eyal@dtogasenergy.co.il 0542611551 – ‫אייל ברזילי‬ t
‫תוכן המצגת‬ ‫פרופיל חברת ‪DTO Gasenergy Ltd‬‬ ‫‪‬‬ ‫תכונות הגז הטבעי‬ ...
‫פרופיל - אייל ברזילי מנכ"ל חברה.‬ ‫תואר ראשון – הנדסת מכונות בטכניון בחיפה.‬ ‫‪‬‬ ‫תואר...
‫פרופיל - חברת ‪.DTO Gasenergy Ltd‬‬ ‫כל העובדים מוסמכי ‪( DVGW‬מכון התקנים הגרמני למים וגז)‬ ‫‪‬‬ ‫סיוע ...
‫הגז הטבעי –מתאן )4‪(CH‬‬ ‫תכונות‬ ‫...
‫הגז הטבעי –בטיחות + חוק‬ ‫בטיחות בתכנון – תקן 3.13‪ASME B‬‬ ‫‪ ‬מיקום תוואי לקויי הגז – יתרונות ...
‫הגז הטבעי –בטיחות‬ ‫בטיחות בביצוע‬ ‫‪ ‬ביצוע ללא חריגות וסטיות ממצב מת...
‫הגז הטבעי –בטיחות‬ ‫בטיחות בתפעול ואחזקה‬ ‫‪ ‬נוהלי הפעלה לסוגיהם.‬‫‪ ‬נוהל חירום ל...
‫הגז הטבעי –בטיחות‬ ‫בטיחות בהגזה‬ ‫‪ ‬קיום ביטוח לחומ"ס גז טבעי...
‫דליקות‬ ‫סיכונים‬ ‫4‬ ‫חוסר‬ ‫2‬ ‫0‬ ...
‫תמונות מתאונת גז טבעי 82 אוג 7002‬
!‫תנו כבוד לגז‬ ‫תודה על ההקשבה‬ ‫אייל ברזילי‬ 0542611551www.dtogasenergy.co.ileyal@dtogasenergy.co.il dtoeyal...
‫הגדרת אזורי סיכון .‪EX‬‬ ‫חלוקת אזורי סיכון על פי תקן 01-97006 ‪: EN‬‬ ‫ק...
‫אופן ההתגוננות בגז טבעי‬ ‫‪ ‬ציוד מיגון אישי:‬ ‫קסדה‬ ‫‪‬‬ ...
‫(המשך)‬ ‫אופן ההתגוננות‬ ‫‪ ‬מערך ניתור ובקרה‬ ...
‫(המשך)‬ ‫אופן ההתגוננות‬ ‫‪ ‬שילוט‬ ‫כניסה למתקן‬ ‫‪‬‬ ‫קו...
of 16

Natural gas safety

Published on: Mar 3, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Natural gas safety

 • 1. eyal@dtogasenergy.co.il 0542611551 – ‫אייל ברזילי‬ t
 • 2. ‫תוכן המצגת‬ ‫פרופיל חברת ‪DTO Gasenergy Ltd‬‬ ‫‪‬‬ ‫תכונות הגז הטבעי‬ ‫‪‬‬ ‫בטיחות בתכנון‬ ‫‪‬‬ ‫בטיחות בהקמה‬ ‫‪‬‬ ‫בטיחות בהגזה‬ ‫‪‬‬ ‫בטיחות בתפעול ואחזקה‬ ‫‪‬‬‫‪eyal@dtogasenergy.co.il‬‬ ‫אייל ברזילי – 1551162450‬
 • 3. ‫פרופיל - אייל ברזילי מנכ"ל חברה.‬ ‫תואר ראשון – הנדסת מכונות בטכניון בחיפה.‬ ‫‪‬‬ ‫תואר שני – אבטחת איכות ואמינות בטכניון בחיפה‬ ‫‪‬‬ ‫ניסיון בגז טבעי החל משנת 1002 – לימוד בחברת ‪GASUNIE‬‬ ‫‪‬‬ ‫ההולנדית.‬ ‫ניהול תכנון – ביצוע – הפעלה – מערכות הגז הטבעי בחברת חשמל‬ ‫‪‬‬ ‫תחנות כח אשכול רידינג וחגית. --- 5 שנים.‬‫סמנכ"ל תפעול בחברת ההולכה נתג"ז - ½3 שנים. הזרמת גז טבעי‬ ‫‪‬‬ ‫ל 24 תחנות גז וכן ל 234 ק"מ בלחץ של 07 ברג.‬ ‫‪eyal@dtogasenergy.co.il‬‬ ‫‪ ‬אייל ברזילי – 1551162450‬
 • 4. ‫פרופיל - חברת ‪.DTO Gasenergy Ltd‬‬ ‫כל העובדים מוסמכי ‪( DVGW‬מכון התקנים הגרמני למים וגז)‬ ‫‪‬‬ ‫סיוע , ליווי למפעלים משלב התכנון דרך ההקמה ועד הגזה ותפעול‬ ‫‪‬‬‫ואחזקה שוטפים. כגון : אגן אשדוד , מכתשים רמת חובב, בז"ן, כרמל‬ ‫אוליפינים, פריקלאס , חיפה כימיקלים דרום.‬ ‫מפעלים שעתידים לבצע הגזה בקרוב : רותם אמפרט, ברום.‬ ‫‪‬‬ ‫מפעלי תעשייה ששיכים לרשת החלוקה : חסין אש, חרסה,‬ ‫‪‬‬ ‫קופולק,טבע-טק, פניציה, קוניאל, נגב קרמיקה ועוד....‬ ‫‪eyal@dtogasenergy.co.il‬‬ ‫אייל ברזילי – 1551162450‬
 • 5. ‫הגז הטבעי –מתאן )4‪(CH‬‬ ‫תכונות‬ ‫‪ ‬קל מהאוויר‬ ‫‪ ‬חסר ריח וצבע‬ ‫‪ ‬דליק ונפיץ‬ ‫%4 = )‪LEL (Lower Explosive Limit‬‬ ‫%61 = )‪UEL (Upper Explosive Limit‬‬ ‫• אינו רעיל אך עשוי לגרום לחנק‬
 • 6. ‫הגז הטבעי –בטיחות + חוק‬ ‫בטיחות בתכנון – תקן 3.13‪ASME B‬‬ ‫‪ ‬מיקום תוואי לקויי הגז – יתרונות חסרונות‬ ‫על קרקעי ותת קרקעי.‬ ‫‪ ‬קביעת ציוד ואביזרי בטיחות להגנה על מערך הציוד המפעלי‬ ‫ומתן מענה בחירום.‬‫‪ ‬ביצוע סקר סיכונים. פתחי אוורור – גלאים קבועים – שינויים‬ ‫בתשתית חשמלית .‬ ‫‪ ‬ביצוע סקר בטיחות אש‬ ‫‪ ‬ביצוע ‪**** Hazard and Operability Study HAZOP‬‬
 • 7. ‫הגז הטבעי –בטיחות‬ ‫בטיחות בביצוע‬ ‫‪ ‬ביצוע ללא חריגות וסטיות ממצב מתוכנן‬‫‪ ‬ביצוע על פי נהלי ביצוע מאושרים על ידי רשות הגז הטבעי.‬ ‫‪ ‬ניקוי קווים על ידי נישוף ואו ‪PIG‬‬ ‫‪ ‬בדיקות לחץ – פניאומטי או הידרוסטטי (חנקן או מים)‬ ‫‪ ‬שילוט על פי הוראות התמ"א והבטיחות.‬ ‫‪ ‬הכנת תיקי הזרמה . הצהרות בטיחות המערכת מהלקוח‬ ‫בלבד.‬
 • 8. ‫הגז הטבעי –בטיחות‬ ‫בטיחות בתפעול ואחזקה‬ ‫‪ ‬נוהלי הפעלה לסוגיהם.‬‫‪ ‬נוהל חירום לגז טבעי מותאם לנוהל חירום מפעלי‬ ‫‪ ‬ציודים ( כלים ,גלאי גז , ביגוד וכו.)‬ ‫‪ ‬ביקורות ובדיקות תקופתיות.‬ ‫‪ ‬עבודות בקרבת מתקני גז טבעי.‬ ‫‪ ‬תרגולים אחת לחצי שנה לפי משמרות.‬ ‫‪ ‬הדרכות ורענונים‬
 • 9. ‫הגז הטבעי –בטיחות‬ ‫בטיחות בהגזה‬ ‫‪ ‬קיום ביטוח לחומ"ס גז טבעי‬ ‫‪ ‬ביצוע הפרדת חצרים‬ ‫‪ ‬מוכנות נגב גז ובדיקות משותפות.‬ ‫‪ ‬בדיקות בטיחות בטרם הזרמה. שימור.‬‫‪ ‬ביצוע על ידי חברה מקצועית בעלת ידע וניסיון – הנחייה‬ ‫בהיתר ההזרמה‬
 • 10. ‫דליקות‬ ‫סיכונים‬ ‫4‬ ‫חוסר‬ ‫2‬ ‫0‬ ‫יציבות‬ ‫סיכונים סביבתיים‬ ‫אחר‬ ‫%4 = )‪LEL (Lower Explosive Limit‬‬ ‫0 –מזערית‬ ‫%61 = )‪UEL (Upper Explosive Limit‬‬ ‫בריאות‬ ‫1 – נמוכה‬ ‫2 – בינונית‬ ‫3 – רצינית‬ ‫4 - חמורה‬ ‫• סכנת דליקה או התלקחות‬ ‫גורמי הצתה: להבה‬‫חום (טמפ הצתה עצמית ‪)537°C‬‬ ‫ניצוץ‬ ‫חשמל סטטי‬
 • 11. ‫תמונות מתאונת גז טבעי 82 אוג 7002‬
 • 12. !‫תנו כבוד לגז‬ ‫תודה על ההקשבה‬ ‫אייל ברזילי‬ 0542611551www.dtogasenergy.co.ileyal@dtogasenergy.co.il dtoeyal@gmail.com
 • 13. ‫הגדרת אזורי סיכון .‪EX‬‬ ‫חלוקת אזורי סיכון על פי תקן 01-97006 ‪: EN‬‬ ‫קטגוריית ציוד‬ ‫אווירה נפיצה‬ ‫אזור סיכון‬ ‫מקבוצה 2 ( ‪)group ІІ‬‬ ‫קטגוריה 1 -‬ ‫באופן רציף, למשך פרקי זמן‬ ‫אזור 0‬‫רמה גבוה מאוד של בטיחות‬ ‫ממושכים או לעיתים קרובות‬ ‫קטגוריה 2 -‬ ‫לסירוגין,עשויה להיות לעיתים‬ ‫אזור 1‬ ‫רמה גבוה של בטיחות‬ ‫בזמן עבודה רגילה‬ ‫קטגוריה 3 -‬ ‫באופן חריג, איננה מתרחשת‬ ‫אזור 2‬ ‫רמת בטיחות רגילה‬ ‫בזמן עבודה רגילה או רק לפרקי‬ ‫זמן קצרים‬ ‫‪Ex. Zone‬‬ ‫מחוץ לאזור הסיכון –לא‬
 • 14. ‫אופן ההתגוננות בגז טבעי‬ ‫‪ ‬ציוד מיגון אישי:‬ ‫קסדה‬ ‫‪‬‬ ‫משקפי מגן‬ ‫‪‬‬ ‫אטמים‬ ‫‪‬‬ ‫ביגוד חסין אש אנטי סטטי‬ ‫‪‬‬ ‫נעלי עבודה אנטי סטטיות‬ ‫‪‬‬ ‫גלאי גז אישי‬ ‫‪‬‬ ‫אמצעי תקשורת מוגן פיצוץ‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ‬ציוד צוותי:‬ ‫גלאי גז אקטיבי‬ ‫‪‬‬ ‫כלי עבודה מוגני פיצוץ‬ ‫‪‬‬
 • 15. ‫(המשך)‬ ‫אופן ההתגוננות‬ ‫‪ ‬מערך ניתור ובקרה‬ ‫גלאי גז / רעש‬ ‫‪‬‬ ‫מדי לחץ‬ ‫‪‬‬ ‫מדי טמפרטורה‬ ‫‪‬‬‫מפעילים חשמליים פניאומטים לסגירה מרחוק של ברזים‬ ‫‪‬‬ ‫‪PSV‬‬ ‫‪‬‬ ‫מערכת בקרה‬ ‫‪‬‬
 • 16. ‫(המשך)‬ ‫אופן ההתגוננות‬ ‫‪ ‬שילוט‬ ‫כניסה למתקן‬ ‫‪‬‬ ‫קוד חירום ומס אום‬ ‫‪‬‬ ‫בטיחות‬ ‫‪‬‬ ‫יציאות חירום‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ‬מילוט בחירום‬ ‫‪ ‬שימוש בדלתות בהלה‬ ‫‪ ‬תאורות חירום .‪EX‬‬ ‫‪ ‬לחצן חירום ‪ESD‬‬

Related Documents