Istraživanje organizacione kulture i klime u „W
hotelu” u Čikagu
-diplomski rad-
Tanja Kvrgić IM 39/2011
O čemu ćemo govoriti?
•Organizaciona kultura i klima kao takva
•“Jer ko smo mi?” iliti istorijat “W hotela”
•Šta je proble...
Reč, dve o kulturi i klimi
„Arheolozi tragaju za ostacima ranijih kultura, kao da ostaci
današnje kulture nisu dovoljni.” ...
Kratka priča „W hotela”
„ Istorija celog dosadašnjeg društva jeste istorija klasnih borbi.”
Karl Marks
Kratka priča „W hotela”
1928.
Početak
gradnje zgrade
1929.
Velika depresija
1930 1934. 1940. 1950. 1960. 1970.
1980.
Otvar...
Gde leži problem?
„Morate živeti sa ljudima da biste razumeli njihove probleme, a živeti sa
Bogom da biste ih mogli rešiti...
Pretpostavke:
Kultura i klima u ovom
departmanu je
neproduktivna,
neprijateljska, puna
nepoverenja i utiče
negativno na op...
Ko je popunjavao istraživanje?
Grafikon 1: Pol zaposlenih koji su učestvovali u anketi
Grafikon 3: Godine radnog staža zap...
Odnosi među kolegama
Grafikon 1:Timski duh i
timski rad su u našoj
organizaciji Grafikon 2:
Saradnja između
kolega u našoj...
Radna filozofija
Grafikon 1:U našoj organizaciji je korišćenje
taktike, mudrosti, pa čak i manipulacije kako
bi se problem...
Odnosi između podređenih i nadređenih
Grafikon 1: Rigidna kontrola
zaposlenih i njihovog
ponašanja je
Grafikon 2: Postojan...
Rezultati istraživanja
H1: Kultura i klima u ovom departmanu
je neproduktivna, neprijateljska, puna
nepoverenja i utiče ne...
Mere poboljšanja i zaključci
„Napredak je ono što
nastaje kada nemoguće
postane neophodno.”
Arnold H. Glazgov
Pitanja?
„Radoznalost je
početak znanja, ali
i nevolje”, kineska
poslovica
Hvala na pažnji!
Tanja Kvrgić IM 39/2011
Istraživanje organizacione kulture i klime u „W hotelu” u Čikagu
-diplomski rad-
of 15

Prezentacija-diplomski rad

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacija-diplomski rad

 • 1. Istraživanje organizacione kulture i klime u „W hotelu” u Čikagu -diplomski rad- Tanja Kvrgić IM 39/2011
 • 2. O čemu ćemo govoriti? •Organizaciona kultura i klima kao takva •“Jer ko smo mi?” iliti istorijat “W hotela” •Šta je problem i zašto ga ispitujemo? •Od čega krećemo-hipoteze istraživanja? •Šta su zaposleni rekli?-istraživački deo •Koja su rešenja?-predlog mera poboljšanja •Šta ja mislim?-diskusija i zaključci
 • 3. Reč, dve o kulturi i klimi „Arheolozi tragaju za ostacima ranijih kultura, kao da ostaci današnje kulture nisu dovoljni.” Petar Lazić
 • 4. Kratka priča „W hotela” „ Istorija celog dosadašnjeg društva jeste istorija klasnih borbi.” Karl Marks
 • 5. Kratka priča „W hotela” 1928. Početak gradnje zgrade 1929. Velika depresija 1930 1934. 1940. 1950. 1960. 1970. 1980. Otvaranje „Midlend hotela” 1980. 2000.1990. 20101998. „Starvud” kupuje zgradu „W hotel” 2001. Danas
 • 6. Gde leži problem? „Morate živeti sa ljudima da biste razumeli njihove probleme, a živeti sa Bogom da biste ih mogli rešiti.” Piter. T. Forzit
 • 7. Pretpostavke: Kultura i klima u ovom departmanu je neproduktivna, neprijateljska, puna nepoverenja i utiče negativno na opšti osećaj zaposlenih ka organizaciji u celini. Odnosi među kolegama su neprijateljski, puni nepoverenja i takmičarski Radna etika i koordinacija ovog departmana je ograničavajuća, kontrolišuća i ne vrednuje postizanje rezultata Podređeni nemaju poverenja u svoje nadređene
 • 8. Ko je popunjavao istraživanje? Grafikon 1: Pol zaposlenih koji su učestvovali u anketi Grafikon 3: Godine radnog staža zaposlenih Grafikon 2: Broj zaposlenih na radnim mestima unutar departmana za održavanje higijene 1- nije cenjeno u organizaciji 2-veoma slabo cenjeno u organizaciji 3-cenjeno je u organizaciji 4-veoma visoko cenjeno u organizaciji
 • 9. Odnosi među kolegama Grafikon 1:Timski duh i timski rad su u našoj organizaciji Grafikon 2: Saradnja između kolega u našoj organizaciji je Grafikon 3: Dobra prihvaćenost i prilagođavanje novozaposlenih kolektivu je Prosečna ocena: 2,78 1.00-1.50 : nezadovoljavajuć rezultat 1.51-2.50 : delimično nezadovoljavajuć rezultat 2.51-3.50 : delimično zadovoljavajuć rezultat 3.51-4.00 : zadovoljavajuć rezultat
 • 10. Radna filozofija Grafikon 1:U našoj organizaciji je korišćenje taktike, mudrosti, pa čak i manipulacije kako bi se problem rešio je Grafikon 2:Biti proaktivan je Grafikon 3: Razmišljanje i rad na novim idejama je Grafikon 4: Ostavljanje posla koji može biti urađen danas za sutra je Prosečna ocena:2,91
 • 11. Odnosi između podređenih i nadređenih Grafikon 1: Rigidna kontrola zaposlenih i njihovog ponašanja je Grafikon 2: Postojanje poverenja u nadređene bez straha da će to iskoristiti je Grafikon 3: Prihvatanje povratne informacije date menadžerima od strane podređenih i ponašanje u skladu sa njom je Prosečna ocena: 2, 41
 • 12. Rezultati istraživanja H1: Kultura i klima u ovom departmanu je neproduktivna, neprijateljska, puna nepoverenja i utiče negativno na opšti osećaj zaposlenih ka organizaciji u celini. h1: Odnosi među kolegama su neprijateljski, puni nepoverenja i takmičarski h2: Radna etika i koordinacija ovog departmana je ograničavajuća, kontrolišuća i ne vrednuje postizanje rezultata h3: Podređeni nemaju poverenja u svoje nadređene 2, 70 2, 78 2, 91 2, 41
 • 13. Mere poboljšanja i zaključci „Napredak je ono što nastaje kada nemoguće postane neophodno.” Arnold H. Glazgov
 • 14. Pitanja? „Radoznalost je početak znanja, ali i nevolje”, kineska poslovica
 • 15. Hvala na pažnji! Tanja Kvrgić IM 39/2011 Istraživanje organizacione kulture i klime u „W hotelu” u Čikagu -diplomski rad-

Related Documents