ID Communications Group Analiza, wiedza, etyka
 
Kim jesteśmy ? Dominika Fedyk – Wolanin – Media Director Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunkach: Dzienni...
Kodeks dobrych praktyk <ul><li>Znając siłę słowa pracownicy IDCG biorą odpowiedzialność za wszystkie komunikaty, które two...
OFERTA
 
Public Relations wewnętrzne <ul><li>Audyt komunikacyjny </li></ul><ul><li>Kreacja sprawnego systemu komunikacji wewnętrzne...
Public Relations zewnętrzne <ul><li>Audyt komunikacyjny </li></ul><ul><li>Media relations </li></ul><ul><li>Strategie komu...
Media Relations <ul><li>Kreacja profesjonalnych materiałów prasowych </li></ul><ul><li>Tworzenie dedykowanych kluczy praso...
Corporate Identity <ul><li>Brand management </li></ul><ul><li>Wsparcie strategii marki </li></ul><ul><li>Audyt marki </li>...
Community Relations <ul><li>Budowanie i wspieranie grup lokalnych grup interesariuszy </li></ul><ul><li>Biznes odpowiedzia...
ePR <ul><li>Media relations </li></ul><ul><li>Buzz marketing </li></ul><ul><li>E-konferencje </li></ul><ul><li>Biuro praso...
Special Events <ul><li>Konferencje prasowe </li></ul><ul><li>Briefingi </li></ul><ul><li>Śniadania prasowe </li></ul><ul><...
Szkolenia <ul><li>Branding </li></ul><ul><li>Internet PR </li></ul><ul><li>Wizerunek publiczny </li></ul><ul><li>Komunikac...
of 14

Prezentacja IDCG

Oferta ID Communications Group
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Business      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja IDCG

 • 1. ID Communications Group Analiza, wiedza, etyka
 • 3. Kim jesteśmy ? Dominika Fedyk – Wolanin – Media Director Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunkach: Dziennikarstwo i Stosunki Międzynarodowe. Członek komisji rewizyjnej Dolnośląskiego oddziału PSPR. Szlify zdobywała współpracując z agencjami PR i reklamowymi. Pola działania w IDCG: Media Relations, Copywriting, opracowanie strategii mediowych. Szymon Sikorski – Strategy Director Absolwent Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej a także Filozofii – Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Wrocławskim. Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Public Relations. Doświadczenie zdobywał w dolnośląskich agencjach PR oraz agencjach reklamowych. Pola działania w ID Communications Group: strategie komunikacyjne, promowanie produktów / usług, ePR, investor relations, społeczna odpowiedzialność biznesu, community relations
 • 4. Kodeks dobrych praktyk <ul><li>Znając siłę słowa pracownicy IDCG biorą odpowiedzialność za wszystkie komunikaty, które tworzą. </li></ul><ul><li>Przejrzystość komunikacji biznesowej IDCG </li></ul><ul><li>Edukacja pracowników IDCG i ... Klientów </li></ul><ul><li>Współpraca i wsparcie lokalnych społeczności naszych Klientów. </li></ul><ul><li>Wyznajemy zasadę, iż biznes powinien być odpowiedzialny </li></ul><ul><li>Gruntowna znajomość branży Klientów IDCG. </li></ul><ul><li>Budowanie trwałych relacji Agencja ► Klient ► grupa interesariuszy Klienta </li></ul>
 • 5. OFERTA
 • 7. Public Relations wewnętrzne <ul><li>Audyt komunikacyjny </li></ul><ul><li>Kreacja sprawnego systemu komunikacji wewnętrznej </li></ul><ul><li>Kreacja mediów wewnętrznych (także informatycznych) ‏ </li></ul><ul><li>Szkolenia komunikacyjne </li></ul>
 • 8. Public Relations zewnętrzne <ul><li>Audyt komunikacyjny </li></ul><ul><li>Media relations </li></ul><ul><li>Strategie komunikacyjne </li></ul><ul><li>Internet PR </li></ul><ul><li>Wsparcie poligraficzne </li></ul><ul><li>Zarządzanie marką </li></ul>
 • 9. Media Relations <ul><li>Kreacja profesjonalnych materiałów prasowych </li></ul><ul><li>Tworzenie dedykowanych kluczy prasowych </li></ul><ul><li>Stałe relacje z dziennikarzami </li></ul><ul><li>Przygotowanie materiałów na zamówienie redakcji </li></ul><ul><li>Organizacja profesjonalnych spotkań z prasą </li></ul><ul><li>Monitoring mediów, analiza medialnego wizerunku firmy/ marki/ produktu </li></ul>
 • 10. Corporate Identity <ul><li>Brand management </li></ul><ul><li>Wsparcie strategii marki </li></ul><ul><li>Audyt marki </li></ul><ul><li>Re-branding </li></ul><ul><li>Profil semantyczny marki </li></ul>
 • 11. Community Relations <ul><li>Budowanie i wspieranie grup lokalnych grup interesariuszy </li></ul><ul><li>Biznes odpowiedzialny społecznie </li></ul><ul><li>CRM </li></ul><ul><li>Programy lojalnościowe </li></ul><ul><li>Special events </li></ul><ul><li>Fundraising </li></ul>
 • 12. ePR <ul><li>Media relations </li></ul><ul><li>Buzz marketing </li></ul><ul><li>E-konferencje </li></ul><ul><li>Biuro prasowe </li></ul><ul><li>Copywriting </li></ul><ul><li>Newsletter </li></ul><ul><li>Monitoring mediów elektronicznych </li></ul>
 • 13. Special Events <ul><li>Konferencje prasowe </li></ul><ul><li>Briefingi </li></ul><ul><li>Śniadania prasowe </li></ul><ul><li>Imprezy integracyjne </li></ul><ul><li>Kampanie produktowe </li></ul><ul><li>Wsparcie kampanii BTL </li></ul>
 • 14. Szkolenia <ul><li>Branding </li></ul><ul><li>Internet PR </li></ul><ul><li>Wizerunek publiczny </li></ul><ul><li>Komunikacja wewnętrzna </li></ul><ul><li>Jak efektywnie komunikować firmę </li></ul><ul><li>Projektowe (szkolenie personelu pod kątem wdrażanych projektów) ‏ </li></ul>

Related Documents