La Publicitat Més que imatges
Objectius de la publicitat <ul><li>Informar </li></ul><ul><li>Persuadir </li></ul><ul><li>Recordar </li></ul>Donar a conèi...
Informar
Persuadir
Recordar
On comuniquem la publicitat? <ul><li>Mitjans de comunicació </li></ul><ul><ul><li>TV </li></ul></ul><ul><ul><li>Radio </li...
A qui dirigim la publicitat? <ul><li>Estudiem el consumidor / comprador </li></ul><ul><ul><li>Què compra? Productes i ser...
Les necessitats del consumidor Segons Abraham Maslow (1970), en la seva teoria motivacional, hi ha cinc estadis de necessi...
Com crear un missatge publicitari efectiu <ul><li>Que cridi l’atenció </li></ul><ul><li>Que destaqui els atributs del prod...
Recursos publicitaris <ul><li>Valors (i contravalors) </li></ul><ul><li>Colors i il·luminació </li></ul><ul><li>Símbols...
Valors i contravalors
Ús dels colors
Ús dels símbols
Ús de la música
Característiques d’un eslògan <ul><li>Breu </li></ul><ul><li>Fàcil de recordar </li></ul><ul><li>Capaç de captar l’atenció...
of 15

La Publicitat

marketing i publicitat
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - La Publicitat

 • 1. La Publicitat Més que imatges
 • 2. Objectius de la publicitat <ul><li>Informar </li></ul><ul><li>Persuadir </li></ul><ul><li>Recordar </li></ul>Donar a conèixer el producte o servei Incitar a la compra del producte o servei Recordar l’existència del producte o servei
 • 3. Informar
 • 4. Persuadir
 • 5. Recordar
 • 6. On comuniquem la publicitat? <ul><li>Mitjans de comunicació </li></ul><ul><ul><li>TV </li></ul></ul><ul><ul><li>Radio </li></ul></ul><ul><ul><li>Premsa </li></ul></ul><ul><ul><li>Publicitat exterior </li></ul></ul><ul><ul><li>Patrocini </li></ul></ul><ul><ul><li>Internet </li></ul></ul><ul><ul><li>Mòbils </li></ul></ul>
 • 7. A qui dirigim la publicitat? <ul><li>Estudiem el consumidor / comprador </li></ul><ul><ul><li>Què compra? Productes i serveis que necessita o desitja </li></ul></ul><ul><ul><li>Per què ho compra? Motius de la seva conducta </li></ul></ul><ul><ul><li>Quan compra? Moments en que fa la compra </li></ul></ul><ul><ul><li>Quant compra? Quantitats que consumeix </li></ul></ul><ul><ul><li>On compra? Hipermercats, botigues de barri, mercats... </li></ul></ul><ul><ul><li>Qui compra? La mare, el fill, tots junts... </li></ul></ul><ul><ul><li>Com compra? Persones reflexives / persones intuïtives </li></ul></ul>
 • 8. Les necessitats del consumidor Segons Abraham Maslow (1970), en la seva teoria motivacional, hi ha cinc estadis de necessitats que generen motivació al treball: <ul><li>Necessitats fisiològiques: el nivell més baix de la piràmide. Asseguren la subsistència del propi individu (en un cas general estaríem parlant de la pròpia supervivència). </li></ul><ul><li>Necessitats de seguretat: sentir-se segur amb un mateix, i amb el que ens envolta. Aquestes necessitats es donarien un cop cobertes les anteriors. </li></ul><ul><li>Necessitats socials: el fet de sentir-se valorat, acollit dins la societat. </li></ul><ul><li>Necessitats d’autoestima: l’èxit professional, la confiança en un mateix, obtenir el respecte dels companys, etc. Farà que l’autoestima de l’individu augmenti. Tot i això aquest és un aspecte que pot resultar difícil de cobrir. </li></ul><ul><li>Necessitats d’autorealització: seria la última etapa, on l’individu s’autorealitza desenvolupant activitats que li són del tot enriquidores i en les quals pot innovar, etc. </li></ul><ul><li>L’autoestima i la motivació són dos categories que corresponen als àmbits psicològics i són les que provoquen motivacions més fortes i duradores. </li></ul>
 • 9. Com crear un missatge publicitari efectiu <ul><li>Que cridi l’atenció </li></ul><ul><li>Que destaqui els atributs del producte que el consumidor VALORA i ens permeti que ens diferenciem de la competència </li></ul><ul><li>Que sigui creïble </li></ul>
 • 10. Recursos publicitaris <ul><li>Valors (i contravalors) </li></ul><ul><li>Colors i il·luminació </li></ul><ul><li>Símbols </li></ul><ul><li>Música i elements sonors </li></ul><ul><li>Estructura (narrativa, musical, empírica,…) </li></ul><ul><li>Ritme i tipus de plans </li></ul><ul><li>Eslògan </li></ul>
 • 11. Valors i contravalors
 • 12. Ús dels colors
 • 13. Ús dels símbols
 • 14. Ús de la música
 • 15. Característiques d’un eslògan <ul><li>Breu </li></ul><ul><li>Fàcil de recordar </li></ul><ul><li>Capaç de captar l’atenció: jocs de paraules, rimes, proverbis, repeticions: Frudesa, del mar a su mesa </li></ul><ul><li>Motivi a l’acció directa: ¿A que no puedes comer sólo una? </li></ul><ul><li>Desperti les emocions de l’audiència: Por que yo lo valgo </li></ul><ul><li>Ofereix avantatges i beneficis: Un diamante es para siempre </li></ul><ul><li>Mencioni el nom de la companyía: Del Caserío, me fío </li></ul><ul><li>Mencioni el producte: El Lobo... qué gran turrón </li></ul><ul><li>Musical: Foigras La Piara, más bueno que el pan! </li></ul>