Fiscaalvriendelijkgelden opnemenuit je vennootschap Eugeen Dieltiëns 1 ...
Context• Arbeid wordt in België uitzonderlijk zwaar belast• Op welke andere manieren (dan via bezoldiging) kan je geld op...
1. Belastingdruk1.1 Tarief Vennootschapsbelasting (VenB)1.2 Tarief Personenbelasting (PB)1.3 Voorbeeld belastingberekening...
1.1 Tarief Ven B• Basisprincipe:  Eenvormig tarief: 33 % +3 opcentiemen crisisbelasting...
Voorwaarden verlaagd tarief VenB1. Minimaal 36.000 EUR bezoldiging per jaar aan één zaakvoerder ...
1.2 PB: Progressieve tarieven (aanslagjaar 2013 / inkomstenjaar 2012) 0 tot 8.350 euro: 25%8.350 tot 11.890 e...
1.3 PB: Belastingberekening: 38.000 euro belastbaar inkomenschijf van tot % belastingbedrag 0 ...
Ven B: verlaagd tarief bij 38.000 belastbaar 38.000 euro belastbaar inkomenschijf van tot % be...
2. Geldopname via dividend 9 www.syntra-ab.be
Dividend: bruto -> nettoBelastbare winst 100,00 100,00Ven B ...
3. Geldopname via bezoldiging 11 www.syntra-ab.be
Bedrijfsleidersbezoldiging: bruto -> netto• Brutobezoldiging 100• Sociale zekerheidsbijdrage...
Niveau bezoldiging: optimalisatieGegevens• belastbare winst vennootschap vóór toekenning bezoldiging aan zaakvoerder: ...
Berekeningsschemavennootschap zaakvoerderbelastb.winst vóór loon zaakv. 70.000,00 - lo...
35000 bezoldiging + 35000 winstvennootschap zaakvoerderbelastb.winst vóór loon zaakv. ...
geen bezoldigingvennootschap zaakvoerderbelastb.winst vóór loon zaakv. 70.000,00 - loo...
bezoldiging zodat marginaal 30%vennootschap zaakvoerderbelastb.winst vóór loon zaakv. ...
35000 bezoldiging + 35001 winstvennootschap zaakvoerderbelastb.winst vóór loon zaakv. ...
4. Voordelen in naturaVoordelen van alle aard (VAA) 19 ...
VAA: principes• belastbaar = alle voordelen behaald uit hoofde of ter gelegenheid van het uitoefenen van beroep  niet ...
Forfaitair bepaalde VAA• gratis woonst• gratis verwarming• gratis elektriciteit• gratis huispersoneel• gratis lening• bedr...
Forfaitair VAA: enkele voorbeelden / huispersoneel• gratis verwarming: VAA: leidinggevend persone...
VAA bruto-> nettojaarlijkse kostprijs (hardware, software, internet,…) 1210,00aftrekbare BTW ...
5. Kosten eigen aan de vennootschap 24 www.syntra-ab.be
Kosten eigen aan de vennootschap• Uitgaven die werknemer of zaakvoerder betaalt maar die kosten vormen van de vennootscha...
Forfaitaire kostenvergoeding• Als een terugbetaling op forfaitaire basis aanvaard wordt in hoofde van de vennootschap, k...
Kilometervergoeding• bepaald volgens ernstige & samenhangende normen• Vergoeding die Staat aan ambtenaren betaalt: 0,345...
“Dagvergoeding”• Forfaitaire vergoeding voor diverse kosten tijdens dienstreizen, waaronder:  Middagmaal  Nachtverb...
Forfaitaire kostenvergoeding• Vast bedrag per maand• Kan o.m. volgende uitgaven dekken:  Kosten bureel thuis (ge...
Forfaitaire kostenvergoeding• Niet belastbaar bij genieter (“JA” op fiche 281.20) ...
Bruto -> netto• Vennootschap 100 + evt. brutering belasting op verworpen uitgaven• B...
6. Groepsverzekering & pensioentoezegging 32 www.syntra-ab.be
groepsverzekering& pensioenopbouw• premies voor groepsverzekering zijn: - aftrekbaar bij de vennootschap; - niet belastb...
7. Intresten op kredieten toegestaan aan de vennootschap 34 ...
Intresten op kredieten vanwege bedrijfsleiders of aandeelhouders• Eigenaar wenst vermogen ter bes...
Intresten op kredieten• Begrenzingen: 1° rentevoet niet hoger dan marktrentevoet 2° bedrag aan “voorschotten” niet hoger...
8. Kapitaalvermindering 37 www.syntra-ab.be
Kapitaalvermindering• Fiscaal kapitaal ↔ boekhoudkundig kapitaal   uitsluitend werkelijk ...
9. Andere technieken 39 www.syntra-ab.be
Enkele andere technieken• Via liquidatiebonus• Via verhuur aan eigen vennootschap:  Roerend  Onroerend• Via verkoop ...
10. Wil u hierover meer weten ? 41 www.syntra-ab.be
Wil u hierover meer weten ?Syntra A-B richt onder meer volgende kortlopende, praktijkgerichte programma’s in:• Optimalise...
En verder:• Syntra A-B verzorgt jaarlijks ruim 500 opleidingen voor 15.000 deelnemers• Waaronder: Management voor de KMO:...
of 43

Fiscaalvriendelijk gelden opnemen uit je venootschap

Tips om fiscaalvriendelijk gelden op te nemen uit je vennootschap. Ontdek onze opleidingen op www.syntra-ab.be
Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Fiscaalvriendelijk gelden opnemen uit je venootschap

 • 1. Fiscaalvriendelijkgelden opnemenuit je vennootschap Eugeen Dieltiëns 1 www.syntra-ab.be
 • 2. Context• Arbeid wordt in België uitzonderlijk zwaar belast• Op welke andere manieren (dan via bezoldiging) kan je geld opnemen uit je vennootschap met minder belastingen?• Wie tegelijkertijd (mede)eigenaar is van de vennootschap heeft in principe meerdere alternatieven• Een greep uit de mogelijkheden, elk met pro & contra !  dividend  kapitaalvermindering  voordelen van alle aard  kosten eigen aan de vennootschap  groepsverzekering & individuele pensioentoezegging  verhuur aan je vennootschap  verkoop aan je vennootschap 2 www.syntra-ab.be
 • 3. 1. Belastingdruk1.1 Tarief Vennootschapsbelasting (VenB)1.2 Tarief Personenbelasting (PB)1.3 Voorbeeld belastingberekening PB & VenB1.4 Van bruto naar netto 3 www.syntra-ab.be
 • 4. 1.1 Tarief Ven B• Basisprincipe:  Eenvormig tarief: 33 % +3 opcentiemen crisisbelasting = 33,99 %• Uitzondering:  Verlaagd opklimmend tarief:  0 tot 25 000: 24,25%  25 000 tot 90 000: 31 %  90 000 tot 322 500: 34,5 % + 3 opcentiemen  Onder strikte voorwaarden ! 4 www.syntra-ab.be
 • 5. Voorwaarden verlaagd tarief VenB1. Minimaal 36.000 EUR bezoldiging per jaar aan één zaakvoerder of bedrijfsleider of: bezoldiging > winst (indien winst < 36.000)2. voor minstens 50% in handen van fysieke personen Gevolg: niet toepasbaar:  in een nv met aandelen aan toonder (= uitdovend fenomeen)  voor KMO-vennootschap die overgenomen wordt via tussenschakeling van een holdingvennootschap1. uitgekeerde winst niet > 13% van gestorte kapitaal Gevolg:  dividend beperken; je kan winsten reserveren en in een later jaar in één maal uitkeren; dan verlies je enkel dat jaar het verlaagd tarief 5 www.syntra-ab.be
 • 6. 1.2 PB: Progressieve tarieven (aanslagjaar 2013 / inkomstenjaar 2012) 0 tot 8.350 euro: 25%8.350 tot 11.890 euro: 30%11.890 tot 19.810 euro: 40%19.810 tot 36.300 euro: 45% boven 36.300 euro: 50 % belastingvrije sommen: • basisbedrag: 6.800 euro • 1 kind ten laste: 1.440 • 2 kinderen: 3.720 • 3 kinderen: 8.330 • 4 kinderen: 13.480 • per kind vanaf 5de: 5.150 6 www.syntra-ab.be
 • 7. 1.3 PB: Belastingberekening: 38.000 euro belastbaar inkomenschijf van tot % belastingbedrag 0 6800 0,00% 0,00 6800 8350 25,00% 387,50 8350 11890 30,00% 1.062,0011890 19810 40,00% 3.168,0019810 36300 45,00% 7.420,5036300 38000 50,00% 850,00 Totale belasting: 12.888,00 Gemiddeld tarief: 33,92% Marginaal tarief: 50,00% 7 www.syntra-ab.be
 • 8. Ven B: verlaagd tarief bij 38.000 belastbaar 38.000 euro belastbaar inkomenschijf van tot % belastingbedrag 0 25000 24,25% 6062,50 25000 38000 31,00% 4030,00 totale belasting 10092,50 gemiddeld tarief 26,56% marginaal tarief 31,00% 8 www.syntra-ab.be
 • 9. 2. Geldopname via dividend 9 www.syntra-ab.be
 • 10. Dividend: bruto -> nettoBelastbare winst 100,00 100,00Ven B -33,99 -33,99Uitkeerbaar 66,01 66,01RV op dividend 25% -16,50 21% -13,86netto bij aandeelhouder 49,51 52,15Verlaagd tarief VenBBelastbare winst 100,00 100,00Ven B -24,98 -24,98Uitkeerbaar 75,02 75,02RV op dividend 25% -18,76 21% -15,75netto bij aandeelhouder 56,27 59,27opgelet: bij verlaagd tarief blijft dividend beperkt tot 13% van kapitaal 10 www.syntra-ab.be
 • 11. 3. Geldopname via bezoldiging 11 www.syntra-ab.be
 • 12. Bedrijfsleidersbezoldiging: bruto -> netto• Brutobezoldiging 100• Sociale zekerheidsbijdrage - 25• Belastbaar 75• PB: marginaal 45% + 6% gemeentebelasting ≈ - 35• Netto 40 12 www.syntra-ab.be
 • 13. Niveau bezoldiging: optimalisatieGegevens• belastbare winst vennootschap vóór toekenning bezoldiging aan zaakvoerder: 70 000• soc. zekerheidsbijdrage zelfstandigen: 25 % met een minimumbijdrage van: 2941,64• zaakvoerder: ongehuwd & geen personen ten laste• gemeentebelasting: 7%Gevraagd:• welke bezoldiging dient toegekend aan zaakvoerder opdat totale bedrag aan belastingen + soc. zekerheid (in de vennootschap en bij fysieke persoon) minimaal is ? 13 www.syntra-ab.be
 • 14. Berekeningsschemavennootschap zaakvoerderbelastb.winst vóór loon zaakv. 70.000,00 - loon zaakvoerder loon zaakvoerder -belastbaar in Ven.B. - belastbaarschijf van tot % bedrag schijf van tot % bedragTotaal VenB Totaal PBCrisisbelasting Gemeentebelasting 7% Totale fiscale + parafiscale druk 14 www.syntra-ab.be
 • 15. 35000 bezoldiging + 35000 winstvennootschap zaakvoerderbelastb.winst vóór loon zaakv. 70.000,00 - loon zaakvoerder -35.000,00 loon zaakvoerder 35.000,00 -soc. zekerheid 25,00% -8.750,00belastbaar in Ven.B. 35.000,00 - 3% forfaitaire kosten op saldo -787,50 belastbaar 25.462,50schijf van tot % bedrag schijf van tot % bedrag 0 25000 24,25% 6062,5 0 6570 0% 0,0025000 35000 31% 3100 6570 8070 25% 375,00 8070 11480 30% 1.023,00 11480 19130 40% 3.060,00 19130 25463 45% 2.849,63Totaal VenB 9.162,50 Totaal PB 7.307,63Crisisbelasting 3% 274,88 Gemeentebelasting 7% 511,53 Sociale Zekerheid 8750 9.437,38 16.569,16 Totale fiscale + parafiscale druk 26.006,53 15 www.syntra-ab.be
 • 16. geen bezoldigingvennootschap zaakvoerderbelastb.winst vóór loon zaakv. 70.000,00 - loon zaakvoerder 0,00 loon zaakvoerder 0,00 -soc. zekerheid 2.941,64belastbaar in Ven.B. 70.000,00 - 3% forfaitaire kosten op saldo 0,00 belastbaar 0,00schijf van tot % bedrag schijf van tot % bedrag 0 25000 33% 8250 0 6570 0% 0,0025000 70.000,00 33% 14850 6570 8070 25% 8070 11480 30% 11480 19130 40% 19130 0,00 45%Totaal VenB 23.100,00 Totaal PB 0,00Crisisbelasting 3% 693,00 Gemeentebelasting 7% 0,00 Sociale Zekerheid 2.941,64 23.793,00 2.941,64 Totale fiscale + parafiscale druk 26.734,64 16 www.syntra-ab.be
 • 17. bezoldiging zodat marginaal 30%vennootschap zaakvoerderbelastb.winst vóór loon zaakv. 70.000,00 - loon zaakvoerder -15.780,07 loon zaakvoerder 15.780,07 -soc. zekerheid 25,00% -3.945,02belastbaar in Ven.B. 54.219,93 - 3% forfaitaire kosten op saldo -355,05 belastbaar 11.480,00schijf van tot % bedrag schijf van tot % bedrag 0 25000 33% 8250 0 6570 0% 0,0025000 54.219,93 33% 9642,577 6570 8070 25% 375,00 8070 11480 30% 1.023,00 11480 19130 40% 0,00 19130 45% 0,00Totaal VenB 17.892,58 Totaal PB 1.398,00Crisisbelasting 3% 536,78 Gemeentebelasting 7% 97,86 Sociale Zekerheid 3945,02 18.429,35 5.440,88 Totale fiscale + parafiscale druk 23.870,23 17 www.syntra-ab.be
 • 18. 35000 bezoldiging + 35001 winstvennootschap zaakvoerderbelastb.winst vóór loon zaakv. 70.001,00 - loon zaakvoerder -35.000,00 loon zaakvoerder 35.000,00 -soc. zekerheid 25,00% -8.750,00belastbaar in Ven.B. 35.001,00 - 3% forfaitaire kosten op saldo -787,50 belastbaar 25.462,50schijf van tot % bedrag schijf van tot % bedrag 0 25000 33% 8250 0 6830 0% 0,0025000 35001 33% 3300,33 6830 8070 25% 310,00 8070 11480 30% 1.023,00 11480 19130 40% 3.060,00 19130 25462,5 45% 2.849,63Totaal VenB 11.550,33 Totaal PB 7.242,63Crisisbelasting 3% 346,51 Gemeentebelasting 7% 506,98 Sociale Zekerheid 8750 11.896,84 16.499,61 Totale fiscale + parafiscale druk 28.396,45 versus 26006,53 18 www.syntra-ab.be
 • 19. 4. Voordelen in naturaVoordelen van alle aard (VAA) 19 www.syntra-ab.be
 • 20. VAA: principes• belastbaar = alle voordelen behaald uit hoofde of ter gelegenheid van het uitoefenen van beroep  niet belastbaar indien voordeel ook bekomen wordt zonder de arbeidsrelatie  ook voor zelfstandigen t.o.v. leveranciers, vennootschap,...• belastbaar bedrag =  werkelijke waarde bij verkrijger  forfaitair bepaald  interessante opportuniteiten 20 www.syntra-ab.be
 • 21. Forfaitair bepaalde VAA• gratis woonst• gratis verwarming• gratis elektriciteit• gratis huispersoneel• gratis lening• bedrijfswagen• computer(art. 18 KB/WIB 92) 21 www.syntra-ab.be
 • 22. Forfaitair VAA: enkele voorbeelden / huispersoneel• gratis verwarming: VAA: leidinggevend personeel: 1640 EUR/jaar anderen: 820 EUR/jaar• gratis elektricitiet: VAA: leidinggevend personeel: 820 EUR/jaar anderen: 410 EUR/jaar• gratis huispersoneel (chauffeur, hovenier,…) VAA: 5 950 EUR /jaar / voltijds equivalent• Gratis PC + internetaansluiting: 180 + 60 EUR / jaar 22 www.syntra-ab.be
 • 23. VAA bruto-> nettojaarlijkse kostprijs (hardware, software, internet,…) 1210,00aftrekbare BTW 0,00RSZ werkgever (34,69% op brutovoordeel van 240) 83,26vakantiegeld (92% op brutovoordeel voor één maand) 18,40totale kost werkgever (volledig fiscaal aftrekbaar) 1311,66voordeel voor WN: jaarlijkse kostprijs PC 1210,00 bruto vakantiegeld 18,40- RSZ WN: 13,07% op brutovoordeel + vakantiegeld -33,77- 53,5% PB op [(brutovoordeel+vak.geld-RSZ) -3% forf.kosten] -116,57netto voordeel voor WN 1078,06percentage netto bij WN t.o.v. brutokost voor WG 82,19% 23 www.syntra-ab.be
 • 24. 5. Kosten eigen aan de vennootschap 24 www.syntra-ab.be
 • 25. Kosten eigen aan de vennootschap• Uitgaven die werknemer of zaakvoerder betaalt maar die kosten vormen van de vennootschap  Parkeermeter  Carwash  ...• Terugbetaling van de rëel gemaakt én bewezen kost (tegen voorlegging van bewijsstukken):  Aftrekbaar voor de vennootschap  Niet belastbaar voor de werknemer / zaakvoerder  heeft kosten “voorgeschoten”  doet geen voordeel 25 www.syntra-ab.be
 • 26. Forfaitaire kostenvergoeding• Als een terugbetaling op forfaitaire basis aanvaard wordt in hoofde van de vennootschap, kan er een zeker voordeel ontstaan voor de begunstigde• Kilometervergoeding• Dagvergoeding• Forfaitaire maandelijkse kostenvergoeding 26 www.syntra-ab.be
 • 27. Kilometervergoeding• bepaald volgens ernstige & samenhangende normen• Vergoeding die Staat aan ambtenaren betaalt: 0,3456 EUR per km x bewezen reële km’s (max. 24.000/jaar)   hoger bedrag dient bewezen detailoverzicht bijhouden:  quid in functie fiscale pk? - datum -doel  quid publicaties autogidsen? - locatie -aantal km niet forfaitair aantal km/maand!• Niet belastbaar voor begunstigde vermelden op fiscale fiche: kosten eigen aan vennootschap: “JA”• Aftrekbaar voor vennootschap:  75% (brandstof): op 30% van het uitbetaalde bedrag  % in functie C02-uitstoot: op 70% van het uitbetaalde bedrag 27 www.syntra-ab.be
 • 28. “Dagvergoeding”• Forfaitaire vergoeding voor diverse kosten tijdens dienstreizen, waaronder:  Middagmaal  Nachtverblijf: avondmaal + overnachting + ontbijt• Vergoeding middagmaal vereist: verplaatsing van min. 5u• Aanvaard wordt: forfait ambtenaren: dagvergoeding  Bedienden & arbeiders 12,54  Lager kader 15,49  Hoger kader 18,47• Niet belastbaar voor begunstigde (“JA” op fiche)• Aftrekbaar voor vennootschap 28 www.syntra-ab.be
 • 29. Forfaitaire kostenvergoeding• Vast bedrag per maand• Kan o.m. volgende uitgaven dekken:  Kosten bureel thuis (gebruik van ruimte, verwarming, elektric...)  Kosten van telefoon  Verplaatsingskosten (parking, taxi, carwash, garage thuis,...)  Representatiekosten (bloemen, geschenk klant, consumpties, lidkaarten, tombolabiljetten,...)• Hou voor bedrag rekening met omstandigheden:  Vennootschap is eigenaar gebouw waarin bureel bedrijfsleider  GSM van het bedrijf  Bedrijfswagen + bonnetjes carwash, parking e.d. ingeboekt  Facturen reële representatiekosten op naam bedrijf• Hoeveel concreet ? Indicaties:  75 à 100 EUR voor personen met geregeld opdrachten buiten  210 EUR = onkostenvergoeding aan inspecteurs van Financiën (besluit Vlaamse regering 17/10/2003)  Stel dossier met bewijsstukken samen, bv. over periode 3 ma 29 www.syntra-ab.be
 • 30. Forfaitaire kostenvergoeding• Niet belastbaar bij genieter (“JA” op fiche 281.20) zoniet: geheime commissie: 309%• Aftrekbaar voor vennootschap mits bewijs:  Kosten eigen aan vennootschap  Effectief gemaakt; geen verdoken bezoldiging  Evenwel: deel in verworpen uitgaven inzoverre deze kosten slaan op representatie, restaurant- en autokosten• Indien bij controle niet aanvaard:  Verworpen uitgaven voor vennootschap (/geheim commissieloon)  Vermoeden niet belastbaarheid bij begunstigde blijft, tenzij bewijs geleverd wordt van verdoken loon  bij voorkeur: (vooraf) fiscaal akkoord rond aanvragen• Voordelen: forfaitair bedrag belastingvrij; geen sociale bijdragen 30 www.syntra-ab.be
 • 31. Bruto -> netto• Vennootschap 100 + evt. brutering belasting op verworpen uitgaven• Bedrijfsleider / WN 100• Evenwel: daartegenover worden geacht reële kosten te staan 31 www.syntra-ab.be
 • 32. 6. Groepsverzekering & pensioentoezegging 32 www.syntra-ab.be
 • 33. groepsverzekering& pensioenopbouw• premies voor groepsverzekering zijn: - aftrekbaar bij de vennootschap; - niet belastbaar als VAA bij de bedrijfsleider;• het uitgekeerde kapitaal op pensioenleeftijd = afzonderlijk belastbaar aan 16,5%; 10% indien actief tot 65 jaar• conclusie: terwijl de premie voor de vennootschap netto maar 66 kost, wordt toch een brutobedrag van 100 belegd voor de bedrijfsleider, waarop die achteraf “mild” belast wordt. 33 www.syntra-ab.be
 • 34. 7. Intresten op kredieten toegestaan aan de vennootschap 34 www.syntra-ab.be
 • 35. Intresten op kredieten vanwege bedrijfsleiders of aandeelhouders• Eigenaar wenst vermogen ter beschikking te stellen van KMO  via krediet  intresten = fiscaalvriendelijker  via kapitaal  dividenden = fiscaal minder gunstig via dividend via intrest brutovergoeding 100,00 100,00 - VenB -33,99 0,00 uitkeerbaar 66,01 100,00 RV 25% -16,50 21% -21,00 netto bij AH 49,51 79,00 hetzij 60% meer 35 www.syntra-ab.be
 • 36. Intresten op kredieten• Begrenzingen: 1° rentevoet niet hoger dan marktrentevoet 2° bedrag aan “voorschotten” niet hoger dan het eigen vermogen 36 www.syntra-ab.be
 • 37. 8. Kapitaalvermindering 37 www.syntra-ab.be
 • 38. Kapitaalvermindering• Fiscaal kapitaal ↔ boekhoudkundig kapitaal   uitsluitend werkelijk omvat bovendien eventuele gestort kapitaal incorporaties van reserves inclusief uitgiftepremies• fiscaal kapitaal kan belastingvrij worden terugbetaald (geen RV ↔ dividend) mits het wettelijk minimum boekhoudkundig kapitaal rest; inzake solvabiliteit kan een laag boekhoudkundig kapitaal worden gecompenseerd door reserves• fiscus bekijkt argwanend [antimisbruikbepaling] (quasi) gelijktijdige kapitaalvermindering + incorporatie reserves 38 www.syntra-ab.be
 • 39. 9. Andere technieken 39 www.syntra-ab.be
 • 40. Enkele andere technieken• Via liquidatiebonus• Via verhuur aan eigen vennootschap:  Roerend  Onroerend• Via verkoop aan de eigen vennootschap• Via vruchtgebruik• Via aandelenoptieplan• …. 40 www.syntra-ab.be
 • 41. 10. Wil u hierover meer weten ? 41 www.syntra-ab.be
 • 42. Wil u hierover meer weten ?Syntra A-B richt onder meer volgende kortlopende, praktijkgerichte programma’s in:• Optimaliseer het fiscale voordeel binnen uw vennootschap  5 woensdagavonden: start op 21 november 2012• Wat elke zelfstandige ondernemer best weet van fiscaliteit  5 woensdagavonden - start op 10 oktober 2012• Meepraten met de boekhouder  4 donderdagavonden: start op 4 oktober 2012• Balanslezen en ratio-analyse  4 donderdagavonden: start op 8 november 2012 42 www.syntra-ab.be
 • 43. En verder:• Syntra A-B verzorgt jaarlijks ruim 500 opleidingen voor 15.000 deelnemers• Waaronder: Management voor de KMO:  Voor elke ondernemer met een hogere vooropleiding die zijn/haar managementkennis praktijkgeënt willen verruimen  een totaalprogramma op managementniveau in 41 lesavonden aan een beperkte kostprijs  je leert de basisprincipes van het KMO Management op een praktijkgerichte wijze toepassen  docenten uit de bedrijfspraktijk  veel ervaringsuitwisseling tussen de deelnemers  Inschrijven: uiterlijk tot 3 oktober ! 43 www.syntra-ab.be

Related Documents