Wyższa Szkoła Biznesu 1
Wyższa Szkoła Biznesu 2
Polecana Miejscowość
Dąbrowa Górnicza
• Dąbrowa Górnicza – miasto na prawach powiatu w
południowej...
Wyższa Szkoła Biznesu 3
http://dabrowagornicza.naszemiasto.pl/
Grafika pochodzi ze strony: http://www.dabrowa-gornicza.pl/
Wyższa Szkoła Biznesu 4
Jak dojechać do Dąbrowy Górniczej
Wyższa Szkoła Biznesu 5
Informacja o ciekawych obiektach i zabytkach w Dąbrowie Górniczej:
Obiekty sportowe:
• Hala Widowi...
Wyższa Szkoła Biznesu 6
Przydatne linki
Pogoda dla Dąbrowy Górniczej
http://www.twojapogoda.pl/polska/slaskie/dabrowa-gorn...
Wyższa Szkoła Biznesu 8
Informacje o miejscowości:
• Nazwa
• Miasto powstało w wyniku łączenia się w większy organizm miej...
Wyższa Szkoła Biznesu 9
Informacje o miejscowości:
• Według spisu ludności diecezji krakowskiej z 1787 osada liczyła 184 m...
Wyższa Szkoła Biznesu 10
Którym pod względem wielkości w Polsce, jest Miasto Dąbrowa Górnicza?
10 pod względem wielkości
9...
Wyższa Szkoła Biznesu 11
Źródła do utworzenia prezentacji:
• http://www.dabrowa-gornicza.pl/
• http://dabrowagornicza.nasz...
Wyższa Szkoła Biznesu 12
Bravo
• Możesz przejść do dalszej części
prezentacji
of 11

Prezentacja sylwia wójcik

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja sylwia wójcik

 • 1. Wyższa Szkoła Biznesu 1
 • 2. Wyższa Szkoła Biznesu 2 Polecana Miejscowość Dąbrowa Górnicza • Dąbrowa Górnicza – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, w województwie śląskim, położone na Wyżynie Śląskiej, nad Czarną Przemszą i Białą Przemszą, na wschodnim krańcu Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (GOP), w Zagłębiu Dąbrowskim, będącym historyczną częścią zachodniejMałopolski. • Według danych z 31 grudnia 2012 r. miasto miało 124 701 mieszkańców, przez co na stałym poziomie utrzymuje się tendencja spadkowa liczby mieszkańców Dąbrowy Górniczej. • Największe powierzchniowo miasto województwa (9. w kraju) i największy ośrodek przemysłowy Zagłębia Dąbrowskiego. Jest jednym z ośrodków centralnych konurbacji górnośląskiej.
 • 3. Wyższa Szkoła Biznesu 3 http://dabrowagornicza.naszemiasto.pl/ Grafika pochodzi ze strony: http://www.dabrowa-gornicza.pl/
 • 4. Wyższa Szkoła Biznesu 4 Jak dojechać do Dąbrowy Górniczej
 • 5. Wyższa Szkoła Biznesu 5 Informacja o ciekawych obiektach i zabytkach w Dąbrowie Górniczej: Obiekty sportowe: • Hala Widowiskowo Sportowa "Centrum" • Hala Widowiskowo-Sportowa "Centrum" • Hala Sportowa przy ul. Swobodnej • Stadion Komunalny przy ul. Konopnickiej • Centrum Sportów Letnich Park "Zielona" • Obiekt Rekreacyjno-Sportowy "Malinowe-Górki" przy plaży Pogoria III • Lodowisko sztuczne Obiekty kulturalne: • Pałac Kultury Zagłębia • Miejska Biblioteka Publiczna • Muzeum Miejskie "Sztygarka" • Stowarzyszenie Miejska Orkiestra Dęta • Dom Kultury w Ząbkowicach • Młodzieżowy Ośrodek Pracy Twórczej • Kino Kadr • Centrum Filmowe Helios • Szkoła muzyczna im.Michała Spisaka • Zespół Szkół Plastycznych im. Tadeusza Kantora
 • 6. Wyższa Szkoła Biznesu 6 Przydatne linki Pogoda dla Dąbrowy Górniczej http://www.twojapogoda.pl/polska/slaskie/dabrowa-gornicza Mapa Dąbrowy Górniczej http://dabrowa-gornicza.mapofpoland.pl/Dabrowa- Gornicza,mapa.html Portal o Dąbrowie Górniczej http://dabrowagornicza.naszemiasto.pl/
 • 7. Wyższa Szkoła Biznesu 8 Informacje o miejscowości: • Nazwa • Miasto powstało w wyniku łączenia się w większy organizm miejski wielu mniejszych miejscowości, które spowodowane były rozwojem przemysłu. Pierwsza wzmianka o Dąbrowie pojawiła się w 1726 i pochodzi z ksiąg parafialnych kościoła Świętej Trójcy w Będzinie, w których pod datą 25 lipca 1726 odnotowana została jako matka chrzestna niejaka Anna Lisowa – mieszkanka Dąbrowy. W źródłach historycznych wymieniane są jednak miejscowości, które w wyniku procesów urbanizacyjnych zostały wchłonięte przez obecne miasto. • W latach (1470-1480) Jan Długosz w księdze Liber beneficiorum dioecesis Cracoviensis wymienia w zlatynizowanych staropolskich wersjach obecne dzielnice Dąbrowy Górniczej Strzemieszyce Wielkie jako Strmyeschycze Maior oraz Strzemieszyce Małe jako Strmyeschycze Minor, a także Tucznawa jako Thucznobaba,Okradzionów jako Okradzonow, Gołonóg jako Golonog, Ząbkowice jako Zambkowicze, Łosień jako Lossyen.[3] • Natomiast najstarsze wzmianki o innych osadach z terenu dzisiejszej Dąbrowy Górniczej to, m.in. XII wiek o Trzebiesławicach, 1220 o Błędowie w kronikach biskupa krakowskiego Iwo Odrowąża, XIV wiek o Strzemieszycach i Ujejscu (pierwsza wzmianka z 1372[4]), XV wiek o Gołonogu, Ząbkowicach w księgach Jana Długosza oraz w1443 o Sikorce[5], w 1551 o Łęce. Prawdopodobnie od X wieku istniał Łosień, będący wczesnośredniowiecznym ośrodkiem wytopu metali.
 • 8. Wyższa Szkoła Biznesu 9 Informacje o miejscowości: • Według spisu ludności diecezji krakowskiej z 1787 osada liczyła 184 mieszkańców. W 1795, w wyniku III rozbioru Polski, Dąbrowa przyłączona została do Prus (Nowy Śląsk). W 1799 powstała pierwsza znana mapa tych okolic, z której wynika, że zalążkiem osady była "Stara Dąbrowa" – wieś zlokalizowana przy trakcie prowadzącym z Krakowa na Śląsk, w okolicach obecnej ul. A. Struga i na południe od niej. We wsi tej znajdowała się karczma starościńska, kuźnia, studnia i kapliczka. Z okresem pruskim wiąże się początek intensywnego rozwoju gospodarczego wsi, spowodowanego odkryciem zasobnych złóż węgla kamiennego. Na terenie Dąbrowy odkryto pod koniec XVIII w. jeden z najgrubszych na świecie pokład węglowy, nazwany później "redeńskim" .
 • 9. Wyższa Szkoła Biznesu 10 Którym pod względem wielkości w Polsce, jest Miasto Dąbrowa Górnicza? 10 pod względem wielkości 9 pod względem wielkości 24 pod względem wielkości
 • 10. Wyższa Szkoła Biznesu 11 Źródła do utworzenia prezentacji: • http://www.dabrowa-gornicza.pl/ • http://dabrowagornicza.naszemiasto.pl/ • http://pl.wikipedia.org/wiki/
 • 11. Wyższa Szkoła Biznesu 12 Bravo • Możesz przejść do dalszej części prezentacji

Related Documents