‫שרה‬‫מירה‬
‫מירה‬ ,‫שרה‬
‫פטרומד‬95.5%
‫)עד‬ ‫מכבי‬
‫)עד‬ ‫אוהד‬
30.6.10
‫אבנר‬50%
‫קידוחים‬ ‫דלק‬50%
‫שמשון‬
‫אוהד‬
‫מנש...
of 1

Natural gas-israel

מפת הרישיונות וקידוחי הגז בישראל
Published on: Mar 3, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Natural gas-israel

  • 1. ‫שרה‬‫מירה‬ ‫מירה‬ ,‫שרה‬ ‫פטרומד‬95.5% ‫)עד‬ ‫מכבי‬ ‫)עד‬ ‫אוהד‬ 30.6.10 ‫אבנר‬50% ‫קידוחים‬ ‫דלק‬50% ‫שמשון‬ ‫אוהד‬ ‫מנשה‬ ‫אשר‬ ‫מנשה‬ ‫אשר‬ ‫ציון‬100% ‫אביה‬ ‫יוסף‬ ‫יוסף‬ ‫ציון‬100% ‫רחל‬ ‫עמית‬ ‫חנה‬ ‫דויד‬ ‫ערן‬ ‫א‬ ‫רות‬ ‫ב‬ ‫רות‬ ‫ג‬ ‫רות‬ ‫ד‬ ‫רות‬ ‫ה‬ ‫רות‬ ‫ו‬ ‫רות‬ ‫רות‬ ‫רישיונות‬ ‫אנרג‬ ‫נובל‬'‫י‬47% ‫דלק‬27.8% ‫אבנר‬25% ‫א‬ ‫אלון‬ ‫ב‬ ‫אלון‬ ‫ג‬ ‫אלון‬ ‫ד‬ ‫אלון‬ ‫ה‬ ‫אלון‬ ‫ו‬ ‫אלון‬ ‫אלון‬ ‫רישיונות‬ ‫אנרג‬ ‫נובל‬'‫י‬47% ‫אבנר‬26.5% ‫דלק‬26.5% ‫ג‬‫בריאלה‬ ‫גבריאלה‬ ‫מודיעין‬70% ‫אדירה‬30% ‫חדרה‬ ‫ים‬ ‫חדרה‬ ‫ים‬ ‫מודיעין‬100% ‫דניאל‬ ‫יששכר‬-‫זבולון‬ ‫גל‬ ‫גל‬ ‫רציו‬90% ‫ישראלית‬ ‫הזדמנות‬10% ‫גוליבר‬ ‫זרח‬ ‫גינקו‬ ‫גוליבר‬‫גל‬ ‫בנימין‬ ‫פטרומד‬95.5% ‫יבנה‬ ‫מד‬ ‫ישרמקו‬47% ‫קידוחים‬ ‫דלק‬14% ‫רציו‬12% ‫ירושלים‬ ‫נפט‬4.4% ‫נפטא‬3.5%‫דור‬2.7% ‫שרית‬ ‫)עד‬ ‫שרית‬ (1.6.10 ‫לפידות‬42.5% ‫רציו‬25% ‫מודיעין‬22.5% ‫)עד‬ ‫לובה‬ (31.12.10 ‫גינקו‬100% ‫שחר‬ (31.12.10 ‫)עד‬ ‫שחר‬ ‫גינקו‬100% (31.12.10 ‫)עד‬ ‫צורים‬ ‫זרח‬85%‫מודיעין‬15% :‫חלמיש‬ ‫מובלעת‬ ‫זרח‬42.5%‫אבנר‬25% ‫קידוחים‬ ‫דלק‬25%‫מודיעין‬7.5% ‫)עד‬ ‫מכבי‬ (14.6.10 ‫גבעות‬100% ‫)עד‬ ‫שמשון‬ (30.6.10 ‫ישרמקו‬79% ‫חנל‬10% ‫נפטא‬10% ‫שמשון‬ ‫מכבי‬ ‫צורים‬ ‫אביה‬ ‫אביה/קרן‬ ‫אבנר‬50% ‫דלק‬50% ‫קרן‬ ‫)עד‬ ‫חלץ‬ (26.8.10 ‫אנרגיה‬ ‫אבניו‬75% ‫לפידות‬25% ‫חוף‬ ‫בארי‬ ‫אבנר‬100% ‫מאיה‬ ‫זרח‬100% ‫ג‬‫בריאלה‬ ‫אורלי‬ ‫גינקו‬50% ‫זרח‬50% ‫דניאל‬ ‫ישראמקו‬59% ‫חוף‬ ‫ישראמקו‬20%‫קידוחים‬ ‫דלק‬19.5 ‫נגב‬ ‫ישראמקו‬30%‫נפטא‬5% ‫אבנר‬19.5% ‫חלץ‬ ‫אשדוד‬ ‫מד‬ ‫אשדוד‬ ‫מד‬ Acc + ‫מנופים‬

Related Documents