Nagy Attila Puli ellenem folytatott internetes gyalázkodása valósokának, valamint sötét lelki világának az ÖNLELEPLEZÉSE.A...
„székely-pofot” szívesen lekennék ennek a felesége betegnyugdíjábólélősködő, anarchista szájhősnek. Persze, amennyiben nem...
amennyiben valamiféle erkölcsi, és főképpen, az ő sokat emlegetettteológusi tanulmányainak a fényében, tehát „szakismerői”...
„Már rég óta azzal próbál megalázni a nyilvánosság előtt, hogymilyen ronda a lakásunk. Megjegyzem, hogy tényleg az, de ez ...
hogy az utcai filmezős nyüzsgését nem reagálom, nem tud kicsalni,bejött az udvarunkra, mert tudta, hogy úgy ki fog tudni c...
az, hogy maga Puli nyilatkozott úgy az egyik korábbi internet-mocskában, hogy az a pénz, amivel nekem tartozik, bagatell, ...
pofozkodik. De kérdem én azt, hogy igazít útba válságban lévőcsaládokat az, ki nem mondhat magáénak, majdnem hatvan évesko...
még nem is csinálta, nem jelenti önmagában véve az apaarchetípusának megvalósítását, hanem épp a kényszerességet jelenti,a...
internetre általa ki tett, önleleplező és önjellemző, Puli féle „vallomás”nélkül, nem tudtam volna a Puli igazságtalan rág...
of 9

Nagy Puli kétségbe vonhatatlan önleleplezése

Nagy
Published on: Mar 3, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Nagy Puli kétségbe vonhatatlan önleleplezése

  • 1. Nagy Attila Puli ellenem folytatott internetes gyalázkodása valósokának, valamint sötét lelki világának az ÖNLELEPLEZÉSE.Az alábbi rengeteg marhaságot, minthogyha egyenesen Hamvas BélaKarnevál című regényének az egyik hőse: Auguszta Kornélia írtavolna. Auguszta Kornélia hősnő ugyanis, ugyanilyen stílusban ésugyanennyi rációval tanúskodott a nem létező Licsipancs nevűhelyiségnek a nem létező pástétomsütőjének a meggyilkolási perében.De biztos vagyok, hogy az ok nélküli, de szenvedélyesbosszúvágyában saját magát még testileg is megsérteni képes Puliáltal itt kibökött, mélyen gonosz trágár kifejezéstől – Ti., hogy én, Puliszerint, csak a világra „basztam”, és még csak „nem is csináltam” agyermekeimet! – még ez, a Pulihoz hasonlóan a beszélő ostobaságarchetípusát megtestesítő Hamvasi regényhősnő is tartózkodott volna: „Kozma Szilárd asztrológus, ki bulvár tudományával csalja azembereket, saját udvarunkon ütött szájba, most a délután folyamán.”- Persze, Pulinak már a felesége házának a mogyorófa-vesszőkbőltákolt kapuja előtti tere is, „az ő udvarának” számít, és a jobb kézbentartott filmező-gépnek a bal kézzel történő óvását, megvédését ez aschizofrén egyén egyenesen „szájbaverésnek” állítja be. Sőt: képesvolt arról, hogy neki valamilyen kemény tárggyal szájsérülést okozottvalami, még törvényszéki orvosi bizonyítványt is szerezni (Holott hakinyitja a száját, mindenki számára egyértelmű, hogy szájsebészetikezelésre szorul.) és ez alapján, a rendőrséggel, az én nevemre egybűnügyi dossziét is összeállítatni.„Már többször fenyegetett veréssel, a róla szóló leleplező írásaimmiatt.”- Hogy a Puli által kieszelt meséken és a fizikai - tárgyi valóságotteljesen semmibe vevő, irracionális hazudozásokon alapuló, nemtudni, milyen és főként, hogy miért(?!) való bosszúállási ambícióbóleredő, de mindenképp nevetségesen irracionális bizonyítási kényszer-képzeteinek az internetes közlése végül is, kit és mit leplezett le, azegészen jó kérdés. Mindenesetre én csak azt jegyeztem meg valahol,hogy – ha már önjelölt székely prófétaként hazudozik rólam - egy két
  • 2. „székely-pofot” szívesen lekennék ennek a felesége betegnyugdíjábólélősködő, anarchista szájhősnek. Persze, amennyiben nem lennénekgyermekeim és nem kellene tartanom a jogi következményektől. De,amint azt egy Hompot Csaba nevű személy, aki hozzá szólt a Puli első„betegemberes leleplezéséhez” a Scribd-en, találóan megírta, itt egyközveszélyes őrülttel van dolgunk, akitől mindenkinek ajánlatostartózkodni. Én viszont nem akartam a félelem tanácsára hallgatni, ésSzentgyörgyön lévén dolgom, elvittem Pulihoz Medárdát és Etelkát,hogy meséljék el ők a magát Vallásos Prófétának nevező betegesrágalmazónak, azt, hogy mennyire is verték meg ők az édesanyjukataz én „tanításomra”. (Merthogy ezt csavarta ki Puli egy asztrologoszibeszámolómból.) Erre fel, ez a hasadt agyú, azt írja, hogy elvittem alányaimat balhét látni:„Látom, valaki jő, megy az utcánkban, nagyban filmezi lakásunkat.Hát látom Szilárdka, a székelyek kelekótya asztrológusa.”És itt álljunk meg egy szóra. És nem azért, mert – amint azt a Pulisötét rágalmaival kapcsolatban, több rendben is kifejtettem már, hogy– engem tiszta tájékozatlanságból nevezett el „a székelyek szolgálatosasztrológusának” a véres kezű Kézdivásárhelyi szekusnak: AurelAgache őrnagynak az apja emlékét tisztára mosni törekvő fia: AgacheDionisie, nem tudván, hogy én a székelyektől egyáltalán nem kapokegy rendelést sem. Nem azért kell megállnunk tehát, mert Pulinakeddig már be kellett volna jusson a kisagyába is, az a tény, hogy az őjó barátjától: Agache Déneskétől átvett gúnyos titulusomnak nincsreális tárgyi alapja! Hanem ezért, mert sokáig nem értettem, de mostmárt teljesen világossá vált előttem, hogy miért az asztrológusimunkámon – hivatásomon keresztül támad folyton, látszólag mindenszemélyi ok nélkül, a magát a székelység erkölcsi szócsövénekbeállító kirúgott alkoholista-pap? Hogy miért kezdi még az általaszekus-parancsra kiprovokált Udvarhelyi ismeretségünket is - Tehát azismeretségünknek azt a periódusát, amikor én még sajnos, nagyokatkacagtam az asztrológia szó hallatára! -, úgy, hogy ő még anyolcvanas évek végétől, és Székelyudvarhelyről ismeri a„Csíkszeredai asztrológust”! (Sic!) – Nos, világos, hogy azért, mertazt képzelte ez a munkaundoros a II. házában és a Vízöntőben állóSárkányfarkával, valamint az Oroszlánban álló Marssával, hogy
  • 3. amennyiben valamiféle erkölcsi, és főképpen, az ő sokat emlegetettteológusi tanulmányainak a fényében, tehát „szakismerői” pozícióbólsikerül engem megbuktatnia, már csak gyermekjáték lesz, beállni ahelyembe. Tehát olyan prófétai tehetséggel bíró, hiteles „székely-asztrológusként” megjelenni, akiben aztán bízhat a világ! A rágalmazóírásiból ugyanis, amelyekkel folyamatosan bakot lőtt (Lásd azállítólagos jóslásaimról szóló feltételezéseit, miközben én mindenüttelítélem a jóslást, és lásd a reinkarnációs értelmezésekről szóló„leleplezéseit”, miközben én mindenütt cáfolom a reinkarnációlehetőséglét…) világosan kiderül, hogy ő azt képzelte, hogyasztrológusnak lenni olyan könnyen megy, hogy valaki csak úgy beállmisztikus fogalmakkal dobálózva jövőt jósolgatni, és máris nagyanyagi sikereket arathat. De aztán történt egy kis bibi: kiderült a prófétáról, hogy besúgó volt.Így el maradt az én kiiktatásommal történő asztrológusi színrelépésilehetőség, és most már az lett a tét, hogy még annál is jobban, de mostmár nem szakmailag, hanem egyenesen erkölcsileg bemocskoljon,annak érdekében, hogy az erkölcsi hiteltelenitésem segítségével,vissza nyerje, legalább az előtt a néhány bal-liberális beállítottságúolvasója előtt a becsületét, akik időnként hozzá szóltak az internetenmegjelent székely zenbudhista-munkakerülői és a feleségebetegnyugdíjából élősködő anarchista prófétai hablatyolásaihoz. Aszomszédai, a falú elöljárói és általában a Kökösi lakosok, deáltalában az interneten szörföző Erdélyiek is, már ismervén a céget,egyöntetűen csak utálni tudják őt. Ettől az önleleplező szövegének a megjelenésétől kezdve viszont,nekem nincs amiért még a Puli mocskainak a semlegesítésével törjemmagam. Néhány beszúrt megjegyzésen kívül, bővebb kommentárt márnem akarok fűzni a későbbiekben még ehhez, a bomlott öntudatú Puli- féle ÖNLELEPLEZŐEN UNDORÍTÓ szöveghez sem, mert az,amiben végre ki írta, hogy tulajdonképpen mi is fáj neki (Ti., hogy énmég csak nem is csináltam, hanem valamiféle őrült kábulatban, avilágra „BASZTAM” a gyermekeimet!) tökéletesen beszélönmagáért. Vagyis a székely próféta erkölcsileg, de egyszerű rációszempontjából is, abszolút meghasadt és meghasonlott személyiségemivoltáért. Jöjjön tehát a nagy Puli végső önleleplező vallomása:
  • 4. „Már rég óta azzal próbál megalázni a nyilvánosság előtt, hogymilyen ronda a lakásunk. Megjegyzem, hogy tényleg az, de ez nagyonjól jön, mert a telken lévő lakások, egy vagyonjogi perben,felértékelésre kerülnek, és nagyon jól jön a ronda állapot, mert azérték földbeli veszteséghez vezetne. (-Sic! Micsoda „elfogadható” Puliféle csavar azok számára, akik telekkönyvekhez, és ingatlan értékek-becsléséhez nem értenek! A szomorú igazság azonban az, hogy azösszeférhetetlen Puli addig perelgetett a szomszédokkal, amíg kiderült, hogy a telek amin a vályog-putrijuk áll, jogilag nem a Pulifelesége tulajdona, és a repedt és düledező falú viskóról sincs semépítési terv-rajz, sem engedély! Puliéknak tehát hamarosan ki kellköltőzniük a már számukra is életveszélyessé vált „házukból”. Mégcsak az erőszakos kilakoltatást kell megvárnia és attól kezdveszabaddá válik mint a madár, mivel nyilván, hogy a felesége orvos -testvérei a beteg asszonyt befogadják, de őt, aki miatt a szerencsétlenasszony meghibbant, biztos, hogy nem.) Gondoltam nem megyek ki,bolond emberrel nem foglalkozom. De ő bejött az udvarunkra, azokután, hogy kétszer is felszólítottam, nálunk nincs mit keresnie, mertveréssel fenyegetett, hogy itthon ver meg. Filmezte a lakást, bent azudvarunkon is, mintha az övé lett volna. Semmibe vette Szilárdka, aztis, hogy mondtam, menjen ki az udvarunkról, ne filmezzen. Próbáltamkitaszigálni, erre szájba ütött, meg belém akart rúgni.”Kozma Szilárd: - Honnan veszi, hogy belé akartam rúgni, amikor errefizikailag nem is volt lehetőségem, hiszen a kamerát védtem, mert elkezdett az úton lökdösni? És ezt a teológusi, és jó szomszédi alázatotés empátiát tessék megfigyelni: „Természetesen ilyenkor kigyűlik a paraszt, főleg ha ellenség. Kijötta vadállat Bács István, meg a vadállat felesége is, az utcára,természetesen Szilárdkának pártját fogva. A vadállat Bácshoz is voltszavam, mert locsogott, a véres vattáshoz, mert a tegnap gyanúsítottameg a Feleségem, hogy a menstruációs vértől véres vattát szórt el akapjuk elé. Ami, jobban megnézve nem is vatta volt, hanem valamipárna töltelék, még a színe sem volt piros. Szóváltásba keveredtem,amit Szilárdka örömmel filmezett, hogy aztán megalázásul felteszi azinternetre, hogy én milyen összeférhetetlen vagyok, veszekszem azemberekkel. Közben az egészet ő provokálta ki, szándékosan. Látván,
  • 5. hogy az utcai filmezős nyüzsgését nem reagálom, nem tud kicsalni,bejött az udvarunkra, mert tudta, hogy úgy ki fog tudni csalni. Azinternetről tudta, hogy vad Bácsékkal konfliktusban vagyunk, …”Kozma Szilárd: - Én az internetről egészen mást tudtam. Ti., hogyKozmáékkal van konfliktusban, akikkel a telek-területi perük évek ótafolyik!„… de onnan is tudta, hogy már egy ilyen provokatív látogatásával,minek nem dőltem be, mire ő azzal vádolt, hogy gyáván befutottam aházba, elbeszélgetett velük. Tehát tudta, hogy ha bejön az udvarra,kicsal, és a szomszédokkal kész a balhé, és ő örömmel filmezheti, ésteheti fel a nettre, bizonyítékul, hogy ugye ki vagyok én,…” „K. Sz. – Ez egy jellegzetesen nyakatekert Puli féle konspirációselmélet!„…Szilárdka azzal támadott a kapunk előtt…,”K.Sz: - Szóval, akkor még sem voltam bent az udvaron… - Érdekes…„hogy azért támadom a leleplező írásokkal, mert nem adottkölcsönpénzt nekünk. Érdekes az támad ilyesmivel, kinek nem voltpénze hazajönni Magyarországról, és kölcsönpénzzel jött haza, amásokon való élősködésből, amit valószínű, ahogy Szilárdkaszélhámosságát ismerem, nem kaptak meg.K. Sz: Az most mellékes, hogy Pulika (Figyeljük, meg, hogy miketvél ő tárgyi bizonyítéknak!) egy, a regényemben leírt epizódot csavartmeg kegyetlenül a szokása szerint. És, ha félig - meddig valós tényt ishasználtam fel a regényben, még arról is hazudik, amit ott olvasott,sehol máshol, mert én egyenesen a testvéremnek számító, úgymond,már csecsemő korunktól barátomnak számító, Sopronba költözöttműépítésztől, Tánczos Zsolt-tól kaptam a hazatérésemre úgy pénzt,hogy ő tanácsolta a teljes hazaköltőzésünket és szó sem volt, szó semlehetett, semmiféle kölcsönről, illetve, visszaadási igényről. A lényeg
  • 6. az, hogy maga Puli nyilatkozott úgy az egyik korábbi internet-mocskában, hogy az a pénz, amivel nekem tartozik, bagatell, mert amai árszámítással, mindössze, harminc – negyven lej lehet… És most jön az égre szóló, egyedül az ő kútfeje által kieszelt„Nagy” hazugság, mivel ennek az „eredetijét” már nem olvashattasehol, ezt a velem kapcsolatos „élményét” el kell hinnünk neki,persze, csakis Puli féle „becsületszóra”:„Egyszer, amikor kerestük, és kint volt élősködni Magyarországon,egy szomszédja azt kérdezte „tartoznak”?! Ez azt jelenti, hogy keresvevoltak kölcsön pénz meg nem adásáért, és még ő mesél nekem. Ővádol élősködéssel, ki bulvár tudományával csalja az embereket, kit azelmondása szerint, annak idején, az anyósék tartottak el.”K.Sz: - Az utóbbi hazugság viszont már tényleg égre kiáltó! Hol,milyen elmondásom szerint?! És milyen, melyik anyósom? Hiszen haaz Emő anyjáról van szó, tehát a Csíkszeredából Csíkszentgyörgyreköltőzött tanítónőről, a szerencsétlen mindig sokkal szegényebb voltmint én, és amikor a volt feleségem középiskolás volt, át kellett küldjea gyermekeit a saját szüleihez, hogy ott a gyermekei időnként jóllakhassanak! Hogyan, miből tarthatott volna el ez a szerencsétlen,kisgyermekes asszony még egy két, vagy három gyerekes családot?- Igaza van Hompót Csabának: Ez a Puli tényleg egy gátlástalan őrült! „Azzal támad, hogy nincsen gyerekem, a legfőbb archetípust, az apaarchetípusát nem valósítottam meg, de ő a felelős, sok gyerekes apa,kinek jövedelmi forrását tönkre akarom tenni. Szilárdkánál egykényszeres gyerekcsinálásról van szó. Az egész élete egy kényszeresbizonyítani akarása annak, hogy ő milyen nagy valaki. Közben aszemélyisége inflációja az egész életműve, menekülés a belsőüressége elől. Ha tényleg apa lenne, felelős, nem hozta volna, agyerekeit balhézni. Mert olyanok lesznek a gyerekei, amit látnak. Nemértem minek ír könyvet olyan a születéskori pozitív szellemibefolyásról, aki negatíve befolyásolja gyerekeit azzal, hogybetolakszik más udvarára filmezni, ami maga törvényt, személyijogokat sért, még kívülről is. Saját udvarán üt hozza az emberhez,verekszik. A nagy családkezelő metafizikus, asztrológus,bizonyíthatóan sarlatán, amikor a gyerekei előtt, más udvarán,
  • 7. pofozkodik. De kérdem én azt, hogy igazít útba válságban lévőcsaládokat az, ki nem mondhat magáénak, majdnem hatvan éveskoráig egy normális családi életet sem, mert volt egy néhány.”K. Sz: Ez a „Volt egynéhány…” is úgy néz ki mint minden Puli féleállítás: Az első házasságom, ami gyakorlatilag és tulajdonképpen ötnapot tartott - persze, jogilag valamivel tovább -, un. becsületbeli,formaházasság volt. Azt viszont egyetlen egy követte, éspedig azamiben azok a gyermekeim születtek, akiket a teológus Puli árvaházbaszeretett volna küldeni, az én gazdasági ellehetetlenítésemmel. Többhivatalos házasságom még nem volt! Az amiben most élek, valóbanegy szerelem- és szeretetteljes élettársi viszony, amiből a Violaváratlan térdbetegsége miatt nem lett még hivatalos esküvő, deminden valószínűség szerint, nem múlik el ez az év anélkül, hogy ez atervünk megvalósuljon. Arról, hogy mekkora szeretet és összetartozásiérzés van Viola és az Emőtöl született lányok, illetve Ividő és atestvérei között, Medárdáékat kell megkérdezni. (Meg is fogomkérdezni a kamera előtt és felteszem az internetre!) Szóval, ismét csakPuli féle, gonosz locsogás… De most jön a csúcs! Ezt tessékelolvasni, nem én írtam, fent van a Scribden, arra a lehetőségre, hanetalán megbánná és le törölné, le van digitális technikávalfényképezve három részben, örök és törölhetetlen dokumentumaként:a Nagy Attila Puli igazi karakterét tökéletesen tükröző, jellemző„erkölcsi bizonyítványaként”: „Vagy kompenzálás az egész, azt kezeli másokban, mit nem tudottmegoldani saját életében?! Van így!!! Tudni kell azt, hogy aholnincsen normális családi élet, ami Szilárdka életében nem volt, ott azapaság csak mítosz. Gyerekeket halomra baszni a világra, mertSzilárdka csak ezt tette,
  • 8. még nem is csinálta, nem jelenti önmagában véve az apaarchetípusának megvalósítását, hanem épp a kényszerességet jelenti,azt hogy az apa archetípusa, csak kényszerképzet neki, mit nemmegvalósít, hanem az kényszeríti őt, mert az archetípus bekebelezte.Szilárdka, szereti a retorikai ellentétezést, szereti úgy beállítani azellentétét velem, hogy én a senki, ki szellemi tévúton járok, szellemi,lelki nyomorék vagyok, de ő velem ellentétben, a magas szintűbölcsesség megtestesítője. De, aki maga tolakszik be más udvarárafilmezni, mivel törvényt sért, és az udvar elhagyására feszólító gazdát,még szájba is veri, az nem más, mint beteg elme. Lehet Szilárdka,attól bolondult meg, jött filmezni, hogy valaki tudósította, hogynyilvánosságra hoztam a facebookon, azt a CNSAS dokumentumot,mely bizonyítja, hogy az ő állítása, miszerint én 89 előtt ráállítottbesúgó voltam, amit meg is ígért, hogy a dossziéjából másolatokkalfog bizonyítani, de még nem tette, közönsége rágalomnak bizonyul, azén bizonyítékom fényében. Itt van a dokumentum fészbukos linkje,mely engem igazol, a szélhámos rágalmazóval szemben:https://www.facebook.com/photo.php?fbid=455804314432087&set=a.455804311098754.108490.100000075670832&type=1&theater”K. Sz: - Nos, meg akartam nézni a fészbukon a „bizonyítékot”, depersze, akárcsak régebb óta, nem lehet, nem nyílik az oldal, mert régletörülte és a szokásos furfangjával csak a linkjével „bizonyítgat”. „Azt hiszem ennél jobb bizonyíték nincsen arra vonatkozóan, hogy kiKozma Szilárd, közönséges szélhámos, hazug és nem bölcs, kineköntitulálja magát. Ő nevez engem hazugnak a netten, de itt van abizonyíték ki a hazug.” (Auguszta Kornélia újabb monológja…)K. Sz - Hát tényleg, itt van a nagy bizonyíték, ahol nincs semmi!Tovább már nincs is amiért idézgetni a Puli „bizonyító” tirádáinak avégét, hanem csak a belátásomat és a hiba-beismerésemet kell mégmeg írjam Hompót Csabának, amiéért nem hallgattam az intésére ésegy ilyen beteg öntudatú, gátlástalan őrült ellen védekezve, próbáltama rám szórt irracionálisan gonosz célzatú rágalmait az internet-olvasókelőtt kivédeni. Ugyanakkor mégis örvendek, hogy a lányaimmal ésViolával le ugrottunk Sepsiszentgyörgyről Kökösre, mert e nélkül az
  • 9. internetre általa ki tett, önleleplező és önjellemző, Puli féle „vallomás”nélkül, nem tudtam volna a Puli igazságtalan rágalmainak a békéselviselésébe bele nyugodni. Hiszen, képes még látszólag értelmesenírni, és az olvasók – a potenciális horoszkóprendelők - nem voltahonnan tudják, hogy kitől is származnak tulajdonképpen ezek az„erkölcsi és szakmai leleplezések”. – Most viszont, már csak azokatkell sajnálnom, akik ennek, a gazemberségébe lassan beleőrülőfurfangosan gátlástalan, gonosz embernek - akik képes egy nem létezőinternet-oldalra állítólag feltöltött „bizonyítékra” hivatkozni, illetve,ugyanezzel az erkölcsi logikával, nem megtörtént szájba verésekrőlhadovázni és a szájsebészeti kezelésre szoruló, teljesen kiromlottfogazatáról, szakorvosi látleletet készíttetve, ellenem bűnügyi pertindítani – bedőlnek még. És akik tehát, az ő „leleplezései” okán,engem hiteltelennek képzelve, nem rendelik meg az életfontosságúhoroszkópjukat.

Related Documents