим роботи класу. Вона проявляє мало ініціативи, у нєї виникають утруднення в спілкуванні з дорослими й однолітками з приводу навчальних завдань. Навіть не всі діти 7 років готові в цьому сенсі до школи, хоча вони можуть вміти читати, писати і рахувати, не кажучи вже про 6-річок.
 • 3. Інтелектуальна Соціально - Особистісна готовність: психологічна Емоційно - готовність: наявність готовність: гнучке вольова прийняття нової кругозору та запасу оволодіння готовність:соціальної позиції, знань, аналітичне способами емоційна стійкість, позитивне мислення, логічне встановлення сформованість не відношення до запамятовування, взаємовідносин, боязні труднощів, школи, вчителям, розвиток дрібної розвиток потреби у вміння самостійнодовільне керування моторики, спілкуванні, уміння виконуватисвоєю поведінкою. сенсомоторної підкорятися завдання. координації. правилам і нормам.
 • 4. Від того, як дитина підготовлена до школи будезалежати успішність її адаптації, входження в режимшкільної життя, його навчальні успіхи і психологічнесамопочуття. Коли говорять про готовність до школи, зазвичаймають на увазі, що дитина повинна вміти читати,переказувати (розвинена мова), писати (розвинена дрібнамоторика), рахувати (володіти навичками рахунку) - цепедагогічна готовність до школи. Крім цього, дитина маєволодіти певним рівнем фізичного здоровя. Висидіти 4-5 уроків по 40 хвилин, та ще робитидомашні завдання – завдання незвичні для дошкільника –це фізична готовність до школи. Але, звичайно, цього недостатньо.
 • 5. Щоб успішно навчатися в школі, дитина повиннавміти будувати адекватні системі навчання стосункиіз дорослими, тобто у неї повинна бути розвиненадовільність. На порозі шкільного віку відбувається втрата«дитячості». Якщо ж рівень довільності залишаєтьсянизьким, то діти не бачать за питаннями дорослогонавчальної задачі, а сприймають їх як привід длябезпосереднього, життєвого спілкування. Такі дітиможуть перервати вчителя питанням, що невідносяться до уроку, вигукувати з місця, називативчителя не по імені-по батькові. Також дитина повинна вміти будувати відносини з однолітками. Спілкування дитини з дітьми не повинно відрізнятися особливої ​конфліктністю, до шкільного віку вона повиннна легко встановлювати ділові контакти ставитися до однолітків як до партнерам.
 • 6. Інтелектуальний аспект готовності до навчання ушколі – це рівень розвитку пізнавальної сфери психіки.Він зачіпає такі психічні функції: сприйняття, увага, память, мислення, уява, мова.
 • 7. Сприйняття Під впливом спостережень за навколишнім і спрямованогосенсорного виховання відбувається вдосконалення сприйняття. Нашостому році життя діти оцінюють не тільки властивості предметів,але і різновиди цих властивостей. Вони відчувають характер, настрійтворів літератури, музики та образотворчого мистецтва, розрізняютьїх жанрові особливості, форму, виразно-образотворчі засоби(виразність інтонації, образні слова та вирази, темп, ритм, динаміку,тембр, композицію, колір).
 • 8. Увага Важливим показником розвитку уваги є те, що вдіяльності дитини зявляється дія за правилом - першийнеобхідний елемент довільної уваги. Увага стає більшстійкою, виникає здатність довільного запамятовування.Заучівая вірші, тексти, лічилки, діти навмисно їхповторюють.
 • 9. Память для дитини 6 - 7 років цілком доступно такізавдання: Запамятати 10 слів, не повязаних за змістом. У перший раз він повторить від 2 до 5 слів. Можна називати слова ще раз і після 3 - 4 повторень дитина запамятовує більше половини слів.Якщо дитина 6 - 7 років не може запамятати більше 3-х слів з ​4-го повторення, можливо, їй необхідна консультація невропатолога. До 7 років процес формування довільного запамятовування можна вважати завершеним.
 • 10. Мислення Удосконалюється наочно-дієве мислення(маніпулюванняпредметами), поліпшується наочно-образне мислення (маніпулюванняобразами і уявленнями). Наприклад, діти цього віку вже можутьзрозуміти, що таке план кімнати. За допомогою схематичногозображення групової кімнати діти можуть знайти заховану іграшку. Корисні ігри «Знайди скарб», «Лабіринти», «Виклади такий самий предмет», якіпочинають активно формувати передумови логічного мислення.
 • 11. Уява:стає активною, довільною. АТакож уява виконує ще однуроль - афективно-захисну.Вона оберігає зростаючу, легкораниму душу дитини віднадмірно важких переживаньі травм.
 • 12. Мова:У дітей продовжують удосконалюватися всі сторонимови: чистіше стає вимова (більшість з них правильно вимовляють усі звуки рідної мови), більш розгорнутими стають фрази. діти опановують граматичним ладом і користуються ним досить вільно, розширюється їх словниковий запас, висловлювання їх поступово набувають більш звязний характер, діти здатні складати невеликі сюжетні розповіді.
 • 13. У дитини, яка йде до школи, повинен бути певнийрівень пізнавальних інтересів, готовність до змінисоціальної позиції, бажання вчитися. Тобто у неїмає бути сформована мотивація навчання –інтерес до нових знань, бажання навчитисячомусь новому. Також, на рубежі 6 років формується внутрішняпозиція школяра - емоційно-благополучне відношення дошколи, мінімальне прагнення до ігрових і розважальнихелементам діяльності, дитина усвідомлює необхідністьнавчання, розуміє її важливість і соціальну значущість. Але памятайте, що бажання піти в школу і бажаннявчитися істотно відрізняються один від одного. Багато батьків розуміють, наскільки важливе в дитинибажання вчитися, тому вони розповідають дитиніпро школу, про вчителів і про знання, що здобуваються вшколі. Все це викликає бажання вчитися, створюєпозитивне ставлення до школи.
 • 14. На шостому році життя діти поступовооволодівають безпосередніми емоціями,виникаючими під впливом конкретної ситуації. Емоційно-Вони починають стримувати почуття і вольовакористуватися загальноприйнятими формами їх готовністьвираження (жестом, позою, рухом, поглядом,мімікою, інтонацією голосу). Розвивається вольова сфера дитини: стаєможливим обмеження своїх бажань, постановкапевних цілей, подолання перешкод, що стоять нашляху досягнення цих цілей, правильна оцінкарезультатів власних дій.
 • 15. Спілкування з іншими дітьми важливо для формування здатності додецентрації - уміння встати на точку зору іншого, приймати ту чи іншузадачу як загальну, поглянути на себе або на свою діяльність з боку. Часто ми можемо почути від дошкільника: «Я найсильніший вгрупі», «Мій малюнок найкращий» … Для дошкільнят характерна необєктивно висока оцінка себе і своїхздібностей. Це відбувається не від надлишку самовпевненості , а єособливістю дитячого самосвідомості. Не треба боротися з завищеноюсамооцінкою і завчасно добиватися її адекватності. Це повинно пройтисаме собою як результат проходження дитиною кризи 7 років.
 • 16. Але в деяких дошкільнят спостерігається нестійка, а іноді навіть занижена самооцінка. Це говорить про те, що діти відчувають дефіцит уваги, любові, підтримки, емоційної захищеності з боку дорослих.Низька самооцінка, сформована впродовж дошкільногодитинства, може стати причиною неуспішності в школі. Вонапороджує страх невдачі, а в своєму крайньому прояві - відмовувід діяльності. Такі діти в школі відмовляються відповідатибіля дошки і з місця. Дитина готова уславитися ледарем, ніжнеуспішним у навчанні.
 • 17. Корисні ігри Почесне місце займає ліплення,навіть «несерйозні» ігри: в аплікація, малювання,«Лікарню», «Дочки-матері», конструювання.«Школу». Особливо цінно, У цих заняттях розвиваєтьсяколи в таких іграх уявлення про світ предметів,беруть участь відразу тварин, людей. Такожкілька дітей. розвивається вміння уявлятиЦе розвиває колективізм, Предмети - «розглянути» їх вдитина вчиться будувати думці.Взаємини. Діти освоюють Пізніше це виявиться важливимдоросле життя, систему при вивченні фізики, геометріїповедінки, обовязки. тощоІ головне - всевідбувається без примусу,легко і охоче.
 • 18.  Познайомте дитину з його вчителем ще до офіційного початку уроків. Відвідайте кілька разів його майбутній клас, дайте йому посидіти за партою і все як слід розглянути, щоб обстановка для дитини не здавалася незнайомою, прогуляйтеся разом по школі і шкільному подвірю. Постарайтеся познайомити дитину з деякими з її однокласників. Розкажіть дитині про приблизний розкладі уроків і часу, відведеному на уроки, зміни, обід, а також коли починаються і закінчуються уроки. Запитайте дитину, що вона відчуває, йдучи в школу, про її позитивні та негативні враження. Намагайтеся акцентувати увагу дитини на позитивних моментах: на цікавих уроках і можливості завести нових друзів. Попередьте дитину про те, що відчувати хвилювання кілька перших днів - абсолютно нормально, і що це відчувають усі діти без винятку.
 • 19. Презентацію підготував: практичний психолог Болдарєва С.О. ДНЗ №9 «Восход» місто Шахтарськ 2013 рік

Related Documents