Zakończenie rejestracji zakładu farmaceutycznego w Kielcach
Uruchomienie produkcji leków
Warszawa, 24 lipca 2012
GRUPA SYN...
Radiofarmaceutyki
Iason Sp. z o.o.
w 100% kontrolowana
przez Synektik
Grupa Kapitałowa Synektik zbudowana na bazie solidny...
www.synektik.com.pl Razem Budujemy Jakość w Radiologii
Nowoczesność w diagnostyce obrazowej
RADIOFARMACEUTYKI
Strona 3
PET
obraz
funkcjonalny
Obraz PET+CT
www.synektik.com.pl Razem Budujemy Jakość w Radiologii
RADIOFARMACEUTYKI
Strona 4
CT
o...
www.synektik.com.pl Razem Budujemy Jakość w Radiologii
„Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych”
zapoczątkował ro...
15 listopada 2011- Decyzja GIF o zezwoleniu na wytwarzanie produktów radiofarmaceutycznych
kończy 17 miesięczny proces inw...
www.synektik.com.pl Razem Budujemy Jakość w Radiologii
ZAKŁAD PRODUKCYJNY W KIELCACH– ZDJĘCIA 1
Strona 7
www.synektik.com.pl Razem Budujemy Jakość w Radiologii
ZAKŁAD PRODUKCYJNY W KIELCACH– ZDJĘCIA 2
Strona 8
www.synektik.com.pl Razem Budujemy Jakość w Radiologii
SZEROKIE SPECTRUM MOŻLIWOŚCI
PRODUKCYJNYCH
Strona 9
Radiofarmaceuty...
www.synektik.com.pl Razem Budujemy Jakość w Radiologii
DALSZA EKSPANSJA NA RYNKU
RADIOFARMACEUTYKÓW
Strona 10
Pierwszy kom...
www.synektik.com.pl Razem Budujemy Jakość w Radiologii
PIERWSZY KOMERCYJNY PRODUCENT
RADIOFARMACEUTYKÓW W POLSCE
Strona 11...
www.synektik.com.pl Razem Budujemy Jakość w Radiologii
Dziękujemy za uwagę.
Kontakt:
Synektik S.A. ul. Rakowiecka 36, 02-5...
www.synektik.com.pl Razem Budujemy Jakość w Radiologii
RADIOFARMACEUTYKI
Strona 13
Medycyna nuklearna: sektor medycyny zaj...
of 13

Prezentacja dla inwestorów 24.07.2012

Prezentacja dla inwestorów 24.07.2012
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Business      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja dla inwestorów 24.07.2012

 • 1. Zakończenie rejestracji zakładu farmaceutycznego w Kielcach Uruchomienie produkcji leków Warszawa, 24 lipca 2012 GRUPA SYNEKTIK S.A. Razem Budujemy Jakość w Radiologii
 • 2. Radiofarmaceutyki Iason Sp. z o.o. w 100% kontrolowana przez Synektik Grupa Kapitałowa Synektik zbudowana na bazie solidnych fundamentów – różnorodnych obszarów działalności Rozwiązania IT Laboratorium Sprzedaż & Weterynaria Serwis www.synektik.com.pl Razem Budujemy Jakość w Radiologii MODEL BIZNESOWY Strona 2
 • 3. www.synektik.com.pl Razem Budujemy Jakość w Radiologii Nowoczesność w diagnostyce obrazowej RADIOFARMACEUTYKI Strona 3
 • 4. PET obraz funkcjonalny Obraz PET+CT www.synektik.com.pl Razem Budujemy Jakość w Radiologii RADIOFARMACEUTYKI Strona 4 CT obraz anatomiczny Nowoczesność w diagnostyce obrazowej
 • 5. www.synektik.com.pl Razem Budujemy Jakość w Radiologii „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” zapoczątkował rozwój rynku urządzeń PET - CT (Pozytonowe Tomografy Emisyjne). ROZWÓJ RYNKU MEDYCYNY NUKLEARNEJ Średnioroczny (CAGR) wzrost rynku medycyny nuklearnej w Polsce w latach 2009-2011 wyniósł 15%. W latach 2012-2015 ilość ośrodków PET/CT zwiększy się o 16 nowych placówek wykonujących łącznie ponad 75.000 badań, a zapotrzebowanie na radiofarmaceutyki ulegnie potrojeniu Źródło: NFZ, opracowanie własne Emitenta Strona 5 33 029 48 882 62 220 75 029 16 643 20 053 21 997 0 25000 50000 75000 100000 2009 2010 2011 2012 P 2013 P 2014 P 2015 P Liczba badań PET-CT w Polsce w latach 2009-2015 Liczba badań wykonanych Prognozowana liczba badań CAGR: +15% CAGR: +32%
 • 6. 15 listopada 2011- Decyzja GIF o zezwoleniu na wytwarzanie produktów radiofarmaceutycznych kończy 17 miesięczny proces inwestycyjny realizowany w Świętokrzyskim Centrum Onkologii www.synektik.com.pl Razem Budujemy Jakość w Radiologii WIELOETAPOWY PROCES INWESTYCYJNY W PRODUKCJĘ RADIOFARMACEUTYKÓW Strona 6 CZERWIEC 2010 : Decyzja o inwestycji w produkcję radiofarmaceutyków Grudzień 2010: Dokumentacja projektowa Kwiecień 2011: Adaptacja pomieszczeń w ŚCO wg standardów GMP Czerwiec 2011: Instalacja wyposażenia diagnostycznego i aparatury laboratoryjnej Październik 2011: Odbiór audytów certyfikujących Głównego Inspektora Farmaceutycznego Listopad 2011: Otrzymanie zezwolenia na wytwarzanie radiofarmaceutyków Pierwszy w Polsce komercyjny producent radiofarma- ceutyków Całkowite nakłady inwestycyjne: 18,8 mln PLN 20 lipca 2012- zakończenie rejestracji zakładu produkcyjnego w Kielcach (w ramach europejskiej procedury MRP) umożliwia rozpoczęcie procesu wytwarzania i sprzedaży radiofarmaceutyków LIPIEC 2012: zakończenie rejestracji zakładu w Kielcach i rozpoczęcie procesu produkcji i sprzedaży
 • 7. www.synektik.com.pl Razem Budujemy Jakość w Radiologii ZAKŁAD PRODUKCYJNY W KIELCACH– ZDJĘCIA 1 Strona 7
 • 8. www.synektik.com.pl Razem Budujemy Jakość w Radiologii ZAKŁAD PRODUKCYJNY W KIELCACH– ZDJĘCIA 2 Strona 8
 • 9. www.synektik.com.pl Razem Budujemy Jakość w Radiologii SZEROKIE SPECTRUM MOŻLIWOŚCI PRODUKCYJNYCH Strona 9 Radiofarmaceutyk Mechanizm działania Schorzenia [18F]-FNa; fluorek sodu gromadzenie w tkance kostnej Onkologia (nowotwory kości) [18]-FGD; 2-deoksy-2-[18F]fluoro-D-glukoza metabolizm glukozy onkologia, kardiologia, neurologia [18F]-FMISO; 1-(2-nitroimidazolyl)-2-hydroksy-3-[18F]fluoropropan niedotlenienie onkologia, kardiologia (guzy z obszarami nieunaczynionymi) [18]-FLT; 3`-deoksy- 3`[18F]fluorotymidyna synteza DNA onkologia [18F]-fluoroestradiol metabolizm hormonów sterydowych onkologia [18F]-FET; O-(2-[18F]fluoroetyl)-L-tyrozyna transport aminokwasów Onkologia (głównie nowotwory mózgu) 18 F Cholina metabolizm guzów Onkologia (guzy prostaty, wątroby) [18F]-DOPA; 6-[18F]-L-3,4-dihydroksyfenyloalanina synteza dopaminy neurologia, onkologia (guzy neuroendokrynne) Radiofarmaceutyki wytwarzane przez IASON znajdują różnorodne zastosowania w medycynie
 • 10. www.synektik.com.pl Razem Budujemy Jakość w Radiologii DALSZA EKSPANSJA NA RYNKU RADIOFARMACEUTYKÓW Strona 10 Pierwszy komercyjny zakład produkcyjny gwarantuje dominującą pozycję rynkową, a dalsze plany rozwoju pozycjonują Grupę Synektik jako lidera rynku radiofarmaceutyków w Polsce Zakontraktowane umowy (Euromedic Diagnostic, Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku, Chorzowskie Centrum Pediatrii) gwarantują dostawy na ponad 13.500 dawek rocznie Rejestracja zakładu farmaceutycznego w Kielcach w ramach procedur wzajemnego uznania (MRP) obowiązującego na terenie 14 państw europejskich stwarza możliwości eksportu do krajów ościennych Rozpoczęcie procedury akredytacji i rejestracji preparatu IASOflu stosowanego w diagnostyce nowotworów kości (możliwość oferowania różnorodnych produktów na rynku krajowym) Możliwość sprzedaży innych preparatów Iason GmbH – lidera w zakresie opatentowanych zarejestrowanych radiofarmaceutyków w Europie (4 produkty i 9 znaczników) Drugi zakład wytwarzania zlokalizowany w Warszawie (rozpoczęcie budowy w 2012 roku) umożliwi dalsze poszerzanie rynków zbytu i optymalizację sieci dostaw Współpraca z ośrodkami naukowymi w ramach Centrum Badawczo – Rozwojowego (CBR)
 • 11. www.synektik.com.pl Razem Budujemy Jakość w Radiologii PIERWSZY KOMERCYJNY PRODUCENT RADIOFARMACEUTYKÓW W POLSCE Strona 11 PIERWSZY zakład który uzyskał zezwolenia na wytwarzanie produktu leczniczego 15 listopad 2011 PIERWSZY wytwórca spełniający wymagania Dobrych Praktyk Wytwarzania (GMP) zgodnie z Prawem Farmaceutycznym 1 stycznia 2012 PIERWSZY krajowy zakład który uzyskał rejestrację w ramach europejskich procedur MRP 20 lipca 2012 PIERWSZY krajowy producent dwóch radiofarmaceutyków (EFDEGE oraz IASOFlu) 2012 rok
 • 12. www.synektik.com.pl Razem Budujemy Jakość w Radiologii Dziękujemy za uwagę. Kontakt: Synektik S.A. ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa Dariusz Korecki: Wiceprezes Zarządu tel.: 22 606 39 61 dkorecki@synektik.com.pl
 • 13. www.synektik.com.pl Razem Budujemy Jakość w Radiologii RADIOFARMACEUTYKI Strona 13 Medycyna nuklearna: sektor medycyny zajmujący się leczeniem i diagnozowaniem chorób przy użyciu izotopów promieniotwórczych. Metody medycyny nuklearnej wykorzystywane są między innymi w onkologii, w leczeniu niektórych typów nowotworów i kontroli efektów terapeutycznych a także w takich obszarach medycyny jak kardiologia, neurologia i psychiatria. PET: (ang. position emission tomography) jest urządzeniem rejestrującym promieniowanie emitowane przez krótko życiowe izotopy. Źródłem promieniowania jest, podana pacjentowi w formie zastrzyku, odpowiednia substancja zwana radiofarmaceutykiem (radioznacznikiem). W połączeniu z innymi obrazowymi technikami diagnostycznymi (np. tomografia komputerowa lub rezonans magnetyczny) tworzona jest trójwymiarowa mapa ciała lub organu pacjenta z naniesionymi obszarami, w których emisja pozytonów jest szczególnie wysoka. Cyklotron (akcelerator cząsteczek): urządzenie do produkcji izotopów metodą przyspieszania cząstek poprzez skierowanie wiązki wysokoenergetycznych jonów na określony tarczę. Izotopy promieniotwórcze: substancje promieniotwórcze, charakteryzujące się krótkim czasem połowicznego rozpadu, używane do produkcji radiofarmaceutyków. Radiofarmaceutyk (radioznacznik): znakowana izotopem substancja wykorzystywana w badaniach PET. F-18 FDG: fluorodeoksyglukoza zawierająca promieniotwórczy izotop 18F (18F-FDG lub F-18 FDG) jest podstawowym radiofarmaceutykiem używanym w badaniach PET.

Related Documents