www.aver.comPROFESIONALNI VIDEO-KONFERENCIJSKI SISTEMI I OPREMAAVer je brend u posedu kompanije AVer Information Inc, a ob...
of 1

Ponuda profesionalnih video-konferencijskih sistema i opreme

AVer SRBIJA :: prodaja - iznajmljivanje - konsalting
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Technology      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Ponuda profesionalnih video-konferencijskih sistema i opreme

  • 1. www.aver.comPROFESIONALNI VIDEO-KONFERENCIJSKI SISTEMI I OPREMAAVer je brend u posedu kompanije AVer Information Inc, a obuhvata veoma široku paletu prezentacijskih ikomunikacijskih uređaja i prateće opreme, namenjenih najširoj populaciji korisnika kao što su škole,fakulteti i drugi edukativni subjekti, naučni i istraživački centri, multifunkcionalne i konferencijske sale,različiti poslovni korisnici i slično. Osnovne karakteristike AVer uređaja jesu izuzetan kvalitet, velikapouzdanost u radu, izrazita kompatibilnost sa drugim sličnim uređajima, te više nego povoljna cena uodnosu na slične proizvode drugih proizvođača. ▪ AVer HVC-Series / HVC330 & HVC130 VC Sistemi ▪ AVer H-Series / H300 & H100 VC SistemiAVer video-konferencijski sistemi su razvrstani u dve serije, HVC-serija koja obuhvata HVC330 i HVC130VC sisteme, te H-serija koja obuhvata H300 i H100 VC sisteme. Zajedničko za sve navedene sistemejesu izuzetne tehnološke mogućnosti, dok se razlike ogledaju u tehničkim karakteristikama pojedinačnihsistema, prilagođenih različitim potrebama i nivoima korisnika. Pored navedenih sistema, brend AVerobuhvata i komplementarnu prateću opremu, AP-Series interaktivne olovke, Vision-Series familijuvizualajzera i dokument kamera, te adekvatna softverska rešenja za interaktivnu zonu. Opredeljenjem zaAVer video-konferencijske i prezentacijske sisteme, korisnik ne dobija samo kvalitetne i pouzdaneuređaje, već i dugoročnu i bezrezervnu stručnu podršku, kao i obiman back-up, za potrebe kojeprevazilaze njegove sopstvene kapacitete. ▪ AVer AP20-Series Interaktivne olovke ▪ AVer Vision-Series Dokument kamereKao ekskluzivni zastupnik brenda AVer za Srbiju, kompanija InterGroup d.o.o. pod najpovoljnijim uslovimanudi celokupan asortiman AVer proizvoda, uz usluge stručnog konsaltinga pri izboru odgovarajućihsistema, montaže opreme, obuke stručnih lica, te održavanja isporučene opreme. Takođe, pružamo irental usluge za potrebe različitih dešavanja ili povremenih korisnika.InterGroup d.o.o.Dušana Vukasovica 35/18Beograd, Republika SrbijaTel. 011 6287 449Fax. 011 6287 541Mob. 063 250 152E-mail info@intergroup.rsWeb: www.intergroup.rs

Related Documents