ROZMOWAKWALIFIKACYJNA
Definicja Rozmowa kwalifikacyjna czyli rozmowa wstępna topierwsze spotkanie kandydata do pracy zpotencjalnym pracodawcą....
O co warto zapytaćprzyszłego pracodawcę?
 Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wartozadać pytania, które pozwolą nam dobrzezaprezentować się podczas rozmowy iznaleźć w...
Przykładowe pytaniaJaki jest zakres obowiązków na proponowanymstanowisku?Komu będzie podlegać to stanowisko?Jak duży jest ...
 Jakie są możliwości rozwoju, awansu? Jaka jest ścieżkakariery? Jakie są możliwości podnoszenia kwalifikacji, uczestnicz...
Pamiętajmy o tym, że zawszepodczas rozmowy rekrutacyjnejwarto zdawać pytania, wykazaćsię inicjatywą i entuzjazmem,poniewa...
of 7

Prezentacjacf

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacjacf

  • 1. ROZMOWAKWALIFIKACYJNA
  • 2. Definicja Rozmowa kwalifikacyjna czyli rozmowa wstępna topierwsze spotkanie kandydata do pracy zpotencjalnym pracodawcą. W czasie tego spotkania jego uczestnicy poznająsię wzajemnie i mówią o swoich oczekiwaniach. Wywiad ujawnia m. in. postawę oraz zachowaniekandydata oraz zainteresowania i oczekiwaniawzględem pracy i pracodawcy.
  • 3. O co warto zapytaćprzyszłego pracodawcę?
  • 4.  Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wartozadać pytania, które pozwolą nam dobrzezaprezentować się podczas rozmowy iznaleźć wymarzoną pracę. O co warto pytaćprzyszłego pracodawcę? O wszystko, copomoże podjąć nam właściwą decyzję isprawi, że świadomie będziemy budowaćdrogę rozwoju zawodowego.
  • 5. Przykładowe pytaniaJaki jest zakres obowiązków na proponowanymstanowisku?Komu będzie podlegać to stanowisko?Jak duży jest zespół bezpośrednichwspółpracowników, czy podwładnych?Dlaczego Państwo szukają osoby na to stanowisko?(Czy jest to nowotworzone stanowisko? Co się stało zosobą, która zajmowała je poprzednio?)Czy praca na tym stanowisku wiąże się z dużąsamodzielnością w działaniu?
  • 6.  Jakie są możliwości rozwoju, awansu? Jaka jest ścieżkakariery? Jakie są możliwości podnoszenia kwalifikacji, uczestniczeniaw szkoleniach na tym stanowisku? Kiedy poznam wynik rozmowy? Czy otrzymam takżeinformację, kiedy odpowiedź będzie negatywna? Jeśliodpowiedź będzie pozytywna, czy czekają mnie kolejnerozmowy, testy? Czy praca wiąże się z częstymi podróżami, czy możeczasowym przeniesieniem do innego miasta? W jakim systemie pracuje firma, jeżeli chodzi o czas pracy?(np. czy jest to system zmianowy) Jak wygląda dzień pracy na tym stanowisku? Jakie wymagania są stawiane nowemu pracownikowi?
  • 7. Pamiętajmy o tym, że zawszepodczas rozmowy rekrutacyjnejwarto zdawać pytania, wykazaćsię inicjatywą i entuzjazmem,ponieważ to właśnie sprawia, żejesteśmy postrzegani jako osobykomunikatywne, odpowiedzialnei zaangażowane.

Related Documents