Tema: SKOKOVI U VODU SA LITICE I
NJIHOVA PRIMENA U NASTAVI AKTIVNOSTI
U PRIRODI
Student: Komisija:
Tatjana Matijević Doc. ...
Uvod
Skokovi u vodu sa litice su deo
kompletne aktivnosti skokova u vodu.
Skokovi u vodu imaju veliku istoriju.
Podela skokova u vodu
Skokove u vodu sa daske i sa tornja
Narodni ili tradicionalni skokovi u
vodu
Akrobatski skokovi u vo...
Istorija skokova u vodu sa litice
Poreklo vode sa Havaja kao ,,Lele
Kawa sport koji je nastao kada je kralj
Mauija skočio ...
Karakteristike
visina
brzina
udarni impuls
način ulaska u vodu
trajanje pada
najteži skok
dubina vode
opasnost skoka
Tehnika
vrsta rotacije
odskok sa podloge
položaj tela u vazduhu
Ocenjivanje
Kao kriterijumi ocenjivanja se uzimaju:
odraz, položaj tela, ulazak u vodu,
oduzimanje ocene.
Pravila
visina p...
Analize
biomehanička
antropometrijska
motorička
funkcionalna
konativne i kognitivne
Uslovi za izvođenje skokova u vodu sa
litice studenata na logorovanju
1. dubina vode
2. bezbednost ispod vode
3. smer, brz...
Metodika obuke studenata i povezanost
sa nastavom na fakultetu sporta i
fizičkog vaspitanja
dobar pristup
metodičnost
sist...
Literatura
• 1. Arhiva ustanove ,,Veliki parkˮ Užice
• 2. Nićin. Đ. : Antropomotorika, Fakultet fizičke kulture, Novi Sad,...
Hvala na pažnji!!!
Prezentacija - Tatjana Matijevic
of 13

Prezentacija - Tatjana Matijevic

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacija - Tatjana Matijevic

 • 1. Tema: SKOKOVI U VODU SA LITICE I NJIHOVA PRIMENA U NASTAVI AKTIVNOSTI U PRIRODI Student: Komisija: Tatjana Matijević Doc. dr Dejan Suzović Doc. dr Miljan Grbović asistent Vladimir Miletić UNIVERZITET U BEOGRADU Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
 • 2. Uvod Skokovi u vodu sa litice su deo kompletne aktivnosti skokova u vodu. Skokovi u vodu imaju veliku istoriju.
 • 3. Podela skokova u vodu Skokove u vodu sa daske i sa tornja Narodni ili tradicionalni skokovi u vodu Akrobatski skokovi u vodu sa velikih visina
 • 4. Istorija skokova u vodu sa litice Poreklo vode sa Havaja kao ,,Lele Kawa sport koji je nastao kada je kralj Mauija skočio sa stene visoke 19m. 1966. godine se formira Svetska organizacija za skokove sa velikih visina (World High Diving Federation).
 • 5. Karakteristike visina brzina udarni impuls način ulaska u vodu trajanje pada najteži skok dubina vode opasnost skoka
 • 6. Tehnika vrsta rotacije odskok sa podloge položaj tela u vazduhu
 • 7. Ocenjivanje Kao kriterijumi ocenjivanja se uzimaju: odraz, položaj tela, ulazak u vodu, oduzimanje ocene. Pravila visina platforme dubina vode površina platforme ronioci i medicinska pomoć
 • 8. Analize biomehanička antropometrijska motorička funkcionalna konativne i kognitivne
 • 9. Uslovi za izvođenje skokova u vodu sa litice studenata na logorovanju 1. dubina vode 2. bezbednost ispod vode 3. smer, brzina toka vode, ugao skoka 4. istražiti liticu 5. provera vetra 6. odskočište 7. položaj pri ulasku u vodu 8. pomoć
 • 10. Metodika obuke studenata i povezanost sa nastavom na fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja dobar pristup metodičnost sistematičnost
 • 11. Literatura • 1. Arhiva ustanove ,,Veliki parkˮ Užice • 2. Nićin. Đ. : Antropomotorika, Fakultet fizičke kulture, Novi Sad, 2000. • 3. Paradžik M. & Paradžik D.: Biomehanička analliza skokova u vodu, Univerzalna sportska škola ,,Sportyˮ, Ljubiški, 2009. • 4. Vladimir K. Miletić: Izlaz iza otvorenih vrata, Beograd, 2011. • Internet strane: • Cliff Diving - Ekstremni sportovi - Savremeni sportovi - Savremeni sport.com) • http://diving.isport.com/diving-guides/comparing-cliff-diving-platform-diving • http://whdf.com/Information/Competition%20Regulations.pdf • http://whdf.com/Information/Judging.pdf • http://whdf.com/Information/Records.pdf
 • 12. Hvala na pažnji!!!

Related Documents