Etyczny PR jest mrzonką
O rynku usług PR na jego dwudziestolecie
Tak, 20 lat już minęło
Za takowy obrać możemy powstanie
Polskiego Stowarzyszenia Public Relations.
Lata funkcjonowania bra...
Gdzie jesteśmy teraz?
Garść statystyk:
!
- liczba kierunków otwieranych na uczelniach
wyższych o profilu PR
- liczba absolw...
Gdzie jesteśmy teraz?
Gdzie jesteśmy teraz?
Gdzie jesteśmy teraz?
Gdzie jesteśmy teraz?
Teza
PR w Polsce nie może być etyczny
I jeszcze o tytule
Jednostka nie wymyśla stosowanych
przez siebie metod pracy, nie wynajduje
praktykowanej przez siebie re...
Inna rzeczywistość
Tak długo, jak Wasza działalność gospodarcza będzie
utrzymywana na wysokim standardzie etycznym,
będzie...
Dlaczego PR nie może być etyczny?
!
- brak społeczeństwa
obywatelskiego /
partykularyzm
- brak chęci podjęcia rękawicy
odp...
Dlaczego PR nie może być etyczny?
Według badania Eurobarometru z 2011 r. średnio 24% obywateli UE 

regularnie lub okazjon...
Dlaczego PR nie może być etyczny?
Polska burżuazja chce zmieniać świat?
!
- Nie chce. Na tym polega problem. Nasza elita n...
Czy ZFPR, PSPR, czy REPR reprezentują branżę?
Czy są głosem branży?
Czy kiedykolwiek były?
Dlaczego PR nie może być etyczn...
system edukacji
Dlaczego PR nie może być etyczny?
Forma, doświadczenie, nowe
technologie, wyzwolenie kreatywności,
design, estetyzacja
Dlaczego PR nie może być etyczny?
!
-...
Jak się zachować w trudnych sytuacjach komunikacyjnych?
Jak estymować koszty?
Jak estymować czas pracy?
Jak estymować efek...
gdzie są badania? gdzie wartość badań akademickich dla rynku?
!
systemy mentoringowe
!
silne organizacje studenckie
Dlacze...
rynek
Dlaczego PR nie może być etyczny?
Case study: fee agencyjne
Ile kosztuje PR?
Ile kosztują kampanie PR?
Praktyki działań PR
Dlaczego PR nie może być etyczny?...
Inna rzeczywistość
Brak transparentności
Agencje PR przegrały wyścig o social media.
Przynajmniej w pierwszej fazie.
Dlaczego PR nie może być etyczny?
Niska adapta...
PR stał się narzędziem rynkowym.
Po to, żeby go łatwiej wycenić.
Ale czy dzięki temu łatwiej go wycenić?
I czy można wycen...
Osoby bez doświadczenia wchodzące na rynek PR,
będą stosowały mechanikę rynkową do wszystkich
działań komunikacyjnych, tak...
Dokąd prowadzi urynkowienie wszystkiego?
Dlaczego PR nie może być etyczny?
We’d represent Satan, if he paid.
Hill&Knowlton
Dlaczego PR nie może być etyczny?
PR NIE powinien być oceniany jedynie
przez pryzmat wskaźników ekonomicznych.
Dlaczego PR nie może być etyczny?
Dlaczego PR nie może być etyczny?
Nowe modele ekonomiczne:
!
- crowdfunding
- długi ogon
- freemium
- mikropłatności
- fai...
Branża powinna dążyć do wypracowania
odpowiedniego wskaźnikowania, ale także
do ewolucji relacji z partnerem.
Dlaczego PR ...
PR to tani substytut reklamy.
Rynek reklamy funkcjonuje mocno, narzuca dyskurs.
Dlaczego? Ponieważ jest silniejszy.
Brak m...
Kampanie < myślenie strategiczne
Dlaczego PR nie może być etyczny?
Communication – which in the end is what the digital
technology and media are all about – is not just a sector
of the econ...
Konkluzje
Dziś rozmawianie o poprawie etyki w branży
PR, jest rozmową o podróży na Marsa.
Najpierw trzeba zbudować prom.
!...
Szymon Sikorski
s.sikorski@publicon.pl
GSM: 600968951
facebook.com/szymon.sikorski.publicon
Dziękuję.
Prezentacja kongres pr_2014
of 35

Prezentacja kongres pr_2014

O tym, że etyczny PR nie jest możliwy w Polsce ad 2014
Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja kongres pr_2014

 • 1. Etyczny PR jest mrzonką O rynku usług PR na jego dwudziestolecie
 • 2. Tak, 20 lat już minęło Za takowy obrać możemy powstanie Polskiego Stowarzyszenia Public Relations. Lata funkcjonowania branży mierzy się od pierwszego kamienia milowego.
 • 3. Gdzie jesteśmy teraz? Garść statystyk: ! - liczba kierunków otwieranych na uczelniach wyższych o profilu PR - liczba absolwentów kierunków o profilu PR - liczba agencji PR - organizacje branżowe - no i rynek
 • 4. Gdzie jesteśmy teraz?
 • 5. Gdzie jesteśmy teraz?
 • 6. Gdzie jesteśmy teraz?
 • 7. Gdzie jesteśmy teraz?
 • 8. Teza PR w Polsce nie może być etyczny
 • 9. I jeszcze o tytule Jednostka nie wymyśla stosowanych przez siebie metod pracy, nie wynajduje praktykowanej przez siebie religii, nie tworzy języka stosowanego przez siebie – ale wszystko to w drodze socjalizacji przyswaja sobie tj. dostosowuje się do norm powszechnie obowiązujących w danej zbiorowości. Społeczeństwa nie należy traktować jako sumy jednostek (E.Durkheim)
 • 10. Inna rzeczywistość Tak długo, jak Wasza działalność gospodarcza będzie utrzymywana na wysokim standardzie etycznym, będziemy bezpieczni. Jeśli kiedykolwiek przerodzi się w egoistyczną walkę o nagrody, jesteśmy zgubieni. Nasz dobrobyt gospodarczy zależy od Waszej uczciwości, Waszego honoru i sumienia. To te cechy czynią Wasz zawód szczególnym. Reklama i komunikacja stanowią o duchu handlu. To jest wielka moc i odpowiedzialność. Powierzono Wam misję inspirowania i rozwoju biznesu i przemysłu. Calvin Coolidge Address Before the American Association of Advertising Agencies, Washington, D.C.
 • 11. Dlaczego PR nie może być etyczny? ! - brak społeczeństwa obywatelskiego / partykularyzm - brak chęci podjęcia rękawicy odpowiedzialności za wizerunek i działania branży - słabe organizacje branżowe ! - urynkowienie wartości - menedżeryzm / korporacjonizm - wczesny etap - późna adaptacja nowych modeli rynkowych - brak transparentności - niska adaptacyjność - niska wartość ! - oderwanie od otoczenia praktycznego (NIE rynkowego) - niedostosowanie modeli zajęć do potrzeb pokolenia Y - brak norm klasyfikacyjnych - brak możliwości wersyfikacyjnych wykładowców PR Społeczeństwo Edukacja Rynek
 • 12. Dlaczego PR nie może być etyczny? Według badania Eurobarometru z 2011 r. średnio 24% obywateli UE 
 regularnie lub okazjonalnie prowadzi działalność wolontariacką. Różnice 
 między państwami członkowskimi pod względem zaangażowania w wolontariat sięgają 48 pkt proc. Właśnie tyle dzieli najaktywniejszą Holandię od Polski. ! Do krajów o największej liczbie wolontariuszy należą: Holandia (57%), Dania (43%), Finlandia (39%), Austria (37%), Luksemburg (35%), Niemcy i Słowenia (34%). Wśród państw poniżej (14%), Rumunia (14%), 
 Bułgaria (12%), Portugalia (12%) ina ostatnim miejscu – Polska (9%)* ! http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/9789F55A271ABAC6C1257AC9004D8BE0/$file/Infos_136 Brak społeczeństwa obywatelskiego / partykularyzm
 • 13. Dlaczego PR nie może być etyczny? Polska burżuazja chce zmieniać świat? ! - Nie chce. Na tym polega problem. Nasza elita nie chce ponosić konsekwencji bycia elitą, nie czuje żadnej odpowiedzialności za resztę społeczeństwa. ''Kto miał entuzjazm, dwie ręce i głowę do roboty, to się zabierał i pracował'' - mówi Żebrowski. I to jest cała refleksja społeczna ludzi, którym się w Polsce powiodło. http://m.wyborcza.pl/wyborcza/1,132749,15785648,Folwark_polski.html?utm_source=facebook.com&utm_medium=SM&utm_campaign=FB_Gazeta_Wyborcza Brak chęci podjęcia rękawicy odpowiedzialności za wizerunek i działania branży
 • 14. Czy ZFPR, PSPR, czy REPR reprezentują branżę? Czy są głosem branży? Czy kiedykolwiek były? Dlaczego PR nie może być etyczny? Słabe organizacje branżowe
 • 15. system edukacji Dlaczego PR nie może być etyczny?
 • 16. Forma, doświadczenie, nowe technologie, wyzwolenie kreatywności, design, estetyzacja Dlaczego PR nie może być etyczny? ! - Brak norm kwalifikacyjnych (próba budowania karty standardów spaliła na panewce)
 - Brak możliwości weryfikacyjnych wykładowców PR
 
 
 
 
 Niedostosowanie modeli zajęć do potrzeb pokolenia Y
 • 17. Jak się zachować w trudnych sytuacjach komunikacyjnych? Jak estymować koszty? Jak estymować czas pracy? Jak estymować efektywność działań PR? Jak określić KPI? Nowe narzędzia, nowe technologie? Case studies? Kwestia odpowiedzialności ! argument: przecież zatrudniamy praktyków to najczęściej mydlenie oczu Dlaczego PR nie może być etyczny? Oderwanie od otoczenia praktycznego (NIE rynkowego)
 • 18. gdzie są badania? gdzie wartość badań akademickich dla rynku? ! systemy mentoringowe ! silne organizacje studenckie Dlaczego PR nie może być etyczny? Oderwanie od otoczenia praktycznego (NIE rynkowego)
 • 19. rynek Dlaczego PR nie może być etyczny?
 • 20. Case study: fee agencyjne Ile kosztuje PR? Ile kosztują kampanie PR? Praktyki działań PR Dlaczego PR nie może być etyczny? Brak transparentności
 • 21. Inna rzeczywistość Brak transparentności
 • 22. Agencje PR przegrały wyścig o social media. Przynajmniej w pierwszej fazie. Dlaczego PR nie może być etyczny? Niska adaptacyjność
 • 23. PR stał się narzędziem rynkowym. Po to, żeby go łatwiej wycenić. Ale czy dzięki temu łatwiej go wycenić? I czy można wycenić reputację? Dlaczego PR nie może być etyczny? Urynkowienie wartości Menedżeryzm / korporacjonizm Wczesny etap Późna adaptacja nowych modeli rynkowych
 • 24. Osoby bez doświadczenia wchodzące na rynek PR, będą stosowały mechanikę rynkową do wszystkich działań komunikacyjnych, tak w komunikowaniu wewnętrznym, jak i zewnętrznym. Dlaczego PR nie może być etyczny? Etyka kapitalistyczna opiera się na logice zysku, skąd blisko do frazy „Greed is good”.
 • 25. Dokąd prowadzi urynkowienie wszystkiego? Dlaczego PR nie może być etyczny?
 • 26. We’d represent Satan, if he paid. Hill&Knowlton Dlaczego PR nie może być etyczny?
 • 27. PR NIE powinien być oceniany jedynie przez pryzmat wskaźników ekonomicznych. Dlaczego PR nie może być etyczny?
 • 28. Dlaczego PR nie może być etyczny? Nowe modele ekonomiczne: ! - crowdfunding - długi ogon - freemium - mikropłatności - fair trade
 • 29. Branża powinna dążyć do wypracowania odpowiedniego wskaźnikowania, ale także do ewolucji relacji z partnerem. Dlaczego PR nie może być etyczny?
 • 30. PR to tani substytut reklamy. Rynek reklamy funkcjonuje mocno, narzuca dyskurs. Dlaczego? Ponieważ jest silniejszy. Brak mędrców, brak autorytetów. Słaby rynek = słabe kadry. Słabe kadry = słabe standardy. I znów: jednostki nie czynią różnicy. Dlaczego PR nie może być etyczny? Niska wartość
 • 31. Kampanie < myślenie strategiczne Dlaczego PR nie może być etyczny?
 • 32. Communication – which in the end is what the digital technology and media are all about – is not just a sector of the economy. Communication is the economy. Kevin Kelly, New Rules for the New Economy Dlaczego PR nie może być etyczny?
 • 33. Konkluzje Dziś rozmawianie o poprawie etyki w branży PR, jest rozmową o podróży na Marsa. Najpierw trzeba zbudować prom. ! Problemy branży są problemami każdego z nas. Nie chodzi o to, by narzekać. Rynek ewoluuje, tyle że powoli. Stoją jednak przed branżą u progu trzeciej dziesiątki nowe wyzwania.
 • 34. Szymon Sikorski s.sikorski@publicon.pl GSM: 600968951 facebook.com/szymon.sikorski.publicon Dziękuję.

Related Documents