Царство протиста
Хетеротрофни протисти –
изазивачи болести
Наставник: Тања Јовановић
Настанак, развој и
разноврсност
Царство животиња
 Вишећелијски, еукариотски организми.
 Код већине животиња ћелије су удружене у ткива.
 Животиње се хр...
Настанак и развој животиња
 Постоји више теорија о настанку вишећелијских организама.
 Најчешће се помињу Хекелова и Хаџ...
Хекелова теорија
 Хекелова теорија је прихватљивија у научним круговима
 По Хекелу поједине ћелије, односно јединке унут...
Разноврсност животиња
 Животиње су сврстане у
типове на основу:
• изгледа
• сложености грађе
• симетрије тела
• начина ра...
Разноврсност животиња
 Највећа разноврсност међу животињама је у воденој средини
 Мора и океани су вероватно били станиш...
of 6

Nastanak životinja

www.biologija.le.in.rs Biologija za 6. razred osnovne škole
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Nastanak životinja

  • 1. Царство протиста Хетеротрофни протисти – изазивачи болести Наставник: Тања Јовановић Настанак, развој и разноврсност
  • 2. Царство животиња  Вишећелијски, еукариотски организми.  Код већине животиња ћелије су удружене у ткива.  Животиње се хране хетеротрофно еукариотска ћелија  Већина животиња има способност кретања Ко се како креће?
  • 3. Настанак и развој животиња  Постоји више теорија о настанку вишећелијских организама.  Најчешће се помињу Хекелова и Хаџијева теорија. Хекелова теорија Хекел сматра да су се вишећелијски организми развили од колонијалних облика једноћелијских бичара као што је нпр. волвокс волвокс Хаџијева теорија Хаџи сматра да су се вишећелијски организми развили усложњавањем грађе вишеједарних трепљара. трепљар
  • 4. Хекелова теорија  Хекелова теорија је прихватљивија у научним круговима  По Хекелу поједине ћелије, односно јединке унутар колоније постале су зависне једна од друге.  Та зависност ћелија довела је до поделе рада тј поједине ћелије су се специјализовале за обављање одређених функција – неке су имале улогу у кретању, неке у излучивању , неке у размножавању…  На овај начин је од једне колоније настао најпримитивнији животињски вишећелијски организам  Усложњавањем грађе првих вишећелијских организама, настали су организми са ткивима, органима и системима органа Волвокс
  • 5. Разноврсност животиња  Животиње су сврстане у типове на основу: • изгледа • сложености грађе • симетрије тела • начина развића и др.
  • 6. Разноврсност животиња  Највећа разноврсност међу животињама је у воденој средини  Мора и океани су вероватно били станиште првих животиња • како да користе кисеоник из ваздуха, • како да спрече исушивање тела, • како да се крећу по чврстој подлози……  На копнене услове живота најбоље су прилагођени зглавкари и кичмењаци.  Када су животиње прелазиле из водене у сувоземну средину , морале су да „реше“ различите проблеме: