4/10/2015 Nakakainis Tab by Parokya Ni Edgar @ Ultimate­Guitar.Com
data:text/html;charset=utf­8,%3Cpre%20style%3D%22color%...
4/10/2015 Nakakainis Tab by Parokya Ni Edgar @ Ultimate­Guitar.Com
data:text/html;charset=utf­8,%3Cpre%20style%3D%22color%...
of 2

Nakakainis tab by parokya ni edgar @ ultimate guitar

Adding more information (description, tags, category) makes it easier for others to find your content. The score increases as you add each item.
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Entertainment & Humor      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Nakakainis tab by parokya ni edgar @ ultimate guitar

  • 1. 4/10/2015 Nakakainis Tab by Parokya Ni Edgar @ Ultimate­Guitar.Com data:text/html;charset=utf­8,%3Cpre%20style%3D%22color%3A%20rgb(0%2C%200%2C%200)%3B%20font­style%3A%20normal%3B%20font­variant%3A… 1/2 Intro:F­Am­Em­C­F­C­Dm­Bb e­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­|I b­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­|I g­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­555555555555­­­­|I d­­3333333333­555­­7777777777­55­­222­333­55­222­333­55­­555555555555­­­­|I a­­3333333333­555­­7777777777­55­­222­333­55­222­333­55­­333333333333­­­­|I E­­1111111111­333­­5555555555­33­­000­111­33­000­111­33­­­­­­­­­­­­­­­­­­|I e­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­|I b­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­|I g­­­­­­­­­­­­­­­55555555555­­777777777777­­333333333333­­­­­­­­|I d­­33333333333­­55555555555­­777777777777­­333333333333­­­­­­­­|I a­­33333333333­­33333333333­­555555555555­­111111111111­­­­­­­­|I E­­11111111111­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­|I Verse: e­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­|I b­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­|I g­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­555555555555­­­­­­­|I d­­33333333333­­777777777777­­222222222222­­555555555555­­­­­­­|I a­­33333333333­­777777777777­­222222222222­­333333333333­­­­­­­|I E­­11111111111­­555555555555­­000000000000­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­|I (play it five times in verse) first ref: e­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­|I b­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­|I g­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­555555555555­­­­|I d­­3333333333­555­­7777777777­55­­222­333­55­222­333­55­­555555555555­­­­|I a­­3333333333­555­­7777777777­55­­222­333­55­222­333­55­­333333333333­­­­|I E­­1111111111­333­­5555555555­33­­000­111­33­000­111­33­­­­­­­­­­­­­­­­­­|I koro: e­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­|I b­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­|I g­­­­­­­­­­­­­­­55555555555­­777777777777­­333333333333­­­­­­­­|I d­­33333333333­­55555555555­­777777777777­­333333333333­­­­­­­­|I a­­33333333333­­33333333333­­555555555555­­111111111111­­­­­­­­|I E­­11111111111­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­|I verse: F                Am       Em      C wag, wag naman sana ako maiwan na mag­isa     F                    Am magliligpit ng lahat ng ito,      Em                   C pinagkainan ngunit hindi hinugasan   F                       Am Lakas, ang lakas nyong uminom          Em                       C ngunit sandali lang wala akong katulong     F                Am          Em Magliligpit ng mga baso, at mga bote,                  C mga natunaw na yelow   F               Am                 Em
  • 2. 4/10/2015 Nakakainis Tab by Parokya Ni Edgar @ Ultimate­Guitar.Com data:text/html;charset=utf­8,%3Cpre%20style%3D%22color%3A%20rgb(0%2C%200%2C%200)%3B%20font­style%3A%20normal%3B%20font­variant%3A… 2/2 Bakit, bakit may putik ngunit kulay black,               C hindi kulay chocolate first ref:  F                Am               Em             C Dumi, galing sa sapatos, aba ewan ko wala akong paki... Koro:  F          C Nakakaninis maglinis, Dm           Bb nakakainis, nakakainis... F                      Am Bakit ganun itim yung sabon     Em                  C at mamantika, ayoko na ata             F             Am Ang daming buhok itim at kulot,                Em               C hindi galing hayop, baka galing brief (Drums and base only)         F             Am At ung mga bakas sa lamesa             Em            C Mistula ng maka ng Saudi Arabia... 2nd ref:               F        C ang daming langis, nakakainis,  Dm           C nakakainis, nakakainis      F          C Nakakainis, nakakainis,            Em....C sobrang nakakainis.... Koro:  F          C Nakakaninis maglinis, Dm           Bb     F(hold) nakakainis, nakakainis...

Related Documents