СъдържаниеСъдържание
Какво ще открием в тази презентация?Какво ще открием в тази презентация?
►Що е наркотик ?Що е наркоти...
I.I. Какво представляват наркотиците ?Какво представляват наркотиците ?
 ,Вещества които създават психическа и физическа,...
II.II. ОписаниеОписание
 : , ,Наркотичните вещества биват халюциногени натурални: , ,Наркотичните вещества биват халюцино...
II.II. Действия на наркотиците.Действия на наркотиците.
 Зависимостта към наркотиците се получава приЗависимостта към нар...
III.III. ПоследицитеПоследиците
 Чрез употребата на наркотиците може да се
стигне от слабо неразположение до конвулсии.
...
IV.IV. Видове наркотициВидове наркотици
Според експерти от Световната здравна организацияСпоред експерти от Световната здр...
V.V. ОпиатиОпиати
! Морфинът има силно аналгетичноМорфинът има силно аналгетично
действие.действие.
! Предизвиква потискан...
VI.VI. ОпиатиОпиати
! Има най-жестоките абстинентниИма най-жестоките абстинентни
симптоми от всички наркотици.симптоми от ...
VII.VII. КанабисКанабис
! Марихуаната е зелена на цвят.Марихуаната е зелена на цвят.
! Употребява се най-често чрез пушене...
VIII.VIII. БарбитуратиБарбитурати
! Предизвиква неясно виждане, запек ,Предизвиква неясно виждане, запек ,
агресия, възбуд...
IX.IX. АмфетминиАмфетмини
! Предизвиква повишаване наПредизвиква повишаване на
настроението, откровеност, емпатия, любовна...
X.X. ХалюциногениХалюциногени
! Пълното му име е Диетиламид наПълното му име е Диетиламид на
лизергиновата киселина.лизерг...
XI.XI. ИнхалантиИнхаланти
! Това е най-простият ароматенТова е най-простият ароматен
въглеводород, широко използван органи...
XII.XII. АлкохолАлкохол
! Алкохол в разговорния български еАлкохол в разговорния български е
обобщаващо понятие за алкохол...
ЗАПОЧНЕШ ЛИ, ЖИВОТЪТ СВЪРШВА !
Изготвил: Н. Ангушева

Narkotichni veshtestva (2)
Narkotichni veshtestva (2)
of 18

Narkotichni veshtestva (2)

Наркотични вещества
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Narkotichni veshtestva (2)

 • 1. СъдържаниеСъдържание Какво ще открием в тази презентация?Какво ще открием в тази презентация? ►Що е наркотик ?Що е наркотик ? ►ОписаниеОписание ►ДействияДействия ►ПоследициПоследици ►Видове наркотициВидове наркотици
 • 2. I.I. Какво представляват наркотиците ?Какво представляват наркотиците ?  ,Вещества които създават психическа и физическа,Вещества които създават психическа и физическа .зависимост.зависимост  Наркотичните вещества действат върхуНаркотичните вещества действат върху .централната нервна система.централната нервна система  Предизвикват временно психично успокоение иПредизвикват временно психично успокоение и .наркотичен сън.наркотичен сън  Всички наркотични вещества създават болестноВсички наркотични вещества създават болестно , .влечение известно като наркомания, .влечение известно като наркомания
 • 3. II.II. ОписаниеОписание  : , ,Наркотичните вещества биват халюциногени натурални: , ,Наркотичните вещества биват халюциногени натурални , ,синтетични прекурсори потискащи и стимулиращи нервната, ,синтетични прекурсори потискащи и стимулиращи нервната ( ),система ЦНС( ),система ЦНС  Потискащи ЦНСПотискащи ЦНС :са :са анестетицианестетици,, аналгетицианалгетици ,, седативниседативни ии сънотворни веществасънотворни вещества..  Стимулиращи ЦНССтимулиращи ЦНС :са :са амфетаминамфетамин ,, дексамфетаминдексамфетамин,, метамфетаминметамфетамин,, кокаинкокаин,, никотинникотин..  ХалюциногенитеХалюциногените : . . :са т нар психозомиметици: . . :са т нар психозомиметици LSDLSD,, PsylocibinePsylocibine,, PhencyclidinePhencyclidine,, TetrahydrocannabinolTetrahydrocannabinol,, MescalineMescaline..  НатуралнитеНатуралните .се довиват от извлеци от растения.се довиват от извлеци от растения  СинтетичнитеСинтетичните ,се синтезират в химични лаборатории но по,се синтезират в химични лаборатории но по структура и действие те могат да не се различават отструктура и действие те могат да не се различават от .натуралните.натуралните  ПрекурсоритеПрекурсорите : ,са химически вещества използвани при: ,са химически вещества използвани при
 • 4. II.II. Действия на наркотиците.Действия на наркотиците.  Зависимостта към наркотиците се получава приЗависимостта към наркотиците се получава при многократното им употребяване.многократното им употребяване.  Развитието на зависимост е свързано както с употребата наРазвитието на зависимост е свързано както с употребата на лекарствени, така и на немедикаментозни средства.лекарствени, така и на немедикаментозни средства.  Психическата зависимостПсихическата зависимост е задължителен компонент нае задължителен компонент на зависимостта.зависимостта.  Съществува,когато веществото е заело централно място вСъществува,когато веществото е заело централно място в мислите,емоциите и действията на човека.Този вид зависимостмислите,емоциите и действията на човека.Този вид зависимост е винаги водеща.е винаги водеща.  Предизвиква чувство благоразположение и периодичноПредизвиква чувство благоразположение и периодично вземане на веществото “на всяка цена”, за да се изпитавземане на веществото “на всяка цена”, за да се изпита състояние на еуфория или да се избегнат симптомите насъстояние на еуфория или да се избегнат симптомите на абстиненция.абстиненция.  Физическата зависимостФизическата зависимост възниква, когато организмътвъзниква, когато организмът привиква към дадено вещество, до степен, че това ставапривиква към дадено вещество, до степен, че това става необходимо условие за нормалното му функциониране.необходимо условие за нормалното му функциониране.
 • 5. III.III. ПоследицитеПоследиците  Чрез употребата на наркотиците може да се стигне от слабо неразположение до конвулсии.  ,Някои от тези симптоми могат да бъдат ,фатални а наличието им означава абстиненция.  Може да се стигне доМоже да се стигне до поносимостпоносимост, след неколкократна, след неколкократна .употреба на веществата.употреба на веществата  Може да настъпиМоже да настъпи тахифилаксиятахифилаксия - застрашително- застрашително .повишаване на необходимата доза .повишаване на необходимата доза
 • 6. IV.IV. Видове наркотициВидове наркотици Според експерти от Световната здравна организацияСпоред експерти от Световната здравна организация, наркотичните вещества могат да бъдат разделени внаркотичните вещества могат да бъдат разделени в следните групи въз основа на типа зависимост, коятоследните групи въз основа на типа зависимост, която причиняват:причиняват: 1.1. ОпиатиОпиати - опиум, морфин, хероин, кодеин, метадон.- опиум, морфин, хероин, кодеин, метадон. 2.2. КанабисКанабис - марихуана, ганджа, хашиш.- марихуана, ганджа, хашиш. 3.3. КокаинКокаин - листа от кока, крек.- листа от кока, крек. 4.4. БарбитуратиБарбитурати - барбитал, фенобарбитал, диазепам.- барбитал, фенобарбитал, диазепам. 5.5. АмфетминиАмфетмини - амфетамин, дексамфетамин, каптагон, екстази.- амфетамин, дексамфетамин, каптагон, екстази. 6.6. ХалюциногениХалюциногени - LSD, мескалин.- LSD, мескалин. 7.7. ИнхалантиИнхаланти - летливи разтворители-ацетон, бензол.- летливи разтворители-ацетон, бензол. 8.8. АлкохолАлкохол - всички видове спиртни напитки- всички видове спиртни напитки
 • 7. V.V. ОпиатиОпиати ! Морфинът има силно аналгетичноМорфинът има силно аналгетично действие.действие. ! Предизвиква потискане наПредизвиква потискане на дишането, спадане на кръвнотодишането, спадане на кръвното налягане, гадене и повръщане, запекналягане, гадене и повръщане, запек и задръжка на урина.и задръжка на урина. ! Приема се подкожно - дозировка отПриема се подкожно - дозировка от 5 до 10 мг.5 до 10 мг. !Максимално допустимата доза е 50Максимално допустимата доза е 50 мг на денонощие.мг на денонощие. Структурна формула наСтруктурна формула на морфинморфин
 • 8. VI.VI. ОпиатиОпиати ! Има най-жестоките абстинентниИма най-жестоките абстинентни симптоми от всички наркотици.симптоми от всички наркотици. ! Хероинът е бял прах, известен въвХероинът е бял прах, известен във фармацевтиката като диацетилморфинфармацевтиката като диацетилморфин или диаморфин.или диаморфин. ! Може да се гълта, смърка, пуши илиМоже да се гълта, смърка, пуши или инжектира.инжектира. ! Хероинът е депресант, атакуващХероинът е депресант, атакуващ централната нервна система.централната нервна система. ! При инжектирането му, настъпваПри инжектирането му, настъпва отпускане, сънливост, чувство заотпускане, сънливост, чувство за защитеност и топлина, в което няма мястозащитеност и топлина, в което няма място за страхове и тревоги, съзнанието сеза страхове и тревоги, съзнанието се изпълва с оптимистични, уверени мисли иизпълва с оптимистични, уверени мисли и остава активно.остава активно. ! Периодът, когато човек може да сеПериодът, когато човек може да се наслади на удоволствието е сравнителнонаслади на удоволствието е сравнително кратък.кратък.
 • 9. VII.VII. КанабисКанабис ! Марихуаната е зелена на цвят.Марихуаната е зелена на цвят. ! Употребява се най-често чрез пушене.Употребява се най-често чрез пушене. ! Предизвиква лека еуфория и забележимоПредизвиква лека еуфория и забележимо изостряне на всички сетива.изостряне на всички сетива. ! При високи дози е възможно да сеПри високи дози е възможно да се наблюдават слаби халюцинации.наблюдават слаби халюцинации. ! Употребата на марихуана води доУпотребата на марихуана води до намаляване отделянето на слюнка,намаляване отделянето на слюнка, понижаване на вътреочното наляганепонижаване на вътреочното налягане ии понижаване нивото на кръвната захар.понижаване нивото на кръвната захар. ! Предизвиква ярки възприятия, повишеноПредизвиква ярки възприятия, повишено самочувствие и сексуално желание, водещосамочувствие и сексуално желание, водещо до рисково поведение.до рисково поведение. ! Употребата му води до: негативниУпотребата му води до: негативни настроения, намалена способност занастроения, намалена способност за концентрация, нарушени волеви процесиконцентрация, нарушени волеви процеси ,, Формиране на психическа зависимост.Формиране на психическа зависимост.
 • 10. VIII.VIII. БарбитуратиБарбитурати ! Предизвиква неясно виждане, запек ,Предизвиква неясно виждане, запек , агресия, възбуда и депресия.агресия, възбуда и депресия. ! Усилва действието на всички депресантиУсилва действието на всички депресанти на нервната система, особено на алкохола.на нервната система, особено на алкохола. !Повишава и улеснява медиацията на гама-Повишава и улеснява медиацията на гама- аминомаслената киселина чрез свързванеаминомаслената киселина чрез свързване със специфични рецептори -със специфични рецептори - бензодиазепинови, които са интегралнабензодиазепинови, които са интегрална част от постсинаптичния гама-част от постсинаптичния гама- аминомаслен-рецептор Cl-комплекс.аминомаслен-рецептор Cl-комплекс.
 • 11. IX.IX. АмфетминиАмфетмини ! Предизвиква повишаване наПредизвиква повишаване на настроението, откровеност, емпатия, любовнастроението, откровеност, емпатия, любов и стимулация.и стимулация. ! Предизвиква също и загуба на апетита,Предизвиква също и загуба на апетита, неспособност за концентрация,неспособност за концентрация, емоционална нестабилност.емоционална нестабилност. ! Употребяването на екстази е незаконно вУпотребяването на екстази е незаконно в повечето държави.повечето държави.
 • 12. X.X. ХалюциногениХалюциногени ! Пълното му име е Диетиламид наПълното му име е Диетиламид на лизергиновата киселина.лизергиновата киселина. ! Предизвиква виене на свят, замаяност,Предизвиква виене на свят, замаяност, гадене, обилно потене, напрежение вгадене, обилно потене, напрежение в челюстите, тревога и промяна в усещанеточелюстите, тревога и промяна в усещането за време.за време. ! Първите му ефекти са върху перифернатаПървите му ефекти са върху периферната нервна система.нервна система. ! Най-забележителни приНай-забележителни при LSDLSD саса виртуалните явления, които обикновеновиртуалните явления, които обикновено започват с ехо-картини.започват с ехо-картини. ! Характерна е постоянна промяна наХарактерна е постоянна промяна на настроението.настроението.
 • 13. XI.XI. ИнхалантиИнхаланти ! Това е най-простият ароматенТова е най-простият ароматен въглеводород, широко използван органиченвъглеводород, широко използван органичен разтворител, образуващ ацеотропна смес сразтворител, образуващ ацеотропна смес с вода.вода. ! По физически свойства това е безцветна,По физически свойства това е безцветна, лесно възпламенима течност със сладникавлесно възпламенима течност със сладникав аромат.аромат. ! Има следната формула — CИма следната формула — C66 HH66. ! Бензенът е отровен и канцерогенен, влизаБензенът е отровен и канцерогенен, влиза в състава на бензина и нефта, и може дав състава на бензина и нефта, и може да бъде синтезиран чрез тримеризация набъде синтезиран чрез тримеризация на ацетилен при нагряване над активенацетилен при нагряване над активен въглен.въглен.
 • 14. XII.XII. АлкохолАлкохол ! Алкохол в разговорния български еАлкохол в разговорния български е обобщаващо понятие за алкохолни напитки, аобобщаващо понятие за алкохолни напитки, а под „съдържание на алкохол“ се разбирапод „съдържание на алкохол“ се разбира съдържанието на етанол.съдържанието на етанол. ! Алкохолите в химията са органичниАлкохолите в химията са органични съединения, съдържащи една или повечесъединения, съдържащи една или повече хидроксилни групи.хидроксилни групи. ! Алкохолите с една хидроксилна група сеАлкохолите с една хидроксилна група се наричат моновалентни, с две или повече —наричат моновалентни, с две или повече — двувалентни, тривалентни, поливалентни.двувалентни, тривалентни, поливалентни. ! Алифатните алхохоли се използват вАлифатните алхохоли се използват в промишлеността като разтворители на лакове,промишлеността като разтворители на лакове, бои, мастила.бои, мастила. !Алкохолът е легален наркотик, най-Алкохолът е легален наркотик, най- разпространен в света.разпространен в света. !Смъртоносна опасност крие комбинацията наСмъртоносна опасност крие комбинацията на алкохол с наркотични аналгетици.алкохол с наркотични аналгетици.
 • 15. ЗАПОЧНЕШ ЛИ, ЖИВОТЪТ СВЪРШВА !
 • 16. Изготвил: Н. Ангушева 