Jak szukać pracyJak szukać pracyopracowałaopracowałaAgnieszka StępieńAgnieszka StępieńBydgoszcz 2013Bydgoszcz 2013
2Dzięki tej prezentacji poznasz narzędzia i metodyDzięki tej prezentacji poznasz narzędzia i metodyposzukiwania pracy oraz...
3WPROWADZENIEWPROWADZENIEPomyśl, KIM JESTEŚ? Co możesz osiągnąć — opróczPomyśl, KIM JESTEŚ? Co możesz osiągnąć — opróczteg...
4Pojęcie pracyPojęcie pracyPraca - jest określana, jako każda celowa działalnośćPraca - jest określana, jako każda celowa ...
5Narzędzia poszukiwania pracyNarzędzia poszukiwania pracyINTERNETINTERNETJest obecnie najważniejszym medium na rynku pracy...
6Narzędzia poszukiwania pracyNarzędzia poszukiwania pracyPRASAPracodawcy zamieszczają w niej oferty pracy(szczególnie poni...
7Metody poszukiwania pracyMetody poszukiwania pracySIEĆ KONTAKTÓWSIEĆ KONTAKTÓWOsoby znajome, rodzina, przyjaciele mogąbyć...
8Metody poszukiwania pracyMetody poszukiwania pracyMARKETING WŁASNEGO „JA”MARKETING WŁASNEGO „JA”Składanie aplikacji w fir...
9Instytucje rynku pracyInstytucje rynku pracyURZĄD PRACYURZĄD PRACYMożnaMożna się w nim zarejestrować jako osoba poszukują...
10Instytucje rynku pracyInstytucje rynku pracyAGENCJE POŚREDNICTWAAGENCJE POŚREDNICTWANiepubliczna jednostka organizacyjna...
11BibliografiaBibliografia1.A. Pasławska-Mioduszewska, Metody poszukiwania1.A. Pasławska-Mioduszewska, Metody poszukiwania...
12NetografiaNetografia1.1. http://http://www.cotojest.infowww.cotojest.info/praca_616.html/praca_616.html2.2.http://weblog...
of 12

Prezentaja jak szuka pray

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentaja jak szuka pray

 • 1. Jak szukać pracyJak szukać pracyopracowałaopracowałaAgnieszka StępieńAgnieszka StępieńBydgoszcz 2013Bydgoszcz 2013
 • 2. 2Dzięki tej prezentacji poznasz narzędzia i metodyDzięki tej prezentacji poznasz narzędzia i metodyposzukiwania pracy oraz Instytucje runku pracy.poszukiwania pracy oraz Instytucje runku pracy.
 • 3. 3WPROWADZENIEWPROWADZENIEPomyśl, KIM JESTEŚ? Co możesz osiągnąć — opróczPomyśl, KIM JESTEŚ? Co możesz osiągnąć — oprócztego, że zyskasz nową pracę? Jak to wpłynie na Twojetego, że zyskasz nową pracę? Jak to wpłynie na Twojedalsze życie? Skoncentruj się na plusach tej sytuacji,dalsze życie? Skoncentruj się na plusach tej sytuacji,ponieważ poszukiwanie pracy to nic innego… jakponieważ poszukiwanie pracy to nic innego… jakpraca, i to etatowa, ale za to przynosząca najwięcejpraca, i to etatowa, ale za to przynosząca najwięcejpozytywnych zmian w naszym rozwoju, stawaniu siępozytywnych zmian w naszym rozwoju, stawaniu siękimś pewniejszym siebie, zaradniejszym,kimś pewniejszym siebie, zaradniejszym,efektywniejszym.efektywniejszym.Jeśli szukasz nowej pracy, przedeJeśli szukasz nowej pracy, przede wszystkim niewszystkim nieoglądaj się za siebie, ale też nie wypatruj przyszłościoglądaj się za siebie, ale też nie wypatruj przyszłościzbyt usilnie.zbyt usilnie.
 • 4. 4Pojęcie pracyPojęcie pracyPraca - jest określana, jako każda celowa działalnośćPraca - jest określana, jako każda celowa działalnośćczłowieka służąca zapewnieniu mu podstawowych dóbrczłowieka służąca zapewnieniu mu podstawowych dóbrmaterialnych. Są to w pełni celowe i świadome działaniamaterialnych. Są to w pełni celowe i świadome działaniaczłowieka ukierunkowane na wytworzenie ściśleczłowieka ukierunkowane na wytworzenie ściśleokreślonych dóbr zarówno kulturalnych jak iokreślonych dóbr zarówno kulturalnych jak imaterialnych będących podstawą i warunkującychmaterialnych będących podstawą i warunkującychpowstanie każdej społeczności ludzkiej. Pozwala onapowstanie każdej społeczności ludzkiej. Pozwala onaczłowiekowi na samorealizację oraz spełnienie iczłowiekowi na samorealizację oraz spełnienie izapewnia stały dopływ środków finansowychzapewnia stały dopływ środków finansowychniezbędnych do życia.niezbędnych do życia.
 • 5. 5Narzędzia poszukiwania pracyNarzędzia poszukiwania pracyINTERNETINTERNETJest obecnie najważniejszym medium na rynku pracy.Jest obecnie najważniejszym medium na rynku pracy.Jest to jednocześnie podstawowe narzędzie doJest to jednocześnie podstawowe narzędzie doposzukiwania ofert pracy oraz informacji na tematposzukiwania ofert pracy oraz informacji na tematpracodawców. Można także dzięki niemu poznaćpracodawców. Można także dzięki niemu poznaćobecnych i byłych pracowników danej firmy.obecnych i byłych pracowników danej firmy.Warto odwiedzać serwisy rekrutacyjne takie jak:Warto odwiedzać serwisy rekrutacyjne takie jak:www.pracuj.plwww.pracuj.pl,,www.gazetapraca.plwww.gazetapraca.pl
 • 6. 6Narzędzia poszukiwania pracyNarzędzia poszukiwania pracyPRASAPracodawcy zamieszczają w niej oferty pracy(szczególnie poniedziałkowy dodatek do „GazetyWyborczej"), ale także gazety regionalne. Nie jestkosztowna, jednak często pojawiają się błędy w druku.
 • 7. 7Metody poszukiwania pracyMetody poszukiwania pracySIEĆ KONTAKTÓWSIEĆ KONTAKTÓWOsoby znajome, rodzina, przyjaciele mogąbyć cennymOsoby znajome, rodzina, przyjaciele mogąbyć cennymźródłem informacji o wolnych miejscach pracy. Częstoźródłem informacji o wolnych miejscach pracy. Częstoteżteżich poparcie może okazać się przydatne w momencieich poparcie może okazać się przydatne w momenciepodejmowania przez pracodawcę decyzji o zatrudnieniu.podejmowania przez pracodawcę decyzji o zatrudnieniu.
 • 8. 8Metody poszukiwania pracyMetody poszukiwania pracyMARKETING WŁASNEGO „JA”MARKETING WŁASNEGO „JA”Składanie aplikacji w firmach czy instytucjach: listownieSkładanie aplikacji w firmach czy instytucjach: listownielub osobiście to bardzo ciekawa metoda poszukiwanialub osobiście to bardzo ciekawa metoda poszukiwaniapracy, bowiem wyprzedzamy przyszłe oferty pracy.pracy, bowiem wyprzedzamy przyszłe oferty pracy.Wcześniejszy kontakt telefoniczny z pracodawcą w celuWcześniejszy kontakt telefoniczny z pracodawcą w celuuzgodnienia terminu i godziny wizyty na pewno ułatwiuzgodnienia terminu i godziny wizyty na pewno ułatwiposzukiwanie pracy. Godne polecenia są metodyposzukiwanie pracy. Godne polecenia są metodyposzukiwania pracy oparte na bezpośrednim kontakcie zposzukiwania pracy oparte na bezpośrednim kontakcie zpracodawcą.pracodawcą.
 • 9. 9Instytucje rynku pracyInstytucje rynku pracyURZĄD PRACYURZĄD PRACYMożnaMożna się w nim zarejestrować jako osoba poszukującapracy, bezrobotna. Prowadzi rejestr oferowanych miejscpracy na danym obszarze, który podlega pod danyurząd. Warto tez nawiązać kontakt z pośrednikiempracy, przedstawić swoje oczekiwania i poprosić oinformację w sytuacji, gdy pojawi się oferta zgodna znaszymi preferencjami.
 • 10. 10Instytucje rynku pracyInstytucje rynku pracyAGENCJE POŚREDNICTWAAGENCJE POŚREDNICTWANiepubliczna jednostka organizacyjna. PoszukujeNiepubliczna jednostka organizacyjna. Poszukujekandydatów na różne stanowiska pracy, warto zatemkandydatów na różne stanowiska pracy, warto zatemzostawić tam swoje CV – jest duża szansa, że jeżelizostawić tam swoje CV – jest duża szansa, że jeżelipojawi się oferta zgodna z naszymi preferencjami,pojawi się oferta zgodna z naszymi preferencjami,zostaniemy zaproszeni na spotkanie.zostaniemy zaproszeni na spotkanie.
 • 11. 11BibliografiaBibliografia1.A. Pasławska-Mioduszewska, Metody poszukiwania1.A. Pasławska-Mioduszewska, Metody poszukiwaniapracy, Złote myśli, Gliwice 2008, s.7.pracy, Złote myśli, Gliwice 2008, s.7.2. Aktywny Uczestnik Rynku pracy, Europejski Fundusz2. Aktywny Uczestnik Rynku pracy, Europejski FunduszSpołeczny, Bydgoszcz 2011, s.7-9.Społeczny, Bydgoszcz 2011, s.7-9.3. Informacje o metodach i sposobach poszukiwania pracy3. Informacje o metodach i sposobach poszukiwania pracyw kraju i za granicą, w tym przez sieć EURES,w kraju i za granicą, w tym przez sieć EURES,Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach CentrumPowiatowy Urząd Pracy w Gorlicach CentrumAktywizacji Zawodowej, Gorlice, 2011, s.10.Aktywizacji Zawodowej, Gorlice, 2011, s.10.
 • 12. 12NetografiaNetografia1.1. http://http://www.cotojest.infowww.cotojest.info/praca_616.html/praca_616.html2.2.http://weblog.infopraca.pl/2008/09/szukanie-pracy-to-ciezkahttp://weblog.infopraca.pl/2008/09/szukanie-pracy-to-ciezka

Related Documents