<ul><li>Misiunea filialei Arad a CNIPMMR este </li></ul><ul><li>Promovarea şi apărarea intereselor economice, financiare...
Obiectivele noastre <ul><li>Apararea intereselor membrilor sai in relatiile cu organele administratiei de stat si cu s...
Servicii oferite <ul><li>► Asistenţă şi Consultanţă în iniţierea şi dezvoltarea afacerii : </li></ul><ul><li>Întocmire...
Reprezentativitate <ul><li>Filiala ARAD participă activ prin reprezentanţii săi la şedinţele Comisiei de Dialog Social di...
Proiecte implementate 2005/2009 <ul><li>Networking pentru dezvoltare economica durabila finantat prin programul Phare...
<ul><li>E-management pentru E-Europa – finantat prin Phare CES DRU 2005 </li></ul><ul><li>Programe de training şi cons...
Cursuri organizate in 2008/2009 <ul><li>„ Accesarea fondurilor structurale: Elaborarea Planului de afaceri” </li></ul><ul...
Publicatii editate <ul><li>EUROANTREPRENOR - newsletter –ul lunar al organizatiei </li></ul><ul><li>2. CATALOGUL IMM DIN...
Va multumesc ! <ul><li>Mihaela BREAZ </li></ul><ul><li>Director executiv CNIPMMR Filiala Arad </li></ul><ul><li>Str.Nicola...
of 10

Prezentare cnipmmr filiala arad

Description of CNIPMMR Arad NGO.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Business      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentare cnipmmr filiala arad

  • 2. <ul><li>Misiunea filialei Arad a CNIPMMR este </li></ul><ul><li>Promovarea şi apărarea intereselor economice, financiare, juridice ale întreprinderilor private în raporturile acestora cu organele puterii şi ale administraţiei locale sau de stat, precum şi în relaţiile cu alte organe şi organisme din ţară şi din străinătate. </li></ul>Dată înfiinţare: 24.02.2004 CNIPMMR ARAD este o organizaţie neguvernamentală, non-profit şi apolitică.
  • 3. Obiectivele noastre <ul><li>Apararea intereselor membrilor sai in relatiile cu organele administratiei de stat si cu sindicatele; </li></ul><ul><li>Initierea si propunerea de proiecte de legi si alte acte normative organelor abilitate care sa faciliteze si sa incurajeze infiintarea si functionarea intreprinderilor cu capital privat, protectia lor juridica. </li></ul><ul><li>Conlucrarea cu sindicate, patronate, camere de comert, sau alte organizatii profesionale si cu organe ale administratiei de stat; </li></ul><ul><li>Actionarea in toate domeniile pentru a crea un mediu favorizat infiintarii, functionarii, dezvoltarii si perfectionarii intreprinderilor mici si mijlocii; </li></ul><ul><li>Initierea si efectuarea de studii, programe, proiecte si activitati de cercetare stiintifica, care sa faciliteze si sa perfectioneze functionarea intreprinderilor cu capital privat, in special a IMM-urilor, initierea si efectuarea de cercetari stiintifice in domeniul teoriei si practicii afacerilor, care se afla in relatie cu procesul de formare si specializare profesionala; </li></ul><ul><li>Instruire, formare si atestare profesionala, in conditii moderne si de inalta competenta, la nivelul standardelor internationale, a persoanelor interesate in practicarea unor meserii si specializari necesare in varii domenii si ramuri de activitate (industrie, agricultura, comert, servicii) . </li></ul>
  • 4. Servicii oferite <ul><li>► Asistenţă şi Consultanţă în iniţierea şi dezvoltarea afacerii : </li></ul><ul><li>Întocmirea planurilor de afaceri </li></ul><ul><li>Studii de piaţă </li></ul><ul><li>Studii de marketing </li></ul><ul><li>Studii de fezabilitate </li></ul><ul><li>Consultantă juridică </li></ul><ul><li>Consiliere pentru înregistrarea mărcilor </li></ul><ul><li>► Facilitarea accesului la informaţii privind sursele de finanţare existente; </li></ul><ul><li>► Întocmirea documentaţiei pentru obţinerea de fonduri nerambursabile (din fonduri ale Comunităţii Europene şi Fonduri Guvernamentale) şi credite; </li></ul><ul><li>► Facilitarea contactelor de afaceri şi a parteneriatelor; </li></ul><ul><li>► Organizare evenimente : conferinţe, seminarii şi cursuri - de perfecţionare în management, marketing, limbi străine, norme ISO şi HACCP; </li></ul><ul><li>► Organizarea şi participarea la: târguri, expoziţii, forumuri, misiuni economice în ţară şi străinătate; </li></ul><ul><li>► Activităţi de Lobby : reprezentarea intereselor IMM în relaţia cu autorităţile publice locale şi centrale, sindicate, organizaţii profesionale similare; </li></ul><ul><li>► Organizarea de dezbateri publice ; </li></ul><ul><li>► Servicii de tehnoredactare , multiplicare, traduceri, concepere şi editare materiale promoţionale în tiraje mici; </li></ul><ul><li>► Servicii de promovare şi publicitate </li></ul>
  • 5. Reprezentativitate <ul><li>Filiala ARAD participă activ prin reprezentanţii săi la şedinţele Comisiei de Dialog Social din cadrul Prefecturii Arad, Consiliului Consultativ al AJOFM şi al Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate. </li></ul><ul><li>De asemenea CNIPMMR - Filiala Arad este membru : </li></ul><ul><li>- La nivel regional - Federaţia Regională a Întreprinzătorilor Mici şi </li></ul><ul><li>Mijlocii din Regiunea VEST (FRIMM). </li></ul><ul><li>- La nivel naţional – Reţeaua organizaţiilor antreprenoriale </li></ul><ul><li>coordonate de către CNIPMMR şi Reţeaua multiplicatorilor de </li></ul><ul><li>informaţie europeană; </li></ul><ul><li>- La nivel european – membru in UEAPME (Uniunea Europeană a </li></ul><ul><li>Artizanatului şi a Întreprinderilor Mici si Mijlocii) si ECSB (Consiliul </li></ul><ul><li>European pentru Întreprinderi Mici). </li></ul><ul><li>- La nivel mondial – membru in WASME (Asociaţia Mondială a </li></ul><ul><li>Întreprinderilor Mici şi Mijlocii). </li></ul>
  • 6. Proiecte implementate 2005/2009 <ul><li>Networking pentru dezvoltare economica durabila finantat prin programul Phare CBC 2006 România – Ungaria - Valoarea totala a proiectului 210.805 euro </li></ul><ul><li>Resurse umane competente –bază a dezvoltării economiei locale finantat prin programul Phare CES DRU 2006 - Valoarea totala a proiectului 86.180 euro </li></ul>
  • 7. <ul><li>E-management pentru E-Europa – finantat prin Phare CES DRU 2005 </li></ul><ul><li>Programe de training şi consultanţă în domeniul managementului pragmatic al firmelor, managementului resurselor umane şi în domeniul managementului proiectelor cu finanţare naţională şi internaţională în vederea dezvoltării capitalului uman din judeţul Arad - finantat prin PHARE CES DRU 2004 </li></ul><ul><li>Pachet Regional de Asistenţă şi orientare în Carieră a Tinerilor - R.E.A.C.T. </li></ul><ul><li>EUropa te aşteaptă – TU eşti pregătit? </li></ul><ul><li>Proiectul „4 x Femei în Management” </li></ul><ul><li>Proiectul ARBEK – B irou T ransfrontalier pentru afaceri </li></ul>
  • 8. Cursuri organizate in 2008/2009 <ul><li>„ Accesarea fondurilor structurale: Elaborarea Planului de afaceri” </li></ul><ul><li>„ Managementul resurselor umane: Motivarea angajaţilor” </li></ul><ul><li>„ Comunicare şi managementul conflictelor” </li></ul><ul><li>„ Management de tip kaizen pentru cultura organizaţională în întreprinderile româneşti” </li></ul>
  • 9. Publicatii editate <ul><li>EUROANTREPRENOR - newsletter –ul lunar al organizatiei </li></ul><ul><li>2. CATALOGUL IMM DIN ZONA TRANSFRONTALIERA ROMANIA-UNGARIA - contine datele de contact a aproximativ 400 de companii din Romania si Ungaria, care sunt active in domeniul transporturi, turism, industria mobilei si constructii. </li></ul><ul><li>3. GHID PENTRU RESURSE UMANE : CUM LUCRAM CU ANGAJATII - care contine informatii privind resursele umane in carul unei companii, cultura organizationala, motivarea angajatilor, formarea si instruirea profesionala, legislatie etc. </li></ul>
  • 10. Va multumesc ! <ul><li>Mihaela BREAZ </li></ul><ul><li>Director executiv CNIPMMR Filiala Arad </li></ul><ul><li>Str.Nicolae Balcescu nr.5 ap.2, cod 310123 </li></ul><ul><li>Tel/Fax. 0257/253.757 </li></ul><ul><li>Mobil 0722.567.159 </li></ul><ul><li>Email : [email_address] </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>Web : www.imm-arad.ro </li></ul>

Related Documents