PRESENTATION NAMEPRESENTATION NAME
tatjana.krpovic
SLIDE 1SLIDE 1
1
Придеви ,род и број
Татјана
Крповић
PRESENTATION NAMEPRESENTATION NAME
tatjana.krpovic
SLIDE 2SLIDE 2
2
  КоликоКолико    врставрста  речиречи    имаима    уу...
PRESENTATION NAMEPRESENTATION NAME
tatjana.krpovic
SLIDE 3SLIDE 3
3
Које врсте речи су
променњиве ?
Које врсте
речи су
неп...
PRESENTATION NAMEPRESENTATION NAME
tatjana.krpovic
SLIDE 4SLIDE 4
4
Данас ћемо
научити придеве
PRESENTATION NAMEPRESENTATION NAME
tatjana.krpovic
SLIDE 5SLIDE 5
5
Придеви  су променљива врста речи и
означавају  особин...
PRESENTATION NAMEPRESENTATION NAME
tatjana.krpovic
SLIDE 6SLIDE 6
6
Градивни-
казују од
чега је што
Присвојни -
казују чиј...
PRESENTATION NAMEPRESENTATION NAME
tatjana.krpovic
SLIDE 7SLIDE 7
7
PRESENTATION NAMEPRESENTATION NAME
tatjana.krpovic
SLIDE 8SLIDE 8
8
Какав?
Чији?
Од чега?
PRESENTATION NAMEPRESENTATION NAME
tatjana.krpovic
SLIDE 9SLIDE 9
9
PRESENTATION NAMEPRESENTATION NAME
tatjana.krpovic
SLIDE 10SLIDE 10
10
PRESENTATION NAMEPRESENTATION NAME
tatjana.krpovic
SLIDE 11SLIDE 11
11
PRESENTATION NAMEPRESENTATION NAME
tatjana.krpovic
SLIDE 12SLIDE 12
12
PRESENTATION NAMEPRESENTATION NAME
tatjana.krpovic
SLIDE 13SLIDE 13
13
Литература:
1.Маја Кораксић и Горан Марковић,
"Пчел...
PRESENTATION NAMEPRESENTATION NAME
tatjana.krpovic
SLIDE 14SLIDE 14
14
Литература:
1.Маја Кораксић и Горан Марковић,
"Пчел...
of 14

Pridevi

Za čas u četvrtom razredu
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Pridevi

 • 1. PRESENTATION NAMEPRESENTATION NAME tatjana.krpovic SLIDE 1SLIDE 1 1 Придеви ,род и број Татјана Крповић
 • 2. PRESENTATION NAMEPRESENTATION NAME tatjana.krpovic SLIDE 2SLIDE 2 2   КоликоКолико    врставрста  речиречи    имаима    уу                                                               нашемнашем  језикујезику??
 • 3. PRESENTATION NAMEPRESENTATION NAME tatjana.krpovic SLIDE 3SLIDE 3 3 Које врсте речи су променњиве ? Које врсте речи су непроменљиве ?
 • 4. PRESENTATION NAMEPRESENTATION NAME tatjana.krpovic SLIDE 4SLIDE 4 4 Данас ћемо научити придеве
 • 5. PRESENTATION NAMEPRESENTATION NAME tatjana.krpovic SLIDE 5SLIDE 5 5 Придеви  су променљива врста речи и означавају  особину појма означеног  именицом.
 • 6. PRESENTATION NAMEPRESENTATION NAME tatjana.krpovic SLIDE 6SLIDE 6 6 Градивни- казују од чега је што Присвојни - казују чије је што Описни казују каквоје је што Временски- казују на које време се односи именички појам Месни - казују на које место се односи именички појам Врсте придева по значењу
 • 7. PRESENTATION NAMEPRESENTATION NAME tatjana.krpovic SLIDE 7SLIDE 7 7
 • 8. PRESENTATION NAMEPRESENTATION NAME tatjana.krpovic SLIDE 8SLIDE 8 8 Какав? Чији? Од чега?
 • 9. PRESENTATION NAMEPRESENTATION NAME tatjana.krpovic SLIDE 9SLIDE 9 9
 • 10. PRESENTATION NAMEPRESENTATION NAME tatjana.krpovic SLIDE 10SLIDE 10 10
 • 11. PRESENTATION NAMEPRESENTATION NAME tatjana.krpovic SLIDE 11SLIDE 11 11
 • 12. PRESENTATION NAMEPRESENTATION NAME tatjana.krpovic SLIDE 12SLIDE 12 12
 • 13. PRESENTATION NAMEPRESENTATION NAME tatjana.krpovic SLIDE 13SLIDE 13 13 Литература: 1.Маја Кораксић и Горан Марковић, "Пчелица" ,Радна свеска за четврти разред основне школе, Светлост, Чачак, 200                              2.Интрнет
 • 14. PRESENTATION NAMEPRESENTATION NAME tatjana.krpovic SLIDE 14SLIDE 14 14 Литература: 1.Маја Кораксић и Горан Марковић, "Пчелица" ,Радна свеска за четврти разред основне школе, Светлост, Чачак, 200                              2.Интрнет