PONUDA PROFESIONALNIH I KOMERCIJALNIH 3LCD PROJEKTORA,ASK Proxima je poznati internacionalni brend u oblasti razvoja i pro...
of 1

Ponuda profesionalnih i komercijalnih lcd video projektora ASK Proxima

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Ponuda profesionalnih i komercijalnih lcd video projektora ASK Proxima

  • 1. PONUDA PROFESIONALNIH I KOMERCIJALNIH 3LCD PROJEKTORA,ASK Proxima je poznati internacionalni brend u oblasti razvoja i proizvodnje multimedijalnih videoprojektora. Ovaj brend, sa istorijom dugom skoro 25 godina, danas je u posedu kompanije AMT[Advanced Micro-Display Technologies Co.Ltd.], a obuhvata više serija profesionalnih i komercijalnih3LCD projektora, baziranih na SANYO proizvodnoj tehnologiji i SONY BrightEra™ 3LCD panelima. § ASK Proxima E1655 Professional Series § ASK Proxima S2335 Short-Throw SeriesASK Proxima Professional Series obuhvata familiju 3LCD video projektora namenjenih pre svegaprofesionalnim korisnicima kao što su pozorišta, bioskopi, muzeji, koncertne sale, rezidencijalni objekti,kontrolni i nadzorni centri, korporativni korisnici, konferencijske i kongresne dvorane, rental kompanije islično. Opšte karakteristike ove serije jesu velika pouzdanost u 24/7 radnom režimu, izrazito visokosvetljaj, kontrast i prirodna rezolucija LCD panela, vertikalni i horizontalni pomeraj, te jednostavnaizmena objektiva i druge. Primenom napredne SONY BrightEra™ tehnologije, znatno je poboljšankolorit i oštrina slike u odnosu na konvencionalne projektore. § ASK Proxima C2320 Commercial Series § ASK Proxima C2300 Commercial SeriesASK Proxima Commercial Series obuhvata familiju 3LCD video projektora namenjenih najširojpopulaciji korisnika kao što su škole, fakulteti i drugi edukativni subjekti, konferencijske sale, hoteli,stručni i poslovni korisnici, i slično. Osnovne karakteristike ove serije jesu velika pouzdanost u radu,visok osvetljaj, kontrast i prirodna rezolucija LCD panela i druge, te više nego povoljna cena u odnosuna slične proizvode drugih proizvođača.ASK Proxima Short-Throw Series predstavlja poseban segment komercijalne serije, koji obuhvata3LCD projektore sa karakteristikama skoro istovetnim komercijalnoj seriji, izuzev što raspolažu saintegrisanim širokougaonim objektivom. Ova serija je našla naročitu primenu u edukativnom i small-office okruženju.Kompanija InterGroup d.o.o. kao ekskluzivni distributer i zastupnik brenda ASK Proxima, podnajpovoljnijim uslovima nudi celokupan asortiman ASK Proxima proizvoda. Takođe, u cilju stvaranjanove distributivne mreže, tražimo distributere za Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Hrvatsku,Makedoniju, Sloveniju i druge evropske zemlje, kao i za sve veće gradove i regione Srbije.InterGroup d.o.o.Dušana Vukasovica 35/18Beograd, Republika SrbijaTel. 011 6287 449Fax. 011 6287 541Mob. 063 250 152E-mail info@askproxima.eu.comWeb: www.askproxima.eu.com

Related Documents